Laatste nieuws
1 minuut leestijd

Bereikbaarheidsanalyse (2)

Plaats een reactie

Met een ingezonden brief in Medisch Contact reageerden de SEH-artsen Gakeer, Lieshout en Boeije op het RIVM-rapport over de bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulpen (SEH’s). Graag ga ik in op een aantal opmerkingen en reacties op deze brief en de daaropvolgende berichtgeving.

Om te beginnen zetten de briefschrijvers vraagtekens bij de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten. Deze norm is wettelijk vastgelegd in de WTZi en was één van de uitgangspunten voor de bereikbaarheidsanalyse, die wij in opdracht van VWS hebben uitgevoerd. Gegeven de geografische spreiding is de bereikbaarheid van SEH’s geanalyseerd. Indien de bereikbaarheid van SEH’s boven de 45 minuten komt is er een aandachtspunt.

Ook is er kritiek op het gebruik van de methodiek van de poortspecialismen. Wij zijn ons terdege bewust van de discussie rondom een nieuwe indeling van SEH’s uitgaande van basis SEH’s met een basiskwaliteitsniveau en aanvullende profielen. De eisen voor een basis-SEH zijn echter nog niet volledig. Het gaat hier in het bijzonder om de noodzakelijke achtervangfuncties. De Gezondheidsraad zal de minister van VWS uiterlijk in december 2011 hierover adviseren. Om die reden kan deze methodiek niet als uitgangspunt gelden in deze bereikbaarheidsanalyse.

Wel delen we de kritiek waar het gaat om de introductie van de term ‘onvolledige SEH’, die wordt geplaatst tegenover de ‘volledige’ SEH. De duiding ‘onvolledig’ heeft niet betrekking op de kwaliteit van de geleverde zorg, maar op de aanwezigheid van de acht gehanteerde poortspecialismen. Wij betreuren het dat daar verwarring over is ontstaan.

De gegevensverzameling, is uitgevoerd middels een telefonische inventarisatie. Ziekenhuizen hebben hierbij zelf gegevens geleverd. De opmerking dat de gegevens niet geheel zouden kloppen is voor ons aanleiding om dit proces te evalueren.

15 augustus 2011
Geert Jan Kommer, onderzoeker RIVM

Lees ook:
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.