Laatste nieuws
Nieuws

Kritiek op verplichte visitatie huisartsen

33 reacties

Huisartsen moeten eens in de vijf jaar verplicht gaan deelnemen aan een visitatieprogramma om in aanmerking te komen voor herregistratie. Het verplichte visitatieprogramma, dat is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), krijgt op websites als HuisartsVandaag veel kritiek.

De nieuwe verplichting staat in een brief die het NHG, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) vorige week aan de huisartsen hebben gestuurd. De kritiek is onder meer dat het visitatieprogramma er ‘opeens’ is en dat de leden van NHG en LHV niet zijn geraadpleegd. Het lijkt er inderdaad op dat de mededeling voor veel huisartsen nogal onverwacht komt, zegt Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG: ‘Maar dat visitatie deel zou uitmaken van de herregistratie-eisen is in 2007 al afgesproken in de algemene ledenraadvergaderingen van NHG en LHV. We zouden er in 2011 mee beginnen en met ingang van 2016 handhaven. Maar blijkbaar is er in de tussentijd onvoldoende over gecommuniceerd.’

Kritiek is er ook op het feit dat juist het NHG het visitatieprogramma heeft ontwikkeld en aanbiedt. Deelname aan het programma kost 189 euro voor niet-leden en 132 euro voor NHG-leden, plus een variabel en onderhandelbaar bedrag van rond de 450 euro voor vier uur met een gespreksleider. Een mooie inkomstenbron voor het NHG, zo wordt gesuggereerd. Dijkstra: ‘Het NHG maakt 0,0 procent winst, de inkomsten zijn bedoeld voor de exploitatie van het programma. En destijds is in de algemene ledenvergadering gezegd dat het juist wenselijk is dat de beroepsgroep zélf het visitatieprogramma ontwikkelt en dat we het niet zouden overlaten aan een externe partij of aan de overheid.’

Critici vinden ook dat de beroepsverenigingen zich te sterk conformeren aan overheid en zorgverzekeraars, die de uitkomsten van de visitaties zouden kunnen gebruiken voor het al dan niet contracteren van huisartsen. Dijkstra: ‘Over de resultaten van het visitatieprogramma wordt niet met andere partijen gecommuniceerd, dus ook niet met zorgverzekeraars. Er wordt alleen aan GAIA doorgegeven dat de huisarts vier punten heeft behaald, namelijk als deze heeft deelgenomen aan het programma, heeft gereflecteerd en plannen voor de toekomst heeft gemaakt. Over de inhoud wordt niets doorgegeven.’

Toch begrijpt Dijkstra dat huisartsen zich druk maken om de visitatie. ‘Het druist misschien in tegen het gevoel van professionele autonomie. Een huisarts wil graag zélf bepalen wat goed is voor z’n vak. Overigens staat op de website mijnvisitatie.nl dat de tijdsinvestering ongeveer vier uur is, uitgesmeerd over minimaal drie maanden. Ik heb de visitatie afgelopen maanden zelf doorlopen en ik was er ongeveer drie uur aan kwijt.’

Simone Paauw

Meer informatie en de brief aan de huisartsen op www.mijnvisitatie.nl

NHG-voorzitter Rob Dijkstra over de visitatie

Lees ook:

Grote lijnen schetsen en toch houvast bieden (federatienieuws)


© iStock
© iStock
Nieuws functioneren disfunctioneren huisartsen nhg
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M.D. Verwijs

  buisarts, Nieuw Vennep Nederland

  Ennnnn doet die leuke beroepsgroep van ons nog iets aan deze belachelijke, niet-evidence-based, kostbare herregistratie-eis? Een leden raadpleging....?
  Zou het 'roer-moet-om' virus nu ook binnen onze eigen gelderen geïnvaseerd zijn?
  Afschaffen deze... eis, deze sigaar-uit eigen doos voor bestaande begeleiders van de huisartsenopleiding.

  Wat gaat de LHV voor ons doen? Waarom blijft het zo angstvallig stil sinds medio 2015?
  Vinkjes, centjes en niet wetenschappelijk bewezen.
  Ik sluit me aan bij alle bovenstaande posts, nu de NHG, LHV nog. Het kan nog, het is nog geen 2016.

  Met collegiale groet

  Martine Verwijs, huisarts Haarlemmermeer

 • A. Vellinga

  huisarts, ZWOLLE Nederland

  Ik was 16 en ging met mijn grootvader mee naar de neuroloog.
  " Wat wil je later worden meisje?" , vroeg die aardige man
  " Dokter meneer, net als u!"
  " Daarom mocht ze mee", sprak mijn trotse opa.
  " Weet waar je aan begint, het lijkt zo'n mooie baan..., maar het wordt een steeds grotere bureaucratie, tegen de tijd dat jij klaar zult zijn, ben je alleen maar bezig met regels, formulieren en dansen naar andermans pijpen", sprak hij licht verbitterd.
  Ik lachte een beetje verlegen en dacht er het optimistische mijne van.
  Inmiddels weet ik helaas beter.
  Had ik hem maar naar de lotto-uitslag gevraagd...

 • H.J. Meijman

  huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Belangrijk dat wij ons realiseren dat de grootste bedreiging voor zinnige beoordeling van ons eigen werk of administratieve overbelasting niet zozeer van VWS of Zorgverzekeraars komt. De munitie voor VWS en zorgverzekeraars wordt aangeleverd door eig...en beroepsgroepen zoals NHG door hun hang en drang naar protocollering of aanleveren van simpele kwaliteitsparameters.

 • Wil Bosboom

  huisarts, De Meern Nederland

  Een controle op onze kwaliteit als huisarts is uiteraard prima. Maar is een visitatie daarvoor een geschikt instrument? We kunnen onder andere vragenlijsten tegemoet zien betreffende ons eigen functioneren. Maar zelfreflectie is mooi tot het moment d...at een beoordeling daarvan door derden consequenties heeft. Vragenlijsten invullen over het functioneren van andere collega’s is ook twijfelachtig. In mijn hagro bespreken wij toegestuurde visitatie vragenlijsten betreffende specialistenmaatschappen waar wij naar verwijzen. Plichtmatig werken wij ons tijdens de hagro-vergadering door veel onzinnige vragen heen. Onzinnig omdat wij merendeels geen adequate antwoorden kunnen geven betreffende specialistenspreekuren waar wij niet bij zijn. Bijna altijd geven wij een positieve beoordeling (het zijn tenslotte aardige collega’s) veelal zonder dit voldoende te kunnen onderbouwen. Het zal in veel hagro’s waarschijnlijk niet veel anders gaan.
  Kortom: onderzoek naar ons functioneren levert op deze wijze boterzachte informatie op en is dus weinig zinvol.
  Ofwel: zonde van onze tijd, zonde van ons geld.

 • W.B. Visser

  huisarts, CASTRICUM Nederland

  Wederom zijn LHV en NHG doof voor alle terugkoppeling vanaf de werkvloer. Roepen we de laatste jaren niet om 'minder'? Minder werk op ons bord, minder regeldruk, minder tijd bezig met alles wat niet met patiëntenzorg te maken heeft?
  Nee, doof voor da...t alles. Dat blijkt ook nu weer met deze aangekondigde visitaties.
  Visitatie als opleider, accreditatie (" alweer een enquete, dokter?" " die heb ik toch pas ingevuld?"), verantwoording en cijfers aanleveren aan de ketenzorggroep, aan de verzekeraar etc. Wanneer houdt dit op?
  Er spelen nu zoveel andere zaken. Ik snap dan ook werkelijk niet dat de beleidsmakers het gevoel dat bij de huisartsen leeft maar niet oppikken. Deze visitatie draagt ook weer bij aan het gevoel van demotivatie.

  Het eerder genoemde makke schapen gedrag van ons huisartsen is daardoor misschien ook wel te verklaren: We zijn murw en worden onverschillig. Belangrijke signalen!

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland

  Collega's,

  Allemaal weigeren. Dan is het snel afgelopen.

  Maar dan ook allemaal!

 • J.M.J.M. Berentzen

  huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Dat kwaliteit gemeten moet worden is geen foute zaak. Dat elke vereniging waar huisartsen mee te maken hebben zijn eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld op kosten van diezelfde huisartsen, is absurd. Als dan dit keurmerk cq visitatie wetenschappelijk o...ok nog eens niet deugd, kan de NHG, ons wetenschappelijk bureau,zich alleen maar dood schamen.
  De berg met dit soort eisen wordt te hoog en valt niet meer weg te werken naast het "gewone, op de achtergrond rakende, huisartsenwerk".
  Onze beroepsorganisaties moeten zich gaan buigen over dit probleem. Deze workload moet onder controle gebracht worden. Het aantal burnout huisartsen groei, vooral door dit energievretende werk wat ook nog eens door ons zelf betaald moet worden. Ik hoef mijn NHG en LHV lidmaatschap niet meer op te zeggen. Dat heb ik een aantal jaar terug al gedaan.

 • P. Lofvers

  Huisarts, Steenderen Nederland

  Geachte NHG;
  Ik wil bezwaar aantekenen tegen het voorgenomen plan van visitatie.

  Los van de zeer slechte timing: net na het moeizaam afsluiten van matige contracten met zorgverzekeraars, en het betalen van de vele hoge contributies aan het begin va...n het jaar waardoor geen enkele huisarts blij is met alles wat extra geld kost, staat wat mij betreft de validiteit van dit instrument zeer ter discussie.

  1) Zelf een vragenlijst invullen is afhankelijk van de eerlijkheid en het vermogen tot zelfreflectie van de invuller.
  2) Wie weet nu of zijn/haar collega zijn/haar werk goed doet, of nu en dan eens een steek laat vallen? Daarvoor moet je toch bij elkaar in de spreekkamer zitten tijdens het spreekuur.
  3) Huisartsen worden bij uitstek zeer gewaardeerd door hun patiënten. Het is maar zeer de vraag of een huisarts in/door een patiëntenenquête op waarde kan worden geschat. Ik weet zeker dat de cijfers steevast “prima” zullen uitvallen.
  4) In een gesprek met een gespreksleider denk ik dat men ook daar zonder veel moeite een gewenst beeld kan schetsen.

  En dit alles op een moment waarop het ons door toegenomen werkdruk toch al over de schoenen loopt.

  Ik ben zeer voor transparantie en reflectie van en in mijn beroepsgroep maar zie deze visitatie als een zinloze investering van veel tijd en geld met daarbij voor mij voorspelbare uitkomsten.
  Ik ben het “opzitten en pootjes geven” tegen dalende inkomsten en bij oplopende werkdruk meer dan zat.

  Ik verzoek u vriendelijk een zinniger instrument te bedenken waar we als huisartsen wel beter van worden.


  Vriendelijke groet

  Pieter Lofvers
  Huisarts
  Steenderen

 • R.L.P. Ritz

  Huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Kan alleen maar alle bovenstaande commentaren ondersteunen. Kortom NHG kom met een beter plan waarin de accreditatie en visitatie in een module worden ondergebracht voor een normale prijs!! Luistert u niet naar onze leden dan overweeg ik toch een mot...ie van wantrouwen in te dienen tegen het NHG-bestuur. Hoogachtend Roger Ritz

 • Steven J.A. Verbeek

  bedrijfsarts, COULLONS Frankrijk

  Het lijkt mij niet dat je in drie of vier uur de "kerncompetenties" van artsen kunt meten.
  En daar gaat het juist om, dunkt mij.
  Doorgeschoten regelzucht dus.

 • J. Kaal

  Huisarts, Amsterdam Nederland

  ik sluit me voor 100 % aan bij de bovenstaande reacties; los daarvan vind ik dat er sprake is van een bijna Kafkaeske redenering mbt de kwaliteit van het gekozen instrument; Op HaWeb heb ik een wat uitgebreidere reactie geplaats maar samengevat komt ...het er op neer dat de evaluatie van de pilot vol staat met cirkelredeneringen en laat zien dat er , mede door het NHG gesteunde (waar is de evidence?), introductie van een instrument met een droevige kwaliteit dat discriminerend vermogen en voorspellende waarde ontbeert. Visitatie is prima maar we doen dat al op allerlei manieren. Hier is slecht over nagedacht en slecht over gecommuniceerd wat maar weer eens laat zien hoe groot de afstand is tussen de werkvloer en de beleidsmakers. Dat de LHV hierin klakkeloos meegaat is wat mij betreft wel de druppel. Ik stap over.

 • G. Brussaard

  huisarts, Spijkenisse Nederland

  Was van plan om op m'n 65ste nog één keer te herregistreren om mijn werkzaamheden als SCEN-arts nog enige tijd te kunnen continueren. Was derhalve onaangenaam verrast door een nieuwe hobbel. Van mij wordt na 37 jaar huisarts geweest te zijn in een bl...oeiend en al jaren geaccrediteerd gezondheidscentrum verwacht dat ik met de "visiteur" mijn toekomstplannen ga doornemen. Wordt denk ik een kort gesprek, maar wel voor € 450,-.

 • P.E.A. Nanninga

  huisarts, BENNEBROEK Nederland

  De oplossing is niet zo moeilijk hoor!
  Als iedereen stopt met z'n medewerking hieraan verlenen is het zo afgelopen.
  Helaas blijkt juist dit in onze beroepsgroep vaak moeilijk te organiseren...

 • E. van Herk

  huisarts, KAMPEN Nederland

  Those who can, do; those who can't, teach; those who can't teach, teach gym. (Woody Allen); maar vertaald naar huisartsenland wordt dit: ... en wie helemaal niets kan gaat achter een bureau manieren verzinnen om zijn collega's geld afhandig te maken ...met een nutteloos nieuw pesterijtje. We moeten al een idioot bedrag betalen om jaarlijkt te her-gecertificeerd te worden. Draagt dit echt iets bij? Ik dacht het niet.

 • J.P.H. Leijer

  Huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Sluit me ook aan bij vorige sprekers. Een door de NHG gecreëerd monstrum, op niets gebaseerd, geen enkele evidence. De LHV volgt klakkeloos. "Betalen maar en stop er ook maar weer een hoop tijd in". En wie wordt daar nou beter van? De huisarts of de ...zogenaamde "professional" die we voor zo'n 120 euro per uur mogen gaan inhuren? Overweeg sterk mijn beide lidmaatschappen op te zeggen.

 • E.Th. van den Berg

  Huisarts, ARRIEN Nederland

  Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook onge...wenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen!

 • E.Th. van den Berg

  Huisarts, ARRIEN Nederland

  Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook onge...wenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen!

 • E.Th. van den Berg

  Huisarts, ARRIEN Nederland

  Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook onge...wenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen!

 • E.Th. van den Berg

  Huisarts, ARRIEN Nederland

  Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook onge...wenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen!

 • P.S. Ottengraf

  Huisarts, LEIDSCHENDAM Nederland

  Ik zeg mijn lidmaatschap bij de NHG bij deze op

 • S. Patandin

  Huisarts, DELFZIJL Nederland

  Waarom moet er nu een visitatie komen?. De accreditatie is volop bezig. Vraag eerst alle huisartsen wat ze ervan vinden.

 • A.C.J. Matthee

  huisarts, ROERMOND Nederland

  met verbazing kreeg ik als niet nhg lid,,( ik vind het voldoende om H en W te lezen) ,, deze verplichting voor herregistratie wordt door hen opgelegd na ,,uitvergaderen,,.
  Ook ik ben geregistreerd tot mijn 67e en ben van mening ook hier weer sleutel...geld voor mijn opvolger van de prijs voor een gloednieuwe nieuwbouwpraktijk betaald moet worden gezien de verplichting de praktijk geheel onnodig te laten visiteren

 • M.E. Bartelsman

  huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Dit zijn mijn vragen over de visitatie!  wat te doen als een huisarts in een samenwerkingsverband werkt en geen patienten op eigen naam heeft. Dit geldt ook voor waarnemers.

  geldt het NHGgeaccrediteerd zijn als voldoende om aan de verplichtingen v...an de visitatie te voldoen?

  wat te doen als huisarts in een samenwerkingsverband werkt en collega huisartsen hebben andere verloopjaren van hun registratie? Moet een visiteur dan telkens naar dezelfde praktijk terugkomen?

  en als ik nog over geld mag neuzelen...wordt dit bedrag door de verzekeraars in ons honorarium verdisconteerd? Wat een enorm omzet zal worden gegenereerd door de Visitatie leden in de loop van vijf jaar. Reken maar na!

  denkt de RGS dat het " voldoende" scoren met het visitatie verslag een waarborg is voor goede qualiteit als huisarts? Als ik naar mijzelf kijk, dan bemerk ik een beoordelings moeheid. Ieder contact met een service verlener(loodgieter, autodealer, financieeladviseur, tandarts enz enz) stuurt na contact een survey monkey..ik sla ze over. Jullie ook? Zullen onze patienten dat ook doen?
  Als wij het proces van visitatie doorlopen hebben, wat volgens collega Dijkstra slechts 3 uur kost,(dus een wassen neus?) heeft de uitkomst van spiegel informatie dan invloed op ons werk of zelfs invloed op het al dan niet her geregistreerd mogen worden?

  Wanneer durft onze beroepsgroep ons werk eindelijk te beoordelen op inhoud! medische kennis en communicatieve vaardigheden!???? Daar gaat het om!
  Nora Bartelsman


 • B. ter Keurst

  Huisarts, EINDHOVEN Nederland

  In 2012 is het onderwerp in de LHV ledenraad met enige regelmaat besproken en onderdeel geweest van de notitie Zorg voor Kwaliteit Huisartsenzorg. In de besprekingen is toen met nadruk besproken dat de inhoud en kosten nog terug zouden komen in de LR.... Ik heb het niet voorbij zien komen.

  Dit weekend valt de brief over invoering per januari 2016 in de bus, mede ondertekend door het bestuurslid Gert Jan van Loenen. Als je alle kosten optelt betekent het een verhoging van de herregistratiekosten met ongeveer 150%. En dan is de tijd van de huisarts zelf nog niet gerekend want ook die moet 4 uur vrij maken en uiteraard moet in en buiten de praktijk veel gegevens verzameld worden en ingevuld. Daarnaast is er al zoveel dat gedaan wordt zoals intercollegiale toetsgroepen en accreditering. Waarom daarbij niet aangesloten? Waarom niet per praktijk visiteren zoals ook met de accreditatie? Dan kan het ook meteen gekoppeld worden aan accreditatie.
  In de notitie was overigens wel een aardig overzicht van welke tijd en kosten al gemaakt werden voor het kwaliteitsbeleid in 2012 en daar komen dan deze extra kosten bij. En met de in 2012 al vastgestelde ontbrekende honorering voor hetgeen al gedaan wordt, is ook nog niets gebeurd. Alleen dat we als praktijkhouders meer kosten hebben gekregen door de CAO aanpassingen in de daarna volgende jaren.
  Ik ben voor kwaliteitsborging en in onze praktijk hebben we verschillende vormen van intercollegiale toetsing en we zijn al meerdere jaren NHG geaccrediteerd (waarvoor we van onze ZV VGZ geen rode cent terugkrijgen) maar het ontbreken van een financiële compensatie voor deze volgende inspanning is op zijn minst teleurstellend maar eigenlijk vanuit het oogpunt van belangenbehartiging ook wel erg kwalijk. De LHV mag al weinig van de ACM maar als je het dan ook hier zo laat liggen......

 • E.Th. van den Berg

  Huisarts, ARRIEN Nederland

  Als NHG en LHV lid blijk ik te hebben meebetaald aan een door mij en velen met mij ongewenste nieuwe visitatieprocedure. De ontvanger bepaalt de waarde wat hij /zij krijgt! Ongetwijfeld goed bedoeld maar niet noodzakelijk ,niet gevraagd en ook onge...wenst.Naast de NHG accreditatie moet er zonodig nog weer een instrument komen om een 360 graden feedback te kunnen krijgen zodat we nog beter zullen functioneren in de praktijk .Mijns inziens grote nonsens We moeten ons niet steeds weer nieuwe regelingen maken die ons afhouden van waar het echt om gaat; gemotiveerde dokters die enthousiast patiënten zorg verlenen!

 • I.T.G. Miggels

  huisarts, LEUSDEN Nederland

  Een jonge buitenlandse arts in opleiding, uit een echte artsenfamilie, schreef me ooit “MEDICINE is something you have to do with LOVE for making it GOOD”. Dit was hem waarschijnlijk met de paplepel ingegoten.
  Zo idealistisch met enthousiasme en lie...fde begon ik ooit ook aan mijn opleiding.
  Wij echter worden steeds meer gedwongen om te voldoen aan allerlei zotte verplichtingen en eisen die ons de vreugde en plezier in het vak steeds meer ontnemen en bovendien blijft nauwelijks tijd over voor ontspanning, familie, eigen gezonde leefstijl etc.....inmiddels voel ik me slaaf van het systeem.
  Wanneer komen wij als artsen een keer op voor onze rechten....zodat het vak gewoon ook leuk kan blijven en met liefde gedaan wordt...

 • A.C.J. Geerlings

  huisarts, ZAANDAM Nederland

  Het verbaasd me eerlijk gezegd niet heel erg dat er iets zonder evidence voor discrimineerde vermogen en voorspelbaarheid voor uitkomst door het NHG wordt geintroduceerd. Het valt de de laaste jaren op dat ook de standaarden meer en meer elementen ge...baseerd op consensus dan op evidence worden opgenomen. Woordt daarom en samenvattingskaartje de laatste tijd standaard dubbel zo dik?.

  Daarnaast: Waarom geen dispensatie als je praktijk geaccrediteerd is?

 • Ariette sanders

  huisarts, Driebergen

  Welke evidence is er dat deze beoordeling daadwerkelijk meet wat ze wil meten en wat wil ze precies meten?
  Hoe groot is de doublure van deze kwaliteistmeting met die van de praktijkaccreditering en kan dit niet efficienter worden benaderd?

 • M.E.C. Neijens

  huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Visitatie is inderdaad iets dat al langer is aangekondigd. Maar in het grote geheel der dingen had ik eerder een actie van de beroepsgroep verwacht die de administratieve en bureaucratische lasten zou verminderen dan er nog eens een vette schep boven...op doen. Er komt alleen maar bij, contracteteren, accrediteren, maar ook vele benchmarks, uploads voor welke organisatie dan ook, cursussen als Caspir, zorgprofielen van pedicuren, zorgplannen voor verbandmiddelen, modules van zorgverzekeraars met allerhande eisen, en intussen het terugschroeven/afschaffen van tarieven voor die zaken die werkelijke substitutie en kwaliteitsverbetering leveren.
  Het is gewoon te veel. Ook al is het allemaal hartstikke goed bedoeld, of zinnig, of zuinig, of alles bij elkaar. Het is te veel en daardoor demotiverend. Dat onze eigen beroepsvereniging er deze schep bovenop doet tegelijk met het drama van de nieuwe bekostiging geeft het gevoel dat deze beroepsgroep niet voor de belangen van ons als huisartsen staat, maar boven het speelveld van belangen is gaan zweven, de mond vol van kwaliteit. Dat is een mond vol los zand als posities niet stevig bewaakt worden. Jammer dat de LHV de huisartsen hierin kwijt is geraakt.

 • P. Vonk

  huisarts, AMSTERDAM Nederland

  Als er iets bij komt moet er ook wat af! We moeten ook nog werken.

  In 2007 is er inderdaad iets in het nieuws geweest dat visitatie deel uit zou gaan maken van de huisartsregistratie. Maar toen is bij mij ook blijven hangen dat als de huisartsprakt...ijk geaccrediteerd is, en dus in zijn geheel gevisiteerd, dit voldoende zou zijn. Nu komt er iets heel anders uit de bus!

  Dus LHV / KNMG / NHG regel dat er regeldruk af gaat: minder verplichte terugkomdagen huisartsopleiding (eis SBOH en KNMG), geen gedoe met patiënten feedback voor verzekeraars (actie naar zorgverzekeraars, ach ze vergoeden het toch al niet meer dus we houden daar sowieso mee op), schrappen functioneringsgesprekken als je in loondienst bent, accreditatie van de praktijk voor de helft van het geld en zonder de ook voor de visitatie benodigde patiënten feedback (NPA en NHG).

  Dit lijkt me een mooie taak voor onze besturen, haal de dubbelingen er uit !

 • M.F. Boon

  huisarts, Amsterdam Nederland

  Zonde van mijn tijd en geld deze visitatie, ik ben al jaren NHG geaccrediteerd, volop enquêtes nu weer. Net de EKB registratie praktijk 100 enquêtes, ben opleider 2 jaar geleden visitatie , ben in loondienst functioneringsgesprek collega, en met baas... nu over het managementgedeelte. Intervisiegroep al ruim 14 jaar evalueren regelmatig, zelfs nog een 2e met specialisten, ook feedback van NiVel, LINH en verrek ook in het acedemischenetwerk , jaar en beleidsplannen en de rest, dagelijks feedback aan en van collega's en AIOS ., laat ik nog de keten en prestatiecontracten buiten beschouwing. Er zit helaas geen meerwaarde aan een visiteur wat ik begrijp al uit de pilot bleek. Stop er dan mee , zeker voor reeds geaccrediteerden ...mijn punten heb ik in 4 jaar al binnen hoor , Ik bepaal overigens al heel lang niet meer zelf wat ik goed vind voor de praktijk, helaas is de verzekeraar en gemeente leidend geworden, ga die lekker visiteren daar hebben we wat aan.

 • Jos Rensing

  huisarts, Den Haag

  In 2007 stond dit verhaal op de agenda van de LHV-ledenraad ( die daar trouwens helemaal niet eens over gaat: de RGS is bij Koninklijk Besluit benoemd en kan zijn eigen koninklijke gang gaan). Voorzover ik mij herinner ( ik was destijds lid van de LH...V ledenraad) heeft die ledenraad daar helemaal geen besluit over genomen, met name omdat volstrekt onduidelijk was hoe je op die manier waarnemers en HID'ders zou moeten registeren.
  Dat is nog steeds niet duidelijk.
  Deze hele grap kost elke HA met registratie-wens wel weer 6-8 honderd Euri's zonder dat iemand duidelijk maakt welke kwaliteit daarmee verbeterd wordt.

  Kan mij niks schelen hoor: ik ben geregistreerd tot mijn 67e, maar ik verbaas mij over het makke-schapen gedrag van mijn jongere collega's.

  Ik vind het wel jammer dat sommigen in hun reacties nu weer de LHV aanspreken als de schuldige. MI is het hier het NHG (en niet voor de eerste keer)die belangen van huisartsen verkwanseld.

 • Jos. Rensing

  huisarts, den Haag

  In 2007 stond dit verhaal op de agenda van de LHV-ledenraad ( die daar trouwens helemaal niet eens over gaat: de RGS is bij Koninklijk Besluit benoemd en kan zijn eigen koninklijke gang gaan). Voorzover ik mij herinner ( ik was destijds lid van de LH...V ledenraad) heeft die ledenraad daar helemaal geen besluit over genomen, met name omdat volstrekt onduidelijk was hoe je op die manier waarnemers en HID'ders zou moeten registeren.
  Dat is nog steeds niet duidelijk.
  Deze hele grap kost elke HA met registratie-wens wel weer 6-8 honderd Euri's zonder dat iemand duidelijk maakt welke kwaliteit daarmee verbeterd wordt.

  Kan mij niks schelen hoor: ik ben geregistreerd tot mijn 67e, maar ik verbaas mij over het makke-schapen gedrag van mijn jongere collega's.

  Ik vind het wel jammer dat sommigen in hun reacties nu weer de LHV aanspreken als de schuldige. MI is het hier het NHG (en niet voor de eerste keer)die belangen van huisartsen verkwanseld.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.