Laatste nieuws
Ingrid Lutke Schipholt
2 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

Minder vacatures, maar wel artsentekort

1 reactie

Pathologen en orthopedisch chirurgen zijn opvallende stijgers

Het aantal nieuwe vacatures voor basisartsen en specialisten nam het tweede kwartaal van dit jaar af. In totaal werden er 1282 oproepen gedaan voor nieuwe vacante functies.

Het aantal nieuwe vacatures voor medisch specialisten neemt af. Van 1 april tot 1 juli telde Medisch
Contact 740 vacatures voor specialisten, waaronder medisch specialisten, huisartsen, verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde. Dit is een afname van 72 vacatures ten opzichte van het eerste kwartaal, toen Medisch Contact 812 nieuwe vacatures telde. Het kwartaal daarvoor – 1 oktober tot en met
31 december 2009 – stopte de meter bij 761 nieuwe vacatures voor specialisten.

Speciale vakgebieden
Ook in de categorie basisartsen – exclusief de artsen in opleiding tot specialist – valt een daling te zien. In het tweede kwartaal verschenen er 542 advertenties voor basisartsen (tegenover 753 in het eerste kwartaal). Veel daarvan betroffen functies voor basisartsen met aandacht voor speciale vakgebieden. Zo werd er ruim 60 keer gevraagd naar een basisarts met speciale aandacht voor ouderenzorg en meer dan 50 keer een arts met voorkeur voor de jeugdgezondheidszorg (zie ook : Sociaal geneeskundige  zoekt vacature). Meer dan 100 vacatures betroffen een ‘arts die graag in de psychiatrie wil werken’. In 2009 was overigens sprake van een permanente stijging. Het aantal vacatures voor basisartsen – exclusief de aios – nam toen toe van 472 (eerste kwartaal) naar 553 (tweede kwartaal), 721 (derde kwartaal) en 853 (laatste kwartaal).

Ruim 60 keer vraag naar basisarts
met speciale aandacht voor ouderenzorg


Aanzienlijk
Het totaal aantal nieuwe vacatures (1282) van het afgelopen kwartaal is nog aanzienlijk in vergelijking met de tellingen die Medisch Contact sinds 2006 bij de start van de Arbeidsmarktmonitor deed. In 2007 werden de minste nieuwe vacatures voor zowel specialisten als
basisartsen gesignaleerd, namelijk 700 in totaal. Maar begin dit jaar en het derde kwartaal van 2008 werden er ruim 1500 nieuwe artsenvacatures gepubliceerd.

Stijgers
Opvallende stijgers in de nieuwste arbeidsmarktmonitor (zie tabel) zijn de pathologen en de orthopedisch chirurgen. De orthopedisch chirurgen belanden op de 5de plaats als het gaat om het aantal nieuw gesignaleerde vacatures ten opzichte van de omvang van de beroepsgroep. De orthopeden stonden de vorige monitor op de 19de plaats. De pathologen eindigen op de 6de plaats, komend vanaf de 27ste plaats.

Ingrid Lutke Schipholt

Dossier Werk en inkomen

<strong>PDF van dit artikel</strong>
arbeidsmarktmonitor arbeidsmarkt verstandelijk gehandicapten artsentekort
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Dr. V.T.H.B.M. Smit, lid Opleidersgroep Pathologie, LUMC

    , Leiden

    'Niet voor alle 'ranglijstjes' geldt 'hoe hoger hoe beter'!

    In de talrijke discussies over prestatie- en kwaliteitsindicatoren binnen het medische zorgproces is het gebruik van ranglijstjes, waar deze factoren worden ‘gemeten’ een veelbeproefd, be...sproken, en door velen, verguisd instrument. De reacties op dergelijke lijstjes zoals ‘Elsevier’s beste ziekenhuizen’ zijn veelal positief als betrokkenen hoog eindigen maar kloppen natuurlijk van geen kanten indien de positie minder florisant oogt. Hoe anders is de reactie op de ranglijst die hier wordt gepresenteerd met betrekking tot het aantal vacatures binnen de verschillende specialismen (MC;2010;29/30:1470-1471). De ‘Pathologie’ maakt een ‘reuzensprong’ en gaat met stip van de 27ste naar de 6de positie!. Een ontwikkeling die uiterst zorgelijk is en de komende jaren nog tot veel problemen zal leiden binnen de gezondheidszorg, ook in Nederland. Sommige buitenlandse collegae spreken al van een ‘crisis within health-care’. De twijfelachtige hoge positie op deze ranglijst wordt veroorzaakt door een combinatie van te weinig instroom/aanvoer van nieuwe pathologen en een sterke feminisering ook binnen onze beroepsgroep, waardoor relatief veel deeltijders ontstaan. Hoewel de oplossing eenvoudig lijkt (instroom sterk verhogen) is de praktijk weerbarstig. De animo voor de opleiding tot patholoog vanuit de studenten geneeskunde is tot op heden gering. Met verruiming van het aantal opleidingsplaatsen alleen zal het onbekende en derhalve onbeminde specialisme niet worden geholpen. Een recente analyse van onze Canadese collegae leert dat een groot deel van de studenten het specialisme Pathologie niet kiest vanwege het gebrek aan patiëntencontact. Echter, een aanzienlijk deel (35%) geeft aan niet voor het specialisme te hebben gekozen uit onwetendheid en/of geen goede beeldvorming over de Pathologie. Daarnaast komt het specialisme veelal weinig meer aan bod na het tweede studiejaar en hebben de meeste curricula (ook in Nederland) geen verplicht co-schap Pathologie, waardoor het vak ook niet ‘in the picture’ is tijdens het keuzemoment van de medische vervolgopleiding. Met deze analyse op zak weten de huidige opleiders wat ze te doen staat; ‘infiltreer’ in het Geneeskunde-onderwijs ook later in het curriculum, zorg voor enthousiaste docenten, start een keuze-coschap en probeer binnen andere reguliere co-schappen een Pathologie-stage te regelen. Met daarbij het gegeven dat de Pathologie naast een (academisch) intellectueel uitdagend specialisme, ook een belangrijke rol kan spelen in het aankomende tijdperk van ‘Genomics and Personalized medicine’ en bovendien een zodanige flexibiliteit kent dat een goede werk/leef balans mogelijk is moet het een koud kunstje zijn om op deze ranglijst weer snel te zakken naar de onderste regionen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.