Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

LHV verwacht chaos door te snelle invoering verantwoordingsplicht

21 reacties

De Landelijke Huisartsen Vereniging vreest voor een administratieve chaos door het ‘overhaast’ invoeren van een openbare jaarverantwoordingsplicht. Deze verplichting wordt, als het aan staatssecretaris Paul Blokhuis ligt, van kracht per boekjaar 2022.

De LHV reageert hiermee op een brief van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer over de regeling Jaarverantwoording. Het gaat om een regeling die valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg en waardoor niet alleen grote zorgaanbieders, maar álle zorgaanbieders voortaan een openbare jaarverantwoording moeten afleggen over de financiën en bedrijfsvoering. Het doel daarvan is een maatschappelijke verantwoording over de besteding van collectieve middelen.

Samen met negen andere eerstelijnsorganisaties, die zich samen de Eerstelijnscoalitie noemen, staat de LHV kritisch tegenover de nieuwe regeling. De LHV vindt het onbegrijpelijk dat aangedragen alternatieven terzijde zijn gelegd. Die alternatieven waren ofwel het uitzonderen van alle zorgaanbieders onder een bepaalde omzetgrens ofwel het gebruiken van gegevens die zorgaanbieders nu al aanleveren aan derden. Maar Blokhuis stelt dat beide alternatieven wat hem betreft niet passen bij het doel van de wet, namelijk een maatschappelijke verantwoording door in beginsel álle zorgaanbieders.

Een van de kritiekpunten van de eerstelijnsorganisaties is een lijst met vragen die moeten worden beantwoord door praktijkhouders. Die lijst bestaat op dit moment uit maximaal 65 vragen, maar daar zullen de NZa en de IGJ een nog onbekend aantal vragen aan toevoegen. Dat kost volgens de LHV kostbare uren van praktijkhouders, die rechtstreeks ten koste gaan van de zorg aan patiënten.

Volgens Blokhuis is de vragenlijst al ongeveer gehalveerd; aanvankelijk bestond deze uit circa 119 vragen. De halvering heeft te maken met het schrappen van de verplichte accountantsverklaring voor kleine zorgaanbieders met een netto-omzet onder de 12 miljoen euro. Daarin is Blokhuis de eerstelijnsorganisaties wel tegemoet getreden. Hij stelt dat de regeldruk met de huidige regeling al 90 procent is afgenomen ten opzichte van de eerdere versie van de regeling – onder meer door het schrappen van die verplichte accountantsverklaring.

De LHV stelt dat de verantwoordingsregeling onuitvoerbaar is voor kleinschalige zorgaanbieders. Ook vinden de eerstelijnsorganisaties het niet nodig, volgens hen komt fraude nauwelijks voor in de eerstelijnszorg en wordt het met de regeling ook niet voorkomen.

lees ook
Nieuws LHV huisartsen fraude transparantie administratie
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P. Staal

  Huisarts, Tilburg

  Wat ik de overheid echt verwijt is het stelselmatig negeren van signalen uit het veld van de zorg. Daarmee maakt zij zich schuldig aan eenzelfde proces als bij de toeslagenaffaire.
  Artsen zijn er om mensen beter te maken, niet om cijfers aan te leve...ren. Hugo de Jonge en Paul Blokhuis weten (nou ja weten....) hoe ongelooflijk veel druk er op ons staat.
  Deze volstrekt harteloze actie van hen neem ik hen kwalijk...

  Er zijn namelijk grenzen...
  Er zijn grenzen!
  Ik ga over deze lat niet springen. Ik ben geen hondje dat nog een kunstje doet voor een brokje.

 • R.H.L. Morshuis

  Huisarts, Drunen

  Ieder jaar roept VWS dat ze de regeldruk in de zorg willen verminderen. Dit mantra wordt minstens 10 jaar al gepredikt. Ieder jaar weet VWS er toch weer een schepje bovenop te doen. Geen wonder dat er steeds minder huisartsen praktijkhouder willen wo...rden. Er is louter sprake van wantrouwen jegens artsen. Werken vanuit vertrouwen in leveren van goede zorg is verdampt.

 • G.R.I. Slock

  huisarts, sluis

  Wij draaien weer eens op voor de incompetentie van VWS. In het kader van de marktwerking mocht in 2006 ineens iedereen zonder serieuze kwalificities zomaar een zorginstelling beginnen. Een paar zorgcowboys hebben het systeem flink uitgemolken in t...huiszorg, jeugdzorg en verslavingszorg, VWS heeft hier ondanks verzuchtingen van ZN nauwelijks iets aan gedaan en komt nu met een absurde regelgeving waar alle zorgverleners de dupe van zijn.
  In de huisartsenzorg wordt elke cent afgeknepen door zowel NZA als de verzekeraars, alle gegevens zitten al lang in de computer. Blokhuis zou beter bij de belastingdienst opvragen waar de grootste winsten worden gemaakt in de zorg en waar het meeste BV's en holdings wordt opgericht en daar gericht gaan controleren en reguleren. Maar dat is natuurlijk veel lastiger voor VWS dan weer extra regelgeving opleggen aan de brave sukkels van zorgverleners.
  Tijd om de paarse krokodil stempel weer boven te halen inderdaad.

 • H.J. ter Stege

  KNO arts, TERNEUZEN

 • A.N. Goudswaard

  penningmeester Opgewekt Houten, Houten

  Blokhuis schrapt 90% van absurd. Hou je nog 10% absurd over.

 • G.K. Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Amsterdam

  Fijn al deze reacties. Maar als het er op aan komt om je poot stijf te houden en hier niet aan te voldoen ben je al gauw eenzaam. Nu maar zien of huisartsen een blok zullen vormen om het niet te doen.

  • P.J. Mitra

   arts en jurist, medisch adviseur, Schaijk

   Wat deze collega zegt is wel waar het om gaat. Niet klagen in een besloten deel van MC, maar ook daadwerkelijk een vuist maken en er naar handelen.

   Als medisch adviseur zie ik zelf geen patiënten en dit lijkt zich vooral te richten tot zorgverlene...rs die daadwerkelijk patiëntencontact hebben met een behandelrelatie, maar naar de strikte letter valt het afgeven van medisch advies, ook al is dat niet eens vanuit de zorgverzekeringswet, onder deze ministeriële regeling, omdat het ook valt onder de reikwijdte van art. 1 Wkkgz jo art. 1 BIG ('instelling' voor het verlenen van 'andere zorg'). Dit geldt overigens mijns inziens dan ook voor bedrijven, die medisch advies verstrekken dat in opdracht is opgesteld, maar dat terzijde. Ik heb gekozen voor een eenmanszaak. Dus dan zou, als de bepalingen daaromtrent breed genoeg zouden worden uitgelegd (en Den Haag kennende kan dat misschien best wel eens gebeuren), ik mijn privé inkomensgegevens op straat moeten gooien met inbegrip van die van mijn echtgenote. Erg handig voor criminele entiteiten, want dan weet je dat er meer te halen valt, toch? Nog los van conflicterende wetgeving (onder meer de AVG/GDPR zijn hierin overreikend), gaat dát in ieder geval niet gebeuren, hoe hoog of laag men ook springt.

   En dan lees je in de brief van Blokhuis, naar aanleiding van discussie in de Tweede Kamer:
   "(...) Brief van 7 juni jl.
   In de brief van 7 juni bent u geïnformeerd over hoe, gegeven de wettelijke
   kaders, met de uiteenlopende reacties en verschillende belangen is omgegaan bij
   het vormgeven van de Regeling. In deze brief is ook een nader voorstel voor de
   inhoud van de openbare jaarverantwoording beschreven. De kernpunten hiervan
   zijn als volgt:
   1) Privacy: de openbare financiële verantwoording voor eenmanszaken is beperkt
   tot een aantal financiële ratio’s, zoals de liquiditeit en solvabiliteit, waardoor
   bijvoorbeeld het individuele inkomen van de eigenaar niet openbaar wordt
   gemaakt.
   2) Administratieve en financiële lasten: een zorgaanbieder met een netto omzet
   onder de € 12 miljoen is vrijgesteld van een accountantsverklaring.
   3) Administratieve lasten en bedrijfsgevoelige informatie: de openbare vragenlijst
   is beperkt tot een aantal basis-indicatoren, ter vermindering van de
   administratieve lasten en rekening houdend met bedrijfsgevoelige informatie. (...)"

   Ad 1. Een eenmanszaak is juridisch (vermogensrechtelijk, fiscaal en overig) één met de eigenaar. Je kunt dit dus niet scheiden van de inkomensgegevens van de eigenaar, nog los van dat iedereen bij de KvK de gegevens van de eigenaar inclusief privé adres kan opvragen. Elke ondernemer had dit de staatssecretaris kunnen vertellen. Dit is dus onzin. En AVG/GDPR is voorliggend, dus dat kan mijns inziens niet verlangd worden bij in ieder geval eenmanszaken, maar mijns inziens ook bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (VOF, CV).

   Ad 2. Fijn, maar om het formulier in te vullen heb je de facto nog steeds een accountant nodig, want wie begrijpt nu dit soort vragen behalve mensen die er de hele dag mee bezig zijn?

   Ad 3. Al mijn bedrijfsinformatie is bedrijfsgevoelig, althans als dusdanig aangemerkt.

   Los daarvan, doelmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit ontbreekt, want we hebben al controlerende mechanismen via de zorgverzekeraars en zorgautoriteit voor zover zorg wordt verleend uit de zorgverzekeringswet, in mijn geval in het geheel niet.

   /C: nee.

 • J. Wind

  huisarts, Wijk en Aalburg

  Is gewoon een hartstikke mooie en dankbare manier om onze overheid te laten zien 'hoe wij onze administratie & financiën wel op orde hebben', maar zijzelf niet!

 • G.A. Lemmens

  Huisarts

  Zinloos, nutteloos en zoals hieronder al duidelijk benoemd zijn inkomsten en kosten binnen de huisartspraktijken zo transparant als wat. Wat is dan de toegevoegde waarde? Ons nog meer regels opleggen? Met welk doel? Denkt deze minster nog wel na over... waar hij mee bezig is?

  De eerste lijn gaat eraan als we zo doorgaan...over een paar jaar heeft Nederland geen vaste praktijkhoudend huisartsen meer die diens patiënten nog écht kent en dan?? Dát geeft pas een stijging van de kosten. Veel meer dan die sporadische fraudeur die deze minister hoopt te vinden.

  Onze medewerking stopt hier. Ook voor ons is dit de druppel en wij weigeren die vragenlijst in te vullen. Samen met de schofferende 'tariefsverhoging' van een schamele 0,75% voor 2022, terwijl er nog steeds gepoogd wordt om nóg meer zorg bij ons over de schutting te donderen, lijkt me dit tijd voor een mooie staking of anderszins. Volgens mij begrijpt men in dit land niet hoe slecht de huisartsenzorg ervoor staat. Dat moeten we dus maar eens duidelijk gaan maken! Wie volgt/doet er mee, zodat het niet meer alleen bij klagen blijft? Kom op mensen, maak je hard voor je eigen vak! LHV zou dit moeten oppakken, anders is iedereen lid voor niks. Tot hier en niet verder!

 • M.M.W. de Bruijn

  Huisarts, Echt

  Transparantie is een synoniem voor niet-vertrouwen...

 • A.R.J. Sanders-van Lennep

  Huisarts, Leerum

  Transparantie, prima maar laten we de zaken in verhouding blijven zien.
  Zullen we eerst experimenteren met het grote geld om daarna te bezien wat de kosten/baten analyse van deze inspanning is die gevraagd wordt van de kleine zorginstanties?
  Hoev...eel mensen gaan dit lezen en hoeveel werk is het???

 • J.M.M. Hage-Veldhuizen

  Huisarts, Brouwershaven

  Wat als we allemaal weigeren? Pakt Blokhuis onze praktijken af?
  65x de paarse krokodil stempel lijkt me de enige inspanning die wij als praktijkhouders redelijker wijs kunnen opbrengen.

  • C.A. Nitzsche

   Praktijkhoudend huisarts, Bussum

   👍🏻 Ik ga mijn Paarse Krodillen stempel goed in de inkt zetten en ondersteun dit initiatief van harte ! Ook ik ga mijn - toch al spaarzame tijd - hier niet aan verspillen !
   LHV zie dat het water de praktijkhoogleraar aan de lippen staat en DOE ER I...ETS AAN !!!!

 • J.K. Bruins

  Huisarts, Appelscha

  Vertrouwen is goed, controle is beter (Lenin)
  Weer een regelinkje die er vast wel even bij kan. NEE. Het werk loopt de huisartsen al over de schoenen. De zorgverzekeraarsweten precies wat huisartsen declareren. Door het kostenonderzoek weet de overh...eid ook precies wat onze kosten zijn. Dus wat moet er dan nog verantwoord worden? Hoe meer transparant kunnen we zijn?
  Slechts een eenduidige weigering van dit tijdverslindende gedrocht is op zijn plaats.
  LHV, houdt de poot stijf!

 • Huisarts, Bergen op Zoom

  Zo wordt het steeds aantrekkelijker om opvolgers te vinden voor alle huisartsen die binnenkort met pensioen gaan!!! Echt ongelooflijk absurd…

  [Reactie gewijzigd door op 08-09-2021 23:26]

 • R. van der Bijl

  Huisarts, Rotterdam

  Ik klaag niet zo snel en vind mijn werk leuk, maar dit is wel een van de druppels die al lang niet meer in de emmer passen.

 • W.E.B.Q. Mutsaerts

  Huisarts, Breda

  “Ontregel de zorg…” serieus!?!?! Helaas dus weer loze kreten en beloften. Het wordt tijd voor een collectief en voelbaar verzet!

 • D.F.R. Boswijk

  huisarts, niet meer praktijkhoudend, Stegeren

  Een tamelijk surrealistisch scenario: eerst 'marktwerking" invoeren, dan een " wet marktordening" aannemen en vervolgens van marktpartijen verantwoording verlangen over bedrijfsvoering en financiën. Dan weet je niet wat je als overheid wilt, lijkt me....
  En dan nog: deze "verantwoordingsplicht" is een middel en geen doel. Wat gebeurt er als de uitkomsten tegenvallen? Mogen de aanbieders dan hun tarieven verhogen en gaat het macro-kader dan op de helling? Kortom: wat is het beoogde doel?

 • Huisartsen , Naarden

  En als je als solo-praktijk dit niet hebt klaarliggen?

 • P.J. Mitra

  arts en jurist, medisch adviseur, Schaijk

  Het moet niet gekker worden. Eerst een boekwerk aan nieuwe regels introduceren. Vervolgens blijkt de helft sowieso al overbodig en een verplichte accountantscontrole niet haalbaar. En dan het restant presenteren als een afgenomen regeldruk.

  Wie g...aat al die papieren ellende nog lezen? En zijn de zorgverzekeraars, onder toezicht van de zorgautoriteit, niet al verantwoordelijk voor het controleren of de 'collectieve middelen' goed worden besteed? Hebben we met zijn allen niet betere dingen te doen dan tegemoet te komen aan Haagse hobby's als regelzucht?

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Het wordt hoog tijd dat we nu eindelijk eens de financiële overzichten krijgen van alle Ministers en Kamerleden, om te zien of zij wel goed omgaan met het door ons betaalde salaris als belastingbetaler. Lijkt me een hele goede aanvulling op mijn toc...h al uitgebreide spambox aan onzinnige informatie. Net als dat overzicht wat de huisartsen nu moeten gaan aanleveren.
  Weer gaat indirect het zorggeld dan naar accountants of andere financiële dienstverleners die deze cijfers moeten borgen en leveren, want de huisarts zal het toch ergens van moeten betalen.
  Weer een maatregel, ingegeven door wantrouwen, die weer een berg onzinnige informatie gaat opleveren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.