Meer over tolken

 • ‘Vertaaltechnologie leent zich niet voor tolken in zorg’

  Vertaaltechnologie is niet geschikt als vervanging van tolken in de zorg. Daarvoor waarschuwen de Achterstandsfondsen. Volgens deze organisatie, die huisartsen in achterstandswijken bijstaat, blijft er behoefte aan professionele tolken om als arts volwaardige consulten te kunnen bieden bij taalbarrières.

 • ‘Voor mij staat de waardigheid van de mens centraal’

  De Afghaans-Nederlandse psychiater Forugh Karimi debuteert met een kloeke roman waarin de personages voor het leven getekend zijn door oorlog. ‘Mijn boeken zullen altijd gaan over het behoren tot twee werelden. Ertussenin zitten.’

 • Tolkenvergoeding stap dichterbij

  Het ministerie van VWS gaat onder­zoeken hoe de bekostiging van tolken het beste geregeld kan worden. En dat is hard nodig, zegt de KNMG samen met de Johannes Wierstichting, Patiënten­federatie Nederland en KNOV.

 • Kamer wil meer langere huisartsenconsulten

  De voltallige Tweede Kamer wil dat de regering er werk van maakt om de uitkomsten van pilots met langere huisartsconsulten in meer regio’s door te voeren. Ook wil het parlement dat toezichthouder NZa bekijkt of vijftienminutenconsulten een optie zijn in de bekostiging van huisartsenzorg.

 • VieCuri zet tolk in bij ‘geringste vermoeden’ van taalbarrière

  VieCuri Medisch Centrum schakelt professionele tolken in bij belangrijke gesprekken met patiënten die niet goed Nederlands spreken. Het ziekenhuis verlaagde de criteria hiervoor na het incident in 2013 waarbij de baarmoeder van een Poolse vrouw (35) werd verwijderd zonder dat ze daarover was geïnformeerd.

 • Inzet tolk is een mensenrecht

  Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de inzet van een tolk onontbeerlijk is om het recht op gezondheid te verwezenlijken. Door de beperkte vergoeding die de overheid biedt, blijft Nederland op dit punt in gebreke.

 • Tijdelijke vergoeding tolkentelefoon gestart

  De tijdelijke vergoeding aan huisartsen voor de tolkentelefoon die in november 2016 werd aangekondigd, is op maandag 1 mei van start gegaan. De vergoeding is bedoeld voor vluchtelingen die na 1 juli 2016 een verblijfsstatus hebben gekregen.

 • Tijdelijke tolkenvergoeding laat nog op zich wachten

  De Landelijke Huisartsen Vereniging vindt dat het te lang duurt voordat de tijdelijke tolkenvergoeding voor vluchtelingen van start gaat. Volgens het ministerie van VWS duurt het zo lang, omdat de LHV geen subsidieaanvraag wilde indienen en er daarom een Europese aanbesteding moest worden gedaan.

 • Opnieuw pleidooi voor tolkenvergoeding

  Minister Schippers neemt vluchtelingen en zorgverleners niet serieus. Dat stellen acht organisaties voor onder anderen artsen, tandartsen, verloskundigen, de ggz en GGD in een brief aan de minister over het vergoeden van de tolkentelefoon voor vluchtelingen.

 • ‘Tolkentelefoon vergoeden voor vluchtelingen met status’

  Er moet een vergoeding komen voor de inzet van de tolkentelefoon in de zorgverlening aan vluchtelingen die een woning hebben gekregen in een Nederlandse gemeente. Vluchtelingen met een verblijfsstatus zouden ten minste twee jaar gebruik moeten kunnen maken van deze vergoeding.

 • Artsen worstelen met zorg vluchtelingen

  Huisartsen en medisch specialisten voelen zich onvoldoende toegerust om de gewenste zorg te leveren aan de huidige vluchtelingen in Nederland. Dat stelt …

 • Film: Lilting

  Een oude Cambodjaans-Chinese dame, Junn, in een ongezellig verzorgingshuis; een oudere Brit die haar vriend wil zijn; haar plotseling overleden zoon Kai die af en toe in haar verbeelding opduikt; de door rouw verteerde vriend van haar zoon, en last but not least een tolk die de conversatie tussen al deze karakters gaande houdt.

 • KNMG: tolken nu alvast vergoeden

  De KNMG vindt dat minister Schippers met een tijdelijke oplossing moet komen voor de vergoeding van tolken in de zorg. Dat zegt Diederik van Meersbergen …

 • Vergoeding tolken definitief van de baan

  Het lijkt er sterk op dat tolk- en vertaaldiensten vanaf 1 januari definitief voor eigen rekening van patiënten komen. Een motie van Tweede Kamerleden van…

 • Medisch Contact Communicatieprijs 2012

  Medisch Contact reikt in januari 2012 voor de vierde keer de Communicatieprijs uit. De tweejaarlijkse prijs, een initiatief van de Stichting Voorlichting Patiënten (SVP), is bedoeld voor personen of teams die de communicatie tussen arts en patiënt aantoonbaar en navolgbaar hebben verbeterd. Breng uw stem uit!

 • Tolkendienst voor de zorg mag niet weg

  De huisartsengroep Bos en Lommer ( een stadswijk met heel veel allochtonen, ook de beroemde “kolenkitbuurt” ligt in Bos en Lommer ) is erg geschrokken van het bericht dat de tolkentefoon wegbezuinigd gaat worden. Wij zijn daar heel erg tegen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.