Praktijkperikelen
1 minuut leestijd
Praktijkperikel

Duur ontslag

43 reacties

Ik schrijf de volgende ontslagbrief:
‘Patiënt is goed ingesteld op fluoxetine en dexamfetamine. Op 17-10-22 bleek ze geen klachten meer te hebben en hebben we in onderling overleg de behandeling afgesloten met aan u het verzoek de medicatiecontrole op u te nemen.’

Medicatie bij ontslag:

Fluoxetine 20 mg 1 dd 2

Lisdexamfetamine 50 mg 1 dd 1

Dexamfetamine 5 mg zo nodig 1 dd 1

Mirtazapine 15 mg zo nodig 1 dd halve tablet voor het slapengaan

Een paar weken later krijg ik de volgende mail van patiënt:

Beste dokter,

Onderstaande e-mail ontving ik van mijn huisarts: ‘Ik kreeg een brief terug van de psychiater om de medicatie­vervolging op mij te nemen. Graag weer een vervolgafspraak maken bij deze of een andere psychiater, opdat u niet zonder medicatie en goede zorg komt te zitten. Patiënten met multipsychofarmaca vervolg en behandel ik zelf niet als huisarts, vandaar mijn verzoek. Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.’

Vier recepten per jaar leveren mij ongeveer 140 euro op

Op zich voel ik me als zelfstandig gevestigd psychiater vereerd dat ik kennelijk in een behoefte voorzie. Ik begrijp ook dat huis­artsen overbelast zijn, onder andere omdat zij opgescheept worden met psychiatrische patiënten die volgens de gespecialiseerde ggz zijn uitbehandeld. Het is voor mij geen enkele moeite om recepten voor te schrijven voor patiënten die geen zorg meer nodig hebben. Vier recepten per jaar leveren mij ongeveer 140 euro op en ik doe dat tussen neus en lippen door. De patiënt daarentegen moet het zelf betalen als hij het eigen risico niet opmaakt. Ik heb hier geen oplossing voor maar denk wel bij mezelf: lieve help, waar zijn we met zijn allen mee bezig?

Ook een anekdote delen? Dat kan (desgewenst anoniem)! Mail naar kopij@medischcontact.nl.

Meer perikelen:
Praktijkperikel psychiatrie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.W.C. van den Berg

  Zelfstandig gevestigd psychiater in Utrecht

  Hartelijk dank voor alle reacties. Het heeft me geïnspireerd tot de volgende column: https://www.zorgvisie.nl/blog/beerput/

  Met vriendelijke groet

  Gerard van den Berg, zelfstandig gevestigd psychiater in Utrecht

 • C.A. van den Beld

  huisarts, Bakel

  Over de schutting...
  Een psychiater verbaast zich in het praktijkperikel in MC 11 over de weigering van de huisarts om de medicatiecontrole van een stabiele psychiatrische patiënt over te nemen.
  Het betreft hier viervoudige psychiatrische medicati...e, bij alle vier is er sprake van een verhoogd cardiovasculair risico, bij drie ervan kan een verlengde QT tijd optreden. Ze beïnvloeden alle vier de rijvaardigheid. De twee amfetaminen zijn zeer verslavingsgevoelig en bovendien schrijven de richtlijnen voor, dat er ook bij een stabiel ingestelde patiënt twee maal per jaar een controle moet plaats vinden van de psychische gesteldheid, het medicatiegebruik en het cardiovasculair risico, inclusief minimaal bloeddruk en polsslag. Deze psychiater denkt met vier keer per jaar een krabbeltje de juiste zorg aan patiënt te leveren.
  Uiteraard zijn er ook huisartsen die de medicatievoorschriften wel zouden willen overnemen, inclusief de bijbehorende halfjaarlijkse controle. Het is echter ook zeer begrijpelijk dat er huisartsen zijn die daar onvoldoende affiniteit mee voelen.
  Het probleem zit er vooral in dat deze patiënt, net als zovelen, met een briefje over de schutting gegooid wordt, in dit geval bij een huisarts die zich ten volle bewust is van wat goede zorg voor deze patiënt zou moeten zijn. In plaats hiervan zou deze psychiater ook vooraf even kunnen overleggen of betreffende huisarts deze zorg zou kunnen en willen overnemen.

 • G.W.C. van den Berg

  zelfstandig gevestigd psychiater

  In de ruim 35 jaar dat ik zelfstandig gevestigd psychiater ben heb ik nog nooit meegemaakt dat een huisarts weigerde de medicatiecontrole op zich te nemen. Ik stuurde dit bericht naar Medisch Contact als praktijkperikel. Binnen no time kreeg ik meer ...dan 35 reacties waarvan de honden geen droog brood lusten. Ik waande me even op Twitter. Ik weet van mezelf dat ik nogal prikkelende en provocerende uitspraken kan doen. De redactie had dit nog wat aangescherpt door de nadruk te leggen op het financieel economisch aspect, door “Duur ontslag” en “Vier recepten per jaar leveren mij ongeveer € 140 op” vetgedrukt als kopjes eruit te lichten. De reacties waren vooral van huisartsen en ik begon te begrijpen dat de relatie tussen huisartsen en psychiaters ernstig verstoord lijkt.

  Als je een onvoorziene reactie krijgt op een uitspraak die je doet dan stemt dat tot nadenken. In deze tijd van nepnieuws in deze gefragmenteerde samenleving ben ik dol op de mening van andersdenkenden. Andersdenkenden is trouwens niet een juiste term omdat aanhangers van nepnieuws niet anders denken maar zij hanteren andere uitgangspunten. Bij het doornemen van de reacties realiseerde ik me dat ik het praktijkperikel geschreven had vanuit mijn eigen ervaring. Ik vind het vanzelfsprekend dat als een patiënt weer goed genoeg voor zichzelf kan zorgen en alleen nog medicatie nodig heeft, dat die dan terugverwezen wordt naar de huisarts om de vervolgrecepten te verzorgen. Een patiënt ontsla ik pas als ik er zeker van ben dat hij goed voor zichzelf kan zorgen en slechts 4 recepten per jaar nodig heeft om goed voor zichzelf te kunnen blijven zorgen.

  Huisartsen lezen het perikel natuurlijk vanuit hun eigen perspectief. Zij worden kennelijk geconfronteerd met psychiatrische patiënten die zij vanwege de wachtlijsten moeilijk kunnen kwijtraken of liever gezegd in zorg kunnen krijgen. Ik snap hun felle reacties en ik denk dat de psychiater er goed aan doet hierover te reflecteren. Een dergelijk perikel van een cardioloog of andere medisch specialist waarbij de huisarts zou hebben geweigerd om complexe medicatie voor te schrijven zou waarschijnlijk niet zulke felle reacties opgeleverd hebben. Het moet dus iets te maken hebben met de relatie tussen de huisarts en de psychiater.

  Misschien komt veel van de irritatie onder huisartsen over de GGZ voort uit het feit dat de GGZ een doolhof is voor buitenstaanders. Het valt niet mee voor huisarts en patiënt om binnen de GGZ op de juiste plek terecht te komen. Met de invoering van de POH-GGZ is veel verbeterd maar ook binnen de POH-GGZ worden vaak patiënten (onder verantwoordelijkheid van de huisarts) behandeld die eigenlijk in de specialistische GGZ thuishoren. De specialistische GGZ heeft lange wachtlijsten die naar mijn mening een artefact zijn van de wijze waarop we het georganiseerd hebben.

  Een patiënt moet je niet op de wachtlijst (laten) zetten maar moet je helpen om zich als een verzekerde te gedragen. Hij kan de zorgbemiddelaar van zijn zorgverzekeraar bellen die binnen 4 weken (Treeknorm) een plekje voor hem moet vinden. Per slot is het in de zorgverzekeringswet van 2006 zo geregeld, dat de zorgverzekeraar voldoende zorg moet inkopen. In de zorgverzekeringswet komt de patiënt niet voor, maar ze gaat uit van een vrij speelveld tussen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en verzekerden met de overheid als marktmeester. Wij moeten de patiënt dus helpen om zich als een verzekerde te gedragen want pas dan heeft hij een rol in de zorgverzekeringswet.

  Psychiaters doen er goed aan om iets van de huisarts te leren. Ik ontsla eigenlijk nooit mensen maar schrijf wel ontslagbrieven. Patiënten weten dat als zij dit nodig vinden zij mij een mail kunnen sturen, waarna ik binnen 2 weken een afspraak met hen maak. Ik noem dit het huisartsenmodel. Het komt overigens weinig voor dat iemand daar gebruik van maakt.

  [Reactie gewijzigd door op 25-03-2023 17:27]

  • E.M. Stuveling

   Huisarts

   Een patiënt met deze medicatie is geen huisartsenzorg, waarbij ik niet de verantwoordelijkheid zou willen dragen voor deze herhaalreceptuur. Dit is de enige reden. Punt.

   [Reactie gewijzigd door Stuveling, Erik op 26-03-2023 13:48]

 • psychiater, Heerenveen

  Ik snap best dat de huisarts dit niet wil overnemen.
  Het is ook nogal een medicatielijstje..., fluoxetine 40, lisdexamfetamine 50, dexamfetamine 5 z.n. en mirtazapine 7,5 z.n, bepaald niet iets om jaar in jaar uit mee door te gaan zonder beeld, omst...andigheden, bijwerkingen en werking goed te monitoren.
  H. van der Pol

 • R.P. van der Endt

  Huisarts, Den Bosch

  Deze psychiater geeft ons een ontluisterend inkijkje in zijn of haar vak. Vier maal per jaar een recept, zonder contact, zonder aandacht, zonder begeleiding, maar wel tussen neus en lippen door, is de zorg voor de complexe psychiatrische patiënt. Dit... is inderdaad de zorg die we als huisarts vaak voor bij zien komen en die wij gevraagd worden ook te geven.
  Het doet mij sterk denken aan de soma pil van Aldous Huxley, het ultieme geluksmiddel, zonder bijwerkingen en een oplossing voor alle problemen.
  Hoe ver zijn we nog verwijderd van de ‘brave new world’?

 • I.C.A. Berghuis-Vlot

  Huisarts, Eindhoven

  Misschien helpt dit NHG-standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie
  https://richtlijnen.nhg.org//files/2022-10/NHG-Standpunt%20Herhalen%20gespecialiseerde%20ggz-medicatie%20_0.pdf

  Ik vermoed dat huisartsen en psychiaters elkaar hierin wel z...ouden kunnen vinden toch?

  • A.J. Colon

   Neuroloog/klinisch neurofysioloog, Fort-de-France

   Laten wij inderdaad alles protocolleren en in strikte richtlijnen vastleggen, daar wordt iedereen vast beter van. "cynische modus uit".
   Wat ik hier lees is een chronisch medicatievoorschrift bij een patiënt die hierop zorgvuldig ingesteld is en al e...nige tijd stabiel is. Dat wij niet meer voor "langere" tijd (zo lang zijn 3 maanden niet bij een chronische aandoening) recepten voor lijken te mogen schrijven is de idiotie van de regelgeving, en heeft niets met het gezonde verstand te maken. Een tussenoplossing zou kunnen zijn om de herhaalrecepten door de Huisarts (hoofdletter intentioneel) uit te laten schrijven met de toevoeging "op verzoek van specialist xx', en patient standaard 1 keer per jaar of 2, al naar gelang de diagnose en het risico bij de betreffende medicatie, op controle te laten komen bij de specialist.

 • P.J. Mitra

  arts en jurist, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

  Opvallend veel reacties, met visies over en vooral weer over of dit in redelijkheid van de huisarts kan worden gevraagd, of de huisarts niet flauw doet, enz.

  Het is vrij simpel. Alleen de huisarts zelf kan bepalen of hij zichzelf bekwaam genoeg ac...ht om behandeling weer over te kunnen nemen. Dit is in dit geval evident meer dan 'alleen maar medicatie verlengen', zoals gesuggereerd. Indien de huisarts zichzelf niet bekwaam genoeg acht -- en dat doet deze huisarts, hetgeen ik goed snap bij polyfarmacie van psychofarmaca, laat staan bij onduidelijke instructies -- dan kan de psychiater de zorg niet overdragen. De huisarts hoeft dan niet de psychiater te vragen de zorg weer over te nemen; simpelweg het uitspreken door de huisarts dat de patiënt niet terug in zorg wordt geaccepteerd voor dat specifieke probleem is voldoende (psychiater hoeft het er niet mee eens te zijn).

  En dit probleem speelt natuurlijk niet alleen binnen de psychiatrie richting de huisarts, maar ook op andere vakgebieden en niet alleen richting de huisarts.

  Wie voor de kosten opdraait is daarbij niet relevant noch bepalend, maar wellicht kan de psychiater wel aan de patiënt uitleggen waarom een recept verlengen bij de psychiater 4x 35 euro moet kosten en bij de huisarts slechts 4x 4.5 euro (of mogelijk tegenwoordig zelfs niet meer, meende ik net te lezen), zeker als het twee muisclicks betreft. Of gewoon niets, want de keuze om geen factuur te schrijven kan natuurlijk ook gewoon gemaakt worden als je het onredelijk hoge kosten vindt.

  • G.A. Lemmens

   huisarts, Den Bosch

   Dank voor deze bijdrage! Het vervelende is dat veel specialisten die deze zorg graag (terug) in onze schoenen schuiven, er werkelijk van overtuigd zijn dat wij dit NIET kunnen weigeren, zelfs niet als wij niet bekwaam (en dus ook niet bevoegd) zijn. ...Dit is dus grote onzin! Laten we daarom dit allemaal duidelijk in onze oren knopen als huisartsen en in zo'n geval dus niet druk op zoek gaan naar een oplossing; die mag de behandelend/afschuivend specialist dus bieden. Echter hoe gaat dat dan, als de specialist beweert ' dat hij/zij iemand niet meer mag behandelen van de zorgverzekeraar' (een opmerking die wij vaak horen)? Dan kan de specialist daarover voortaan mooi zelf in gesprek met de zorgverzekeraar en de patient. Op die manier krijgt de huisarts weer meer tijd voor diens eigen taken! Wow, wat een droom zou dat zijn zeg.....!
   NB. Ben nu 12,5 jaar huisarts en nog nooit zoveel afschuifgeneeskunde over me heen gekregen als het afgelopen jaar. Het is geen onwil, geloof ons, het is gewoon niet allemaal te doen voor ons. Punt. Zo simpel is het.

   • G.W.C. van den Berg

    ZGP

    Helemaal mee een. Ik zou dan nu niet 150 patiënten in zorg hebben maar 1200. Wel lastig als er dan geen psychiaters meer zijn die patiënten op de been helpen

   • P.J. Mitra

    arts en jurist, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

    Ik snap uw vraag heel goed.

    Toch is het complexe verhaal terug te brengen tot een simpele regel.

    Niet bekwaam voelend (de huisarts) = niet bevoegd (Wet BIG).

    Wat de klinisch specialist daarvan vindt is niet relevant. En wat de zorgverzekera...ar ervan vindt al helemaal niet. Als de zorgverzekeraar vindt dat de rekening van de medisch specialist niet meer betaald hoeft te worden, dan betekent dat niet automatisch dat dan de zorg bij de huisarts moet komen te liggen, alleen maar dat er blijkbaar dermate slecht is onderhandeld dat dan verrichtingen niet worden betaald. En ja, dat is zuur, maar dat is ook een eigen verantwoordelijkheid bij de onderhandelingen en niet het probleem van de huisarts, die zelf ook al genoeg dingen moet doen zonder ervoor (adequaat) betaald te krijgen.

 • J.R. Berg

  huisarts, nieuwleusen

  Dat herhaalmedicatie de leidraad vormt voor controle van het ziektebeeld is echt van vroeger. De volumes medicatie zijn inmiddels zo groot, dat andere controlemechanismen van het ziektebeeld van de patient leidend zouden moeten zijn en niet de recept...uur herhaling.
  Dus als de psychiater denkt dat het gestabiliseerd is, de medicatie tot nader order doorloopt, is dat toch een deskundig oordeel. En volstaat een medicatievoorschrift bv met een einddatum, niet een herhaalrecept opdracht. Het huidige herhaal medicatieproces is bureaucratisch, werkverschaffend en nutteloos. Hoogste tijd dat we daar vanaf stappen en het nieuwe medicatieproces wordt geimplementeerd.

 • M. Bochove

  Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts geriatrische revalidatie , Rotterdam

  Wat fijn dat we een plek in het MC hebben om te ventileren en te spiegelen. Deze casus raakt blijkbaar een gevoelige snaar bij velen, ook bij mij. Ik las alle reacties vanochtend voor de tweede keer want de emotie van de eerste keer lezen gisteravond... was nog niet verdwenen. Een grote empathie voor de huisarts en een ongeloof over hoe de psychiater denkt over ‘ uitbehandeld en medicatievervolg’. Daarnaast de recept-vergoeding en het feit dat er voor elk gewerkt uur een kwartier ‘ niks te doen’ tijd zit , doet mijn mond open vallen. Dat kwartiertje lijkt me trouwens precies passen voor goede medicatie follow-up..
  De empathie komt uit herkenning, in de geriatrische revalidatie vangen we over het algemeen mensen uit het ziekenhuis op. Met regelmaat nog met onafgeronde diagnostiek, nieuwe pillen, slechte - of ontbrekende overdracht . En met regelmaat bekruipt mij ook het gevoel dat de patiënt over de schutting is gegooid. Onduidelijkheden over vervolgzorg , medicatie-verantwoordelijkheid en suggesties voor evt andere specialisten, als we er niet uit komen.
  De reacties van vooral huisartsen laat mi zien dat de grenzen van de generalisten in ons land regelmatig worden overschreden. Het gevoel van ongelijkheid in financiële vergoeding helpt hier zeker niet bij. De zorg moet goedkoper maar niet door de generalisten uit te buiten, maar de verantwoordelijkheden te herdefiniëren door artsen ipv door verzekeraars. De DBC structuur van het ziekenhuis, vooral gericht op ‘ behandelen ‘ werkt hier niet mee. Terwijl met praten je vaak tot betere keuzes komt. Maar ja voor praten wordt niet betaald want dat is geen behandeling.

 • N.A.A. van Oosterom

  huisarts, Delft

  Wat mij tevens opvalt bij dit soort discussies is dat de specialist, in dit geval de psychiater over de arme patiënt schrijft, die meer moet betalen.
  In onze regio hebben wij een abonnement systeem en kunnen geen verrichtingen indienen, dus ja het ...is "gratis". Echter als je je druk maakt om de patiënt , die meer moet betalen, dan zou ik zeggen: doe het ook gratis, alleen maar een receptenpapiertje, zonder enige controle, wat van de huisarts wordt gevraagd?
  Het is sowieso van de zotte dat de huisarts het maar moet doen omdat het goedkoper is. Zijn de huisartsen ook geen specialist?

 • G.W.C. van den Berg

  zelfstandig gevestigd psychiater, Utrecht

  Ik vraag me af of er altijd zo heftig op een praktijkperikel wordt gereageerd. Het inspireert me om er een artikel aan te wijden dat ik aan de redactie van MC zal aanbieden.

  • H.A.M. van Haasteren

   Huisarts , Leiderdorp

   Nee, er wordt lang niet altijd zo heftig gereageerd. Ik denk dat het bij uw praktijkperikel wel gebeurde doordat er een verwijt in uw slotopmerking doorklonk, gericht aan huisartsen. Ik vond die toon niet prettig, zeker niet nadat ik las dat de verze...keraars er blijkbaar 140 euro voor over hebben om u te betalen voor werk wat u "tussen neus en lippen door doet" (klinkt eerlijk gezegd een beetje arrogant), terwijl wij huisartsen geen tarief meer hebben om herhaalrecepten te declareren. Maar dank voor uw reactie en succes met uw artikel!

   • G.W.C. van den Berg

    zelfstandig gevestigd psychiater

    Zojuist het artikel: Reactie op reacties op "Duur ontslag" ingeleverd. Ik vrees dat het wel weer een beetje als arrogant kan worden geïnterpreteerd, maar misschien ben ik ook wel arrogant, misschien ook niet, ik weet niet. Eigenlijk is dat aan de an...der die met me te maken krijgt

   • G.W.C. van den Berg

    Zelfstandig gevestigde psychiater

    Sorry, dank voor de tip. Slechte grap kennelijk, dar leer ik van

 • E. Hajdarbegovic

  algemeen betweter, Rotterdam

  Wellicht tijd om de eerste en de tweede lijn te herdefinieren. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Het feit dat er telemedicine, telemonitoring, gezamenlijk consult, 1,5lijnszorg, gedoe met verwijzen, verwijsbrieven, terugverwijzen etc. bestaan is ee...n indicatie van vacuum tussen de 1e en 2e lijn.

 • neuroloog, Aruba

  Psychiater: u moet echt op cursus. Wat u doet is onveilig. Huisarts: als dit uw manier van communiceren is zou ik u aanraden om u voor te stellen dat u die patiënt bent. Of is het allemaal uit zijn verband gerukt? Verzonnen?

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het ond...erhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

 • H.J.H Kraaij

  Huisarts, Elburg

  Tsja, als je onder medicatie controle puur het voorschrijven van het recept verstaat, dan valt deze verzuchting van de anonieme psychiater nog wel te begrijpen. Wil je goede zorg leveren, dan ga je periodiek na hoe het met de patiënt gaat, verricht t...ijdig bloedonderzoek, kijkt of er afbouw mogelijkheden zijn, enzovoorts, en staat klaar in geval van crisis/ontregeling.
  Dus “even recepten schrijven voor mensen die geen zorg nodig hebben” dat kan ik niet begrijpen. Chronisch medicijngebruik noopt per definitie tot zorg! Anders kunnen we de dexamfetamine ook wel bij de drogist op de plank leggen.

  Precies ter voorkoming van dit soort geharrewar, wat super vervelend is voor de patiënt, hebben huisartsen en ggz aanbieders rondom Zwolle een werkafspraak “warme overdracht” gemaakt.
  Alleen na telefonisch overleg vóór ontslag, kan de patiënt over naar de huisarts. Deze staat het vrij om dan, met goede argumenten, de zorg al dan niet over te nemen. We maken een afweging op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid (dicht bij als het kan) en deskundigheid (basis aanbod Huisartsenzorg). Een dergelijke werkafspraak zou deze patiënt veel gedoe en frustratie hebben bespaard!

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het ond...erhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

 • M.A.C. Verschoor

  AIOS huisartsgeneeskunde, Eindhoven

  Beste anonieme psychiater,
  De manier van communiceren van betreffende huisarts had wellicht ook anders (telefonisch direct met u) gekund.
  Maar het gaat hier niet om ‘gewoon’ even voorschrijven van receptjes. Het gaat om, aan het type medicatie te z...ien, een wat complexere patiënt waarbij zeker ook followup nodig zal zijn in de vorm van vervolgafspraken, metabole controles, etc. En waarbij het niet ondenkbaar is dat er in de toekomst weer ontsporing plaatsvindt, waarvoor de huisarts geen expertise heeft. En wie overbrugt dan al die maanden tussen een heraanmelding bij een GGZ aanbieder en dat patiënt daar eindelijk daadwerkelijk terecht kan? De huisarts met dan per definitie suboptimale zorg? Dus nee dit is geen afschuifgedrag van de huisarts, dit is een huisarts die zijn/haar grenzen kent, bewust onbekwaam is inzake deze casus (en dat conform onze eerstelijns richtlijnen ook niet hoeft te zijn), en de patiënt graag wil laten vervolgen op een plaats waar de benodigde expertise wél aanwezig is. Waarmee de patiënt dus de juiste kwaliteit van zorg krijgt. Dat lijkt me niet meer dan wenselijk. Het probleem van vergoedingen en eigen risico mag u voorleggen aan Den Haag. Ook ik heb geen oplossing, maar laten we in plaats van met de vinger naar elkaar wijzen de krachten bundelen en samen degenen aanspreken die hier wél verantwoordelijk voor zijn.

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het ond...erhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen. P.S. het betreft een genezen patiënt.

 • A. Veenstra-Vellinga

  huisarts, Zwolle

  Ik lees hier toch duidelijk het verzoek: de medicatiecontrole over te nemen.
  Bij medicatiecontrole hoort dus ook met meten van de bloeddruk, het gewicht, den gesprek over hoe het gaat met patiënt, het blijven controleren of het goed gaat met deze d...oseringen, het al dan niet aanpassen hiervan. Tenminste, als je goed voor je patiënten wil zorgen en dit zorgvuldig aan wil pakken.
  Herhaalrecepten voorschrijven kan elke basisarts, maar de juiste controles doen en zorgvuldig beoordelen of patiënten van deze hoeveelheid medicatie af kan komen is iets voor een specialist. In dit geval de psychiater.
  In mijn ogen is dit weer een mooi voorbeeld van: gooi maar op het bordje van de huisarts, die ruimt het als 1000 dingen doekje wel weer op.
  Lieve help inderdaad, waar zijn we met zijn allen mee bezig!

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstanidg gevestigd psychiater

   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het ond...erhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

 • H.A.M. van Haasteren

  Huisarts , Leiderdorp

  Beste anonieme psychiater,
  U meldt dat de patiënt volgens de gespecialiseerde GGZ is uitbehandeld en geen zorg meer nodig heeft. Maar waar valt de genoemde medicatie dan onder? Verder signaleert u het probleem dat de 140 euro die u tussen neus en li...ppen door "verdient"(?), soms door de patiënt zelf betaald moet worden en dat u daar geen oplossing voor heeft. Welnu, ik heb die oplossing wel; breng de patiënt gewoon dát bedrag in rekening waarvan u vindt dat u het ook ÈCHT verdient. Wat dacht u van 30 euro?

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Lieve help, wat heb ik op mijn hals gehaald. Voor alle duidelijkheid, de patiënt is niet uitbehandeld maar is genezen en heeft geen hulp van een psychiater meer nodig.

   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hier...voor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het onderhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

   • A.J. Colon

    neuroloog/klinisch neurofysioloog, Fort-de-France

    Toch nog maar even een verlate reactie op uw reactie. U geeft aan dat de patiënt genezen is. Dat betekent per definitie dat deze patiënt ook geen medicatie meer nodig heeft. Waarom vraagt u dan aan de huisarts om zo'n lijst ingewikkelde medicatie voo...r te blijven schrijven? Ik vermoed dat u bedoeld dat deze zieke mens goed is ingesteld met de huidige medicatie, geen acute psychiatrische of anderszins medische interventie meer benodigt en dat u geen enkele reden hebt om te verwachten dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. U blijft echter verantwoordelijk voor de (mogelijke) consequenties van de door u ingestelde behandeling en dient deze patient dus met reele tussenpozen terug te zien zolang uw medicatie noodzakelijk (en/of niet noodzakelijk meer) gebruikt wordt. Als dat minder frequent is dan het voorschrijven van de medicatie kunt u met de huisarts overleggen hoe vaak u patient terug ziet indien de huisarts bereid is tussentijdse vervolgrecepten "uit te delen".

 • M.E.P. Drost

  Physician assistant , Oosthuizen

  Wat ik het ergste vind aan deze situatie is dat de patiënt nu zelf moet gaan regelen dat iemand zijn medicatie gaat controleren. Het zou de huisarts netjes staan om de psychiater te bellen en dit (wie is verantwoordelijk) te bespreken i.p.v. een mail... sturen aan de patiënt. Vervolgens de patiënt inlichten tot wie hij/zij zich kan wenden voor de medicatie. Dit lijkt op afschuiven en niet op patiëntenzorg.

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Een patiënt wordt door mij alleen maar ontslagen als hij goed voor zichzelf kan zorgen, en 4 recepten per jaar nodig heeft om goed voor zichzelf te kunnen blijven zorgen. De cardioloog bij wie ik sinds 2013 onder controle sta heeft een keer een rece...pt uitgeschreven, vervolgrecepten doet de huisarts, althans ik doe het eerlijk gezegd zelf want mijn huisarts heeft het al druk genoeg

 • E.M. Stuveling

  Huisarts

  Beste anonieme psychiater,
  Ik verzoek u het basisaanbod huisartsenzorg door te nemen. Waar we wel en niet van zijn.
  Van mij had u een net telefoontje gekregen om de patiënt weer over te nemen. De NHG heeft overigens een duidelijke stelling ingenomen ...ten aanzien van psychofarmaca waaronder lithium, clozapine én bepaalde ADHD medicatie.
  U moet zich voorstellen dat wij de medicatie levenslang (?) dienen te herhalen met bijbehorende controles voor gewicht en bloeddruk, die u voor die 140 euro ook moet uitvoeren en niet alleen herhaalrecepten (mocht dit niet een juiste conclusie zijn, dan is er reden temeer deze zorg niet aan de huisarts over te laten). In de ontslagbrief moet in ieder geval ook een alinea staan voor welke controles uitgevoerd dienen te worden. Wellicht is er ook ooit een overweging om de medicatie te stoppen? Dat geldt ook toch zeker voor de fluoxetine bij een stabiele patiënt? Dat is uw taak.
  Uw perikel heeft niets van doen met een overbelaste huisartsenzorg, maar met over-de-schutting-geneeskunde. Waar zijn we inderdaad mee bezig…

  [Reactie gewijzigd door Stuveling, Erik op 16-03-2023 20:49]

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Dank ik leer van uw reactie. Voortaan vraag ik de huisarts om de vervolgrecepten uit te willen schrijven en als er problemen zijn, kan hij contact met me opnemen (zie onder mijn telefoonnummer.
   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik... had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het onderhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

   • E.M. Stuveling

    Huisarts

    Mijn laatste alinea was misschien wat pittig. Fijn dat u wilt samenwerken (al zit ik niet uw gebied). Regionaal zijn overigens ook afspraken met cardiologen: sotalol, flecainide, nieuwe hartfalenmedicatie etc herhalen de huisartsen niet, maar bloeddr...ukmedicatie, bloedverdunners etc zit bij ons in de pen, geen probleem natuurlijk, en controleren wij jaarlijks.

 • N. Nap

  Huisarts, Hengelo

  Hier gaan echt mijn haren recht van overeind staan. Het gaat hier echt niet over tijd of onwil, het gaat hier alleen maar over verantwoordelijkheid. Deze psychiater vindt kennelijk dat je iemand ongezien deze flinke cocktail aan medicatie eeuwig kan ...blijven voorschrijven. Dat is wel een erg simpele visie op goede zorg. Ik zie dit veel mis gaan bij pogingen tot delegatie van zorg. Kennelijk zijn huisartsen nog de enige die zich verantwoordelijk voelen voor medicatie waar zij het recept voor schrijven? Overigens had ik zelf contact opgenomen met de psychiater om dit te bespreken en het niet via de patiënt gespeeld. Dat had waarschijnlijk een hoop ruis voorkomen en dan had dit flauwe praktijkperikel er ook niet gekomen.

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het ond...erhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

 • Y. Keehnen

  Huisarts , Leidschendam

  Nou eerlijk gezegd snap ik wel dat deze huisarts deze medicatie niet wil overnemen. Want hoe lang ga je met die stimulantia door, er komen halfjaarlijkse bloeddruk controles bij, bij volwassenen is lisdexamfetamine en dexamfetamine sowieso off-label ...en dan staat wel je handtekening eronder.
  U ziet het als recepten schrijven (wat inderdaad geen moeite is) maar dat is het natuurlijk niet alleen. De verantwoordelijkheid om regelmatig te evalueren of het nog goed gaat, op bijwerkingen en of voortzetting van de behandeling nog geïndiceerd is krijg je er gratis bij. En die verantwoordelijkheid kan je als huisarts niet dragen want je bent tenslotte geen psychiater.
  En ja, tíj́d hebben we daar ook niet voor. Maar dat is niet de voornaamste reden voor deze afwijzing tot overname van medicatie, denk ik zo.

  • G.W.C. van den Berg

   zelfstandig gevestigd psychiater

   Ik blijf verantwoordelijk en dat geldt ook voor mijn cardioloog wiens medicatie door de huisarts wordt voorgeschreven.
   Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onv...rede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het onderhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
   Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.

  • I.A.J.M. Meekes

   huisarts, EDE

   Inderdaad, het recept schrijven is niet moeilijk. Maar is dat tot St Juttemis? Wanneer moet er worden afbouwd, wat als dat niet lukt? Wil ik wel off label medicatie voorschrijven als huisarts? Wat moet er gemonitord? Signaleringsplan? En (wanneer) ...moet er weer contact opgenomen worden? Een beetje laf een patient zo terug te verwijzen. Als het niet goed gaat ben ik als huisarts van de grillen van zorgverzekeraars afhankelijk of patiënt uberhaupt nog weer ergens terecht kan. Dit is over de schutting gooien van een patient. Inderdaad waar zijn we met z'n allen mee bezig...

   • G.W.C. van den Berg

    zelfstandig gevestigd psychiater

    Uw reactie werpt een heel andere blik op de zaak dan ik had voorzien, dank hiervoor. Kennelijk leeft er onder huisartsen grote onvrede over de wijze waarop psychiaters hun patiënten in de huisartsenpraktijk "dumpen", daarvoor mijn excuses. In het ond...erhavige geval betreft het dex-amfetamine voor de behandeling van ADHD. Veel patiënten stoppen na een half jaar met die medicatie als ze hun zaakjes weer op orde hebben of gaan het situatief gebruiken. De mirtazapine gebruikt betreffende patiënt mogelijk niet meer, maar het staat wel in de ontslagbrief omdat ze het in de toekomst misschien toch nog een periode wil gebruiken en dan zou de huisarts de patiënt opnieuw moeten verwijzen, want het voorschrijven van psychofarmaca is inderdaad des psychiaters. De patiënt is geïnformeerd onder welke omstandigheden zij de fluoxetine kan gaan minderen. Na een jaar klachtenvrij te zijn kan ze elke jaar als de krokusjes in bloei staan een tabletje minder nemen. Ten slotte weet elke ex-patiënt van mij dat als ze mij een mail sturen zij binnen 14 dagen een afspraak krijgen , ik noem dit het huisartsenmodel.
    Deze reactie is misschien een beetje flauw omdat ik weet dat niet elke psychiater deze flexibiliteit wil opbrengen. Overigens hebben de meeste mensen tegenwoordig een bloeddrukmeter of kennen iemand die er eentje heeft, hetzelfde geldt voor een weegschaal. Als ik een patiënt ontsla, dan vergewis ik me ervan dat hij mondig genoeg is om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Telefonisch te bereiken op 06-22243990 buiten kantooruren en een kwartier voor het hele uur want dan heb ik toch niets te doen.
    Niet de hele ontslagbrief is in het perikel afgedrukt. Overigens een boeiende discussie wat is des huisarts en wat is dex medisch specialist

 

Perikel insturen

Heeft u iets meegemaakt wat u deed fronsen, foeteren of lachen? Deel het met uw collega's!

Stuur uw anekdote in

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.