Laatste nieuws
Nieuws

Meldplicht artsen bij eerwraak, uithuwelijking en meisjesbesnijdenis in de maak

Plaats een reactie

Onlangs pleitte de artsencoalitie Kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG bij VWS tegen een meldplicht voor artsen bij eergerelateerd geweld, genitale verminking en huwelijkse dwang.

Die meldplicht voor artsen is met één zin in het coalitieakkoord geslopen – in de paragraaf Integratie en Inburgering: ‘Ook komt er een meldplicht voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwelijke genitale verminking.’

Onveilig

Een meldplicht tast de autonomie van artsen aan en leidt juist tot onveilige situaties voor patiënten, aldus vertrouwensarts Annemieke van der Bas, die namens de artsencoalitie het woord voert. Van der Bas is tevens voorzitter van de Vereniging Vertrouwensartsen. Samen met gynaecoloog Caroline Vos, ook lid van de artsencoalitie, was ze op uitnodiging van VWS aanwezig bij een bijeenkomst met staatssecretaris Maarten van Oijen, waar ze tegen een meldplicht pleitte. Van der Bas: ‘Een meldplicht gaat met gestrekt been dwars door alle stappen van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld heen. Hierdoor ontstaat juist een onveilige situatie. Bijvoorbeeld: als patiënten weten dat de arts signalen van eerwraak, huwelijksdwang of genitale verminking moet melden, dan gaan patiënten hiermee misschien niet meer naar de arts.’

Bij de bijeenkomst was ook Bente Becker aanwezig, lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Zij pleitte eerder in het AD vóór een meldplicht: ‘Dus wil de VVD dat de meldplicht eergerelateerd geweld en het strenger straffen van medeplichtigen nu zo snel mogelijk in de wet worden vastgelegd.’

Autonomie

Het verschil tussen een verplichte meldcode en meldplicht is groot, maar de termen leiden tot verwarring, constateert Van der Bas. Bij een verdenking op kindermishandeling of huiselijk geweld – inclusief eergerelateerd geweld, genitale verminking en huwelijkse dwang – moet de arts het stappenplan van de meldcode doorlopen. Hierin staat een verplicht afwegingskader dat iedere arts moet gebruiken bij het afwegen of het melden van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld noodzakelijk is of niet. Van der Bas: ‘Bij een verplichte meldcode heb je als arts de ruimte om er beargumenteerd van af te wijken.’ Bij een meldplicht heeft een arts die ruimte niet.

Een woordvoerder van VWS laat weten dat er voor de zomer waarschijnlijk meer duidelijkheid komt: ‘Ik verwacht dat de staatssecretaris voor de zomer een Kamerbrief stuurt met daarin de precieze invulling van de meldplicht die in het coalitieakkoord staat. Tot die tijd blijven we in gesprek met het veld hierover.’

Signaleren

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen is het belangrijkste volgens Van der Bas: ‘Als je het niet herkent, kun je ook niets melden.’ Niet een meldplicht, maar betere voorlichting aan bijvoorbeeld artsen is nodig. ‘Ik heb de indruk dat artsen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vaak niet herkennen.’

Wat vindt u?

Lees ook
Nieuws KNMG kindermishandeling meldplicht huiselijk geweld
  • Eva Kneepkens

    Eva Kneepkens is arts en promoveerde binnen de reumatologie. Na een postacademische cursus wetenschapsjournalistiek en een stage bij de Volkskrant koos ze voor het journalistieke pad.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.