Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd
ggz

Kritiek NVvP en LPGGz op plan verwarde mensen

3 reacties

De NVvP en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) uitten zware kritiek op het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) om verwarde personen, die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn, tijdelijk vast te zetten in een ggz-instelling.

Tijdens deze zogeheten time-out periode van maximaal drie dagen kunnen specialisten door observatie, het raadplegen van familie en het inschakelen van andere hulpverleners bepalen welke zorg iemand nodig heeft. Eventueel kan dan alsnog besloten worden om deze persoon een verplichte behandeling te geven.

Voor het opleggen van een crisismaatregel aan een verward persoon is het nu nog een vereiste dat er direct gevaar dreigt als gevolg van de psychische stoornis. Als het niet duidelijk is of die onmiddellijke dreiging er is, bijvoorbeeld omdat iemand niet meewerkt aan een psychiatrisch onderzoek of gevaarlijk gedrag weet te verbergen, volgt geen opname. ‘Door deze time-out procedure kan voor een verward persoon, waarvan het vermoeden bestaat dat hij een psychische stoornis heeft en daardoor een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving is, de juiste hulp worden gezocht’, schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar de LPGGz is ‘verbijsterd’ over het kabinetsplan, zo is te lezen in een schriftelijke reactie op de eigen website. ‘De minister zoekt met deze maatregel de grenzen van  de rechtsstaat op om lastige burgers op te sluiten. Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat zij (Schippers, BK) hiermee voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben.’

Het LPGGz vindt de maatregel van Schippers en Dijkhoff in strijd met internationale verdragen, zoals het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. ‘De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland. Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op.’

Het LPGGz pleit voor meer preventie en een persoonsgerichte aanpak. ‘Investeer juist in vrijwillige zorg, werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg de aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.’

Ook de NVvP staat afwijzend tegenover de time-out procedure. Tegen de NOS zei de psychiatersvereniging het een ‘onwenselijk en onhaalbaar’ voorstel te vinden dat ‘vrijheidsberoving in de hand werkt. Dat is noch in het belang van de patiënt, noch in dat van de maatschappij.’
Bas Knoop
Twitter: @bknoop

© iStock
© iStock
Lees ook:
ggz NVvP Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Het is schrijnend, de GGZ wordt nu al overbelast. Er zijn amper plekken voor opvang. Wachtlijsten lopen op. Door bezuinigingen wordt vooral afgewenteld op de personele bezetting. Het personeel in de GGZ wordt binnenkort zelf opname rijp. Maar waar mo...eten ze dan heen? Als bedrijfsarts zie je de "Burn-out" en "PTSS" met grote getale binnenkomen. Personeel dat door onderbezetting in persoonlijk gevaar komt door extreem agressieve patiënten. En daar moeten nu nog meer patiënten bij? Het ziekteverzuim in de zorg is hoog, hoe zou dat toch komen?
  Waarom nieuwe wetgeving als er al regelingen zijn, IBS, bijvoorbeeld. Op een cynisch moment zou een mens gaan denken, gebruik het Ministerie als noodopvang, geen uitzicht op iets, breng de patiënt naar Den Haag en zet hem in de hal van VWS, of in de hal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, kennelijk weten zij wel een oplossing te bedenken.
  Misschien zijn we wel te braaf en te beschaafd in onze reacties.

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Vreselijk. Ik ben het geheel eens met dokter Sutterland. De politici gaan hier niet vrijuit wat mij betreft! Als huisarts heb ik me er over verbaasd, dat er tegelijk met vermindering van bedden, tegelijk met overheveling van psychiatrie naar de huisa...rts, niet óók tegelijk de crisisdienst-mogelijkheden werden uitgebreid. Nee, dat was niet nodig. En langzamerhand tekenen de afgrijselijke gevolgen zich af. Toename van suicide reken ik hier ook toe. Ik zie ook veel overeenkomsten met de uitspraken eerder deze week van staatssecretaris Van Rijn. Blaming en shaming van verpleeghuizen. En de Tweede kamer maar "ach en wee" roepen. Maar extra personeel; ho maar. Terwijl daar de bottle-neck overduidelijk zit. Verwarde, kwetsbare mensen, die zich inderdaad nogal eens agressief uiten; opsluiten. Geen goed idee! Dat weet elke hulpverlener. Je raakt het contact kwijt en het duurt heel lang voor je dat hebt hersteld. Minister Schippers, staatssecretaris Van Rijn; u gaat niét vrijuit!!! U richt de zorg onnoemelijke schade toe.

 • A.L. Sutterland

  Psychiater, AMSTERDAM

  Vreselijk. Minister Schippers wringt zich in steeds gevaarlijker bochten om alle negatieve gevolgen van de bezuinigingen op de ggz opnieuw op het bordje van de ggz te leggen. Door de bezuinigingen, het doorvoeren van marktwerking en opwerpen van extr...a drempels voor het verkrijgen van psychiatrische zorg is in een paar jaar de overlast op straat door verwarde mensen toegenomen, zijn wachtlijsten ontstaan/toegenomen, schrijft de psychiatrie zich suf om lopende behandelingen te verantwoorden aan de zorgverzekeraar & de gemeente en is de ambulante zorg niet versterkt toen psychiatrische bedden werden afgebouwd.
  In plaats van haar verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar beleid (beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald ten slotte), wil zij liever de rechtspositie van elke burger in Nederland ondermijnen door ze drie dagen op een psychiatriebed te leggen als ze zich misdragen op straat (welk psychiatriebed?, de wachtlijsten zijn nu al aan het oplopen!). Nee, nu dit voorstel volkomen terecht naar de prullenbak wordt verwezen, zal zij haar handen wassen in onschuld, want ze had ten slotte een oplossing aangedragen voor het ontstane probleem en die is niet ingevoerd. Bah.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.