Meer over psychose

 • Rooksignalen

  Wat doet een man die niet geholpen wordt om zijn aanvallers te weren? Hij zou het recht in eigen hand hebben kunnen nemen, maar hij was geen vechter, ook nooit geweest. Hij zou hebben kunnen vluchten, maar de stralen verlamden hem en de angst verstarde hem. Hij zat bang en bewegingloos op zijn bed.

 • Complexe psychosegevoelige patiënten slecht vertegenwoordigd in RCT’s

  Van de patiënten die gevoelig zijn voor psychoses wordt 80 procent niet geïncludeerd in RCT’s naar de werking en effectiviteit van antipsychotica. Dat betekent dat de uitkomsten van deze RCT’s slechts betrekking hebben op een vijfde van de populatie van patiënten die leiden aan ‘schizofreniespectrumstoornissen’, concluderen Heidi Taipale e.a. in JAMA Psychiatry. Namelijk díé patiënten die weliswaar gevoelig zijn voor psychoses, maar níét lijden aan verslavingen, lichamelijke ziektes of zelfmoordgedachten.

 • Psychoseteam stapt uit GGZ Friesland

  Het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP) van GGZ Friesland heeft ontslag genomen bij deze werkgever en treedt in dienst bij KieN, aanbieder van specialistische ggz in Friesland.

 • Coronawanen

  Wat iemand denkt, is meestal niet wat de meeste problemen geeft – hoe bizar of vijandig die gedachte ook is – maar de starheid waarmee hij aan die gedachte vasthoudt en de mate waarin hij probeert om de eigen overtuiging aan anderen op te dringen.

 • Transman met psychose wil transitie sowieso doorzetten

  Een transman komt op het spoedspreekuur van de psychiatrie terecht met een psychose. Mag de crisispsychiater de psychiater van het transitietraject hierover inlichten, met het oog op de genitale operaties die eraan komen? De patiënt wil dit per se niet. Wat vindt u?

 • Zelfportret van Gogh gemaakt tijdens psychose

  Het schilderij ‘Zelfportret’ is werkelijk door Vincent van Gogh zélf geschilderd. Dat maakt het Van Gogh Museum bekend na uitgebreid technisch en stilistisch onderzoek van dit eerste zelfportret van de beroemde schilder. Sinds 1970 werd openlijk aan de echtheid van het werk getwijfeld.

 • Brexitreferendum lokte psychose uit

  Kort na de uitslag van het inmiddels beruchte brexitreferendum in 2016 raakte een man van middelbare leeftijd in een acute psychose. Psychiater Mohammad Zia Ul Haq Katshu die de casus beschrijft in BMJ Case Reports ziet een causaal verband.

 • Cannabisgebruik verhoogt incidentie psychoses

  Onderzoek had al eerder aangetoond dat er een associatie is tussen cannabisgebruik en psychotische stoornissen, maar of dit ook op populatieniveau tot een hogere incidentie psychoses leidt, was tot nog toe onduidelijk. Recent onderzoek van Marta Di Forti e.a. toont aan dat zowel het gebruik van cannabis met een hoog THC-gehalte (de werkzame stof) als dagelijks cannabisgebruik geassocieerd is met een hogere incidentie psychotische stoornissen.

 • Lekker opgepept met een Ritalinnetje? Kijk uit!

  Bijna een kwart van de Nederlandse studenten slikt illegaal ADHD-medicijnen. Ook onder geneeskunde­studenten blijkt het een beproefde manier om op de been te blijven tijdens tentamenweken of coschappen. Maar niet zonder risico.

 • Probleemgedrag en psychofarmaca

  Probleemgedrag komt veel voor bij mensen met dementie. Doorgaans worden dan psychofarmaca ingezet. Beter is het probleem eerst goed te analyseren en ook de herziene richtlijn ‘Probleemgedrag’ is een beter alternatief.

 • Veel psychiatrische patiënten hebben ook fysieke aandoening

  70 procent van de psychiatrische patiënten heeft ook lichamelijke aandoeningen en 30 procent van de patiënten met een lichamelijke aandoening heeft ook psychiatrische problemen. Dat constateerde Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen (UMC Utrecht Hersencentrum), in haar oratie deze week.

 • Maak gebruik van deskundigheid patiënt in ggz

  Mensen die ernstig en aanhoudend psychisch lijden, zijn deskundig. Hun kennis is dan ook onontbeerlijk in de hulpverlening. Dat betoogt Wilma Boevink in het proefschrift dat ze morgen (13 april) verdedigt aan de Universiteit Maastricht. Boevink is onderzoeker bij het Trimbos-instituut en ex-patiënt.

 • De waan van Cotard

  Partner Anna en huisvriend en hulpverlener Jack worstelen met Jeans psychose en met zichzelf. Anna is na een abortus in de ban van een fantoomkind. Jack raakt in de ban van de transseksuele, verslaafde Nassima.

 • ‘Rijbewijs sneller terug na psychose’

  Mensen met stemmingsstoornissen, schizofrenie en psychosen hoeven niet per se minstens een jaar hun rijbewijs in te leveren. Die periode kan korter, adviseert …

 • Geen beestjes, geen pillen

  Soms gaan er dingen fout, terwijl je het zo goed bedoelt. Dat lijkt in deze casus het geval. Het gaat om een patiënte die onder behandeling van een psychiater is vanwege depressieve klachten. Ze belt op een gegeven moment haar huisarts vanwege beestjes op de huid.

 • Te summiere invulling hoofdbehandelaarschap

  De ouders van een door suïcide overleden 32-jarige patiënt klagen psychiater aan. Psychiater was hoofdbehandelaar in FACT-team. Contacten met patiënt en ouders werden voornamelijk onderhouden door casemanager en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige.

 • Boek: Psychose en de kunsten

  Met bijdragen over onder meer de danser Vaslav Nijinski, het theater van de Fransman Artaud en films van onder anderen Bergman en Hitchcock (uiteraard: Psycho) bestrijkt de bundel Psychose en de kunsten een heel breed palet.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.