Laatste nieuws
Nieuws

Ministerie van VWS vindt salaris aios buiten het ziekenhuis hoog genoeg

1 reactie

Het ministerie van VWS gaat de salarissen van de aiossen buiten het ziekenhuis niet structureel verhogen, ondanks dat hun werkgever, de SBOH, hierom vraagt. Het ministerie oordeelt dat de salarissen van aiossen buiten het ziekenhuis namelijk fors hoger, in plaats van lager, liggen dan bij een aios in het ziekenhuis of de ggz.

SBOH is de werkgever van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, arts maatschappij + gezondheid, arts verslavingsgeneeskunde en forensisch arts. De SBOH kreeg klachten van name aniossen die voorafgaand aan hun vervolgopleiding relevante werkervaring hadden, maar een lager salaris kregen dan een aios binnen een instelling. Daarom deed zij dit jaar onderzoek naar hoe de arbeidsvoorwaarden van een aios bij de SBOH zich verhouden tot die van een aios bij een ziekenhuis, umc of ggz-instelling. Op basis van dat onderzoek constateerde de SBOH dat het niveau van de salarisschalen hoger ligt in de cao’s van die instellingen dan in de cao SBOH. Om het vak buiten het ziekenhuis aantrekkelijker te maken, diende de SBOH bij het ministerie van VWS onder meer het verzoek in om de financiering voor de opleidingen per 2025 structureel op te hogen.

Verschil van inzicht

Alleen constateert het ministerie van VWS op basis van hetzelfde onderzoek dat aiossen bij de SBOH juist fors meer verdienen, omdat in het onderzoek niet gerekend is op basis van uurloon, maar op basis van het totale salaris. Minister Ernst Kuipers stelt in de Kamerbrief dat, teruggerekend naar uurloon, een aios bij de SBOH 10 tot 20 procent meer verdient. Dat komt omdat bij de SBOH een voltijdswerkweek 38 uur is, terwijl dit in ziekenhuizen, ggz en umc’s 48 uur respectievelijk 46 uur is. Daarnaast is het aantal verlofuren per jaar bij de SBOH groter dan bij de andere cao’s. De andere arbeidsvoorwaarden zijn ‘min of meer vergelijkbaar’, met ‘over en weer wat kleine plussen en minnen tussen de verschillende cao’s’, stelt het ministerie.

De SBOH is ‘verrast door de reactie van de minister’ en is met het ministerie in gesprek over het verschil van inzicht.

Het ministerie adviseert de SBOH om in de cao eventueel aanpassingen te doen, aangezien de SBOH minder treden heeft en maximaal twee ervaringsjaren meeneemt bij de inschaling, waardoor aiossen minder in salaris kunnen doorgroeien. Daarop reageert de SBOH dat daar de schoen wringt. Een woordvoerder meldt: ‘Cao-aanpassingen kunnen alleen gedaan worden wanneer er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. SBOH is nagenoeg geheel afhankelijk van beschikbaarheidsbijdragen en subsidies, en die zijn onvoldoende om de gewenste cao-aanpassingen door te voeren. Zodra er voldoende middelen zijn, is er voor SBOH speelruimte om cao-aanpassingen te doen.’

Lees ook
Nieuws arbeidsmarkt aios anios
  • Sophie Niemansburg

    Sophie Niemansburg is arts maatschappij + gezondheid met profiel infectieziektebestrijding. Daarnaast promoveerde zij binnen de medische ethiek. Na een stage bij Medisch Contact sloeg ze het journalistieke pad in. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en medische-ethische onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • R.A.J. Hijmering

    huisarts, Alkmaar

    En dan lees ik niet eens het argument dat aios in de huisartspraktijk boventallig zijn op 2 zelfstandige weken en enkele dagen per jaar na. De aios in het ziekenhuis is een vast onderdeel zijn in de “produktie”. Ook van de 40 diensten op de HAP in 3 ...jaar zit de opleider er minimaal 36 bij. De aios in het ziekenhuis doen al snel grotendeels zelfstandig de diensten.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.