Laatste nieuws
Nieuws

Psychoseteam stapt uit GGZ Friesland

4 reacties

Het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP) van GGZ Friesland heeft ontslag genomen bij deze werkgever en treedt in dienst bij KieN, aanbieder van specialistische ggz in Friesland.

Het overgestapte team bestaat uit psychiaters, gz-psychologen, verpleegkundig specialisten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, trajectbegeleiders en systeemtherapeuten. GGZ Friesland maakte onlangs bekend dat ze de zorg zo wil organiseren dat specialisten die nu vaak nog in Leeuwarden zitten en de huidige FACT-teams zullen gaan samenwerken in geïntegreerde regionale teams.

Dit betekent dat specialistische teams worden opgeheven en de professionals worden ondergebracht bij generieke behandelteams, stelt verpleegkundig specialist Nynke Boonstra. Ze is hoofd van het VIP-team en lector Zorg en Innovatie in de psychiatrie aan NHL Stenden. ‘De wens om ggz-zorg dichter bij cliënten te organiseren, juich ik natuurlijk toe, maar niet als daarmee waardevolle kennis en expertise over een zeer kwetsbare cliëntengroep verloren gaan’, zegt Boonstra. Ze zette twaalf jaar geleden VIP-zorg op voor de jaarlijks ongeveer tweehonderd nieuwe cliënten in Friesland.

Lening

Psychiater Elbert-Jaap Schipper, eigenaar van KieN, wilde het dolende team graag opnemen en werd daarin gesteund door de zorgverzekeraar. Complicerend is wel dat de verzekeraar het budget niet verplaatst naar KieN als het team nog niet draait. ‘We moeten dus ongecontracteerd starten en zeker een jaar voorfinancieren. De omzet van het VIP-team is 1,2 miljoen, hiervoor sluiten we een lening af’, zegt Schipper.

Ingewikkeld is dat KieN moet samenwerken met GGZ Friesland, dat als enige een contract heeft voor spoedzorg, zegt Schipper. ‘GGZ Friesland had dit toch niet verwacht, denk ik. Er kwamen boze reacties, een brief van een advocaat dat de informatie op onze website niet zou deugen. Ik heb wel meer vertrouwen in het stelsel gekregen, want de verzekeraar eist dat de cliënt niet de dupe wordt. Wij moeten het meteen laten weten als het in de samenwerking met GGZ Friesland schort.’

Het verwijt dat zijn gespecialiseerde ggz-instelling de krenten uit de pap haalt, klopt niet, zegt Schipper. ‘Ik zie juist het omgekeerde. De grote instellingen gaan voor de mainstream, de bulk. En als het ingewikkeld wordt, komen ze bij ons. Dat is een soort omgekeerde wereld. De instellingen pakken de complexe zorg gewoon niet goed op. Wij zien nu ook weer dat GGZ Friesland de hoogspecialistische psychosezorg loslaat.’

Ondernemen

‘Wij kiezen er absoluut niet voor om deze zorg voor kwetsbare patiënten los te laten’, zegt Raad van Bestuurslid Ton Dhondt van GGZ Friesland. ‘We organiseren de psychosezorg in de loop van volgend jaar alleen anders. De ambulante zorg voor mensen met ernstige psychopathologie heeft zich goed ontwikkeld in de FACT-teams. Wij willen die FACT-deskundigheid samenbrengen met de expertise van andere specialistische teams zoals het VIP-team. Onze medewerkers werken straks samen in expertnetwerken in samenwerking met de VVT, ziekenhuizen, huisartsen, de noordelijke collega-instellingen en de gemeenten.’

lees ook
Nieuws ggz psychose Friesland
 • Eva Nyst

  Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A. Kramer

  psychiater

  Ik kan helaas uit ervaring bevestigen dat de verwachting van het Friese VIP team gegrond is. Een goed lopend VIP team in mijn regio is jaren geleden eveneens opgegaan in de FACT wijkteams voor volwassenen. Ook daar was het een beslissing van het mana...gement; het team zou niet rendabel zijn geweest. Inmiddels is de VIP kennis en -aanpak daar verdwenen. De gevolgen zijn vooral merkbaar aan de wanhoop van ouders. Goede zorg aan ernstig ontregelde jongvolwassenen en hun familie vraagt intensieve, levensfase-specifieke behandeling met traject- en systeembegeleiding door een gespecialiseerd, goed op elkaar ingespeeld team met kennis van VIP-zorg. Er is immers een hoog risico op levenslange sociale en maatschappelijke marginalisatie, middelenafhankelijkheid en andere ellende. Om niet te spreken van de overbelaste mantelzorgers. Hoogwaardige zorg is nodig voor deze jonge mensen. Dat mag toch wat kosten?

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Het stuk werpt vragen op. Wat gebeurt er nu precies? Kennelijk hebben zorgprofessionals behoefte aan eigen sturing op hun eigen werk. Wat gebeurt er bij de grote GGZ-instellingen? Krijgen professionals daar te weinig inbreng en ruimte? Deze actie van... een volledig team dat overstapt, doet vermoeden dat hier wel een moeilijk punt ligt. Wordt de zorg te veel bepaald door theoretici? Mensen die zorgprocessen zien als productielijnen en deze willen sturen op die manier? Economie versus professionele inbreng? Een dilemma die op meer plekken momenteel lijkt te spelen in de zorg. Welke invloed heeft dat op de hele zorgketen? De verwijzers, kunnen die 24/7 terecht bij deze aanbieders? Of komt dan toch weer de zorg bij de instellingen die wel 24/7 zorg leveren. Om 24/7 zorg te kunnen leveren, is relatief meer geld nodig. Wordt deze investering wel gedaan? Commercieel gezien is die 24/7 zorg niet interessant, kost relatief veel en brengt relatief weinig op. Het huidige stelsel maakt van de gezondheidszorg een verdienmodel, het nadeel hiervan kan zijn dat de commercieel interessante delen die worden door commerciële partijen opgepakt, de minder financieel interessante zorg blijft bij de grotere instellingen. De mogelijkheid om de zorg voor de zorgprofessionals goed gevarieerd te houden en uitvoerbaar, wordt hierdoor telkens lastiger. De commercieel interessante zorg kan helpen de commercieel oninteressante zorg betaalbaar te houden. Maar moeten we er niet vanaf, is het ethisch om een verdienmodel te gebruiken om de zorg te organiseren? Is commercialisering van de nood van een medemens een ontwikkeling die we willen voortzetten?

 • Els van Veen

  (regie)huisarts

  Hoewel ik niet bij deze GGZ instelling in Friesland werkzaam ben, heb ik wel een opmerking over dit citaat:

  'De grote instellingen gaan voor de mainstream, de bulk. En als het ingewikkeld wordt, komen ze bij ons. Dat is een soort omgekeerde wereld.... De instellingen pakken de complexe zorg gewoon niet goed op.'

  Als huisarts heb ik hier een kanttekening bij. Ik werk als regie-huisarts en in die hoedanigheid heb ik veel van doen met crises buiten kantooruren. Kleine GGZ-instellingen hebben geen crisisdienst (met een verpleegkundige als voorwacht en een psychiater als achterwacht). Met andere woorden; is een persoon in zorg bij een kleine GGZ-instellingen en raakt buiten kantooruren in de problemen, dan kan diegene niet terecht bij de eigen hulpverlener. Het is voor mij als huisarts een grote ergernis, dat deze mensen dan moeten bellen naar de huisartsenpost. Voor die mensen zelf is het al helemaal niet fijn:

  Ze moeten eerst uitgebreid hun verhaal aan een triagist vertellen. Dan moet de huisarts een beoordeling doen en vervolgens moet deze patiënt aangemeld worden bij de grote instellingen die in onze regio alle zorg verleent (Dimence).

  En Dimence gaat helemaal niet 'voor de mainstream'. Ik maak bezwaar tegen deze beschuldiging van grote GGZ-instellingen.

 • Ton Dhondt

  psychiater-bestuurder GGZ Friesland, Alkmaar

  Wellicht was het journalistiek integer geweest als GGZ Friesland ook in de gelegenheid was geweest bij te dragen aan dit artikel waarin nu naar onze mening een aantal onjuistheden over GGZ Friesland naar voren worden gebracht.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.