Blogs & columns
Blog

Het AWBZ-bedrog - Henk van Gerven

6 reacties

Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven: zie de volgende tabel:

Uit deze tabel valt op te maken dat vanaf 2001 de premieopbrengsten (A + B) hoger waren dan de zorguitgaven (E). Dit verschil staat in kolom G. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media.

In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. De SP heeft het CPB gevraagd uit te rekenen wat er gebeurt als de AWBZ meer solidair over alle belastingschijven zou worden geheven en de opgebrachte premiegelden ook daadwerkelijk alleen aan zorg zouden worden uitgegeven.

Ruim driekwart van de huishoudens gaat er dan op vooruit, waarbij de laagste inkomens er gemiddeld ruim 2 procent op vooruit gaan en de allerhoogste inkomens (meer dan 5 maal het wettelijk minimumloon) er gemiddeld ruim 3 procent op achteruit gaan.

Deze gegevens maken duidelijk dat de AWBZ betaalbaar is uitgaande van de huidige opbrengsten en dat de betaalbaarheid voor driekwart van de huishoudens verder verbetert als we de premieheffing meer solidair maken. Het is derhalve een politieke keuze of we dit geld willen besteden aan de langdurige zorg.

Als hulpverlener is het goed je niet gek te laten maken door de mantra: de zorg is onbetaalbaar. Dat leidt tot onnodig cynisme. De miljardenbezuinigingen van dit kabinet zijn immers onnodig. Wat niet wegneemt dat er veel te besparen valt zonder te bezuinigen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de concurrentie tussen zorginstellingen, het afschaffen van de verantwoordingsbureaucratie en het kleinschaliger organiseren van de zorg.

Henk van Gerven
Kamerlid SP en oud-huisarts


Blogs ouderen ouderenzorg politiek
 • Henk van Gerven

  Henk van Gerven is oud-huisarts en Tweede Kamerlid voor de SP.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Henning

  AOW, Schiedam

  Behalve nederland. Heb alle andere EU;landen ziekenfondsen, En,in geen een andere eu land, is de zorgpremie en eigen bijdraage zo hoog als in NL; En,NL;heb helemaal niet de beste zorg van de EU: Nergens in de EU;is de prijzen voor medicijn,zo hoog al...s in nederland ?????????????? In denemarken enz, betaalt ze ziekenfonds,via de belastingen. In Belgie betaalt ze 75 euro pr.jaar, ziekenfonds, En een van de 4 ziekenfondsen had 38O millionen NEtTO winst,in 2014.

 • beenhakker

  airbrusher, emmeloord

  Dit verbaast me geen moment....Het volk Naaien is zo ongeveer het Mantra voor deze tijd....Word tijd dat Nederland de regering verantwoordelijk gaat houden voor dit gedrag

 • Martin

  Consultant, Eindhoven

  Wat een onzin, kijk eens naar de echte CBS cijfers. De zorguitgaven zijn in 6 jaar gestegen van 74 Miljard naar 94 Miljard. Dat is 20 Miljard aan kostenstijging in 6 jaar. De awbz dekt daar slechts marginaal iets van.

 • H.P.J. van Gerven

  arts/politicus, OSS Nederland

  Het CBS gaat uit van alle uitgaven van zorg en welzijn. En daarmee wordt een eerlijke discussie over de zorgkosten vertroebeld. De geraamde collectieve uitgaven voor de zorg zijn 66 miljard (netto Budgettair Kader Zorg) voor 2015, zie begroting VWS 2...015, pagina 7.

 • F.J.G.M. Sinel

  huisarts np, HEIJEN Nederland

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  Volgens mij zegt van Gerven twee dingen:

  1. Laten we in ons belastingstelsel voortaan de premies volksverzekeringen verdelen over alle belastingschijven. Dat levert een daling op van de belastingdruk in de lagere en een stijging van de belastingdruk... in de hogere schijven op. Logisc standpunt voor een SP-er: hoe meer nivellering hoe beter.

  2. Laten we de premieopbrengst AWBZ ook daadwerkelijk uitgeven aan AWBZ-zorg. Dat betekent een dikke 5 miljard bezuinigen op andere overheidsbestedingen of voor een dikke 5 miljard toename van de overall belastingdruk. Ik denk dat van Gerven dan voor de laatste optie kiest.
  Waarbij hij dan waarschijnlijk de hogere schijven wel weer zal weten te vinden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.