Meer over transparantie

 • Minister wil geldstromen vanuit industrie naar artsen scherper in de gaten houden

  Om ongewenste beïnvloeding van zorgprofessionals door bedrijven te voorkomen, zet demissionair minister Pia Dijkstra van VWS in op meer overheidsregulering. Eén van de redenen daarvoor is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nu niet goed kan handhaven op ongewenst gunstbetoon, omdat daarvoor geen wettelijke basis is, zo stelt Dijkstra in een brief aan de Tweede Kamer.

 • ZorgkaartNederland niet in trek bij patiënten

  Het platform ZorgkaartNederland wordt door patiënten het minst gebruikt om een waardering te geven over hun ziekenhuis, huisartsenpraktijk of zorgverlener. Dat blijkt uit een deelonderzoek van het Nivel, in het kader van een groter onderzoek naar de transparantie in de zorg.

 • Financiële relaties tussen zorg en leveranciers: regels worden aangescherpt

  Onlangs heeft het Transparantieregister de financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zorgaanbieders, zorginstellingen en patiëntenorganisaties over 2022 openbaar gemaakt. Er is voor 86 miljoen euro geïnvesteerd in samen­werking. Tegelijkertijd zijn er belangrijke aanpassingen gedaan aan de doorzoekbaarheid van het register, het bestuur en worden de regels voor het aangaan van financiële relaties aangescherpt.

 • NVZ wil aparte geldstroom voor dure geneesmiddelen

  Er moet een apart financieel kader komen voor dure geneesmiddelen, want dan zijn de hoge kosten makkelijker te beheersen dan nu. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, die vindt dat de dure geneesmiddelen een te groot deel van het budget van medisch specialisten opslokken.

 • Zorgprofessional ontving in 2019 iets minder geld van industrie

  Het gemiddelde bedrag dat een individuele zorgprofessional ontving van de industrie was in 2019 2247 euro. In 2018 was dat nog 2440 euro. Het geld dat leveranciers van geneesmiddelen en hulpmiddelen betaalden aan de zorgwereld is ten opzichte van 2018 licht gestegen. Dat meldt het Transparantieregister voor financiële relaties in de zorgsector in zijn verslag over 2019.

 • Umc’s tegen bekendmaken grote donateurs 

  Donateurs kunnen bij de umc’s geen invloed ‘kopen’ of ‘afdwingen’ met hun donaties. Dat stelt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, die tegen het openbaar maken van de naam en woonplaats van grote donateurs van maatschappelijke organisaties is.

 • Uitkomsten van behandelingen moeten in pgo komen

  In de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) waarover patiënten vanaf aankomend jaar zouden moeten beschikken, moet in 2022 ook informatie komen over de uitkomsten van behandelingen van 52 aandoeningen.

 • Pseudotransparantie

  De casus Adrienne Cullen zorgt na jaren opnieuw voor beroering. Bij haar werd door een fout van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) een endometriumcarcinoom in een te laat stadium ontdekt waardoor een curatieve behandeling niet meer mogelijk was.

 • Geld moet rollen

  Bij het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ past de ondertitel ‘Geld moet rollen’. Met name de langdurige zorg krijgt er veel geld bij. Ruim 2 miljard. Dat is opmerkelijk. Want ook na de bezuinigingen van Rutte IIzijn de publieke uitgaven voor de langdurige zorg, als aandeel van het nationaal inkomen, de hoogste ter wereld (volgens onomstreden cijfers van de OESO).

 • Vervang dbc’s door populatiebekostiging

  Het huidige systeem van ziekenhuisfinanciering is zeer complex en heeft niet geleid tot kostenbeheersing en transparantie van kosten en kwaliteit. Ziekenhuisdirecteur Jaap van den Heuvel weet een goed alternatief: populatiebekostiging.

 • Veel geneesmiddelenstudies halen publicatie niet

  Meer dan de helft van de klinische geneesmiddelenstudies wordt uiteindelijk niet gepubliceerd of onterecht voortijdig gestopt. Dit concludeert Sander van den Bogert in zijn proefschrift Trial & Tribulations – Studies on the fate, transparency and efficiency of clinical drug trials waarop hij onlangs promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

 • Leerzaam reisje

  Waar dokters weleens op reis gaan naar een mooi – ik bedoel nuttig – conferentieoord, zo pakte ik vorige week mijn koffertje om af te reizen naar het verre Hamburg.

 • Convenant

  We hebben in ons huis op dit moment nogal wat te stellen met het Convenant Medische Technologie. Is het onderhoud van de apparatuur wel in orde? Is iedereen bevoegd en bekwaam?

 • Meer openbaarmakingen inspectiediensten

  Inspectie- en onderzoeksgegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moeten actief openbaar worden gemaakt.

 • Naming-and-shaming

  Afgelopen week was de voorzitter van de KNMG, René Héman, zowel op radio als televisie in het nieuws. Dit naar aanleiding van de presentatie van het rapport van het Nivel over de grote impact op artsen en hun omgeving van het openbaar maken van tuchtrechtelijke berispingen.

 • Schijnrisico’s

  Bij het controlewerk dat een accountant voor zorginstellingen doet zit steevast ook een audit op de ict. Daar is een goede reden voor.

 • Acht van de vijfenvijftig zwijgcontracten ‘ongewenst’

  Vijfenvijftig meldingen over ‘zwijgcontracten’ kreeg de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een oproep van minister Schippers in april vorig jaar. Acht van die contracten bevatten inderdaad ongewenste afspraken, zo concludeert de inspectie na onderzoek.

 • Ademloos

  De Mayo Clinic in Rochester is het beste ziekenhuis van de Verenigde Staten. Althans, dat staat op de website van de Mayo Clinic, en wie ben ik – slechts bestuurder van het beste ziekenhuis van West-Friesland – om daaraan te twijfelen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.