Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
1 minuut leestijd
Nieuws

Overheidsorganisaties: ‘Toegang tot de langdurige zorg moet anders’

1 reactie

Omdat de toegankelijkheid van de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en ggz-patiënten onder druk staat, hebben vier organisaties – het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Zorginstituut Nederland (ZiN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK)– de koppen bij elkaar gestoken en een gezamenlijke ‘werkagenda’ opgesteld. Ze bepleiten forse veranderingen om de langdurige zorg ‘toekomstbestendig’ te maken. Uitgangspunt is om de relatief dure Wlz beschikbaar te houden voor de meest kwetsbaren.

Zo zou anders dan nu het geval is bij de indicatie, die geregeld wordt in de Wet langdurige zorg (Wlz), de sociale context van een patiënt/cliënt een rol moeten spelen. Denk daarbij aan diens sociale netwerk of aan mantelzorg. De vraag moet dan ook niet langer zijn ‘kan iemand al naar de Wlz?’, aldus de werkagenda, maar ‘hoe houd ik iemand uit de Wlz en hoe organiseren we dat?’ Met andere woorden: als passende zorg bijvoorbeeld geregeld kan worden via de Zorgverzekeringswet of de Wmo moet dat mogelijk zijn en gestimuleerd worden.

Verder is in verschillende regio’s het zorgaanbod nu al krap, bijvoorbeeld door een sterkere vergrijzing. De vier organisaties willen zorgaanbieders en zorgkantoren helpen bij het maken van onvermijdelijke keuzes, zodat de beschikbare zorg effectief en eerlijk verdeeld wordt. Dat gebeurt in overleg met de IGJ.

En last but not least: het stelsel is door een grote diversiteit aan administratieve en financiële regels en een verscheidenheid aan loketten nu zo complex, dat met name mensen in kwetsbare situaties door de bomen het bos niet meer zien. Vandaar het voornemen van de overheidsorganisaties het zorgstelsel en die bijbehorende regelingen ‘drastisch’ te vereenvoudigen. Hoe? Dat gaan ze samen met VWS en het veld ‘onderzoeken’.

Lees ook

Nieuws langdurige zorg
  • Henk Maassen

    Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • C.M. Broere

    Revalidatiearts, Rotterdam

    'Hoe houd ik iemand uit de Wlz'? Zeker een opmerking van een kantoorjup die nog nooit de toenemende zorgbehoefte heeft gezien... Straks sluiten ze nog verpleeghuizen om hun redenen. Er moeten mi vooral flexibelere overgangen zijn tussen de 3 bekostig...ingsvormen (ontschotten?)

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.