Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Stel Wlz ook open voor jonge ggz-cliënt’

Plaats een reactie

Enkele leden van de Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij de keuze van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) om de Wet langdurige zorg niet open te stellen voor jeugdige ggz-patiënten. Blokhuis wil hierover nog van gedachten wisselen met ggz-experts, zei hij vandaag.

Blokhuis werkt aan een wetsvoorstel om de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor ggz-patiënten, zodat intensieve 24-uurs ggz-zorg ook via deze wet kan worden vergoed. Dat gebeurt nu nog grotendeels via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar in de praktijk moeten ggz-patiënten die blijvend 24-uurszorg nodig hebben, deze zorg soms te veel bij elkaar sprokkelen. Blokhuis’ conceptvoorstel ligt nog ter consultatie en wordt naar verwachting pas volgend jaar naar de Tweede Kamer gestuurd voor parlementaire behandeling, maar de VWS-commissie van de Kamer wilde toch alvast met Blokhuis van gedachten wisselen.

De woordvoerders van D66, GroenLinks en CDA vroegen zich af waarom Blokhuis ervoor kiest om de grens voor de openstelling bij 18 jaar te leggen, waardoor jongeren die 24-uurs ggz-zorg nodig hebben zich dus niet op de Wlz kunnen beroepen. ‘De blijvende zorgvraag moet leidend zijn, niet de geboortedatum’, aldus D66-woordvoerder Vera Bergkamp. Evert-Jan Slootweg (CDA) wilde weten waarom dit onderscheid wordt gemaakt ‘als een stoornis hetzelfde is bij een 17- of 19-jarige’.

Blokhuis gaf aan dat hij liever niet van het algemene principe wil afwijken dat bij jeugdzorg wordt gekeken naar alles wat er speelt binnen één gezin. De zorg daaromheen wil hij via gemeentes regelen, zoals is vormgegeven via de Jeugdwet. Maar hij zegde toe dat hij nog een hoorzitting met ‘experts uit de jeugdzorg met veel verstand van zaken’ wil optuigen om hun mening over de voorgenomen leeftijdsgrens te horen. En ook al hecht hij aan het principe uit de Jeugdwet, hij beloofde ‘met open mind’ die meningen te betrekken bij een nadere onderbouwing van zijn standpunt.

Bergkamp (D66) vroeg ook nog of huidige ggz-patiënten hun vaste behandelaar kunnen houden als hun zorg straks via de Wlz zou worden vergoed. Blokhuis wilde daar nog geen bindende uitspraak over doen, omdat dit vraagstuk in het najaar nog aan bod komt. Het kabinet onderzoekt namelijk of aanvullende zorg die Wlz-cliënten in een instelling ontvangen (dus bijvoorbeeld hun huisartsen- of tandartsenzorg) ook via de Wlz gedekt moet worden, zoals het Zorginstituut heeft geadviseerd. In dat traject neemt VWS-minister Hugo de Jonge de vraag mee hoe zich dat verhoudt tot de vrijheid van artsenkeuze voor Wlz-patiënten, en hij verwacht daar na het zomerreces op terug te komen.

Blokhuis hoopt in het voorjaar van 2019 een daadwerkelijk voorstel voor zijn Wlz-plan naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Dan zouden ggz-patiënten per 2021 een beroep op de Wlz kunnen doen.

lees ook

Nieuws ggz Paul Blokhuis
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.