Laatste nieuws
Nieuws

Geen uitzondering Mededingingswet voor eerstelijnszorg

2 reacties

Er komen geen uitzonderingen op de Mededingingswet voor de eerstelijnszorg. In plaats van uitzonderingen te maken, moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken aan meer onderling vertrouwen, zo schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schippers liet naar aanleiding van een motie die in februari 2015 werd ingediend door Tweede Kamerleden van de SP en CU een onderzoek doen naar samenwerking tussen aanbieders in de eerstelijnszorg en mogelijkheden voor uitzonderingen op de Mededingingswet. De aanleiding hiervoor was onvrede bij zorgaanbieders over het feit dat het niet altijd lukt om te onderhandelen met zorgverzekeraars over zorgverbeteringen en daaraan verbonden extra kosten. Onderhandelen met kleine zorgaanbieders is voor de zorgverzekeraar niet efficiënt, terwijl bij grotere samenwerkingsverbanden niet altijd duidelijk is wat wel en niet past binnen de Mededingingswet. Door deze onduidelijkheden stranden volgens de onderzoekers in beperkte mate initiatieven om de zorg te verbeteren.

Op basis van het onderzoeksrapport, waarin drie verschillende mogelijke vormen van uitzonderingen worden belicht, concludeert Schippers dat de Mededingingswet al veel ruimte biedt voor samenwerking in het belang van patiënten en verzekerden. Schippers schrijft dat ze nauwe samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met andere partijen essentieel vindt om goede zorg te kunnen organiseren. Wel voorkomt de wet dat partijen onderling patiënten gaan verdelen of hogere prijzen gaan afspreken.

Schippers schrijft ook dat voorkomen moet worden dat samenwerking in het belang van patiënten of verzekerden niet tot stand komt door onduidelijkheid over wat wel en niet mag. Volgens Schippers communiceert de Autoriteit Consument & Markt tegenwoordig duidelijker over de regels en waarschuwt ze als partijen een samenwerking aangaan die niet door de beugel kan, voordat ze een sanctie oplegt. Volgens Schippers komt de onvrede van zorgaanbieders over de onderhandelingen met zorgverzekeraars dan ook niet voort uit knelpunten in de Mededingingswet of het toezicht, maar uit gebrekkig onderling vertrouwen. De zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich dus wat Schippers betreft blijven inspannen om onderlinge communicatie en wederzijds vertrouwen te blijven bevorderen.

Kamerbrief over mededinging in de eerstelijnszorg

Lees ook:

Nieuws mededinging samenwerking huisartsen zorgverzekeraars innovatie mededingingswet
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Cornelis M.A. Bruijninckx

  chirurg, Rotterdam

  Uitzonderingen maken voor een groep waarvoor een bepaalde wet niet (meer) moet gelden, zal technisch 'veel gedoe' zijn en dat zal wel een eerste reden van de minister zijn om deze vermaledijde gedoogconstructie voor te staan, maar de mogelijkheid onm...iddellijk de beroepsgroep af te knijpen ziet zij zeker als een welkome bonus. Actiegroep 'Het Roer Moet Om' zal zich opnieuw moeten roeren!

 • geert slock

  huisarts, sluis

  Onderling vertrouwen is het probleem niet, maar het vertrouwen in ACM en VWS ontbreekt.
  Het opzetten van samenwerkingsverbanden in de 1e lijn is financieel erg riskant, we moeten het doen met jaarcontracten en de financiering kan elke begrotingsrond...e komen te vervallen.
  Het is dan ook bijzonder hypocriet van de minister te doen alsof wij dergelijke samenwerkingsverbanden zouden kunnen opzetten zonder zelfs maar over geld te praten, wat dan weer juridisch riskant is.
  Zij handhaaft liever een gedoogbeleid zodat ze met 1 vingerknip de 1e lijn niet alleen financieel maar ook juridisch kan knijpen als we op het onzalige idee zouden komen om de heilige marktwerking te verstoren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.