Federatienieuws
2 minuten leestijd
regelgeving

CGS erkent spoedeisende geneeskunde als specialisme

Plaats een reactie

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) nam op 8 maart het definitieve besluit om het profiel spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Na een voorgenomen besluit en een consultatieronde daarover concludeerde het CGS dat aan alle tien criteria voor erkenning als specialisme is voldaan.

Beoordeling aanvraag

Het CGS beoordeelt aanvragen tot erkenning als specialisme aan de hand van tien vaste criteria. Deze criteria staan op de website van het CGS. Na toetsing van de aanvraag tot erkenning van de spoedeisende geneeskunde aan de tien criteria, kwam het CGS in juli 2022 tot de voorlopige conclusie dat de spoedeisende genees­kunde aan twee van die criteria niet voldeed. Het ging om de maatschappelijke behoefte aan de spoedeisende geneeskunde als specialisme en de afbakening ten opzichte van bestaande specialismen.

In de daaropvolgende consultatieronde heeft het CGS meer dan tweehonderd reacties ontvangen, van diverse organisaties in binnen- en buitenland en van vele individuen.

Wat de maatschappelijke behoefte betreft, bleek dat organisaties zoals NVZ, ZN, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland in hun reacties in de consultatieronde pleiten voor erkenning als specialisme. Deze organisaties vertegenwoordigen een breed deel van de zorg. Hieruit volgt volgens het CGS, naast het feit dat ook de Tweede Kamer al enige tijd pleit voor erkenning van de spoedeisende geneeskunde als specialisme, dat er een duidelijke maatschappelijke behoefte is expliciet aan de erkenning als specialisme. Hiermee is ook aan dit criterium voldaan.

Het CGS beoordeelt aanvragen tot erkenning als specialisme aan de hand van tien vaste criteria

Wat de afbakening van het vakgebied van de SEH-artsen ten opzichte van specialismen zoals interne geneeskunde, heelkunde, cardiologie en kindergeneeskunde betreft, meent het CGS dat er nog altijd sprake is van overlap. Die overlap blijft een belangrijke indicator voor de beoordeling van het criterium van de afbakening. Doordat de zorg zich steeds meer kenmerkt door samenwerking, wordt dit criterium echter steeds lastiger te handhaven en boet het in aan waarde. De overlap met andere vakgebieden is daarbij niet uniek voor de spoed­eisende geneeskunde. In de praktijk van de zorg is het werk van de SEH-arts ten opzichte van poortspecialisten die ook werken in de spoedzorg voldoende duidelijk, zo blijkt uit de consultatieronde. Ook in dat opzicht is de afbakening voldoende a­an­wezig.

Ten slotte is het CGS verder in zijn visie­vorming op de toekomst van het specialismenlandschap. In die visie staat generalisme centraal en daarbij past erkenning van het generalistische vakgebied spoedeisende geneeskunde als specialisme.

De spoedeisende geneeskunde voldoet wat het CGS betreft ook aan dit criterium en daarmee aan alle tien criteria voor erkenning als specialisme.

Verder verloop besluitvorming

Het CGS heeft nu een definitief besluit genomen en de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme erkend. Om dit een wettelijk erkend specialisme te laten zijn op grond van de Wet BIG, moet de minister van VWS de titel als zodanig aanmerken. Daartoe is het besluit inmiddels ter bekrachtiging aangeboden aan de minister met een verzoek om de titel spoedeisende-hulparts als wettelijk erkende titel aan te merken. De beoogde datum van inwerkingtreding van het besluit is 1 januari 2024.

Het besluit vindt u op de webpagina van het CGS. De organisaties en personen die advies of zienswijze hebben uitgebracht aan het CGS, ontvangen hierop zoals gebruikelijk binnenkort een inhoudelijke reactie.

Besluit CGS spoedeisende geneeskunde | Criteria erkenning als specialisme

Federatienieuws KNMG SEH CGS
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.