Laatste nieuws
Nieuws

De Jonge bekijkt noodzaak vrije artsenkeuze in langdurige zorg

1 reactie

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil nagaan in hoeverre de vrijheid van artsenkeuze van belang is voor cliënten die langdurige, blijvende zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als hij daar meer inzicht in heeft, hakt hij een knoop door over een andere financiering van alle zorg die Wlz-cliënten krijgen, die deze keuzevrijheid mogelijk inperkt.

Zo’n 30 procent van cliënten die in Wlz-instellingen verblijven, krijgt medische zorg niet vergoed via die Wlz. Zij houden, terwijl ze wonen in een dergelijke instelling voor langdurig verblijf, een eigen huisarts maar ook bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut. Die zorg wordt dan via de Zorgverzekeringswet vergoed. Zorginstituut Nederland heeft het kabinet geadviseerd om alle zorg en behandeling die Wlz-cliënten nodig hebben uit de Wlz te dekken, dus ook dergelijke aanvullende zorg. Het instituut verwacht dat zulke integrale zorg, aangeboden vanuit één aanbieder, beter is voor deze doelgroep.

Het kabinet moet nog besluiten of het dit advies overneemt. De VWS-commissie van de Tweede Kamer sprak hier woensdag met De Jonge over. De Wlz staat nu overigens nog niet open voor mensen met een psychische stoornis, maar VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis bereidt een wetswijzing voor om die wet ook open te stellen voor ggz-cliënten die permanente, blijvende zorg en toezicht nodig hebben. Het Zorginstituut heeft daarom aanvullend vast geadviseerd om ook voor ggz-cliënten die integrale zorg vanuit het Wlz-fonds te betalen.

Minister De Jonge gaf woensdag aan dat hij verwacht dat de zorg in instellingen ‘minder complex’ wordt als deze geheel via de Wlz-aanbieder wordt aangeboden. ‘De huidige situatie creëert onduidelijkheid. Bij ouderen is er een verpleeghuisarts voor de ene deelgroep, en een huisarts voor de andere deelgroep. Je krijgt discussie tussen behandelaars, rekeningen komen bij de verkeerde financier terecht.’

GroenLinks-zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet wilde van de minister weten wat de eventuele wijziging betekent voor de keuzevrijheid die Wlz-cliënten nu nog wel hebben. Ook de ChristenUnie wilde daar meer duidelijkheid over. De Jonge zei te verwachten dat de wens om keuzevrijheid te hebben ‘meer speelt in de ggz dan bij ouderen’. Het Zorginstituut gaat ervan uit dat instellingen die dat willen, nog altijd zelf ‘keuzevrijheid kunnen organiseren’ voor hun bewoners als daar behoefte aan is.

De Jonge wacht eerst een onderzoek af ‘naar de huidige uitvoeringspraktijk’.  Hij wil weten of de huidige situatie, waarin ‘meerdere artsen’ werken in een Wlz-instelling, voortkomt uit ‘financiële stromen of dat dit een gewenste situatie is’. Hij hoopt daar de Kamer voor de zomer meer inzicht in te kunnen bieden. Ook wacht hij nog een berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit af naar de financiële consequenties. Daardoor zal het tot na de zomer duren voordat het kabinet een definitief standpunt inneemt over deze wijziging.


De Landelijke Huisartsen Vereniging en Verenso hadden vorige week richting de minister hun zorgen geuit over de Wlz. Zij vinden dat deze wet te veel op instellingszorg is gericht, terwijl levenslange zorg tegenwoordig steeds vaker in kleinschalige settings of thuis plaatsvindt. Daardoor komt de medische zorg volgens de organisaties in de knel in die andere settings. De Jonge merkte op dat het, gezien het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en de beperkte parttimeaanstellingen die kleinschalige voorzieningen te bieden hebben, lastig kan zijn om goede medische zorg vanuit die aanbieders te regelen. Hij zegde de Kamer toe wel met de LHV en Verenso in overleg te gaan ‘om te kijken of er barrières zijn die we weg kunnen nemen’.

Lees ook:

Nieuws ggz ouderen Wet langdurige zorg
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Willemiek Kooijman

    psychiater, werkzaam binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, Haarlem

    Bovenstaande lezend zie ik overeenkomsten met de transitie jeugdzorg en de overheveling van de vergoeding van de JeugdGGZ naar de gemeente. Is er voldoende aandacht en alertheid vanuit de praktijk, dat niet een en ander 'ineens' besloten is zoals dit... binnen de Jeugdwet is gegaan?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.