Laatste nieuws

Bereikbaarheidsanalyse

1 reactie

Onlangs publiceerde het RIVM haar bereikbaarheidsanalyse. De uitkomsten zijn gebaseerd op uitgangspunten die toelichting verdienen vanuit het acute perspectief.

Allereerst wordt ervan uitgegaan dat iedereen binnen 45 minuten naar een SEH vervoerd moet kunnen worden.

De vraag is of deze norm wel op de juiste kwaliteitsargumenten is gekozen. Relevant is dat patiënten voor hun aandoening op tijd én bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Met een grote variatie aan acute problematiek is één generale norm voor het hele spectrum van acute zorg op inhoudelijke kwaliteitsargumenten moeilijk uit te leggen.

Een tweede uitgangspunt betreft ‘volledige SEH’s’ versus ‘onvolledige SEH’s’. Een bijzonder onderscheid omdat de verdeling van SEH’s juist is gestoeld op basis van acutezorgprofielen, die niet limitatief zijn benoemd in de ‘Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH, Spoedeisende Hulp: Vanuit een stevige basis’ (oktober 2009). Het RIVM-rapport spreekt niet over deze indeling. Daarnaast wordt een ‘volledige SEH’ gebaseerd op acht poortspecialismen: interne geneeskunde, chirurgie, gynaecologie/obstetrie, kindergeneeskunde, neurologie, kno-heelkunde, oogheelkunde en dermatologie. Waarop deze selectie berust is onduidelijk, en poortspecialismen zoals urologie, cardiologie, orthopedie en maag-, darm- en leverziekten ontbreken.

Het rapport gaat voorbij aan de ontwikkeling van het vak Spoedeisende Geneeskunde in Nederland. Laten we het Westfriesgasthuis als voorbeeld nemen, een volgens het rapport ‘onvolledige SEH’, maar
wel een van de weinige ziekenhuizen die, in tegenstelling tot de meerderheid van de ‘volledige’ SEH’s, erin is geslaagd zijn acute poort permanent te bemannen met gecertificeerde SEH-artsen.

SEH’s vormen een vangnet voor acute zorg in Nederland voor patiënten, maar ook voor huisartsen met acute vragen over geneeskunde in geval van rampen. Een groot goed in ons zorgbestel waar we zorgvuldig mee moeten omgaan, ook in analyses.

Enschede, juli 2011

Menno Gaakeer, Sjors van Lieshout en Tom Boeije, SEH-artsen

Lees ook:

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Gerba Buunk

    Internist Acute Geneeskunde, Roosendaal

    De kritische opmerkingen verwoord in de ingezonden brief van collega Gakeer e.a.in het Medisch Contact van 5 augustus jl. betreffende het RIVM rapport “bereikbaarheidsanalyse” worden door ondergetekende volledig onderschreven. Ik wil daar nog het vol...gende aan toevoegen:

    Ondanks het feit dat de spoedeisende hulp in het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal aan de definitie van een volledige spoedeisende hulp voldoet, wordt deze in het rapport toch als onvolledig geclassificeerd. De onderbouwing van deze classificatie ontbreekt volledig. De gegevens zijn volgens het rapport verkregen door telefonisch contact met de betreffende ziekenhuizen. Opmerkelijk is dat noch de raad van bestuur, noch het stafbestuur, noch de medisch leider SEH telefonisch benaderd zijn door het RIVM! Kortom: deze classificatie is onjuist, demotiverend voor de werknemers en schadelijk voor het imago van het ziekenhuis!!

    Bovenstaande betekent ook dat de Tweede Kamer door dit onzorgvuldige rapport, gebaseerd op een ondeugdelijke definitie en onjuiste gegevens, een verkeerd beeld krijgt van de stand van zaken betreffende de acute zorg in Nederland. We zullen dan ook maar hopen dat de politiek haar verdere beleid baseert op feiten en niet op onwaarheden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.