Meer over aios

 • Ministerie VWS wil regie over verdeling opleidingsplekken terug

  Het ministerie van VWS is van plan de regelgeving binnen enkele maanden aan te passen, waardoor het alsnog de regie behoudt over het vaststellen van de medisch-specialistische opleidingsplekken. Deze stap is een reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 30 januari jl., in een zaak die werd aangespannen door de onderwijs- en opleidingsregio (OOR) Leiden.

 • Minister van VWS had niet mogen besluiten over verdeling opleidingsplekken

  Zeven ziekenhuizen in de regio Leiden hebben gelijk gekregen van de rechter: het ministerie van VWS had niet mogen bepalen hoeveel medisch-specialistische opleidingsplekken deze ziekenhuizen in 2023 zouden krijgen. Die uitspraak deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 30 januari.

 • Doe-het-zelvers op de SEH

  Tijdens een dagje meelopen op de Spoedeisende Hulp van een Utrechts ziekenhuis is het wachten op het klussende deel der natie. Het is immers zaterdag…

 • Als de aios vastloopt…

  Soms blijken aios en opleiding geen goede match. De ­procedure die dan volgt is langdurig en vol onzekerheden voor aios en opleider. Judith Godschalx e.a. stellen maat­regelen voor om deze periode voor beide partijen prettiger, korter en zinvoller te maken.

 • Hoogleraar orthopedie verliest baan door jarenlang intimiderend gedrag

  Een orthopedisch chirurg en hoogleraar orthopedische chirurgie van het Amsterdam UMC verliest zijn baan, omdat hij jarenlang met zijn gedrag een onveilige werksfeer en een bedreigend leerklimaat veroorzaakte. Al sinds 2014 wordt de orthopedisch chirurg bijna elk jaar aangesproken op de manier waarop hij coassistenten, aiossen en verpleegkundigen bejegent, zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank in Amsterdam.

 • Reacties op enquête grensoverschrijdend gedrag: herkenning en verbijstering

  Enkele beroeps- en belangenverenigingen reageren op de Medisch Contact-enquête over grensoverschrijdend gedrag. Opvallend veel respondenten noemen chirurgen, internisten en gynaecologen als degenen die zich grensoverschrijdend gedroegen. 'We waren ons ervan bewust dat de beeldvorming over chirurgen vaak negatief is, maar hoopten dat dit slechts om bééldvorming zou gaan, ook omdat wij geen directe signalen vanuit onze leden hierover hebben ontvangen.'

 • De Jonge Specialist komt met anoniem meldpunt grensoverschrijdend gedrag

  Een op de twee artsen en geneeskundestudenten krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer of tijdens de opleiding. Mensen lager in de hiërarchie hebben er het vaakst last van. Dat blijkt uit de enquête van Medisch Contact. Belangenbehartiger De Jonge Specialist komt met een anoniem meldpunt.

 • Ministerie van VWS vindt salaris aios buiten het ziekenhuis hoog genoeg

  Het ministerie van VWS gaat de salarissen van de aiossen buiten het ziekenhuis niet structureel verhogen, ondanks dat hun werkgever, de SBOH, hierom vraagt. Het ministerie oordeelt dat de salarissen van aiossen buiten het ziekenhuis namelijk fors hoger, in plaats van lager, liggen dan bij een aios in het ziekenhuis of de ggz.

 • Coaching komt welzijn van a(n)ios ten goede

  Verontrustende verzuimcijfers onder a(n)iossen waren voor het Deventer Ziekenhuis aanleiding om een speciaal coachingprogramma voor deze groep te ontwikkelen. En dat werpt z’n vruchten af.

 • Duidelijkheid over diensten moet aios beschermen

  Belangenbehartiger De Jonge Specialist (DJS) verwacht dat aiossen niet langer onevenredig veel ANW-diensten hoeven te draaien. Een verplichte verduidelijking over ANW-diensten in landelijke opleidingsplannen moet daarvoor zorgen.

 • ‘Meer korten op bijdrage medisch-specialistische opleidingen’

  De rijksoverheid kan besparen door jaarlijks 135 miljoen euro te korten op het geld dat wordt uitgegeven aan medisch-specialistische vervolgopleidingen. Dat oppert een ambtenarendenktank van het ministerie van Financiën. Dat is een fors hoger bedrag dan eerder werd voorgesteld.

 • ‘Laat medisch specialist vijfde van opleiding zelf betalen’

  Laat medisch specialisten 20 procent van hun opleiding zelf betalen. Daarvoor pleit de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten V&VN in het AD. Op die manier ontstaat er volgens de vereniging ruimte om het les- en collegegeld voor verpleegkundigen- en verzorgendenopleidingen af te schaffen.

 • Nieuwe koers verlegt opleidingsplaatsen

  Het ministerie van VWS heeft ingegrepen in de wijze waarop medisch-specialistische opleidingsplekken over het land moeten worden verdeeld. En dat levert zowel vreugde als frustratie op.

 • Artsenorganisaties roepen dokters op mee te staken

  De Jonge Specialist (DJS), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) roepen artsen op om mee te staken op 16 maart. In een poll van Medisch Contact geven sommigen artsen aan mee actie te voeren, bijvoorbeeld uit solidariteit. Maar er zijn ook artsen die bewust niet staken.

 • Overvraagd, onderbetaald

  Dienstendruk, gebrek aan opleidingsuren, slechte betaling. In heel Europa vestigen jonge artsen de aandacht op hun soms erbarmelijke werkomstandigheden: ‘Ik weet niet of ik over vijf jaar nog dokter ben.’

 • Erkenning opleiding psychiatrie GGzE toch niet ingetrokken

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft de erkenning van de opleiding tot psychiater bij Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven toch niet definitief ingetrokken. Voor de duur van één jaar kan de opleiding worden voortgezet, met handhaving van het intensief toezicht dat de RGS heeft ingesteld.

 • Buddy’s voor jonge dokters

  De Jonge Dokter heeft een buddysysteem opgezet voor jonge artsen om vrij van gedachten te kunnen wisselen met andere jonge artsen over werkgerelateerde zaken.

 • Iets meer opleidingsplaatsen voor aiossen in het verschiet

  De komende jaren kunnen de ziekenhuizen landelijk 1221 basisartsen in de vervolgopleiding laten instromen. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd deel van het Capaciteitsplan 2024-2027. Het Capaciteitsorgaan adviseert de minister van VWS om landelijk 2,9 procent meer specialisten op te leiden.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.