Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
2 minuten leestijd
Nieuws

Brochure ‘Bewust stoppen met eten en drinken’ voor patiënten gelanceerd

Plaats een reactie

Voor mensen die plannen hebben om te stoppen met eten en drinken als middel om te overlijden publiceert de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde een brochure. Huisarts en onderzoeker Eva Bolt schreef deze naar aanleiding van interviews met mensen die bewust waren gestopt met eten en drinken, én hun naasten en zorgverleners.

Voor artsen bestaat er sinds 2014 een KNMG-handreiking over de zorg voor mensen die stoppen met eten en drinken, maar voor patiënten zelf was er nog weinig informatie, terwijl dit een methode is die redelijk vaak wordt toegepast. ‘De schatting van het CBS is dat ongeveer 0,5 procent van de sterfgevallen per jaar wordt veroorzaakt door het bewust stoppen met eten en drinken; dat zijn ongeveer 750 mensen per jaar’, licht Eva Bolt toe. ‘Het liefst zou ik willen dat elke huisarts deze brochure geeft aan patiënten die serieus overwegen bewust te stoppen met eten en drinken.’

28 casussen

Bolts onderzoek, dat aansluit op haar promotieonderzoek uit 2017, had als hoofdvraag hoe mensen die bewust stoppen met eten en drinken tot dit besluit komen en of en hoe ze anderen zoals naasten en hun artsen erbij betrekken. ‘Ik heb met twaalf patiënten gesproken die op dat moment bezig waren met stoppen met eten en drinken. Ook heb ik achttien naasten en acht huisartsen gesproken, waardoor ik in totaal 28 casussen in beeld kreeg. Een opvallende bevinding was dat de patiënt zijn naasten soms pas heel laat informeert over zijn plannen, terwijl deze op een gegeven moment de regie krijgen als de patiënt gedurende het proces wilsonbekwaam wordt. Artsen zouden patiënten meer kunnen stimuleren om die naaste vroegtijdig erbij te betrekken. Ook kwam uit mijn onderzoek naar voren dat het stoppen met eten en drinken voor jonge mensen (onder de 60 jaar) met een psychiatrische ziekte eenzame en gewelddadige suïcides kan voorkomen. In de handreiking staat vooralsnog dat we dat als artsen sterk afraden, maar het is bij mijn onderzoek wel duidelijk geworden dat het belangrijk is deze groep ook goed te begeleiden.’

Onrealistische verwachtingen

De brochure behandelt onder andere wat er gebeurt met het lichaam, hoelang het duurt, voor wie het meer of minder geschikt is en wat iemand van tevoren zou moeten regelen aan zorg en aan spullen. ‘Omdat ik merkte dat sommige mensen onrealistische verwachtingen hebben, vond ik het belangrijk in de brochure te benadrukken dat je als patiënt niet weet hoe het proces echt gaat verlopen. Ervaringsverhalen van anderen hoeven niet van toepassing te zijn op hoe het proces bij jou loopt’, aldus Bolt.

Lees ook:

Nieuws levenseinde zelfdoding ethiek versterven
  • Sophie Niemansburg

    Sophie Niemansburg werkt sinds 2022 als journalist bij Medisch Contact Ze schrijft onder meer voor de rubrieken tucht en wetenschap. Ook bespreekt ze regelmatig een tuchtzaak in de wekelijkse podcast van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.