Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: Het geneesmiddelenbeleid in de VWS begroting 2007

Plaats een reactie

De begroting van het ministerie van VWS voor 2007 laat op het gebied van geneesmiddelen onder meer de volgende voornemens zien. De mening van de KNMG vindt u per voornemen in de cursief gedrukte regels.l   Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zal door het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) worden gemoderniseerd. De minister verwacht dat deze aanpassing zal leiden tot een beheersing van de kosten voor geneesmiddelen, onder meer omdat helderder wordt welke middelen elkaar werkelijk onderling kunnen vervangen (substitutie). Dat is in het huidige GVS niet duidelijk. De feitelijke aanpassing zal pas in 2008 van kracht worden. Voor die tijd is dus geen financieel effect  in te boeken of te berekenen.De KNMG vindt dat de artsen(organisaties) het voortouw moeten nemen om, in overleg met het CvZ dat het GVS beheert, een doelmatig en kwalitatief adequaat pakket van preferente geneesmiddelen op te stellen. Hiermee kunnen tegelijkertijd verschillende doelen worden behaald: het pakket wordt wetenschappelijk verantwoord samengesteld en op onderdelen beperkt, er blijft voldoende keuze tussen noodzakelijke medicijnen, de doelmatigheid wordt vergroot en het draagvlak onder artsen is veel groter dan wanneer andere organisaties of verzekeraars het voortouw nemen. De gebruikswaarde wordt bevorderd door een dergelijk preferent pakket als basis te nemen voor een elektronisch voorschrijfsysteem, dat als expertsysteem in het toekomstige EMS (elektronisch medicatiedossier) wordt ingebouwd. VWS zou deze voorstellen moeten omarmen en ondersteunen.

-   Het geneesmiddelenconvenant, dat sinds enkele jaren gesloten wordt tussen farmaceutische industrie, apothekers, zorgverzekeraars en VWS, zal ook in 2007 worden voortgezet. Geneesmiddelen met generieke varianten worden 40 procent lager geprijsd, inkoopvoordelen van apotheekhoudenden worden verder afgeroomd. Geschatte besparing: € 970 miljoen.


De KNMG is voorstander van dit convenant, dat sinds enkele jaren zijn waarde bewijst en tot aanzienlijke besparingen leidt.


-   Een aantal praktijkprojecten op het gebied van doelmatig voorschrijven wordt gedurende 2007 en 2008 gesubsidieerd. Hiermee hoopt VWS dat het veld de beschikking krijgt over een aantal aansprekende ‘best practices’ die kunnenn worden nagevolgd.


KNMG: best practices zijn alleen nuttig als zij op grote schaal in de dagelijkse praktijkvoering (kunnen) worden verankerd. Het risico bestaat dat dat met dit project niet of onvoldoende gebeurt, zeker als er geen andere maatregelen worden genomen in de sfeer van een doelmatiger pakket en een daarop geënt elektronisch voorschrijfsysteem voor artsen.


-   VWS subsidieert de Stichting DGV, instituut voor verantwoord medicijngebruik. DGV faciliteert het farmacotherapie-overleg  (FTO) in de eerste lijn en doet onderzoek op dit gebied. In 2007 ligt de nadruk op de terugkoppeling van prescriptiegegevens naar huisartsen, waardoor zij inzicht krijgen in het eigen voorschrijfgedrag. Dit zou doelmatig voorschrijven moeten bevorderen.


De KNMG is voorstander van deze activiteit. Het FTO kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwalitatief betere en doelmatigere prescriptie. Ook hier is echter meer nodig dan alleen het subsidiëren van DGV. De artsenorgani­saties moeten eisen stellen aan de inhoud van het FTO; op dit moment betreffen de eisen vooral de aanwezigheid van artsen bij het FTO en de procedure. Als het FTO (extra) geaccrediteerd wordt als de inhoud aan bepaalde kwaliteits- en doelmatigheids­eisen voldoet, kan dit een belangrijke impuls geven aan effectief en doelmatig voor­schrijven.Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Lode Wigersma, directeur beleid KNMG, email

L.Wigersma@fed.knmg.nl

.

Federatienieuws KNMG
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.