Meer over ouderengeneeskunde

 • Publieke ouderenzorg: Lang, gezond en gelukkig?

  Wereldwijd leven mensen steeds langer. Ook in Nederland is dat het geval. Volgens het Trendscenario Levens­verwachting van de Volksgezondheid en Toekomstverkenningen 2018 zal van de mensen die in 1990 zijn geboren, ruim 5 procent 95 jaar of ouder worden. Volgens dezelfde prognose zullen van de mensen die in 2040 worden geboren een volle 20 procent 95 jaar of ouder worden.

 • Je maakt je eigen coschap

  Het tweede jaar coschappen is begonnen. Daarin mag je een stuk meer doen dan in het eerste jaar van de master. Ontzettend leuk natuurlijk, maar ook spannend. ‘Wees assertief, je maakt je eigen coschap’ is het veelgehoorde advies vanuit de faculteit. Soms makkelijker gezegd dan gedaan, maar tijdens mijn eerste coschap van dit jaar is het in ieder geval gelukt.

 • Specialist ouderengeneeskunde in conflict met verpleegkundig specialist

  Een patiënt verblijft sinds mei 2022 in een verpleeghuis vanwege dementie. Een verpleegkundig specialist is haar regiebehandelaar en de specialist ouderengeneeskunde – over wie deze uitspraak gaat – is haar intervisor. Vanaf oktober 2022 is de patiënt steeds onrustiger, slaapt nauwelijks, is geagiteerd en heeft steeds vaker woedeaanvallen en decorumverlies. De ­specialist ouderengeneeskunde schrijft haar daarom op 17 oktober risperidon voor.

 • Afwijking van de hoofdhuid met crustae en pus

  Een 87-jarige vrouw presenteert zich op de artsenronde in het verpleeghuis met een huidafwijking op haar hoofd. Zij heeft een voorgeschiedenis met onder andere chronische nierschade, een cholecystectomie en een doorgemaakt basaalcelcarcinoom op de behaarde hoofdhuid.

 • De SEH heeft dringend meer ouderen­geneeskunde nodig

  Oudere kwetsbare SEH-patiënten krijgen daar vaak niet de behandeling die ze verdienen. SEH-professionals missen daartoe de expertise. Er is dan ook meer ruimte nodig voor ouderengeneeskunde, iets wat het HMC Westeinde met succes heeft gedaan.

 • Duurzame inzet

  Op 1 juni jl. hielden we ons voorjaarscongres met als thema ‘Duurzame ouderengeneeskunde’. In de brede zin van het woord: van groene zorg tot duurzaam inzetbare dokters. Dat het thema tot de verbeelding spreekt, blijkt uit de grote opkomst van maar liefst ruim 650 leden.

 • Psychiater is te stellig over diagnose frontotemporale dementie

  ‘Ik vind dat er zwaar wordt geoordeeld over het handelen van de psychiater, die samen optrok met een geriater en een multidisciplinair team’, zegt psychiater en jurist Noortje van de Kerkhof. De tuchtzaak draait om een patiënte die de psychiater verwijt dat hij onterecht de diagnose frontotemporale dementie (FTD) heeft gesteld.

 • Ouderen­genees­kunde in de eerste lijn

  Het handboek Ouderen­genees­kunde in de eerste lijn kent twee delen. In het eerste deel gaat het onder meer over de huisartsenpraktijk en het zorgmanagement, de wet- en regelgeving en de vroegsignalering en screening.

 • Inspraak specialist ouderengeneeskunde

  Het Capaciteitsorgaan heeft besloten dat het aantal opleidingsplaatsen voor het specialisme ouderen­geneeskunde moet worden opgehoogd van 260 naar 305. Samen met SOON heeft Verenso zich hier hard voor gemaakt. Niet alleen gezien de toenemende vergrijzing in de bevolking, maar ook vanwege de uitstroom van het aantal collega’s dat binnenkort met pensioen zal gaan.

 • Voor deze patiënten wil ik arts worden

  Het coschap ouderengeneeskunde loop ik in een verpleeghuis met bewoners met dementie. Dit huis heeft mij veel duidelijk gemaakt. Het laat zien hoe pijnlijk de aftakeling van het brein is.

 • Ouderenzorg wordt vooral intensieve zorg thuis

  De grijze golf, een toenemend personeelstekort en de mantelzorg die tegen grenzen aanloopt: de zorg voor kwetsbare ouderen staat op een kantelpunt. ‘De ouderenzorg wordt anders, dat staat vast.’

 • Het ziekenhuis uit, en dan?

  Een eerstelijnsverblijf? Geriatrische revalidatiezorg? Een verpleeghuis? Of toch naar huis met wat meer hulp? Ervoor zorgen dat een patiënt na ziekenhuisopname tijdig op de juiste plek belandt, blijkt nog steeds een uitdaging. Hoe organiseer je dat?

 • Ouderengeneeskunde heeft de toekomst

  In Nederland wonen steeds meer kwetsbare ouderen. Het Sociaal Cultureel Planbureau berekende dat hun aantal al in 2030 zal toenemen tot 1 miljoen personen. Dit zijn mensen met een complexe zorgvraag die een beroep doen op uiteenlopende facetten van medische zorg. Ze wonen in een kleinschalige woonvorm, in het verpleeghuis of – steeds vaker – thuis. Nagenoeg iedere arts krijgt de komende jaren (meer) te maken met deze doelgroep.

 • Ook geneeskundestudenten willen verplicht coschap ouderengeneeskunde

  De Geneeskundestudent is aangehaakt bij de inzet van Verenso om een verplicht coschap ouderengeneeskunde onderdeel van de studie geneeskunde te laten worden. In een gezamenlijke brief hebben Verenso en de Geneeskundestudent deze week hiervoor een appel gedaan op de acht geneeskundefaculteiten.

 • Een voltooid leven

  Ik bezoek hem halverwege december. Hij is ruim in de 90, welbespraakt en heeft de helft van zijn leven als huisarts in de regio gewerkt. Hij heeft gesprekken gehad met zijn eigen huisarts over het levenseinde. Zijn leven is voltooid, het mag klaar zijn.

 • Groeiend tekort aan artsen buiten het ziekenhuis

  De toekomst van het werk in de zorg ligt buiten de muren van het ziekenhuis. Toch blijft juist daar de instroom van artsen in opleiding achter bij het aantal opleidingsplaatsen. Dit jaar is het aandeel onvervulde opleidingsplaatsen van een vervolgopleiding zelfs nog iets lager dan eerdere jaren.

 • Geheugen ouderen verbetert door elektrische stimulatie brein

  Het herhaaldelijk gedurende meerdere dagen met een zwakke elektrische stroom stimuleren van bepaalde hersengebieden kan de geheugenfunctie van 65-plussers aanzienlijk verbeteren. Dat laten Shrey Grover e.a. zien met een gerandomiseerd, dubbelblind uitgevoerd onderzoek gepubliceerd in Nature Neuroscience.

 • Wassen zonder water

  Nog voordat ik de chirurg aan de lijn heb roept de verpleging: ‘Wij zijn klaar hoor!’ Ik reageer verbaasd: ‘Nu al? Dat is snel.’ De verzorgende steekt haar hoofd om de hoek en zegt met een knipoog: ‘Ja, wij wassen zonder water.’ En weg zijn ze.

 • Verzoek om verplicht coschap ouderengeneeskunde

  Verenso en het samenwerkingsverband SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland) hopen een stap dichter bij een verplicht coschap ouderengeneeskunde te zijn, nu daar brede steun in de Tweede Kamer voor blijkt te bestaan.

 • Waarschuwing voor specialist ouderengeneeskunde

  Klaagster is de moeder van patiënt die op 15-jarige leeftijd als gevolg van een plotselinge hartstilstand zeer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Hij is hierdoor zwaar gehandicapt geraakt en uiteindelijk twee jaar later overleden.

 • Een gouden jubileum voor Verenso

  Verenso is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Dit jaar viert de vereniging haar 50-jarig bestaan. ‘We zijn als Verenso al 50 jaar richtinggevend in de ouderengeneeskunde. Dat vieren we 1 en 2 juni tijdens ons jubileumcongres, maar daarbij richten we onze blik ook onverminderd op de toekomst. Want daar liggen grote uitdagingen voor de ouderenzorg in Nederland’, stelt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso. Ze neemt ons mee door verleden, heden en toekomst van de beroepsvereniging.

 • Nabestaande niet-ontvankelijk in haar klacht

  Klacht tegen een specialist ouderengeneeskunde, ingediend door de nabestaande (dochter) van de patiënt. Ten tijde van het indienen van de klacht was de patiënt nog in leven. Klaagster verwijt de specialist ouderengenees­kunde klaagster noch de familie te hebben geïnformeerd of gekend in het beleid dat zij heeft opgestart, de patiënt pas na forse druk vanuit klaagster naar het ziekenhuis is ingestuurd en aan de patiënt zonder overleg morfine is toegediend.

 • Taakherschikking

  ‘Met welke vragen kan ik bij jou terecht en wanneer bij de huisarts?’, vraagt de verpleegkundig specialist (VS) mij. Zij doet vanuit de huisartsenpraktijk de wekelijkse visite in één van de kleinschalige verpleeghuislocaties.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.