Laatste nieuws
Heleen Croonen
2 minuten leestijd

Huisartsen zoeken uitweg uit Mededingingswet

1 reactie

De huisartsen blijven voorlopig vallen onder de Mededingingswet, maar er wordt gezocht naar een uitweg. Het akkoord ‘Het roer moet om’ dat gisteren is gepresenteerd, laat twee mogelijkheden zien.

Komend jaar wordt onderzocht of er voor de huisartsen een juridische uitweg mogelijk is uit de Mededingingswet. Het kartelverbod uit deze wet staat de huisartsen regelmatig in de weg bij het leveren van patiëntenzorg. Dat staat in het akkoord ‘Het roer moet om’, dat 5 oktober aan minister Schippers van volksgezondheid is overhandigd. In dit akkoord staan de afspraken die de huisartsen hebben gemaakt met de zorgverzekeraars en patiënten, naar aanleiding van de petitie ‘Het roer moet om’.

Het rapport noemt twee opties voor de juridische uitweg uit de Mededingingswet. De huidige wet schrijft voor dat er maximaal acht ondernemingen mogen samenwerken, mits de gezamenlijke omzet niet hoger is dan 1,1 miljoen euro en het marktaandeel niet groter dan 10 procent. Een gemiddelde huisartspraktijk heeft drie ton omzet, waardoor samenwerking tussen meer dan drie praktijken niet is toegestaan. Het akkoord stelt daarom voor: verhoog de omzetgrens naar 2,4 miljoen euro met maximaal 50 procent marktaandeel, zodat acht praktijken kunnen samenwerken.

De tweede juridische uitweg is een ‘groepsvrijstelling’. Dit houdt in dat een deel van de huisartsenzorg niet meer onder het kartelverbod valt; er wordt in feite een uitzondering gemaakt.
Komend jaar zal de wet nog niet veranderen, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft wel gezegd dat zij milder toezicht zal houden op de naleving van de Mededingingswet in de eerstelijnszorg.

De huisartsen gaan komend jaar in de gaten houden of de ACM zich aan haar belofte houdt.
De LHV heeft in mei al gezegd dat de zorg wat haar betreft helemaal uit de Mededingingswet gehaald mag worden. In plaats daarvan kunnen sectorspecifieke regels over prijsafspraken en collectief onderhandelen worden opgenomen in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Heleen Croonen

@heleencroonen
© iStock
© iStock
Lees ook:
LHV inkomen Het roer moet om mededingingswet
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • G.R.I. Slock

    ha, SLUIS Nederland

    Zeer grote verbetering dat de zorgverzekeraar niet meer met wurgcontracten afkomt. Helaas doet VWS niks buiten vage beloften. De financiering vd basiszorg moet naar een markconform niveau zodat we niet gedurig voor extra centen bij de zorgverzekeraa...r moeten gaan bedelen. De ACM wetgeving moet veranderd worden ipv een vage belofte van terughoudendheid. Ook IGZ en NZA moeten de administratieve druk op de zorg verminderen en de de zogenaamde vertegenwoordigers vd beroepsgroep zoals INEEN moeten teruggefloten worden omdat ze normen opstellen waar de meerderheid vd artsen het nut niet van inziet.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.