Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
2 minuten leestijd
Nieuws

Kamer kritisch over plannen minder regels zorg

2 reacties

Dat de regeldruk die zorgverleners dagelijks ondervinden omlaag moet, daarover is geen discussie, zo bleek gisteren tijdens een overleg van de vaste Kamercommissie voor VWS met de beide ministers. Maar het plan ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat zij onlangs lanceerden, kon niettemin rekenen op kritiek. De ministers hebben in dat plan samen met ‘het veld’ voor tien sectoren vastgesteld welke regels allemaal kunnen verdwijnen, hebben aangekondigd goed te willen bijhouden wie wat moet doen, en willen alle betrokken partijen aan hun deadlines houden. Maar duidelijk is ook dat de betrokken ‘veldpartijen’ toch vooral zelf aan zet zijn: de rol van de bewindslieden is beperkt.

Juist op dat laatste punt kreeg het plan een kritisch onthaal. Verschillende Kamerleden vroegen zich af hoe VWS denkt druk uit te oefenen en de leiding te nemen. En of de aankondigde nulmeting over de regeldruk en het monitoren van het schrappen van regels niet op zichzelf weer tot regelzucht en bureaucratie zullen leiden. Nog een bezwaar is, vonden sommige Kamerleden, dat er geen ‘afrekenbare doelen’ zijn geformuleerd. Corinne Ellemeet (GroenLinks) vroeg daarom naar zulke concrete doelen – bijvoorbeeld dat op zeker moment de regeldruk meetbaar is gehalveerd – en om harde afspraken over wat er moet gebeuren als zo’n criterium niet wordt gehaald. Ook de professionals zelf vinden dergelijke harde doelen noodzakelijk, voegde ze daaraan toe.

Maar minister Bruins gelooft niet in die aanpak. Het moet merkbaar beter worden voor de professional, zei hij, maar hij wil geen ‘Haagse percentagemeter’. Monitoren en nulmeting zullen daarom ‘lastenluw’ gebeuren. Monitoren gebeurt via korte gesprekken met betrokkenen; voor de nulmeting wordt een enquête uitgezet.

Bij VWS is verder capaciteit vrijgemaakt om tijdens het schrappen de helpende hand te bieden, zei Bruins. Ontregelen komt immers aan de orde in de hoofdlijnenakkoorden; daarin is VWS partij en dus heeft de minister in dat opzicht zeggenschap. Maar opnieuw benadrukte  Bruins de verantwoordelijkheid van het veld: ‘Regels die je niet zelf maakt, kun je ook niet zelf afschaffen.’ ‘Monnikenwerk’, noemde Bruins het schrapproces. En: ‘Vasthouden en doorbijten, en daar zijn we nog een tijd mee bezig.’

En dat alles zonder stelselwijzigingen, zei de minister in reactie op opmerkingen van SP’er Maarten Hijink, volgens wie dat nou net het probleem is: veel regels komen volgens hem juist voort uit de aard van het zorgstelsel.

Carla Dik-Faber (CU) en Corinne Ellemeet wezen nog op het vraagstuk achter het vraagstuk van de regelzucht: de cultuur van risicomanagement die in de plaats is gekomen van het vertrouwen in de zorgprofessional. Dat vertrouwen moet weer terug, vinden ze. We moeten, zei Dik-Faber, erkennen dat risico’s inherent verbonden zijn aan de beroepspraktijk in de zorg. De minister was het daar volmondig mee eens, en zei op dat punt te willen terugkomen ‘rond de volgende begroting’.

Lees ook:

Nieuws VWS ontregel de zorg
 • Henk Maassen

  Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Regels zijn ontstaan omdat ze een probleem moeten helpen oplossen. Regels zijn er eigenlijk niet om een probleem te creeeren. Er is dus een probleem: De regeldruk in de zorg. De regeldruk zou dus omlaag moeten, zou je denken. Is de regeldruk nu vermi...nderd door af te spreken dat de bureaucratisch invuloefeningen worden verminderd? Nee, in de verste verte niet. Dus minister houdt op met wekenlang belasting geld te verspillen aan het bedenken van oplossingen om bureaucratische handelingen proberen af te schaffen. U moet iets doen aan de regeldruk. Want uw voorgangers hebben deze regeldruk gecreeerd. Het is wel heel erg toevallig dat deze regeldruk toename ongeveer gelijk valt met de stelselwijziging. Zou dat wellicht toch de oorzaak kunnen zijn? Er zal nu gewoon niets veranderen, de oorzaak wordt niet weggenomen, het is een palliatieve behandeling in feite van een doodzieke patiënt die "zorg" heet.

 • Geert Slock

  huisarts, Sluis

  Deze kritische houding is volledig terecht, goede voornemens zonder enige wijzigingen aan het zorgstelsel en de bijhorende wetgeving hebben eerder al niks opgeleverd. Niemand legt de zorgverzekeraars een strobreed in de weg als ze onder de noemer ...transparantie weer extra administratieve eisen opleggen aan zorgverleners en leveranciers, VWS al zeker niet.
  VWS heeft de administratie gedelegeerd, de zorgverleners en patient zijn de dupe : zolang een willekeurig formulier van 4 A4tjes niet in ingevuld (door de huisarts) krijgt de verzekerde zijn dieetvoeding, incomateriaal , senioerenbed of dgl niet, ook al gaat het om een wettelijk recht. In het kader van de AVG is het daarnaast ook een groteske schending van de privacy dat formulieren vol medische gegevens in de computer opgeslagen worden bij medisch onbevoegde leveranciers, wmo ambtenaren etc.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.