Laatste nieuws
ouderengeneeskunde

Psychiater nog altijd een krapteberoep

Geen grote schommelingen in vraag naar artsen

2 reacties

Het grootste tekort op de arbeidsmarkt is te zien in de zorg voor mensen met mentale stoornissen. Uit de cijfers van de Arbeidsmarktmonitor blijkt dat de vraag naar psychiaters onverminderd hoog is.

Het ‘krapteberoep’ psychiater voert nog altijd de lijst aan van medisch specialismen en profielen. Uit de cijfers van de Arbeidsmarktmonitor blijkt dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 631 vacatures waren voor verschillende soorten psychiaters: dat is inclusief kinder- en jeugdpsychiaters. Dit nieuws komt eigenlijk niet als een verrassing, ook in voorgaande metingen bleken psychiaters het meest gevraagd. Landelijk zijn er per honderd psychiaters ruim zeventien vacatures.

In de top vijf van vacatures zijn geen grote wijzigingen te zien (zie tabel op blz. 15). Nog altijd kunnen specialisten ouderengeneeskunde vrijwel direct aan de slag, en dat geldt ook voor artsen voor verstandelijk gehandicapten, verslavingsartsen en artsen voor de spoedeisende hulp (SEH). Het Capaciteitsorgaan telde in april, mei en juni in totaal 1954 vacatures voor medisch specialisten en profielartsen. Daarnaast valt op dat er in die periode 1037 vacatures waren voor basisartsen, tegenover 881 in het kwartaal ervoor.

Telmethode

Met ingang van 2016 is een andere telmethode gebruikt door het Capaciteitsorgaan, dat Medisch Contact van cijfers voorziet over de arbeidsmarkt voor artsen. De absolute getallen zijn daarmee veranderd: er zijn vooral meer vacatures geteld. Maar de volgorde van de ranglijst zelf bleef ongewijzigd. Het Capaciteits-orgaan blikt, nu na een aantal maanden, tevreden terug op de invoering van de nieuwe onderzoeksmethode. Deskundigen hebben ernaar gekeken en vooralsnog geen ‘gekke dingen’ ontdekt.

Loes van der Linden, operationeel directeur van loopbaanadviescentrum CarrièreCentrum Zorg – onderdeel van VvAA – denkt dat deze vernieuwde methode ertoe heeft geleid dat er een ‘realistischer beeld’ wordt gegeven van de tekorten. ‘Deze cijfers sluiten aan bij de geluiden die wij horen van betrokkenen zelf.’

De tekorten zijn vooral te zien bij wat Van der Linden ‘de niet-ziekenhuisspecialismen’ noemt. Dat zijn ‘niet-sexy’ vakken, merkt ze op.

Ik begrijp niet goed waarom niet meer studenten SEH-arts willen worden

De cijfers bevestigen eerdere geluiden. Zo maakten GGD’s in Nederland eind maart melding van een tekort aan artsen. Ze waarschuwden voor mogelijke risico’s als gevolg van deze tekorten, bijvoorbeeld tijdens rampen. De personeelstekorten speelden voornamelijk in perifeer gelegen gebieden en bij kleinere GGD’s, die meer moeite hebben met het aantrekken van artsen.

Profielfuncties

Van der Linden merkt op dat er flink wat ‘profielfuncties’ in de top tien staan, waarmee ze wil zeggen: geen medische specialisaties. ‘Kennelijk speelt het voor aankomende artsen toch mee of iets een specialisme is. Ze ambiëren vaker een vak met een titel: dat brengt meer status, zekerheid over je werkzaamheden en, ja, een hoger inkomen met zich mee.’

Begrijpen doet Van der Linden dat wel, maar toch hoopt ze dat sommige functies wat beter voor het voetlicht gebracht worden. ‘Een beroep als SEH-arts is zó veelzijdig, dat is echt een erg leuke functie. Eigenlijk begrijp ik niet goed waarom niet meer studenten genees-kunde dat beroep ambiëren. Misschien speelt een rol dat je als SEH-arts binnen het ziekenhuis moeite moet doen om jezelf te profileren?’, oppert ze. ‘Oké, je hebt misschien een wat lager inkomen dan sommige andere functies, maar daar staat zoveel dynamiek, variatie en werkplezier tegenover.’ Landelijk werden er in het tweede kwartaal dit jaar 46 SEH-artsen gezocht, waarmee het vak op nummer vijf staat op de lijst van ‘krapteberoepen’.

De artsen ouderengeneeskunde consolideren hun derde plek. ‘Onbekend maakt onbemind’, verklaart Van der Linden het – nog altijd – geringe aantal jonge artsen dat kiest voor ouderengeneeskunde. ‘Omdat coschappen toch nog altijd het meest in ziekenhuizen plaatsvinden, weten de studenten niet wat er daarbuiten plaatsvindt. Toch zijn er veel goede ontwikkelingen op dat vlak. De Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON) laat goede dingen zien, onder meer door het op elkaar afstemmen van de drie verschillende opleidingen. Ouderengeneeskunde vormt nu ook een onderdeel van de coschappen, dus al met al wordt dat nu beter neergezet – al duurt het nog een paar jaar voordat je het resultaat hiervan in de cijfers kunt terugzien.’

Lees ook:

Capaciteitsorgaan

CarriereCentrum Zorg

SOON

pdf

werk ouderengeneeskunde arbeidsmarktmonitor
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Ties Eikendal

  Voorzitter elect Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

  Heel graag wil ik reageren op het artikel “psychiater nog altijd een krapteberoep”.
  Bovenal ben ik het geheel met Mevrouw Van Der Linden eens dat het beroep van SEH arts enorm veelzijdig en een erg leuke functie is.
  Echter mevrouw Van Der Linden ste...lt dat het vak van SEH arts niet geambieerd wordt vanwege de hoge notering op de arbeidsmarktmonitor. De oorzaak van het huidige tekort ligt zeker niet aan het gebrek aan populariteit, sinds jaar en dag is de populariteit groot en groeit deze nog steeds. Het tekort wordt veroorzaakt doordat het een jong vak betreft en er bewust gedoseerd wordt opgeleid (net zoals bij andere profielfuncties).

 • Rob ter Haar

  Verslavingsarts KNMG, Utrecht

  Zou het feit dat 'psychiater nog steeds krapteberoep' is niet voortkomen uit de dwang van de zorgverzekeraars om nagenoeg uitsluitend psychiaters als hoofdbehandelaar te accepteren?
  Zou het niet ook kunnen zijn dat dit vanwege de hoge salariskosten d...e daadwerkelijke behandeluitvoerenden deels uit de markt drukken?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.