Meer over CGS

 • Instemming minister met Besluit huisartsgeneeskunde van CGS

  De demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde 7 maart 2024 in met het Besluit huisartsgeneeskunde zoals vastgesteld door het CGS op 14 februari 2024. Het besluit is aangepast naar aanleiding van de actualisering van het landelijk opleidingsplan met als inwerkingtredingsdatum 1 maart 2024.

 • CGS stelt verzamelbesluiten voor specialismen en profielen definitief vast

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 14 februari 2024 een Verzamelbesluit voor specialismen en een Verzamelbesluit voor profielen vastgesteld. Het betreft een aantal inhoudelijke aanpassingen in enkele van zijn besluiten waaronder het Kaderbesluit CGS, en de besluiten bedrijfsgeneeskunde, maatschappij + gezondheid en internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.

 • Gewijzigd Besluit huisartsgeneeskunde voor instemming naar minister

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 14 februari 2024 het gewijzigde Besluit huisartsgeneeskunde na verloop van de adviesronde definitief vastgesteld. Het Besluit huisartsgeneeskunde is aangepast naar aanleiding van de actualisering van het landelijk opleidingsplan met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 maart 2024.

 • #25 Verandering van het specialismenlandschap

  Patiënten, maatschappij, technologie en zorg veranderen. Het stelsel van specialismen en profielartsen zal moeten meeveranderen. Welke veranderingen zijn nodig? Welke nieuwe indeling van specialismen kan beter aansluiten op deze ontwikkelingen?

 • CGS en RGS: kwaliteit van opleidingen en beroepsuitoefening staat voorop

  Al tien jaar trekken het College Genees­kundige Specialismen (CGS) en de Registratie­commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in de huidige vorm samen op. Hun grootste gemeenschappelijke drijfveer? Bijdragen aan de kwaliteit van vervolgopleidingen en beroepsuitoefening van geneeskundig specialisten en profiel­artsen. Ze zijn daarbij niet bang grootschalige veranderingen in te zetten.

 • Opleidingen moeten arts van de toekomst centraal gaan stellen

  De geneeskundeopleiding, het aniosschap en de vervolgopleidingen bereiden de jonge dokter onvoldoende voor op de zorguitdagingen van de toekomst. Dat stellen de opstellers van de veelomvattende handreiking ‘Een transparant opleidingscontinuüm waarin veelzijdige jonge artsen worden opgeleid’.

 • SEH-artsen krijgen definitief erkenning als medisch specialisme

  Spoedeisende geneeskunde wordt definitief erkend als medisch specialisme. Demissionair VWS-minister Ernst Kuipers meldt dat hij daartoe over zal gaan nu hij is gerustgesteld door een reactie van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) op een aantal voorwaarden die hij had gesteld.

 • Toetsingskader erkenning specialismen en profielen CGS adviesronde in

  Op 13 september 2023 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de huidige criteria voor erkenning van een specialisme of profiel herijkt. Vast beleid van het CGS is om zijn regelgeving periodiek te herijken en daaronder vallen ook de toetsingskaders voor erkenning als profiel of als specialisme, temeer daar die uit 2008 respectievelijk 2011 zijn.

 • CGS ontwerpbesluit orthopedie adviesronde in

  Op 13 september 2023 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) ingestemd met integrale actualisering van het landelijk opleidingsplan ortho­pedie. Vanwege deze aanpassingen is het Besluit orthopedie gewijzigd. Dit is gedaan op verzoek van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Aanpassingen houden o.a. in de verduidelijking van EPA’s, de toevoeging van nieuwe rollen gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen en een paragraaf over ANW-diensten.

 • Anneke Landstra nieuwe vicevoorzitter CGS per 1 januari

  Het College Geneeskundige Specialismen heeft Anneke Landstra, kinderarts in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem gekozen als zijn nieuwe vicevoorzitter met ingang van 1 januari 2024. Zij volgt per die datum de huidige vicevoorzitter Wim Janssen, revalidatiearts in Rijndam locatie Erasmus MC, op.

 • ANW-diensten voortaan duidelijker in landelijke opleidingsplannen

  Het CGS heeft besloten om ANW-diensten (avond-, nacht- en weekenddiensten) duidelijker te laten beschrijven in landelijke opleidingsplannen voor geneeskundige vervolgopleidingen. Eerder deed het CGS het voorstel om een bovengrens van 25 procent van de opleidingstijd voor ANW-diensten tijdens de opleiding vast te leggen in het Kaderbesluit CGS.

 • ‘Specialismestelsel moet op de schop’

  Een groot deel van de artsen zou alleen een generalistische vervolgopleiding moeten doen en niet verder moeten specialiseren. In een recentelijk gepubliceerde ‘houtskoolschets’ stelt het College Geneeskundige Specialismen (CGS) deze ingrijpende wijziging in het specialismelandschap voor.

 • Erkenning SEH-arts als medisch specialist laat op zich wachten

  Hoe verhoudt de erkenning van spoedeisende geneeskunde zich tot de toekomstige inrichting van de acute zorg? Dat wil inmiddels demissionair VWS-minister Ernst Kuipers weten voordat hij hier een knoop over doorhakt. Daarmee laat een beslissing hierover nog op zich wachten.

 • Kennisgeving CGS-besluiten:

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 8 maart het gewijzigde Besluit Internationale Gezondheids­zorg en Tropengeneeskunde na verloop van de adviesronde, definitief vastgesteld.

 • SEH-arts erkend als medisch specialist – wat betekent dat?

  Nu spoedeisende geneeskunde is erkend als medisch specialisme, kan de opleiding voor SEH-artsen worden uitgebreid en het wetenschappelijk domein uitgebouwd. Of er nu ook meer geld komt voor medisch-specialistische opleidingen, is aan de politiek.

 • CGS erkent spoedeisende geneeskunde als specialisme

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) nam op 8 maart het definitieve besluit om het profiel spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Na een voorgenomen besluit en een consultatieronde daarover concludeerde het CGS dat aan alle tien criteria voor erkenning als specialisme is voldaan.

 • Spoedeisende geneeskunde alsnog erkend als specialisme

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) vindt het bij nader inzien toch gerechtvaardigd om spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is erg blij met de steun die heeft geleid tot deze stap, laat hij in een eerste reactie weten.

 • Jaarverslag CGS 2022

  Het jaarverslag van het CGS over 2022 is verschenen. Het CGS heeft het afgelopen jaar een relatief groot aantal besluiten genomen voor specialismen en profielen, en met opleidingsplannen ingestemd.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.