Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Kamer wil meer langere huisartsenconsulten

5 reacties

De voltallige Tweede Kamer wil dat de regering er werk van maakt om de uitkomsten van pilots met langere huisartsconsulten in meer regio’s door te voeren. Ook wil het parlement dat toezichthouder NZa bekijkt of vijftienminutenconsulten een optie zijn in de bekostiging van huisartsenzorg.

De Kamer nam dinsdag een motie aan met die strekking, die vorige week was ingediend tijdens het debat over de VWS-begroting voor 2022. De Kamerfracties hebben daarnaast de demissionaire VWS-bewindslieden nog eens op pad gestuurd om te kijken of er iets kan worden gedaan aan de regeldruk die voor eerstelijnszorgaanbieders ontstaat nu zij vanaf volgend jaar allemaal jaarverslagen moeten opstellen.

Preventie

Ondanks alle verzoeken die tijdens het begrotingsdebat klonken rondom preventie, was er tijdens de stemming van dinsdag geen meerderheid te vinden voor een motie over het mogelijk afschaffen of verlagen van de btw op groente en fruit, of voor een suikertaks. Ook een motie die het kabinet opriep om, een WRR-rapport indachtig, op een meer verplichtende manier in te zetten op gezondheid en preventie kreeg onvoldoende handen op elkaar. En dat gold ook voor een voorstel om de prijs van een pakje sigaretten naar 10 euro te trekken volgend jaar.

Ic-verpleegkundigen

JA21-Kamerlid en arts Nicki Pouw-Verweij kreeg wel de steun van de gehele Kamer voor een oproep aan het adres van de regering ‘zich onmiddellijk actief in te zetten’ voor de nodige instroom en opleiding van ic-verpleegkundigen. Moties om meer geld voor zorgsalarissen vrij te spelen, of het beschikbare extra geld anders te verdelen voor zorgmedewerkers met de laagste uurlonen, haalden het niet. Wel schaarden alle fracties zich achter de oproep van BBB en Groep Van Haga om als regering te ‘garanderen dat ongevaccineerde mensen niet geweigerd zullen worden voor een behandeling in het ziekenhuis’.

Tolken

Verder wil de Kamer dat de regering kijkt welke mogelijke vormen er zijn om tolken in de zorg structureel te financieren. En dat de regering afspraken maakt met zorgverzekeraars en -aanbieders om palliatieve en terminale zorg te garanderen. Verder is er een publiekscampagne afgedwongen om het taboe op de menopauze te doorbreken. En moet er met opleidingsinstellingen worden gesproken om cultuursensitieve zorg een plekje in opleidingen te geven.

Lees ook
Nieuws huisartsen preventie tolken
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen (1974) is sinds 2016 journalist bij Medisch Contact, inmiddels met het vizier op onder andere opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt. Is gefascineerd door zieke dokters en artsen die even minder succesvol durven te zijn. Kleijne werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant, en schreef voor MC over financiële en politieke artsenzaken.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • F.A.P. Willemsen

  Gepensioneerd huisarts, Stadtkyll, Duitsland

  Volledig juist gezien. We moeten niet kijken naar de tijd die het de huisarts kost, maar het beroep moet gewoon weer aantrekkelijk gemaakt worden. Een fatsoenlijk honorarium is maar één voorwaarde, maar kleinere praktijken met een toename van de inst...room aan huisartsen is een tweede voorwaarde.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Het lijkt me duidelijk dat er blijkbaar in de Tweedekamer een beweging is die vinden dat huisartsen meer tijd moeten hebben per consult. Het is dan een signaal dat de Tweedekamer ergens de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.... Ze willen blijkbaar de huisarts ruimte geven. Pak deze kans huisartsen! En kom met een plan hoe dit geïmplementeerd kan worden en welke bekostiging daarvoor nodig is. Want het is duidelijk dat de Tweedekamer niet precies weet waarover ze het hebben.
  Het is weer een typisch voorbeeld van: Als je niet weet hoe het spelletje wordt gespeeld, bemoei je dan vooral niet met de spelregels. Als we blijven mopperen, dat is negatieve energie, waar we uiteindelijk niets mee bereiken.

 • I.A.P. Brouwer

  Huisarts, Zaandam

  Reacties kloppen natuurlijk. Het levert geen seconde extra tijd op bij gelijke grootte van de praktijken.
  Als een kwartier de norm wordt en de praktijken kleiner denk ik dat er minder collega’s stoppen of minder dagen gaan werken zoals nu gebeurt. D...it zorgt voor meer werkplezier en toename van beschikbaarheid van huisartsen om de zorg te bieden.

 • A.A.C.M. Maes

  huisarts niet praktiserend, Dieren

  Terechte opmerking van Arjen Gobel. Bekijk eerst eens hoe de huidige bekostigingssystematiek van huisartsen eruit ziet, op praktijkniveau en macro. Bv: Meer tijd voor/met een patient betekent primair praktijkverkleining. Verlaging van de normpraktijk... van 2095 naar bv. 1800 vraagt om 1346 extra praktijkhouders en 666 miljoen euro (berekening beschikbaar). Met nadien ook nog de vraag of lagere rekennorm wel leidt tot een kleinere praktijk? En ook of een lagere rekennorm leidt tot een betere regionale spreiding? Discussie over een "15-minuten tarief " is zinloos als alle instrumenten horend bij de juiste bekostiging en visie niet (vooraf) transparant op tafel liggen.

 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  Eén ding is cruciaal: het creëren van een 15 minuten tarief betekent niet dat er opeens meer tijd beschikbaar komt! Je kunt nooit meer mensen zien dan je nu al ziet. Daar verandert een 15 minuten TARIEF niets aan.
  Het enige wat echt zou leiden tot m...eer tijd voor de patiënt is als we voor elke patiënt 15 minuten TIJD hebben en dat kan alleen als we een arts in dienst nemen voor 1 á 2 dagen per week die een deel van onze patiënten gaat zien - ook in 15 minuten per consult - en dat we de 30 patiënten die ik eerst in mijn eentje zag (in 10 minuten per stuk), nu samen in 15 minuten per stuk zien. Ik 22 per dag en de collega in 1 á 2 dagen per week de 8 per dag die ik daardoor minder ga zien. DAN hebben we meer tijd voor de patiënt. We moeten toch elke dag die 30 patiënten een plek geven, nietwaar?

  Als er een tarief komt voor 15 minuten (dus 15 euro, want een normaal consult van 10 minuten levert 10 euro op en het reeds bestaande 20 minutenconsult 20 euro) betekent dat niets anders dan exact dezelfde omzet als eerst (4x15 = 6x10). En daar kunnen we die extra collega niet van betalen. Dat zou alleen kunnen als voor élk consult het tarief met pakweg 20% omhoog gaat (dus ook voor het nieuwe 15 minuten consult!). Pas dan hebben we echt meer TIJD voor de patiënt.

  Laten we dus vooral niet in de valkuil stappen dat - als er een 15 minuten TARIEF komt - de verzekeraars breeduit in de krant kunnen zetten dat 'de huisartsen voortaan 15 minuten TIJD per patiënt hebben', want dat is volstrekt NIET het geval. Er komt geen seconde bij.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.