Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Te veel patiënten met psychische aandoening in de Wlz’

2 reacties

De instroom van patiënten met psychische aandoeningen in de Wet langdurige zorg (Wlz) is te groot en moet drastisch worden verlaagd. Zo nodig worden financiële maatregelen getroffen tegen partijen als gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders.

Dat stellen minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindslieden sluit de te grote instroom in de Wlz niet aan bij herstelgerichte zorg en ondersteuning die zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving wordt geboden. Ook staat hierdoor volgens de minister en de staatssecretaris de houdbaarheid van de zorg in de Wlz onder druk, zowel financieel als personeel.

Sinds 2021 vallen patiënten die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben onder de Wet langdurige zorg. Daarvoor kregen zij die zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zw).

Verlagen

Met een aantal maatregelen moet de instroom van psychiatrische patiënten worden beperkt. Deze is nu ongeveer driehonderd patiënten per maand en moet in eerste instantie met 20 procent worden verlaagd. Uiteindelijk is het doel een instroom van ongeveer honderd patiënten per maand. Daarover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met partijen betrokken bij de ggz in de Wld en Wmo. Helder en Van Ooijen stellen in hun brief dat zij ervanuit gaan dat deze partijen zich gezamenlijk in zullen zetten om de instroom te verlagen. Maar zij sluiten niet uit dat er financiële maatregelen worden genomen tegen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders als dit begin 2024 niet goed blijkt te zijn gelukt. Dit om de Wlz betaalbaar en toegankelijk te houden, stellen Helder en van Ooijen.

Maatregelen

De maatregelen die nu worden genomen zijn onder meer dat de criteria om patiënten met een psychische aandoening toe te laten tot de Wlz duidelijker worden gemaakt. Er moeten scherpere keuzes worden gemaakt en bij twijfel mag geen Wlz-indicatie worden aangevraagd. Ook moet er regionaal worden samengewerkt aan onder meer plannen van aanpak om te komen tot passende zorg en ondersteuning voor de doelgroep. Verder moeten gemeenten langer durende beschikkingen afgeven voor patiënten met een psychische aandoening en een langdurige ondersteuningsbehoefte. Er wordt nog gewerkt aan langeretermijnmaatregelen en het ministerie van VWS onderzoekt wettelijke aanpassingen in de Wlz en de Wmo, zoals het aanscherpen van de toegangscriteria in de Wlz en de invoering van een tijdelijke indicatie voor de Wlz.

Lees ook

Nieuws ggz langdurige zorg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Is hier sprake van een waterbedfenomeen ? Is alles toch minder maakbaar en stuurbaar als gedacht cq verwacht ?

  • M.J.A. Kocks

   Huisarts, Wageningenn

   Was dit niet een te verwachten resultaat van gemaakte (beleid)keuze? Moeten we niet gaan bepalen wat en hoe wij wij (gemeenschappelijk) willen regelen en betalen? Het lijkt nu het over de schutting gaan gooien naar weer een andere (gezamenlijke) voor...ziening die het maar weer moet proberen op te lossen zonder extra geld en mensen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.