Meer over administratie

 • Betere samenwerking door regionale verwijsafspraken

  In de regio Rijnmond hebben huisartsen en medisch specialisten de landelijke verwijsafspraken omgezet naar regionale. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Toch raden ze collega’s in andere regio’s aan hier ook mee aan de slag te gaan.

 • Administratieve lasten­verlichting: in Twente lukt het

  Het vergoedingensysteem voor geneesmiddelen is ingewikkeld en vergt tijdrovend handwerk van artsen en apothekers. Met een nieuwe werkwijze, waarbij gebruikgemaakt wordt van digitale artsenverklaringen, laten medisch specialisten bij Twentse ziekenhuizen en apothekers zien dat het ook anders, beter en sneller kan.

 • Meer regels ontregelt de zorg

  De toenemende hoeveelheid regels en wetten in de gezondheids­zorg leidt tot onrust en onzekerheid op de werkvloer, omdat zorgverleners met onvoorziene consequenties geconfronteerd worden. Psychiater Joost Mertens ondervindt dit aan den lijve en roept de overheid op om in te grijpen.

 • AI in Epic helpt bij beantwoording patiëntvragen

  Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is deze maand gestart met een proef waarbij AI-taalmodel GPT-4, bekend van ChatGPT, zorgverleners ondersteunt in de beantwoording van vragen van patiënten via het elektronisch patiëntendossier (epd). Vooralsnog beperkt het gebruik zich tot een gesloten testomgeving.

 • Huisarts druk met doorgeschoven taken en onnodige verwijzingen

  Medisch specialisten, ziekenhuizen en ggz-instellingen die zorg doorschuiven naar de huisarts. Dat is één van de drie meestgenoemde oneigenlijke taken die volgens huisartsen bij hen terechtkomen. Verder hebben zij vooral last van onnodige verwijzingen die aan een huisarts worden gevraagd, en van lange wachttijden in ggz-instellingen en ziekenhuizen, zo blijkt uit een inventarisatie.

 • Wat een kostbaar tijdverlies

  De dood van zijn moeder zet huisarts Arjen Göbel aan het denken over wat echt belangrijk is in het leven. In ieder geval niet de bureaucratische rompslomp waar zijn mailbox elke dag mee volstroomt.

 • Materiële controle

  Vorige week ontving ik een mail van onze preferente zorgverzekeraar met als onderwerp: ‘Aankondiging materiële controle'. ‘U krijgt deze e-mail omdat enkele van uw declaraties bij onze zorgverzekering zijn opgevallen.'

 • Jonge huisartsen haken af

  Op LinkedIn plaatste Frans Geels uit Leidschendam – huisarts, praktijk­eigenaar, solist en huisarts­opleider – half februari dit bericht: ‘Afgelopen maanden hebben twee jonge collega’s te kennen gegeven te stoppen met het huisartsenvak, en aangegeven iets heel anders te willen gaan doen. Ik ken ze allebei goed, heb hen opgeleid en zij zijn altijd leergierige, levenslustige, empathische en enthousiaste huisartsen geweest. Naar mijn mening de huisarts van de toekomst…

 • Advies: ‘Maak norm voor maximale administratietijd zorgverleners’

  Er moet een norm worden gesteld voor de hoeveelheid tijd die een zorgverlener maximaal aan administratie mag besteden. Dat helpt bij het nemen van stevige maatregelen die bijdragen aan het verminderen van huidige en het voorkomen van nieuwe regeldruk. Maar een dergelijke norm mag niet tot nieuwe administratiedruk leiden.

 • Huisartsen: ‘Wet toetreding zorgaanbieders onuitvoerbaar’

  Limburgse huisartsen tekenen in een open brief aan minister Hugo de Jonge collectief protest aan tegen de inwerkingtreding van de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. ‘Huisartsen worden met nieuwe onnodige administratieve lasten opgezadeld.’

 • Dweilpauze

  De toegenomen administratielast heeft ook zo z’n voordelen. De ingreep had niet veel om het lijf. Een lipoom dat zich als een verse kastanje uit de rug van meneer J. liet verwijderen. Echter loopt het zweet me nu toch over de rug. Over tien minuten moet ik de mammabespreking voorzitten en er moet nog een order in het systeem voor de PA.

 • Ggz-organisatie schrapt registratie indirecte behandeltijd

  Psychiaters en andere zorgverleners die bij zorgorganisatie GGz Centraal werken, hoeven niet langer alle tijd die ze benutten voor de behandeling van een patiënt vast te leggen. Vanaf eind maart hoeven ze alleen de uren met direct patiëntencontact te registreren, maar niet meer precies de uren die ze besteden aan indirecte tijd, zoals voor verslaglegging en overleg.

 • Onnavolgbaar medisch lingo

  ‘We krijgen een nieuw epd en vragen om jullie begrip, en natuurlijk input, gedurende de roll out. Het zal jullie leven makkelijker maken en we zullen workshops organiseren om te kijken hoe jullie het nieuwe systeem ervaren en wat we kunnen verbeteren.’ Onze chief medical director loopt vervolgens het podium af voordat de vragensessie kan beginnen.

 • ‘Langdurige zorg nog meer tijd kwijt aan administratie’

  Zorgverleners in de langdurige zorg besteden nu gemiddeld 35 procent van hun werktijd aan administratie. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar. In 2016 en 2017 waren ze een kwart van hun tijd aan administratie kwijt. Dat zegt onderzoeksbureau Berenschot na onderzoek onder 7700 zorgprofessionals.

 • Huisarts zet stempel met paarse krokodil in

  Van een collega kreeg de Zwolse huisarts Marco Blanker met de kerstdagen een stempeltje van een krokodil. Deze week besloot hij hem voor het eerst te gebruiken – met paarse inkt, verwijzend naar de beruchte ‘paarse krokodil’ uit een oude OHRA-reclame die staat voor bureaucratische nonsens.

 • Miljoenen extra kosten door wijziging WGBO

  De wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zal een lastenverzwaring van miljoenen betekenen voor zorginstellingen en individuele zorgverleners. Dat concludeert een consultancybureau in een rapport dat is gepubliceerd door het ministerie van VWS.

 • Kabinet richt pijlen op zorgfraude en -fouten

  Het kabinet wil zowel onbedoelde fouten als opzettelijke fraude in de zorg tegengaan met een programma dat zich concentreert op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.

 • Tientallen schrapplannen in strijd tegen bureaucratie

  Stel een norm vast voor het deel van zorgbudgetten dat mag worden besteed aan administratie. Dat opperde huisarts Peter de Groof van actiecomité ‘(Ont)regel de zorg’ deze dinsdag aan VWS-minister Bruno Bruins als een optie om de bureaucratie in de zorg in te perken.

 • Schrappen is durven

  Artsen en andere zorgverleners hebben het op zich genomen om overbodige administratieve handelingen te schrappen. Maar het is schipperen tussen de gevoelde noodzaak en koudwatervrees.

 • Zorg is géén product

  De moderne managementprincipes vinden hun oorsprong in de ideeën die Frederick Winslow Taylor in 1911 lanceerde. Deze hebben het arbeidsproces in de productiesector heel efficiënt gemaakt, maar kennen ook grote nadelen, en pakken in de zorgsector rampzalig uit.

 • Diakonessenhuis schrapt deel tijdrovende indicatoren

  Artsen in het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn stoppen met het aanleveren van ruim honderd vrijwillige indicatoren aan het Zorginstituut Nederland. Dat is besloten na overleg tussen medisch specialisten en het ziekenhuisbestuur, om de administratielast te verlichten.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.