Hoofdredactioneel
Hoofdredactioneel

Het eigen gelijk

5 reacties

Dat de discussie over corona sterk gepolariseerd is, verbaast niet. Er is gewoonweg nog weinig kennis over het virus, over het effect van de ingrijpende maatregelen tegen het virus, en ook over nevenschade van die maatregelen. Wel zijn er veel theorieën en het kost vaak tijd die te falsifiëren. Ook ik poetste tot voor kort driftig mijn winkelwagentje.

Kennis groeit gestaag. In de tussentijd woedt er een strijd waarbij de kunst van het redeneren een wapen is. En dat partijen in debat, zoals het Artsen Covid Collectief en criticasters daarvan, kennis opvoeren die past bij ‘hun waarheid’ is van alle tijden. De Franse socioloog/filosoof/antropoloog Bruno Latour typeerde het ooit fraai: ‘Science is politics by other means’.

Polariseren kan in een wetenschappelijke discussie nuttig zijn, omdat het verschillen helder maakt. Wij publiceren deze week daarom niet alleen een interview met Evelien Peeters, voorzitter van het Artsen Covid Collectief, dat kritisch is op de coronamaatregelen, maar tegelijkertijd online ook een artikel van Martijn Luijsterburg en de zijnen, dat scherpe kanttekeningen plaatst bij de beweringen van dit collectief. Genoeg voer voor discussie.

Toch heeft polarisatie doorgaans een negatieve connotatie. Omdat het snel moddergooien wordt. Ook academisch geschoolden schromen niet om op de persoon te spelen. Op Twitter, maar ook op onze site, vliegt men er met gestrekt been in. Met drogredenen als ‘is een ongeleid projectiel’ of ‘deze collega doet ook aan homeopathie’ schuiven kemphanen de inhoud resoluut opzij. Terwijl we toch geleerd hebben dat we moeten proberen de onderbouwing an sich onderuit te schoffelen. Als het geheugen van water in de argumentatie zelf geen rol speelt, dient homeopathie buiten de discussie te blijven. Daar hebben we het dan wel een andere keer over. Heel kort, wat mij betreft.

Twijfelen aan andermans gelijk mag, twijfelen aan je eigen gelijk moet. Zodat kennis kan groeien en daarmee de waarheid benadert. Laten we hopen dat de positieve bevindingen over het vaccineren in Israël (zie Achter het Nieuws) dicht in de buurt van die waarheid komen.

lees meer

 • ‘Blijkbaar moeten we bang zijn’

  Juni 2020 schreef internist Evelien Peeters een brandbrief over de ‘bijwerkingen’ van de coronamaatregelen. In december richtte ze met collega’s een artsencollectief op voor een covid-19-beleid met zo min mogelijk nevenschade.

 • ‘Artsen Covid Collectief benadert coronadebat eenzijdig’

  Stichting Artsen Covid Collectief vraagt aandacht voor de sociologische, psychische en economische schade die het gevoerde coronabeleid in haar ogen aanricht, maar gebruikt daarbij eenzijdige argumenten. Bovendien gaat het collectief niet in discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van beweringen.


medisch contact

nummer 07


 • Evert Pronk

  Evert Pronk is een van de twee adjunct-hoofdredacteuren bij Medisch Contact. Hij houdt zich bezig met de online ontwikkeling, nascholingen, evenementen, boeken en andere uitgeefkansen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Guus Blok

  huisarts, Harlingen

  Het lijkt een afgewogen verhaal, maar ergens wringt het. Aan de ene kant is de boodschap dat we over de inhoud moeten praten en niet over persoon. Aan de andere kant is de boodschap echter dat wetenschap een vorm van politiek is. In de politiek is he...t juist essentieel wie er aan het woord is.
  Dit tekent de spagaat waar Medisch Contact nu in zit. Aan de ene kant wil het een waarheidsgetrouw verhaal vertellen, alle kanten laten zien, met zoveel mogelijk feitelijke onderbouwing. Aan de andere kant wil het iedereen aan het woord laten, wetenschappelijk verantwoord of niet.
  Is Medisch Contact een wetenschappelijk tijdschrift of een vakblad, dat prioriteit geeft aan de onderbouwing van de inhoud? Of is het meer een politiek tijdschrift waar het belangrijkste doel is dat iedereen aan het woord komt? En moet het daarbij onpartijdig blijven, ook als de waarheid geweld wordt aangedaan?

 • M. Scheele

  huisarts, DELFT

  Ik kreeg een dikke brief van "Artsen voor Waarheid" (ja, ja, met een hoofdletter W). De verbijsterende inhoud van de brief zal ik hier niet bespreken maar ik vraag me wel af: Hoe komen ze aan mijn adres?
  Waar halen ze het geld vandaan om twaalf kan...tjes onzin te versturen? Wat gaat de KNMG doen om haar leden te vrijwaren van dit soort ongewenste schrijfsels? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het lijkt me ongewenst als er gezaagd wordt aan de stoelpoten van de wetenschap.

 • Enes Hajdarbegovic

  algemeen betweter, Rotterdam

  Dat een medemens een fervent beoefenaar van homeopathie is moet zeker geen bezwaar zijn om samen een biertje te drinken of een voetbalwedstrijd te kijken. Ze mogen zeker ook een sociale en politieke mening aangaande de covidbestrijding erop na houden.... Het feit dat ze homeopathie aanhangen diskwalificeert ze echter volledig en a priori in de discussies aangaande de wetenschappelijke aspecten van covid. En wel om twee redenen:
  1. Ze volgen de wetenschappelijke principes niet en ondanks veelvoudige weerleggingen blijven ze aanhangers van een debunkte theorie. Ze hebben dus een neiging tot magisch denken. Niet bruikbaar in de wetenschaplelijke discussies.
  2. Ze hebben een conflict of interest in die zin dat ze homeopathie willen promoten ten koste van gevestigde geneeskunde.
  Het een en ander leidt er toe dat ze standaard een tegengestelde mening zullen hebben.
  De gevestigde geneeskunde/wetenschap maakt zelf al zat a posteriori fouten door bias, missers en beinvloeding. We kunnen geen extra koekenbakkers gebruiken met gebrekkige methodes en dogma's. Geen idee hoeveel homeopathische covidstrijders er zijn overigens.

 • Els van Veen

  huisarts

  Een merkwaardig hoofdredactioneel.

  Er is ontzettend veel meer bekend over het virus dan een jaar geleden. Feiten die met wetenschap onderbouwd kunnen worden. Maar wetenschap deed er niet toe het afgelopen jaar. De paniek moest aangezwengeld worden... en dat is met verve gedaan. Met name politici en media hebben hier een kwalijke rol in gespeeld.

  In 2009 hadden we de Mexicaanse Griep. Het is verbijsterend dat we niets hebben geleerd van die periode. Terwijl er destijds nota bene in de Tweede Kamer is besproken dat dit nooit weer moest gebeuren. Zie ook dit interview met journalist Daan de Jong, november 2020, over de parallellen tussen toen en nu.

  'De onthutsende gelijkenis tussen Corona en de Mexicaanse griep'
  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=dV038djspAM


 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Een verdiepend debat op het scherpst van de snede lijkt mij goed, noodzakelijk én heilzaam. Daarom juich ik dit initiatief van redactie Medisch Contact om het corona debat middels een 'debat ' tussen voor en tegenstanders - op hoger plan te krijgen ...van harte toe. Top. Dat het af en toe pijn doet is goed te lezen in de reacties en commentaren. Maar ja: de werkelijkheid houdt zich nu eenmaal niet aan spelregels, protocollen, rechtvaardigheidsideeën of anderszins. Ook het speelveld blijkt niet zo eenduidig. That 's all in te game . Dat de beste argumenten moge winnen ! 'In de wetenschap' dat er geen 'sluitende plaat' (te vinden) is. 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.