Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

ROM’en blijft verplicht

5 reacties

Zorgaanbieders in de ggz zijn nog steeds verplicht zoveel mogelijk routine outcome monitoring (ROM)-gegevens aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ. Staatssecretaris Van Rijn onderzoekt of er andere wetgeving nodig is in verband met de toestemming die patiënten moeten geven voor het delen van gegevens over hun behandeling voor het benchmarken.

Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) horen zorgaanbieders te voldoen aan de veldnormen. ROM is opgenomen in het modelkwaliteitsstatuut en kan daarom worden beschouwd als veldnorm. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in antwoord op Kamervragen. Op 13 april 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) volgens Van Rijn een uitspraak hierover gedaan, waaruit blijkt dat inderdaad toestemming nodig is van patiënten om gegevens te delen met de Stichting Benchmark. De stichting is volgens hem nu in overleg met de AP over de mogelijkheden. Toestemming met terugwerkende kracht of vernietiging van alle gegevens is wat Van Rijn betreft niet aan de orde.

De initiatiefnemers van de petitie ‘Stop Benchmark met ROM’ zeggen in een aankondiging bij de petitie dat ‘iedereen blijft doen alsof er niets aan de hand is’. Ze bereiden een kort geding voor waarin geëist zal worden dat de gegevens worden vernietigd.

Er is op 13 april 2016 inderdaad een uitspraak gedaan, bevestigt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze uitspraak gaat niet over ROM-gegevens, maar over DIS-gegevens. DIS-gegevens zijn (persoons)gegevens over de gezondheidszorg uit het Diagnose Informatie Systeem, dat onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Zorgautoriteit valt. Gegevens uit het DIS werden verstrekt aan de Autoriteit Consument & Markt, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Zorginstituut Nederland, de minister van VWS en het Centraal Planbureau. Met het verstrekken van gegevens aan de laatste twee is de NZa gestopt. ‘Deze uitspraak is ook in de ROM-discussie van belang’, stelt de AP-woordvoerder. ‘Eerder werden DIS-gegevens niet als persoonsgegevens aangemerkt en nu wel, omdat het gaat om gepseudonimiseerde gegevens waarbij herleiding tot het individu niet voorgoed onmogelijk is gemaakt.’

Lees ook:

Nieuws ggz kwaliteit privacy patiëntgegevens beroepsgeheim ROM
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Eens met Bart Bruijn; boycotten! Beste psychiaters en psychologen in Nederland; jullie achilleshiel is jullie verdeeldheid, ook (weer) veroorzaakt door de marktwerking. Verenig je nu eens, sta voor je patienten.
  Boycotten die ROM, zo simpel kan het ...soms zijn.

 • Kaspar Mengelberg

  psychiater, AMSTERDAM

  Schande, schande , schande.
  De zorgbureaucraten pikken het niet.
  Zoals collega Bruijn schrijft is een simpele weigering om te ROMmen aan de orde.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Ik heb lekker kletsen van de zijlijn, dat weet ik best.

  Maar volgens mij is er maar één mogelijke reactie door alle zorgverleners die 'moeten' ROMmen.

  BOYCOTTEN!

  Allemaal en stuk voor stuk staan voor je patiënt en voor je vak. Allemaal! Niet ban...gepoeperen, maar gaan voor de grote zaak, die hier speelt.

  BOYCOTTEN!

  Burgerlijk ongehoorzaam zijn in het kader van een zaak die verder gaat dan de eigen belangetjes. Laat zien waar je staat! Voor het belang van je patiënten.

  BOYCOTTEN!

  Als iedereen dat doet, is het vlot afgelopen.

  BOYCOTTEN!

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden

  Voor de goede lezing van het artikel is het van groot belang te beseffen dat de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) dateert van 13 april 2016. Het artikel vermeld het jaartal niet. Het is van groot belang, omdat de AP toen kon en moest w...eten dat er nog meer medische databases zijn met dubbel-gepseudonimiseerde data, zoals de Argus en ROM-database bij de Stichting Benchmark GGZ, maar daarna totaal niets ondernam. Het antwoord van staatssecretaris van Rijn houdt in dat er vastgehouden wordt aan het verplicht ROM-men, met het in "vrijwilligheid" geven van toestemming door patiënten. Zeker in het licht van kortingen in het zorgbudget door zorgverzekeraars bij onvoldoende ROM-aanlevering is dat een zeer vreemde discongruentie. Op de korte termijn stuurt het ministerie van VWS aan op herstel wet-/regelgeving om het toestemmingsvereiste in de ROM-aanleververplichting te frummelen. Op de lange termijn beoogt VWS iets griezeligers. In het antwoord op vraag 15 van de Kamervragen zegt de minister dat wanneer blijkt dat er bij bepaalde dataplatforms geen wettelijke grondslag is, toestemming niet mogelijk is, en de registratie van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens wel gerechtvaardigd is voor het maatschappelijke belang, bijvoorbeeld voor de verbetering van de kwaliteit van zorg in het algemeen, dan betekent dit dat alsnog een wettelijke grondslag gecreëerd moet worden. Dat is een volkomen onterecht en ongepast beroep op artikel 9 lid 2 onder i. de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens moet vervangen. Het betekent dat als iets maar een kwaliteitsnorm genoemd wordt zulks een grond zou worden om zonder toestemming medische data te verzamelen. Men zij gewaarschuwd!!

 • Menno Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  De antwoorden op de tweede serie Kamervragen maken de chaos compleet. Na de antwoorden op de eerste serie vragen heeft GGZ Nederland haar leden geadviseerd te stoppen met datalevering omdat toestemming vragen een enorme bureaucratische belasting is e...n de data nog onbetrouwbaarder maakt vanwege de bias die ontstaat. Wat er toen niet bij werd gezegd is dat bovendien de kans bestaat dat het merendeel van de mensen weigert. VWS heeft hier geen boodschap aan en zegt: Het moet toch. Dan vraag je maar toestemming. Wat moet GGZNederland nu? Zeggen: we vinden het niks, maar het moet van de minister? Verder doet VWS ook wel weer erg luchtig over de onrechtmatigheid van de gegevens die in elk geval vanaf april 2016 in bezit zijn gekomen van SBG. We kijken er nog naar en anders moet er aanvullende wetgeving komen. Wetgeving met terugwerkende kracht? Bestaat dat? Volgens mij wordt er tijd gerekt. Ondertussen zijn patiënten nog steeds niet of amper op de hoogte gebracht. De groep stop benchmark zal zo nodig de stap naar de rechter zetten om ervoor te zorgen dat de consequenties van de uitspraak van de minister dat er toestemming gevraagd had moeten worden worden getrokken. Wat er nu gebeurt is halfslachtig en heel erg onduidelijk.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.