Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
2 minuten leestijd
Nieuws

Huisartsen willen naar driejaarlijkse audit

2 reacties

De beroepsorganisaties van huisartsen LHV, NHG en VPH steunen de campagne van actiegroep ‘Het roer moet om’ en de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) tegen de verplichte jaarlijkse accreditatie. Deze zou wat hen betreft alleen vrijwillig mogen zijn.

‘Het roer moet om’ (HRMO) en LHOV riepen onlangs deelnemers aan de NHG-praktijkaccreditering (NPA) op om een schorsingsverzoek te sturen, uit onvrede met een nieuw jaarlijks ‘coachend gesprek’ dat de NPA wil invoeren. In de zogenoemde schrapsessies, afgelopen maart, was juist afgesproken het aantal audits terug te brengen. Huisartsenpraktijken zouden nog maar eens per drie jaar worden onderzocht in een audit. NPA acht niettemin een jaarlijks ‘coachend’ bezoek nodig om ‘gestructureerd kwaliteitsbeleid in de praktijk te borgen’.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap laat weten achter een driejaarlijkse cyclus van de praktijkcertificering te staan, en ‘steunt daarom het College van Deskundigen van NPA om dit verder te ontwikkelen en gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken’.

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is van mening dat er geen verplichte accreditatie zou moeten zijn. ‘En áls die er al is, dan zeker niet jaarlijks en niet op de manier zoals de accreditatieprocedures liepen.’ De VPH steunt de actie van HRMO en LHOV daarom ‘van harte’.

De vereenvoudiging van de praktijkaccreditatie voor huisartsen moet worden doorgezet ‘volgens afspraak’, vindt ook de Landelijke Huisartsen Vereniging. De LHV is voorstander van accreditering eens per drie jaar: ‘We hebben de afspraken over het verminderen van de regeldruk voor huisartsen tenslotte niet voor niets gemaakt’, verklaart LHV-bestuurslid Wendy Borneman.

Directeur Marc Eyck van NPA benadrukt dat de NPA een uitvoerende organisatie is, die uitvoert wat het College van Deskundigen beslist. Daarin hebben ook de beroepsorganisaties van huisartsen zitting, naast onder meer vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Patiëntenfederatie.
Eyck wijst er voorts op dat de NPA zelf een gecertificeerde organisatie is, sinds ze enkele jaren geleden is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. ‘Dit houdt in dat we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Wij zijn daar afhankelijk van. Wanneer het college zou besluiten dat een jaarlijkse visite aan een huisartsenpraktijk niet langer nodig is, dan zal dat consequenties hebben. Een driejaarlijkse audit past niet bij de erkenning, en wij zouden de erkenning van de Raad voor Accreditatie kwijtraken. Dit kan ook veel ruimte en vrijheid geven voor een verdere doorontwikkeling van de accreditatie. Maar nogmaals, het college besluit dit.’ Dit College van Deskundigen van de NPA komt op 14 november in vergadering bijeen.

Lees ook:

Nieuws LHV huisartsen Het roer moet om nhg
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt sinds november 2015 als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt en loopbaanperikelen hebben haar speciale aandacht. Maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie, discussies rond calamiteiten en internationale gezondheid. Een enkele keer maakt ze een uitstapje naar de cultuurpagina’s om een boek te bespreken. Marieke is afkomstig uit de dagblad- en weekbladjournalistiek, ze heeft onder meer gewerkt bij NRC Handelsblad, Intermediair en OneWorld.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Paul de Breet

  huisarts, Echt

  Het Roer Moet Om: ook bij de LHV

  Recent heeft het actie comité Het Roer Moet Om (HRMO) en de LHOV huisartsen bericht over de teleurstellende ontwikkelingen bij de vermindering van regels bij de NPA accreditatie.
  Zij geven daarbij aan dat de LHV n...iet meewerkt aan uitsluitend de 3 jaarlijkse accreditatie maar jaarlijks een motiverend en controlerend gesprek houden wil.
  Na enkele dagen reageert de LHV hierop aan dat zij wel voorstander is van de 3 jaarlijkse accreditatie maar neemt daarbij niet expliciet afstand van de jaarlijkse bezoeken.
  Opmerkelijk is ook dat in het proces van NPA accreditatie herziening de LHV zitting heeft gehad in een deskundigen panel ter bewaking van de kwaliteitsnormen en niet als onafhankelijke “vakbond “ die de belangen van de huisartsen behartigt.
  Een andere onwenselijke ontwikkeling is de aangescherpte en toegenomen herregistratie eisen met visitatie, persoonlijk ontwikkelingsplan, etc.. De LHV staat achter deze verzwaring van eisen.

  Als we ons daarbij realiseren dat HRMO noodzakelijk was om in relatief korte tijd een reductie in belasting en op de agenda te plaatsen en te realiseren, dan roept het acteren van de huisartsen “vakbond” LHV vragen op.
  Er lijkt binnen de LHV geen intrinsieke HRMO bewustzijn te bestaan maar een louter reactief functioneren.

  Zeker heeft de LHV veel goed werk verricht maar zij heeft ook zaken laten liggen. HRMO heeft deze doelgericht en effectief opgepakt.

  LHV: laat zien dat je de belangen van de huisartsen behartigen wil en houd op met de toenemende verzwaring van lasten van hen, maar ondersteun hen.
  Begin vandaag met het overboord gooien van de aanpassingen in de herregistratie maar spreek vertrouwen uit in de huisartsen van Nederland die hun zorgtaken met de dag zien toenemen. Houd het vak aantrekkelijk: het is ook uw verantwoordelijkheid om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken!
  Ook bij de LHV Moet Het Roer Om.

 • Huib Franssen

  huisarts, amsterdam  Don't let the perfect be the enemy of good. (Voltaire)

  Beste collega's
  Na de laatste NPAaccreditatie ben ik ervan overtuigd dat ik dit niet meer wil en er niet geschikt voor ben.
  ...De auditor wil een perfecte praktijk. Ik wil een goede praktijk waar ik met veel plezier werk. Voor mij kwam de accreditatie over zoals de situatie op Schiphol. Nog niet zolang geleden stond ik achter een moeder met twee kinderen voor de beveiliging. De rolkoffer ging door de detector en dan kan dit naar links of naar rechts. Rechts is goed en links is fout. Het koffertje ging naar links. De moeder was enigszins verbaasd . De overvolle koffer werd open gemaakt en er kwam een etui te voorschijn met mogelijk een mes of bom. U snapt het al, er kwam een nagelschaartje uit. Het koffertje werd nogmaals door de scanner gehaald en nu bleek alles in orde. Dat is nu perfect. Of het zinnig en goed is weet ik niet. Onze laatste auditor is zeker geschikt voor dit werk. (Ik zou die moeder allang door laten gaan waardoor ik dat werk beter niet kan doen). Onze ervaren assistent die nog veiliger werkt dan de protocollen, omdat ze enige smetvrees heeft, waardoor de urine potjes als ebola virussen behandeld worden, vroeg zich af of dit nog om de patiënt ging.
  Tijdens het gesprek bleek dat alles te verbeteren is. Ik dreigde even mee te gaan in zijn enthousiasme. De auditor ging steeds meer op mijn aardige maar o zo precieze en gedetailleerde schoonmoeder lijken (bij boodschappen voor haar klopt er altijd wel iets niet. Tenslotte is er nog de poppenkast van de verlopen gaasjes end. Ik hoef verder niet uit te leggen wat iedere huisarts die ik spreek er mee doet.
  Beste collega's laten we hiermee helemaal mee stoppen. Geen tijd meer besteden aan ongelezen jaarverslagen en dergelijke. Mijn beste accreditatie van dit jaar was een kort bedankbriefje van een vrouw waarvan haar man was overleden: dank voor uw steun en fijn dat u zovaak langs kwam.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.