Laatste nieuws
Eva Nyst
7 minuten leestijd
interview

‘Blijkbaar moeten we bang zijn’

Artsen Covid Collectief pleit voor breder perspectief

24 reacties
Erik van 't Woud
Erik van 't Woud

Juni 2020 schreef internist Evelien Peeters een brandbrief over de ‘bijwerkingen’ van de coronamaatregelen. In december richtte ze met collega’s een artsencollectief op voor een covid-19-beleid met zo min mogelijk nevenschade.

‘Je zou denken dat de wetenschap beter wordt van vragen stellen, twijfel en debat. Maar het afgelopen jaar was daarvoor weinig ruimte.’ Aan het woord is internist Evelien Peeters. Ze schreef afgelopen juni een brandbrief over de ‘bijwerkingen’ van de strijd tegen corona. De bijval die ze kreeg van zo’n twintigduizend ondertekenaars, leidde tot de oprichting van het Artsen Covid Collectief. Ze willen de nevenschade van de maatregelen beperken. Peeters: ‘Dat wil gelukkig iedereen. Laten we vanuit dat gemeenschappelijke doel met elkaar in gesprek gaan. De uiteindelijke waarheid is afhankelijk van de factoren die je meeweegt.’

Speerpunten van het Artsen Covid Collectief zijn: kinderen ­zonder maatregelen naar school, covidzorg niet automatisch voorrang geven op andere zorg, preventiemaatregelen treffen om de gezondheid te bevorderen, kwetsbare personen maximaal beschermen als ze dat willen en de eerste lijn faciliteren om tijdige coronazorg te verlenen – en stoppen met ‘angst zaaien’.

Peeters is voorzitter van de stichting, die inmiddels door veertig vrijwilligers dagelijks wordt ondersteund. Zo’n achthonderd ­artsen hebben zich aangemeld als vriend naast dertienduizend zorgprofessionals en sympathisanten. Het collectief hoopt artsen te steunen die hun zorgen uitspreken, wil gesprekspartner zijn voor instanties en wijst op de wetenschappelijke resultaten over virusoverdracht, testbeleid en nevenschade die buiten beeld van beleidsmakers lijken te blijven.

Wat zien jullie als belangrijkste nevenschade?

‘Er zijn directe effecten op de gezondheid, doordat de non-covidzorg meermaals is afgeschaald en er zijn indirecte effecten. Door een combinatie van stress, schulden, eenzaamheid, armoede, ­huiselijk geweld of leerachterstanden wordt onze geestelijke en lichamelijke gezondheid aangetast.’

‘Er zijn steeds strengere maatregelen met steeds minder inzichtelijke doelstellingen’

Op welke maatregel zijn jullie het meest kritisch?

‘De WHO heeft in 2019 een grote review gedaan van alle maat­regelen tegen influenzavirussen. Daar kwam uit dat eigenlijk niets afdoende werkte, behalve als je mensen echt zou kunnen dwingen. Maar de WHO concludeerde dat dwang niet opweegt tegen de schade die dat aanricht. De ingrijpende maatregelen zoals we die sinds maart hebben gezien, geven veel schade en verhogen een aantal van de risico’s voor ernstige covid-19. Nederland heeft sinds oktober 2020 steeds strengere maatregelen met steeds minder inzichtelijke doelstellingen. Het kabinet heeft naar ons idee de verantwoordelijkheid om inzicht te verschaffen in het beschermende effect van een onvrijwillige maatregel ten opzichte van schade aan de jeugd, psychisch welzijn en economisch kwetsbare groepen.’

Wat voor aanpak wil het collectief?

‘Van de mensen die besmet raken met corona wordt 1 à 2 procent zo ziek dat ze moeten worden opgenomen. 94 procent van hen heeft een duidelijk risicoprofiel, dat staat precies beschreven in de covid-19-richtlijn van het RIVM. Die coronavatbare groep is duidelijk omschreven, het is niet zo dat iedereen daarbinnen valt. Wij bepleiten: laten we gezonde mensen toch vooral gezond ­hóúden – van lichaam en geest – en middelen en mankracht aanwenden voor vrijwillige bescherming van risicogroepen.’

Hoe zien jullie het gevaar van corona?

‘De risicopercentages op overlijden door covid-19 lopen exact gelijk met het overlijdensrisico bij de leeftijdsgroepen vanaf 60 jaar. Het CBS laat zien dat er in 2017 evenveel mensen onder de 65 overleden als in 2020. Het ziektebeeld kan ook bij jonge mensen wel heftig zijn, maar de vraag is of het voorkomen ­daarvan opweegt tegen de schade die door de maatregelen wordt aangericht op korte en vooral ook lange termijn aan grote groepen van de bevolking. Het inzetten op vroege behandeling zou de ziektelast kunnen terugdringen.’

Het CBS becijferde dat er in 2020 – mét lockdowns – dertien­duizend mensen meer zijn overleden dan verwacht.

‘In het vorige coronaseizoen zijn ongeveer evenveel mensen ­overleden als in een zeer zwaar griepjaar. De afgelopen vier jaar voeren we met grote tekorten aan bedden en personeel al scherp aan de wind tijdens het griepseizoen. Ook toen hadden we code rood, beddentekort en uitplaatsingen naar Duitsland. Meerdere reviews laten zien dat het effect van lockdowns marginaal is op de huidige virusbestrijding. En het blijft onduidelijk in hoeverre mensen stierven aan of mét corona. Ook zijn we de coronadoden nu aan het doortellen, terwijl coronavirussen normaliter seizoens­virussen zijn. Waarom zijn we niet gestopt in week twintig en opnieuw gaan tellen in week veertig, zoals we dat elk jaar doen als een nieuw griepseizoen begint? En waarom hebben we het continu over besmettingen, terwijl het gaat over positieve test­uitslagen? De nu gemelde cijfers leiden tot angst. Er zijn ook mogelijkheden geweest om mensen gerust te stellen.’

‘Meerdere reviews laten zien dat het effect van ­lockdowns marginaal is’

Geruststellen?

‘Waarom is in juni niet gezegd: “Goed nieuws: de gemodelleerde voorspelde mortaliteit van maart van 3,4 procent blijkt onjuist, het is gemiddeld bijvoorbeeld 0,2.” Zo had je angst kunnen wegnemen. Er zijn verschillende momenten geweest waarop mensen gerustgesteld hadden kunnen worden, die niet zijn gepakt. ­Daardoor ontstaat de indruk dat we blijkbaar bang moeten zijn.’

Het collectief spreekt van een ‘angstpandemie’. Wat bedoelen jullie daarmee?

‘Als je naar persconferenties en talkshows kijkt en je gaat niet op zoek naar extra informatie, dan vernauwt je blik. We krijgen overlijdensaantallen te horen, zonder dat dit in perspectief wordt geplaatst. We zien absolute getallen, maar de meeste mensen weten niet dat iedere dag vierhonderd mensen overlijden. Ze weten ook niet dat er dagelijks gemiddeld vijftien mensen door een longaandoening of longontsteking op een ic terechtkomen en dat dit meer in de winter gebeurt dan in de zomer.’

Er liggen veel patiënten met covid-19 in het ziekenhuis. Is de angst voor overvolle ziekenhuizen niet reëel?

‘Wie heeft er goed inzicht in die getallen? Sinds het einde van de herfst testen veel ziekenhuizen ook mensen op corona die om andere redenen zijn opgenomen. En als zij een positieve uitslag hebben, wijst dat op een infectie nu of van enige tijd geleden? Wanneer die persoon overlijdt, bestaat de kans dat hij op de lijst van coronaoverlijdens komt. Het beleid daarin verschilt per ­ziekenhuis. Ook overplaatsingen geven een vertroebeling van het beeld. Dan het testen zelf. Volgens de WHO en het RIVM werkt de PCR-test goed ná beoordeling van het ziektebeeld door een arts met inachtneming van de hoogte van de cycle threshold en de aard en duur van de klachten. Maar onze overheid voert een steeds laagdrempeliger testbeleid. De uitslag wordt binair gecommuniceerd, terwijl het een semikwantitatieve schaal is van zeer zwak positief tot sterk positief, waarbij in de literatuur alleen de laatste groepen in verband worden gebracht met besmettelijkheid. Testen zonder klachten of zonder medische beoordeling vooraf, zoals we nu doen, komt overeen met screening. Daaraan zitten strikte voorwaarden waaraan bij SARS-CoV-2 niet wordt voldaan. Maar deze testuitslagen en computermodellen zijn wel de getallen waarop beleid wordt gebaseerd.’

We hoeven dus niet bang te zijn voor code zwart?

‘De voorspellingen voor code zwart komen voort uit modelberekeningen. Ik denk dat de tijd rijp is voor het openbaar maken van dit model en de waarden waarmee wordt gerekend. Het is tijd voor transparantie.’

Hoe denken jullie dat inzetten op vroege behandeling de ziektelast en ziekenhuisdruk kan terugdringen?

‘Wij horen bij herhaling dat huisartsen niet weten welke patiënten positief zijn getest, dat ze mensen graag langer thuis zouden willen behandelen en dat patiënten met thuismonitoring eerder uit het ziekenhuis kunnen. Dergelijke initiatieven – vanuit de zorg zelf, niet vanuit de overheid – zie je hier en daar, maar hebben maanden nodig gehad om van de grond te komen. We testen dure middelen voor een heel kleine groep op de ic. Waarom onderzoeken we de vroege behandelopties voor de grote groep patiënten in de eerste lijn niet maximaal, die pathofysiologisch en in kleine studies veelbelovend lijken op het gebied van sneller herstel en minder ziekenhuisopnames?’

De maatregelen worden toch genomen op basis van adviezen van experts?

‘We worden steeds meer opgeleid om expert te zijn op ons eigen postzegelgebied. Daarmee zien we het grotere geheel vaak niet. Iedereen werkt naar eer en geweten binnen zijn expertisegrenzen, maar is zich daardoor soms onvoldoende bewust van schade op andere terreinen. Je kunt deze pandemie niet goed bestrijden zonder je breed te verdiepen in de effecten en bijeffecten van je interventies. Het is heel goed dat er experts zijn, maar dan moeten we ons er zeer van bewust zijn dat ze vanuit één gebied spreken en dat hun kennis nog moet worden samengevoegd. En laten we wetenschappers en professionals vooral ook de ruimte geven om creatief en vrij te denken en hun voorstellen vervolgens testen en doorrekenen.’

Wat motiveert u om voorstellen te doen?

‘Ik ervaar dit overheidsbeleid als moreel overschrijdend. In plaats van ons geluid serieus te nemen zijn er media die het proberen weg te zetten in complothoeken zonder op de inhoud in te gaan. Dat loopt in lijn met een vorm van censuur die we zien in de media. Het heeft lang geduurd voordat vragen over het beleid überhaupt in de krant zichtbaar mochten zijn, nu is daar gelukkig meer ruimte voor. Het is ook vreemd dat ik met dit geluid mijn reputatie en baan op het spel zou kunnen zetten. Ik zou verwachten dat er juist behoefte is om het gevoel van zorgverleners dat er een grens is bereikt, te onderzoeken. Sommige van de bij het collectief betrokken artsen zijn ontslagen of hebben een zwijgcontract. Andere zitten in een vertrouwensconflict. Bij mij gaat het goed op mijn werk, maar ik ben voorzichtig. Ik spreek me oprecht uit en probeer niemand te schaden. We hebben meer dan honderd miljard uitgegeven aan corona en onze vrijheid is enorm ingeperkt uit naam van de volksgezondheid. Terwijl dit op lange termijn waarschijnlijk meer schade doet dan het oplevert. Het is goed als artsen zich hierover kunnen uitspreken.’

lees ook

 • ‘Artsen Covid Collectief benadert coronadebat eenzijdig’

  Stichting Artsen Covid Collectief vraagt aandacht voor de sociologische, psychische en economische schade die het gevoerde coronabeleid in haar ogen aanricht, maar gebruikt daarbij eenzijdige argumenten. Bovendien gaat het collectief niet in discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van beweringen.

 • Het eigen gelijk

  Dat de discussie over corona sterk gepolariseerd is, verbaast niet. Er is gewoonweg nog weinig kennis over het virus, over het effect van de ingrijpende maatregelen tegen het virus, en ook over nevenschade van die maatregelen.

 • Verbleekte mores

  De kranten koppen tegelijkertijd over de eerste vaccinaties aan 90-jarigen én over jongeren die ten onder gaan aan eenzaamheid, psychische malaise en leer­achterstanden door coronamaatregelen. Een bizarre tegenstelling waarbij de noodklok voor jongeren tevergeefs wordt geluid.

 • Kritische artsen in coronatijd

  Het geluid van artsen die kritische kanttekeningen plaatsen bij het coronabeleid zwelt aan. Drie artsen die afgelopen tijd hun hoofd boven het coronamaaiveld uitstaken, lichten toe wat hen dreef en wat dat heeft opgebracht.

 • Artsen kritisch in brandbrief over coronamaatregelen

  Een groep van 81 artsen heeft een openbare brandbrief geschreven, waarin ze de politiek oproept tot meer openheid in het debat rond de coronamaatregelen. De groep artsen meent dat de huidige coronamaatregelen ‘meer schade aanrichten dan goeddoen’.

download dit artikel (pdf)
interview politiek covid-19
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Frans König

  Gepensioneerd (huis)arts, Velp

  De stellingname van Evelien Peeters is mij uit het hart gegrepen. Wat ik mis is het benoemen van het onethische aspect van het kabinetsbeleid door de schaarste (aan bedden en deskundig personeel) niet eerlijk te verdelen. En dat geldt ook voor het ac...hterwege laten van pogingen om tijdelijk extra bedden te scheppen in enkele noodhospitalen. Mijn gepensioneerde vakgenoten en vele andere rustende of in deeltijd werkende zorgmedewerkers zijn in grote getale bereid om zich daarvoor in te zetten. Het kabinet zegt dat het de kwetsbaren onder ons wil bescheremen, maar in feite verschuift het een verlies aan levenjaren naar andere groepen patiënten die door de afschaling te laat aan de beurt komen. Dan resteert als enige verdediging voor alle repressie het voorkómen van overbelasting in de ziekenhuizen. Noodhospitalen kunnen daar een (gedeeltelijke) oplossing voor zijn. En daarmee zou het sluiten van hele sectoren van onze maatschappij en het sociaal isoleren van vele ouderen én jongeren veel minder nodig zijn geweest. J'accuse.

 • Siebe Blok

  Coassistent en MSc immunologie, Amsterdam

  Ik heb mijn uiterste best gedaan om dit geluid serieus te nemen. En ik denk dat er altijd ruimte moet zijn (en is) voor discussie over de proportionaliteit van de maatregelen. Na de website van het artsencollectief zorgvuldig te hebben bekeken moet i...k helaas tot de conclusie komen dat de Evelien Peeters niet wordt "weggezet in complothoeken", maar zichzelf vrijwillig in de complothoeken begeeft.

  Op de website staat het volgende nieuwsbericht: https://artsencollectief.nl/je-laten-vaccineren-is-niet-zomaar-even-een-frikandel-eten-waar-je-ook-niet-van-weet-wat-er-in-zit/. Hierin wordt gelinkt naar een youtube filmpje van een meneer die uitlegt hoe het nou zit met de vaccins. Ik raad aan het zelf even te bekijken. Hij beweert dat de huidige vaccins gevaarlijk zijn, en als bijwerkingen plotse hartdood en neurologische complicaties leidend tot suïcide heeft. Ook impliceert hij dat hydroxychloroquine en ivermectine werkzame medicijnen zijn, maar dat deze uit kwade opzet niet worden gebruikt (over dexamethason, remdesivir en tocilizumab wordt niet gesproken). In de comments wordt meermaals gezegd dat onze minister van volksgezondheid satan(ist) is. Wat een nieuws.

  Overigens staan er in de nieuwssectie ook een minstens 1 nieuwsbericht dat later door de auteur is teruggetrokken omdat het niet waar bleek te zijn. Dit staat nog steeds als nieuws op de website. In het stuk over immuniteit worden cijfers genoemd met als bron het RIVM, maar deze cijfers staan helemaal niet in de bron.

  Ik vraag mij af of de artsen in dit collectief weten waar zich mee inlaten. Kijkt u alstublieft het filmpje wat door u als nieuws wordt bestempeld en oordeel zelf. Eenieder die zich schaart achter dit collectief moet zich bewust zijn dat de website gebruikt wordt om onwaarheden te verspreiden. Ik ervaar dit als moreel overschrijdend. Laten we deze discussie voeren op basis van feiten, en niet op basis van "alternatieve feiten".

 • beke rodermond

  huisarts, huissen

  Dank voor het geplaatste verhaal van Evelien Peeters en dank voor allen die zich binnen het medisch bedrijf onbelemmerd uitspreken over de wenselijkheidsgrenzen van Covid-maatregelen.

  Het verbaast me al vele jaren dat we binnen het medisch bedrijf... ongegeneerd sturen op maximale overlevingsduur ten koste van veel. Als we meer oog zouden hebben voor levensgeluk en de heilzame dood en vervolgens een bredere definitie zouden hanteren voor gezondheid, dan zouden we veel beter antwoord kunnen formuleren op deze pandemie en alle pandemieën die nog komen.
  Ik mis ook bescheidenheid bij veel ouderen met een hele slechte gezondheid. Dat neem ik ze niet kwalijk, maar ik neem het ons eigen bedrijf wel kwalijk dat we dit propageren en dus produceren.

  Verder vraag ik me af of we regionale categorale ziekenhuizen zouden kunnen oprichten die bij elke nieuwe pandemie opnieuw in gebruik genomen zouden kunnen worden waarmee de gebruikelijke zorginstellingen buiten schot blijven. Zo is overbelasting van de zorg dan geen groot motief meer om buitensporig maatschappelijk te moeten optreden. Die categorale gebouwen worden na functie weer omgebouwd tot iets anders moois. En geïnspireerd door de ouwe dienstplicht maken we een vriendelijke zorgplicht zodat we personeel hebben op afroep.

 • Els van Veen

  huisarts

  Bedankt Evelien, voor je moed.

  Helaas is er ontzettend veel moed voor nodig om als arts je bezwaren te benoemen. Censuur en erger zijn de gevolgen. Heb ik zelf ook bemerkt.

  In het afgelopen jaar zijn wij als land met ruim 17 miljoen mensen ter...echt gekomen in een situatie waarin
  - mondkapjes verplicht werden, terwijl zij niet werken
  - scholen werden gesloten terwijl kinderen niet bijdragen aan besmetting en het virus voor 99% van de mensen nauwelijks klachten geeft, velen worden niet eens ziek
  - de avondklok verplicht werd gesteld en vorige week zelfs met een spoedwet werd bestendigd
  - testen verplicht werd gesteld, ook al heeft het geen zin mensen te testen als de ziekte nauwelijks problemen geeft
  - een vaccinatieplicht dreigt, met goedkeuring van KNMG ethicus Gert van Dijk, terwijl de vaccins tijdelijk zijn toegelaten (tot 2023) en we nog niets weten over de lange termijn effecten
  - demonstreren werd verboden, tegenwoordig moet je het 'koffie drinken' noemen
  - zingen werd verboden, ook in de kerk
  - de horeca lange tijd werd gesloten en vanaf half oktober 2020 tot op heden opnieuw

  enzovoort

  En dat voor een virus met een IFR van 0,23% geschat op wereldnivo en onder de 70 jaar 0,023%

  KNMG en redactie van Medisch Contact, wanneer bekent u eens kleur???!!!
  Dit is tegen de artseneed. Dit is tegen de code van Neurenberg. In die laatste code staat dat wij mensen niet aan experimenten mogen onderwerpen zonder hun toestemming.

 • Don Cox

  Bedrijfsarts, Diemen

  Ik kan mij geheel vinden in dit betoog.
  Als bedrijfsarts heb ik in toenemende mate te maken de gevolgen van de huidige Coronamaatregelen zoals stress-, angst- en depressieve klachten bij werknemers. En al is het huidige beleid niet de oorzaak van ve...rzuim op psychische gronden, de herstelduur bij psychische aandoeningen wordt vaak in negatieve zin beïnvloedt hierdoor.
  Ik hoop dat er later ook vele miljarden ter beschikking komen om de ontstane schade te repareren.

 • Don Cox

  Bedrijfsarts, Diemen

  Ik kan mij geheel vinden in dit betoog.
  Als bedrijfsarts heb ik in toenemende mate te maken de gevolgen van de huidige Coronamaatregelen zoals stress-, angst- en depressieve klachten bij werknemers. En al is het huidige beleid niet de oorzaak van ve...rzuim op psychische gronden, de herstelduur bij psychische aandoeningen wordt vaak in negatieve zin beïnvloedt hierdoor.
  Ik hoop dat er later ook vele miljarden ter beschikking komen om de ontstane schade te repareren.

 • Sabine Netters

  internist-oncoloog & consulent palliatieve zorg, Zwolle

  Hoewel ik me zeker niet in alle standpunten kan vinden (dit geldt overigens ook voor het huidige landelijke beleid) getuigt het van grote moed om dit ook daadwerkelijk publiekelijk te ventileren. Kennelijk kan je dat zelfs anno 2021 toch nog je baan... kosten.

  Daarnaast allerlei op de persoon gespeelde reacties of eenzijdige opmerkingen van covid specialisten, alsof het niet meer kunnen aanbieden van levensreddende zorg aan niet-covid patiënten niet al aan de orde van de dag is.

  Evelien Peeters roept op tot een genuanceerd debat waar meerdere kanten belicht worden om de simpele reden dat er meerdere kanten aan deze pandemie te belichten zijn.

  Laten we dat dan op een volwassen en respectvolle manier doen.

 • K. van Diepenbeek

  SEH arts, Groningen

  Prima om een andere kant te belichten, maar ik vraag me af of deze dokter zelf wel eens aan de poort en op de COVID afdeling heeft gestaan. De ziekenhuizen zijn bij elke versoepeling van maatregelen weer vol, operaties moeten worden uitgesteld en de ...laatste tijd zijn er ondanks grote voorzichtigheid uitbraken onder personeel van het ziekenhuis. Met als gevolg dat de capaciteit nog minder wordt. Door te goochelen met cijfers verander je de realiteit toch niet?

 • B.J. Kole

  Huisarts, Utrecht

  Waarom moeten wij überhaupt collegae serieus nemen die het niet zo nauw nemen met de moderne wetenschappelijke geneeskunde ?

  https://www.destentor.nl/binnenland/groep-artsen-voorkom-liever-dat-mensen-in-het-ziekenhuis-belanden~a7f7c4a2/ :

  "Een ...aantal van de bestuursleden is ook actief in de ‘complementaire geneeswijzen’ Zo zit in het stichtingsbestuur een homeopathische arts (Frans Kusse), bestuurslid Hannah Visser is naast internist-infectioloog ook homeopaat in opleiding en Peeters zelf verdiepte zich in integrale geneeskunde."

 • Gerrit Roorda

  arts, Delft

  Sikkema, populisme is niet een term die veel toevoegt in dit debat, want vrij vaag. Wat wel bij populisme past is dat het de angst instrumentaliseert. Dat is precies wat de advocaten van lockdowns doen...
  Mw Van Burik schrijft terecht dat we beide k...anten moeten belichten. Er is geen keuze die schade kan voorkomen. Het is kiezen uit twee kwaden; óf nu iets meer verloren QUALY's maar op lange termijn minder verlies, óf op korte termijn iets minder verloren QUALY's maar op lange termijn veel meer verlies door de effecten van de maatregelen.
  We kiezen nu (zoals altijd) voor het laatste; kortetermijnbeleid...

 • J.R. Sikkema

  Specialist ouderengeneeskunde, IJmuiden

  Beste collega's, is dit niet gewoon populisme?

  Voor een genuanceerd beeld, lees:

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-covid-collectief-benadert-coronadebat-eenzijdig.htm

  en

  https://www.ad.nl/binnenland/medisc...h-experts-maken-gehakt-van-plan-herstel-nl-absurd-gaan-we-bejaarden-in-een-reservaat-stoppen~a7601a0b/

  Ik merk aan mijzelf dat ik mij behoorlijk erger. Dat komt niet door de discussie over maatregelen of het wegen van de voors en tegens. Maar door dergelijke uitspraken als hieronder.

  Op de site van artsencollectief.nl:
  "Mensen hebben na een volledige vaccinatie 0.8 % minder kans om een besmetting op te lopen. Het verschil is dus zeer klein: in de groep die een nepvaccin (placebo) kreeg, raakte 99.12% van de mensen niet besmet. In de vaccinatiegroep kreeg 99.95% geen besmetting. Dit zijn gegevens van patiënten van minimaal zeven dagen na toediening van de tweede dosis.[1] Feit is dat COVID-19 weinig voorkomt. Ook zonder vaccin is de kans dus klein om besmet te raken."

  Gelukkig wordt dit onderuit gehaald in het eerste artikel waarnaar ik verwijs. Maar lees het nog een keer goed. Ten eerste wordt COVID-19 afgedaan als iets wat weinig voorkomt, hierbij volkomen (wellicht bewust?) negerend dat we al bijna een jaar maatregelen treffen om de R-waarde laag te houden en dat zonder maatregelen ca. 70% van de bevolking besmet raakt.
  Ten tweede betreft het hier het aantal besmettingen tijdens de onderzoeksperiode én onder maatregelen. Oftewel hun conclusie zou moeten zijn: in de onderzoeksperiode van 3 maanden onder maatregelen om de verspreiding laag te houden was er een absolute risicoreductie van 0.8%. Zegt natuurlijk niks, vandaar de 95% relatieve reductie.

  Fouten kunnen gemaakt worden natuurlijk, maar ik krijg hier sterk de indruk dat informatie moedwillig verdraaid wordt om hun verhaal kloppend te maken. Daarnaast is het verspreiden hiervan schadelijk, omdat mensen hier daadwerkelijk hun beslissing op kunnen baseren.

 • Marielle van Burik

  psychiater, Utrecht

  Waar dit artikel de winst en noodzaak van het beleid onderbouwd, legt het eerdere artikel een nadruk op de nadelen.
  En heeft niet elke interventie (en het nalaten daarvan) deze beide kanten?
  Wat ik nog steeds mis is een weging van beide, een numm...er needed to treat en nummer needed to harm, om hiermee tot een onderbouwing van beleid te komen, wat zoveel mogelijk recht doet aan alle betrokkenen.

 • Marielle van Burik

  psychiater, Utrecht

  Waar dit artikel de winst en noodzaak van het beleid onderbouwd, legt het eerdere artikel een nadruk op de nadelen.
  En heeft niet elke interventie (en het nalaten daarvan) deze beide kanten?
  Wat ik nog steeds mis is een weging van beide, een numm...er needed to treat en nummer needed to harm, om hiermee tot een onderbouwing van beleid te komen, wat zoveel mogelijk recht doet aan alle betrokkenen.

 • Viera Kalinina Ayuso

  Oogarts, Driebergen

  Ik bewonder de moed en de zachte maar ferme kracht van de collega Peeters en heb een groot respect voor manier waarop zij haar standpunt onderbouwt in de situatie waarin ze veel riskeert in het huidige nieuwe normaal.

 • Daniel Dijkstra

  anesthesioloog (tijdens COVID intensivist), Soest

  Leuk verhaal. Ook ik zie de negatieve effecten van de maatregelen natuurlijk en vind er wat van.
  Maar je plan van "de capaciteit inzetten voor vrijwillige bescherming van risicogroepen" levert natuurlijk niet op dat we niet ontiegelijk veel overlij...dens zullen krijgen van mensen die net even niet wisten dat dat voor hen ook verstandig was geweest zichzelf te beschermen. Best naar hoor zo'n griepje..
  De keus aan de poort maken wie wel en niet te behandelen laat ik dan ook graag aan jou over. Doe het mij niet aan..

 • Jan Galesloot

  huisarts, Rotterdam

  Zeer moedige en positieve reactie van Evelien Peeters. Ze heeft volkomen gelijk: het beleid is niet transparant, de cijfers zijn niet neutraal, angst niet wordt weggenomen waar dat wel had gekund. Dagelijks zie ik de gevolgen van de verdwazing, door ...de stress en pijn in de gezinnen en onder onze ouderen. Beleid moet gericht zijn op preventie en hulp aan kwetsbare individuen. Help huisartsen daarbij door publiekscampagnes en eerlijke voorlichting, niet door loze spierballentaal.

 • G. Roorda

  Arts, Delft

  Fijn, een kalme verstandige boodschap in deze angst-pandemie.

  ‘El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida’

 • B.J. Kole

  Huisarts, Utrecht

  over het plan van door Evelien zelf benoemde 'prominenten':

  "De Nederlandse economie moet op 1 maart weer open, bepleit een groep economen en artsen. Maar kan dat wel? Virologen en andere medische experts snappen de frustratie, maar maken gehakt v...an het idee. ,,Wie gaat de familie van een patiënt vertellen dat hun moeder wordt opgeofferd voor de economie?”

  https://www.ad.nl/binnenland/medisch-experts-maken-gehakt-van-plan-herstel-nl-absurd-gaan-we-bejaarden-in-een-reservaat-stoppen~a7601a0b/

 • Jan Vingerhoets

  huisarts , Bergen op Zoom

  Collega Peeters verdient alle lof en respect voor haar heldere, integere en verbindende interview. Het getuigt van moed en gedrevenheid, zeker in een wereld waarin een kritisch geluid inmiddels eenvoudig monddood gemaakt kan worden door de term 'com...plot' te laten vallen als effectieve doodsteek voor het debat en waarin het onderling respect vaak ver te zoeken is. Juist wij dokters zouden kritisch moeten zijn op middelen die voor verreweg de meesten erger zijn dan de kwaal. Hopelijk inspireert dit interview de vele collegae die inmiddels voelen dat het tijd wordt om de stem van hun geweten te volgen.

 • A

  Co

  'En waarom hebben we het continu over besmettingen, terwijl het gaat over positieve test­uitslagen?'
  Het zijn toch ook besmettingen of komt covid bij hen zomaar uit de lucht vallen?

 • Dr. J.J. Keuning

  Gepensioneerd internist, Wageningen

  Hoor zojuist in de zendtijd voor politieke partijen Esther van Fenema, lijsttrekker van NLBeter, over tabaksverslaving zeggen, dat “ persoonlijke vrijheid ten koste mag gaan van een groter belang”.
  Hopelijk is het Artsen Covid Collectief in staat da...t uitgangspunt toe te passen op het overheidsbeleid aangaande de bestrijding van de Covid- pandemie.

 • Anil van der Zee

  n.p., Amsterdam

  Als iemand die zelf na een CMV infectie niet meer hersteld is, heb ik mij verbaasd over het feit dat Long-Covid nergens op de website van het Collectief besproken wordt. Vele van hun volgers op sociale media zijn zich er dan ook vaak niet van bewust ...dat dit überhaupt een optie zou kunnen zijn.

  Langdurige klachten na een infectie zijn natuurlijk niets nieuws, maar vanwege de omvang van deze pandemie moet hier absoluut veel meer rekeningen mee gehouden worden. De website van het Collectief ontwijkt dit onderwerp volledig. Het geeft een incompleet beeld van de daadwerkelijke impact van de pandemie. Ik vind dit uiterst zorgelijk.

  Fijn dat het artikel op Medisch Contact door Luijsterburg et al. hier wel aandacht aan besteedt: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-covid-collectief-benadert-coronadebat-eenzijdig.htm

  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2020.1778227#.XvlwKjhrlMo.twitter

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.606824/full

  https://www.nytimes.com/2021/01/21/magazine/covid-aftereffects.html?s=09#click=https://t.co/htmiiqWCEB

  https://newrepublic.com/article/161102/covid-19-long-haulers-chronic-disease-health-care

 • Maarten Vasbinder

  médico familiar e comunitario, Ubon Ratchathani

 • Henk van der Pol

  psychiater, Heerenveen

  Er is momenteel moed voor nodig om je als arts zo uit te spreken zoals collega Peeters hier doet.
  Hulde!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.