Inloggen
Blogs & columns
Blog

Er is geen andere vorm van geneeskunde

35 reacties

Een site van een therapeut die covid meent te kunnen behandelen. De therapeut roept dat besmetting een mythe is en Pasteur een fraudeur. Ook pathologische trillingen bij kanker kunnen bij hem verdwijnen na de behandeling met zijn bioresonantieapparaten en -preparaten. Zijn informatie is niet alleen wartaal en volledig onbetrouwbaar, hij legitimeert zijn benadering door op vermeende beperkingen van de reguliere geneeskunde te wijzen. Zijn verdienmodel hangt af van de kracht van zijn polemiek. Hij ondermijnt de medische wetenschap en speelt in op algemene onlustgevoelens van patiënten.

Omdat ik in de behandeling van chronische pijn geïnteresseerd ben, volgde ik een tijd geleden een opleiding voor artsen om acupunctuur te leren. Uiteraard leer je tijdens een dergelijke opleiding niet alleen honderden lokalisaties van punten, maar maak je ook kennis met een geheel andere invulling van de fysiologie van het menselijk lichaam. Een metafysische invulling, want de oude Chinezen peinsden alleen erover hoe de organen zouden kunnen werken. De wetenschappelijke benadering, zoals Claude Bernard dat in onze cultuur introduceerde in 1865, kende men immers toen in China niet.

Als je een opleiding gaat volgen waar je veel tijd en geld in investeert, neig je er aanvankelijk sterk toe om alles vrij serieus te nemen. Natuurlijk had een aantal artsen, onder wie ikzelf, grote moeite met de Chinese wijze visie op de functies van de belangrijkste organen. Maar goed, die twijfel offerden we graag op, omdat iets wat drieduizend jaar oud is toch zijn werking wel heeft bewezen, zo redeneerden we. En je wilt toch niet voor niets honderden punten uit je hoofd stampen om vervolgens te concluderen dat de interventie die je geleerd hebt niet een heel breed indicatiegebied heeft. Dat wisten we echter rond die tijd nog niet. Het was de tijd van vele kleine studietjes die methodologisch rammelden, maar waar vrijwel steeds mooie positieve effecten gevonden werden. Zelfs op gebieden als het draaien van de foetus in de uterus.

Die kleine studietjes heb ik toen breed uitgemeten in een Nederlandstalig boek over acupunctuur. En in een aantal artikelen. De mogelijke positie van de acupunctuur heb ik toen verdedigd door te wijzen op het feit dat binnen de reguliere geneeskunde ook nog steeds veel interventies onbewezen zijn. En dat er dus ruimte moet zijn voor ‘alternatieve vormen van geneeskunde’.

Inmiddels zijn er vele miljoenen uitgegeven aan grotere studies, en dat leidde tot het ineenschrompelen van het indicatiegebied voor acupunctuur.

De argumenten die je tegenwoordig hoort om je niet te laten vaccineren, komen ook veelal uit de hoek van artsen en therapeuten die een andere vorm van geneeskunde nastreven. Er is echter geen andere vorm van geneeskunde. Er is alleen geneeskunde waarbinnen plausibele interventies getoetst moeten en kunnen worden, en er kan geen plaats zijn voor pseudoargumenten.

Homeopathie zou ook werken door trillingen, zonder dat daarbij materie bij nodig is. De theorie rond homeopathie is bijzonder moeilijk navolgbaar en steunt uitsluitend op pseudoargumenten. Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’. En recente meta-analyses van de homeopathie bijvoorbeeld laten bijzonder kleine en vaak niet-significante effecten zien. Het wordt tijd dat we deze hoofdstukken van archaïsche geneeskunde afsluiten en ons gaan richten op moderne benaderingen hoe we het placebo-effect zo groot mogelijk kunnen maken. En dat heeft onder andere te maken met empathie, en met het opbouwen van een vertrouwensband tussen arts en patiënt. Daar zijn geen hoge verdunningen voor nodig. Noch trillingen.

Lees ook
Uitgelicht reactie

S. de Groot

huisarts, niet praktiserend, Eelderwolde

Helemaal eens !
In de geneeskunde hebben we teveel aannames gehad, zonder een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek. We spoten buscopan bij koliekpijn, we legden diabetici strenge diëten via een weegschaal op en schreven onze patiënten streng zoutarm voedsel voor bij hypertensie. Ook in de psychiatrie maakten we graag gebruik van de nieuwe antidepressiva die patiënten zouden genezen. Prozac werd een toverwoord.
Gelukkig is de hype van vele weinig onderbouwde interventies weggeëbd, doch dient er voor gewaakt te worden dat er weer een nieuw wiel wordt uitgevonden die nog geen kilometer heeft gedraaid.

 • Jan Keppel Hesselink

  Jan Keppel Hesselink is arts, farmacoloog en medisch bioloog. Hij adviseert op het gebied van research en ontwikkeling van geneesmiddelen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • F.J. Beijering

  arts n.p., Beverwijk

  Geachte Jan,

  Op diverse punten gaf je je visie, maar niet over de "anatomie " van de reguliere diagnose. Ik herhaal even: "dat de reguliere diagnose bestaat uit symptomen die worden verondersteld deel uit te maken van een samenhang met een causali...teit, daar geldt een analogische heuristiek met het model van de infectie ziekte.
  Men kan spreken van een seriëel model.
  De symptomen worden a priori verondersteld te leiden naar een oorzaak.

  Voor overige ziekten, zoals hoofdzakelijk de "metabole ziekten", volgen we dezelfde heuristiek nl. een verzameling van symptomen met een (nog hypothetische) oorzaak.

  Zal de navolgende behandeling in het geval van de Infectie ziekte kortstondig zijn omdat door het medicament een werkelijke oorzaak wordt aangepakt, bij een gemiddelde metabole ziekte zoals bv Hypothyreose wordt de behandeling al snel chronisch om dat de" target", een verlaagde T4, niet de werkelijke oorzaak is maar een resultante van een verstoord feed-back mechanisme. Het medicijn moduleert de aandoening.

  Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een gemiddelde hypertensie, waar oorzaken veel complexer zijn dan in het geval van de infectie ziekte. Niettemin is in beide gevallen de heuristiek van de methode dezelfde. (Patroon vergelijking)
  Op deze wijze wordt inzichtelijk dat het chronisch moeten gebruiken van medicamenten mede een gevolg is van de gelijkende diagnostische procedure.
  Een methode die geschikt is voor de Infectie ziekte wordt gebruikt ook voor ziekten met plurale causae. Herhaling van het innemen is een noodzakelijk gevolg en een chronische aandoening ligt om de hoek.

  Aannemelijk om te constateren dat chronische aandoeningen tevens worden veroorzaakt door de gebruikte (seriële) methode die dus wel naar wens werkt bij de infectie ziekte maar niet bij overige ziekten.
  Het model van de infectie ziekte past niet bij de pathofysiologie van meer interne ziekten.
  We onderkennen de infectie ziekte met 1 driver en multicausale aandoeningen met meerdere drivers.
  Het is alsof het aspect van herhaling (met confirmatie) - als belangrijk wetenschappelijk criterium - onderdeel is van chroniciteit.

  Kortom, er moge geen andere vorm van geneeskunde zijn, de gebruikte methode berust op het succes bij de effectiviteit van de behandeling van infectie ziekten (en deficiënties).
  Deze methode leidt echter bij algemeen gebruik voor interne aandoeningen tot chroniciteit van multicausale aandoeningen.

  De gevoelde beperking en onvermogen tot resolutie van chronische aandoeningen, neigt niet naar consulteren van een andere methode die wordt afgewezen wegens gebrek aan bewijs. Het voelt alsof je de duivel in huis haalt terwijl men het netelige koestert.
  De ontoereikendheid van analyse van de ontologie van symptomen reikt naar een ruimte met eenzelfde onbestemde (indefinite) gradient als de hoge verdunningen.
  Voor beiden geldt "where angels fear to tread".

  MVG.
  FB. • F.J. Beijering

  arts n.p.

  Geachte Jan,

  Dank voor deze aangename reactie. Ik had b.h.b.h. en las hem zojuist.
  Ik laat het even bezinken opdat mogelijk is later nog wat uit te diepen.

  mvg,
  FB.

 • F.J. Beijering

  arts n.p., Beverwijk

  Geachte Jan,

  Heel beknopt kan het volgende misschien tot consensus leiden; dat de reguliere diagnose bestaat uit symptomen die worden verondersteld deel uit te maken van een samenhang met een causaliteit, daar geldt een analogische heuristiek met ...het model van de infectie ziekte.
  Men kan spreken van een seriëel model.
  De symptomen worden a priori verondersteld te leiden naar een oorzaak.

  In het niet-reguliere i.c. Homeopathie is daar geen sprake van. De diagnose bestaat uit symptomen zonder causaal verband. Zij worden gevat in een model met parallelliteit.

  Om recht te doen aan het verdwijnen van een veelheid van symptomen (i.p.v. een causaal gericht complex) met een gelijkende remedie is het voorstelbaar dat een verdunning noodzakelijk is. Een homeopathische remedie is immers van oorsprong een gif.
  De heikele kwestie van de hogere verdunningen kan worden geantagoneerd door de gedachte dat ook de ontologie van de symptomen wezenlijk buiten analytisch bereik ligt. Het "onbereikbare" doet opgeld in beider cognitie.

  Het reguliere seriële model, met beperkt aantal symptomen is helemaal geschikt voor de RCT.
  Echter, naarmate de symptomen numeriek toenemen en het causale concept wordt verlaten vermag de RCT helaas geen voldoende onderbouwing bieden. De RCT, gegeven de structuur van de diagnose, biedt onderdak aan een beperkt aantal symptomen.

  Het probleem is dus niet zozeer het farmacologisch aspect als wel de karakteristieke kenmerken van de diagnostiek die "in het reguliere" onderling wel de (seriële) communis symptomen bevatten maar niet de (parallelle) propriï die geëigend zijn voor de individuele casus.
  De parallelle symptomen kennen wel een duidelijke hiërarchie in de interpretatie.

  De eis dat de homeopathie moet voldoen aan voorwaarden voor de RCT
  is vergelijkbaar daaraan te visualiseren een heel volk gelijk te stellen aan een random maar toch selecte groep. In dat geval is de bias van en door deze groep structureel geworden.

  Wanneer de homeopathie zou wegkwijnen zou een oorzaak zijn de obsessionele ( maar ook zo begrijpelijke) beheptheid met de causaliteit in het denken waarmee ook de patiënt wordt meegenomen.


  Met vriendelijke groet,
  Frank Beijering.


  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en duin

   Beste Frank.
   Dank voor de poging om homeopathische behandeling te begrijpen. Helaas raak ik het spoor bijster. Ik zal aangeven waarom.
   1. Je schrijft: "Om recht te doen aan het verdwijnen van een veelheid van symptomen met een gelijkende remedie is h...et voorstelbaar dat een verdunning noodzakelijk is."
   Ik begrijp niet vanuit welk denkraam het voorstelbaar is dat een verdunning (van een gif) noodzakelijk is om een symptomen cluster te doen verdwijnen.
   2. Je stelt: "De heikele kwestie van de hogere verdunningen kan worden geantagoneerd door de gedachte dat ook de ontologie van de symptomen wezenlijk buiten analytisch bereik ligt. Het "onbereikbare" doet opgeld in beider cognitie."
   Dat is een zin die heel gewichtig klinkt, maar in wezen zeg je ermee volgens mij dat de samenhang van de symptomen in hun 'zijn' niet door ons te begrijpen is (wezenlijk onkenbaar is), en dat we daardoor niet kunnen begrijpen waarom hogere verdunningen zinvol zouden kunnen zijn.
   3. Je stelt dat de RCT alleen van waarde is bij een beperkt aantal symptomen. Ik denk dat d geschiedenis van de RCT heeft laten zien dat je deze analytische benadering in kan zetten bij elk ziektebeeld, onafhankelijk hoeveel symptomen een ziektebeeld heeft. En er zijn moderne methoden van RCT waarbij iedere patient aan kan geven wat de symptomen zijn waarvan hij/zij het meeste last heeft. Van die symptomen kan je cluster maken en als eindpunt kiezen. Of de interventie nu homeopathie is, acupunctuur of faemacotherapie.
   4. Je maakt in je betoog niet duidelijk wat er dan in de plaats van causaliteit dan verder nog zou moeten zijn als 'driver' van de ziekte.

   Samenvattend constateer ik dat je een boeiende poging doet om uit te spreken wat de essentie van de homeopathie is, en dat waardeer ik. Ik denk echter dat je bovenstaande poging niet de helderheid biedt die nodig is om weldenkende artsen te overtuigen van het werkingsprincipe.

   Tenslotte, ik ben jaren lang lid geweest van de werkgroep antroposofische geneeskunde, en de werkgroep Fundamenteel Onderzoek van het Aetherische van het Bolk instituut. Ik vond dat buitengewoon interessant. Maar uiteindelijk zijn een aantal elementen die we daar bestudeerden, zoals de antroposofische beeldvormende diagnostiek via het uitkristalliseren van bloed gebleken niet voldoende waardevol te zijn. Ook blijkt bij nauwkeurig lezen van Steiner, dat er een heel bijzonder concept achter zijn denkwijze zit, die verwant lijkt te zijn met de homeopathie. Een denkwijze die romantisch is, en meer past bij het schilderen van mineralen en planten dan dat het een werkzame behandelvorm oplevert. Los van de eurythmie, de kunsttherapie en de antroposofische massages en verwante technieken. Deze laatsten laten zich echter allemaal makkelijk evalueren via onze reguliere technieken.

   Ik daag de homeopaten uit om een duidelijkere poging te doen om uit te leggen waarom de homeopathie ueberhaupt werkzaam zou zijn.

   Sowieso denk ik dat de centrale these van de homeopathie, dat je het gelijke met het gelijke kan genezen een filosofische hypothese is, die op zich nooit getoetst is. En dat de 'symptomen-complexen' die bijvoorbeeld ontstaan tijdens vergiftigen met arsenicum zouten zinvol zou zijn bij de behandeling van angsten. We hebben nu immers vele case-reports van patienten die zich suïcideerden met arsenicum zouten. Ik zie de parallel niet met het symptomen complex waarvoor homeopaten arsenicum inzetten...

   De suggestie op een homeopathische site voor artsen dat een arsenicum vergiftiging tegen gegaan zou kunnen worden met hoog verdund arsenicum is bijzonder boeiend. Ik denk niet dat ooit een homeopathisch arts dat zal durven op de IC bij een ernstige intoxicatie door arsenicum... ( Ik citeer uit de site: "a highly diluted homeopathic remedy that could treat numerous health conditions, including arsenic poisoning and toxicity").

   Zodoende snap ik nog steeds niet waarom een hoge verdunning van een toxine de symptomen van een vergiftiging (een overdosis) met dat toxine zou kunnen tegengaan.

   [Reactie gewijzigd door Keppel Hesselink, Jan op 27-02-2022 17:26]

 • A. Kaemingk

  psycholoog, blogger, docent Skillslab, Maastricht

  Ik ondersteun van harte je conclusie ("dat we ons gaan richten op moderne benaderingen hoe we het placebo-effect zo groot mogelijk kunnen maken. En dat heeft onder andere te maken met empathie, en met het opbouwen van een vertrouwensband tussen arts ...en patiënt"). Dat is mijns inziens inderdaad de sleutel.
  Ik herken ook je worsteling, je wil graag kunnen helpen met gevalideerde methoden. En die zijn er helaas maar heel beperkt.
  Maar als je zegt: "Er is echter geen andere vorm van geneeskunde. Er is alleen geneeskunde waarbinnen plausibele interventies getoetst moeten en kunnen worden, en er kan geen plaats zijn voor pseudoargumenten", dan ga je te snel voorbij aan het proces. Op zich lijkt het een geldige redenering, maar zolang we vooral nog heel erg veel niet weten over het menselijk lichaam en alle ingewikkelde interacties, zolang moeten we prutsepeteren, zoeken en uitproberen (waarschijnlijk tot in de eeuwigheid). Er bestaat niet zoiets als een 'enige echte geneeskunde'. Bovendien wordt er binnen de reguliere zorg net zo goed veel op basis van pseudoargumenten gedaan. Dat ze vaak valider klinken dan homeopathische verdunningen veroorzaakt valse schijn.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   Dank voor de reactie!
   Het is slechts semantiek, onze tegenstelling. Waarom? Jij schrijft dat het niet zo is dat er alleen maar de 'enige echte geneeskunde' bestaat, omdat we nog zoveel niet weten. Dat is precies de ingang die ik kies in de volgende r...edenering:

   Ik denk dat er wel een (1) gevalideerde geneeskunde bestaat, en ons enige rationele instrument in deze moderne chaos van opvattingen is de wetenschappelijke methode.

   Allerlei hypotheses over werkzaamheid, of dat nu over een ayurvedisch kruiden preparaat gaat of een high tech interventie, moeten getoetst worden op veiligheid en werkzaamheid. Als ze voldoen aan onze criteria worden ze opgenomen in het algemeen geaccepteerde medische kennismodel. Dan zijn ze dus niet meer 'experimenteel' , hypothetisch, of complementair. Dan zijn ze regulier geworden. Of de interventie werkt niet, of is onveilig en dan worden ze bewezen onwerkzame en onveilige interventies. Het blijven dan niet meer complementaire interventies die geïntegreerd moeten worden. Ze dienen verworpen te worden. Dat is een gevolgtrekking die 'gelovers in complementaire benaderingen' blijkbaar lastig vinden, zoals uit de vele reacties op mijn Blog is gebleken. Reden te meer om zo helder mogelijk het probleem te omschrijven! Dat hoop ik te doen in deze en komende Blogs.

   [Reactie gewijzigd door Keppel Hesselink, Jan op 21-02-2022 12:44]

 • G.O.V. Meijer

  arts voor integrale geneeskunde, Amsterdam


  Beste Jan,
  in reactie op wat je schrijft..
  Homeopathie is inderdaad moeilijk te begrijpen als je de werkelijkheid beperkt tot moleculen. De moderne fysica heeft aangetoond dat informatieoverdracht ook kan plaatsvinden op een ander niveau, bijvoo...rbeeld elektromagnetisch, net zoals in onze moderne communicatiemiddelen. De Franse hoogleraar kwantumfysica Marc Henry en de onlangs overleden Nobelprijswinnaar prof. Luc Montagnier, zijn twee van de vele wetenschappers die vanuit hun vakgebied hebben aangetoond dat homeopathie werkt. Op de website van het Homeopathic Research Institute (www.hri-research.org) en de website www.vhan.nl of www.homeopathie.nl kun je de onderzoeken vinden die hun bevindingen bevestigen.
  Ik weet dat je het moeilijk vindt om dit te begrijpen en het is inderdaad niet te begrijpen vanuit de farmacologie die gebaseerd is op de biochemie, maar wel vanuit de moderne biofysica. En wat je zegt over landen waar homeopathie niet zou worden toegestaan, klopt niet. In Duitsland heeft een homeopathisch arts een aparte, beschermde status en wordt homeopathische nascholing voor artsen net zo geaccrediteerd als andere specialismen. In Zwitserland wordt homeopathie door artsen volledig vergoed vanuit de basisverzekering, net zoals in grote delen van Italië en in Portugal. Onder andere in India, Brazilië en de staat Washington (VS) is homeopathie een medisch specialisme. In de VS wordt homeopathie toegepast in een van de grootste kankercentra, het MD Anderson Cancer Center, evenals in het academisch ziekenhuis van Wenen en Straatsburg. Dr. Jean-Lionel Bagot heeft daar aangetoond dat (SCO) zijn patiënten met ondersteuning van homeopathie niet alleen minder last hebben van bijwerkingen (van reguliere medicatie en bestraling) maar daardoor ook langer leven.
  Hoe fijn zou het zijn als de krachten gebundeld zouden worden en we elkaar zouden aanvullen in plaats van bestrijden.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   Amica Meijer,

   Altijd zijn er wat voorbeelden te vinden van landen die het anders zien. Feit is dat wereldwijd de homeopathie langzaam wegkwijnt.

   In Nederland is het boeiend dat de de voorzitter van de Reclame Code Commissie (RCC) eind juli 20...20 een hele duidelijke uitspraak heeft gegeven over de claims op dit gebied. Dat o.a. op basis van het 2017 gepubliceerd onderzoek van de EASAC (the association of the National Academies of Science of the EU Member States, Norway and Switzerland).

   Het argument dat homeopathie zou kunnen werken omdat kwantumfysica bestaat geldt niet. Kwantumfysica heeft wetten beschreven die op kwantum niveau werken, maar dat houdt niet in dat deze wetten ook binnen de farmacologie een relevante invloed hebben. Bovendien hebben genoemde geleerden geen enkel klinisch overtuigend bewijs geleverd van dat de interventie werkt.

   het wordt tijd dat we ons afvragen bij welke patienten deze interventies effecten op leveren, en dan die effecten niet toeschrijven aan invloeden van niet-aanwezige moleculen, maar aan de enorme verbeeldingskracht van de mensen. Dan kunnen we de homeopathie en de acupunctuur verlaten en ons richten op de essentie: hoe de verbeeldingskracht van mensen te versterken, zonder daarvoor achterhaalde concepten te hoeven te gebruiken. Ik denk dat we zo de geneeskunde veel meer vooruit brengen, dan te blijven hangen in Hahnemann hocuspocus.

   • G.O.V. Meijer

    Arts IM, amsterdam

    Beste Jan,

    Waarop baseer je jouw mening dat homeopathie kwijnende zou zijn in de wereld. Ik ga er maar vanuit dat dat jouw wens of verbeelding is, want dit berust niet op feiten. Zie mijn eerdere reactie.

    Goed dat je de EASAC aanhaalt. Deze ver...eniging heeft geen eigen onderzoek gedaan maar haar (voor)oordeel gebaseerd op twee onderzoeken, het zogenaamde Australië rapport (2e , het 1e verdween in een lade en de onderzoekers zijn ontslagen, pas na veel gedoe kwam het boven water) en het onderzoek van Sjang en Egger (zie het onderzoek van Lutke en Rutten). Beide onderzoeken zijn de enige die negatief oordeelden over homeopathie en beide bleken achteraf gemanipuleerd. De uitkomst werd extreem luid en breed gedeeld werd. Informatie hierover kun je vinden op de eerder genoemde websites. Misschien goed je eerst in een onderwerp te verdiepen voordat dat je een oordeel uitspreekt!

    Over welk oordeel van de Reclame Code Commissie je het hebt, is mij onduidelijk. Volgens mij is deze commissie niet bedoeld om wetenschappelijk onderzoek te beoordelen.

    Wat betreft de groei van homeopathie in de wereld: deze behandelmethode bestaat al meer dan tweehonderd jaar en bloeit meer dan ooit tevoren. Steeds meer collegae ervaren dat de reguliere medicatie haar waarde heeft en grenzen. Een aantal van hen verdiept zich - naast leefstijlgeneeskunde - ook in complementaire behandelmethoden.

    De meeste complementaire behandelmethoden zijn bedoeld om het zelfherstellend vermogen te stimuleren. Zelf vind ik ethiek erg belangrijk en Het ethisch raamwerk, zoals beschreven door M. Cohen in 2005 in Peadiatrics zou een mooie basis voor werkelijk veilige en goede patiënt gerichte gezondheidszorg kunnen zijn.
    Hypnotherapie en Mindfulness zijn daar mooie voorbeelden van, daar geloofde je ook in, ook daar komen geen moleculen aan te pas.

    Frank Zappa zei al:

    ‘De geest is als een parachute. Hij werkt alleen als hij open is.’

    Fijne dag, Jan.

    • J.M. Keppel Hesselink

     pijnarts, Bosch en Duin

     Amica,

     In bovenstaand stukje geef je geen enkel inhoudelijk argument, alleen maar contextuele info.

     Misschien is het het meest zinvol om kort op je laatste opmerking in te gaan" "Hypnotherapie en Mindfulness zijn daar mooie voorbeelden van, d...aar geloofde je ook in, ook daar komen geen moleculen aan te pas."

     Ik geloof persoonlijk dat het binnen de wetenschap niet om geloof gaat. Het verschil tussen geloof en wetenschap is al op vele plekken uitgewerkt. Geloven doe je in iets dat (nog) niet bewezen is. Ik geloof dan ook niet in hypnotherapie en mindfulness. Er zijn goede studies gedaan waaruit blijkt dat die interventies effectief en veilig zijn.

     Verder zeg je hierover: " ook daar komen geen moleculen aan te pas." Dat is een kortsluiting die ik niet kan navoelen. Zowel bij hypnotherapie als bij mindfulness is er een aantoonbare impact op ons autonoom zenuwstelsel, groter dan alleen het placebo-effect. Daar komen dus meer neurotransmitters aan het bod dan alleen door het 'erin geloven'.
     PET scanning etc geeft dat al aan. Overigens bij placebo effecten spelen ook moleculen een rol. In onze hersenen. Maar over die moleculen had ik het niet. Bij homeopathie moeten we geloven...dat de werking ontstaat door iets dat niet-moleculair is, in afwezigheid van moleculen.
     Dat is de kern van de homeopathie en niemand die duidelijk kan maken hoe dat 'potentieren' nu precies in zijn werkt gaat.

     Maar duidelijk is dat we bij homeopathie op het gebied van het geloof opereren, dat is OK voor mij. Het is alleen geen bewezen wetenschap. Maar geloof kan ook werken.

     Wat ik hier probeer aan te geven, is dat alleen bewezen interventies plaats hebben binnen de geneeskunde, en dat als een interventie effectief en veilig is het automatisch deel wordt van de geneeskunde. Er is dus geen plaats voor alternatieve geneeskunde. Wel voor alternatief geloven. Maar noem dat geen geneeskunde.

     Het tweede dat ik probeerde aan te geven is dat we ons niet meer zouden moeten richten op achterhaalde denkconcepten uit het verleden, 'omdat ze zo oud en eerbiedwaardig zijn'. Maar een nieuwe geneeskunde moeten ontwikkelen die de essentie van zelfheling verder uitwerkt. En om dat te doen moeten we acupunctuur en homeopathie, en verwante benaderingen achter ons laten. Anders komen we nooit in de helderheid die we nodig hebben, en blijven we in wazige metafysische concepten ronddolen.

     • G.O.V. Meijer

      Arts IM, Amsterdam

      Beste Jan,
      Je hebt mij persoonlijk gevraagd te reageren op jouw blog en aangegeven dat je er nog meer gaat schrijven.
      Nu ben ik erop ingegaan, gewaarschuwd en wetende dat dit een heilloze exercitie is, jij weet alles en weet alles het beste.

      V...oor collega's die wel verder durven kijken en interesse hebben in de hele mens adviseer ik eens op de genoemde sites te kijken, er is zoveel meer mogelijk.
      www.homeopathie.nl en https://www.hri-research.org/

 • M.J. Smulders

  gepensioneerd huisarts , Den Bosch

  "Er is geen andere vorm van geneeskunde" . Voor "licht" hebben we in de natuurkunde de golf- en de deeltjestheorie. Best wel handig want met beide theorieën zijn fenomenen te verklaren die in de andere theorie niet te verklaren zijn. En zo zijn e...r in veel wetenschappen allerlei soms elkaar aanvullende, soms elkaar bekritiserende stromingen . Het lijkt wel of de geneeskunde de enige 'wetenschap' is waar een 'andere' stromingen überhaubt niet getolereerd worden en overladen met verdachtmakingen . Jammer.
  Nu ook weer deze mening van Jan Keppel. Ik citeer :"Er is echter geen andere vorm van geneeskunde. Er is alleen geneeskunde waarbinnen plausibele interventies getoetst moeten en kunnen worden, en er kan geen plaats zijn voor pseudoargumenten". De essentie van deze misvatting is dat plausibiliteit onderliggend en als voorwaardelijk wordt gezien aan wetenschappelijkheid. Dit is een houding die ondersteunend is voor het heersende paradigma is en wetenschappelijke vooruitgang blokkeert.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en duin

   Amice Smulders, dank voor de reactie.

   Het beroepen op plausibiliteit van een interventie heeft als doel om zo veel mogelijk te focussen op wat mogelijk van waarde is, en om de kans dat we fondsen besteden aan onzin zo klein mogelijk te maken.

   Uit...eraard is er altijd een kleine kans iets unieks en niet-plausibels over het hoofd te zien. Maar tot nu toe bleken alle niet-plausibele interventies ook niet bewijsbaar.

   Vandaar dat het plausabiliteitsprincipe bij het selecteren van mogelijk relevante interventies belangrijk is. Dan is de kans dat we onderzoeksgelden verspillen het kleinst.

   [Reactie gewijzigd door Keppel Hesselink, Jan op 20-02-2022 16:47]

 • J.M. Keppel Hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  Beste Frans,

  Uiteraard heb ik de collega al enkele weken geleden aangegeven dit ik haar behandeling in een Blog wilde bespreken, en of ze bereid was me aan te geven, op basis van welke wetenschappelijke feiten ze meent dat het 'beter brein protoco...l' met een infuus van een supplement inderdaad een 'beter brein' oplevert. Ik kreeg echter geen antwoord. Ik heb zelfs een herinnerings-email gestuurd. Dus ze kan nog reageren...

  Ik begrijp dat de AVIG pleit voor een benadering die 'evidence based' is, een dergelijke benadering mocht ik indertijd met betrekking tot de bioresonantie niet aantreffen. Als de AVIG nu echt serieus geworden is, dan is het vreemd dat er een sectie is met de naam "Biofysische Geneeskunde". In al de jaren dat artsen in Nederland (en Duitsland) bioresonantie hanteerden is er een vrij grote hoeveelheid studies gepubliceerd, die aantonen dat deze methode zelfs voor haar kern-indicatie onbetrouwbaar is.

  Mijn stelling is dus nog actueel: er is maar een geneeskunde - en dat is geneeskunde die steunt op interventies die bewezen zijn. Zodra een interventie bewezen is (bv hypnotherapie bij kinderen met functionele klachten) dan wordt het vanzelf geïntegreerd...in de reguliere geneeskunde.

  • F.C. Kusse

   arts voor integrale geneeskunde

   Beste Jan,

   Met de stelling dat er maar één geneeskunde is ben ik het geheel; eens. Ik zie echter dat er verschillende invullingen zijn binnen die geneeskunde. Zo zijn er chirurgen, internisten en ook artsen die complementaire behandelmethoden toe...passen of hypnotherapie: stimuleren van het zelfherstellend vermogen. Iedere arts probeert mensen te helpen met die methode die bij hem/haar past en die de patiënt wil. Wat betreft de evidence is bij zowel de reguliere als de complementaire behandelmethoden nog veel winst te behalen.. Bij beide behandelmethoden ligt dat rond de 40%. Dat betekent niet dat een methode niet werkt als die nog niet volledig bewezen is. Belangrijk bij het ethisch raamwerk dat door het Amerikaanse consortium gehanteerd wordt, is dat een nog niet bewezen methode in ieder geval veilig is. Ik neem aan dat resonantietherapie geen schade toebrengt.
   Eén van de pijlers van EBM is overigens de wens van de patiënt en die heeft zich bij een recent onderzoek van CBS zeer positief uitgesproken voor integrale geneeskunde, de combinatie van regulier en complementair. De tweede pijler is de expertise van de arts. De derde pijler gaat over het best beschikbare bewijs. Evidence Based Medicine wordt vaak misbruikt om behandelmethoden af te keuren waar men niet in gelooft. Sackett cs heeft juist veel ruimte gegeven voor een eigen invulling. Ik neem aan dat we allemaal voor ogen hebben de patiënt zo gezond mogelijk te maken/houden.
   Ook de World Health Assemblyvan de WHO heeft zich uitgesproken. Al in 2014 heeft zij de lidstaten - dus ook Nederland - opgeroepen traditionele en complementaire behandelmethoden te implementeren binnen de nationale gezondheidszorg.
   Laten we onze energie daar op richten en proberen samen te werken in plaats van elkaar te bestrijden!

   • J.M. Keppel Hesselink

    pijnarts, Bosch en Duin

    Beste Frans, ik zal op een element van je betoog ingaan, daar waar je zegt: "Ik neem aan dat resonantietherapie geen schade toebrengt."
    Ik zie veel patienten die door bioresonantie therapeuten behandeld zijn. Vrijwel allemaal somatiseren sterk. Of ...hebben conversies ontwikkeld. Omdat er van alles schort aan hun organen. Meestal vooral de lever, maar ook de nieren en de milt moeten het ontgelden.
    Bij bioresonantie therapeuten en artsen worden klachten die veelal binnen de SOLK categorie horen gelegitimeerd door de zinloze en zelfs onzinnige meetwaarden die de patient te zien krijgt. Vastgekoppeld aan een indrukwekkend apparaat, gekoppeld aan een computer worden patienten doorgemeten op allerlei orgaan waarden.
    De zinloze metingen worden vervolgens gebruikt om een aantal zinloze en dure preparaten voor te schrijven. Als iets de nieuwe kleren van de keizer is, is het dit wel. De schade is niet alleen materieel, maar vooral fysiek. De patienten denken serieus na het bezoek van een bioresonantie therapeut dat ze 'iets' hebben. "Iets' dat 'gewone dokters' altijd over het hoofd gezien hebben. Daarna zijn ze vrijwel ongeneeslijk geworden voor normale interventies. Want het is immers 'gemeten' en het is 'energetisch'. Of whatever. Dat is pas iatrogene schade.
    Implementeren van complementaire geneeskunde is een ramp. Het is een politieke agenda geworden.

    Er valt niets te implementeren als het niet bewezen is. En als het niet bewezen is, is het een hypothese, en geen complementaire geneeskunde. En als het bewezen is, is het geen complementaire geneeskunde, maar gewone reguliere geneeskunde geworden. Hoe simpel kan het zijn. Maar helder denken is niet het sterkste element in en politiek toneelspel zoals we dat zien binnen de WHO.

    We houden onszelf ernstig voor de gek. En de patienten ook. Ze mogen me uitnodigen bij de WHO, dat zal ik eens uitleggen hoe zinloos integreren van complementaire geneeskunde is.

    • F.C. Kusse

     arts voor integrale geneeskunde

     Beste Jan,

     Graag zou ik de casestudies zien van de vele patiënten die jij hebt gezien (en nog ziet?) die eerder bij een arts voor integrale geneeskunde zijn geweest. Je hebt mijn e-mail adres.
     Daar kunnen we van leren, als ze bestaan.
     Een verd...ere uitwisseling via deze weg lijkt mij zinloos. Je bent van een wetenschappelijke open-minded arts voor integrale geneeskunde opgeschoven richting allesweter die niet bereid is zijn eigen mening in twijfel te trekken..
     Ik werk liever mee aan een geneeskunde waar artsen openstaan voor elkaars mening, inzichten en ervaringen, zonder vooroordelen. Waar een gezonde wetenschappelijke twijfel aanwezig is, en waar de patiënt en zijn/haar wens centraal staat.
     Het ga je goed!

     • J.M. Keppel Hesselink

      pijnarts, Bosch en Duin

      Beste Frans,

      ik zie vele patienten, allen met neuropathische pijn. De verhalen die ze vertellen nadat ze bij een bioresonantie arts/therapeut zijn geweest kan ik heel simpel samenvatten. Ze zijn allemaal geschrokken door de vele verstoorde orgaan...functies. Ze geloven allemaal dat er iets fundamenteel mis is met hun lijf, en het kost me meestal een geheel consult om ze langzaam te onttrekken aan de waanideeën die ze ontwikkeld hebben op basis van de meetwaarden van deze bizarre apparaten.

      Je reactie op mijn BLOG is kenmerkend voor gelovers. Als ik niet meer meegeloof na vele decaden in de praktijk van de complementaire geneeskunde gewerkt te hebben, dan ben ik dus opgeschoten naar een betweter waarmee niet te communiceren valt. Met vooroordelen uiteraard.

      Zo val jezelf in de valkuil die je mij verwijt.

      Ik probeer al jaren, sinds dat ik lid van de artsen acupuncturisten vereniging en voorzitter van hun wetenschapscommissie was, om een dialoog op basis van feiten aan te gaan. Dat dialoog blijkt onmogelijk te zijn. Op het moment dat de contextuele argumenten opdrogen, wordt ik veroordeelt tot een betweter met vooroordelen. Dat is de beste wijze om een discussie in de kiem te smoren.

      Ik ben nooit anders dan open-minded geweest, en daarom heb ik ook vele complementaire richtingen bestudeerd, en heb het me eigen gemaakt. Binnen de stichting IOCOB hebben we altijd open-minded honderden verschillende vormen van complementair handelen besproken. Opvallend is dat er slechts weinige van die stromingen waardevol bleken te zijn. Door open-minded te zijn ben ik tot de conclusie gekomen dat het succes van veel complementaire interventies puur en alleen op de verbeeldingskracht van de persoon gebaseerd zijn. In mijn meest recente artikel over symbolisch helen, dat ik schreef met de antropoloog professor Winkelman, kan je precies lezen waarom homeopathie werkt. Je hoeft alleen voor 'Kambo' homeopathie te substitueren. Dan begrijp je misschien beter wat ik probeer te zeggen. Je kan de PDF hier vinden.
      https://integraltranspersonallife.com/wp-content/uploads/2019/06/JTP_Calabrese-Rotonda-Lattuada-2019.pdf

      Je begrijpt dan ook waarom ik het zo belangrijk vind om archaische interventies als acupunctuur en homeopathie achter ons te laten, en de essentie ervan mee te nemen in ontdekken van betere methoden van genezen. En die essentie is hoe de verbeeldingskracht van de patient maximaal te ontwikkelen. Zodat die meewerkt in het genezingsproces. Dat is natuurlijk helen namelijk.

 • J.V.M. Noordeloos

  Huisarts, n.p., homeopathisch arts, Bloemendaal

  De heer Keppel Hesslink haalt veel zaken door elkaar en gooit van alles op één hoop. Als huisarts die bijna 34 jaar naast de reguliere geneeskunde ook homeopathie heeft toegepast, beperk ik mij tot de homeopathie. Ik neem hierbij afstand van niet-art...sen en antivaxxers.
  Homeopathie werkt niet door trillingen, zonder dat daarbij materie nodig is. Elk homeopathisch middel wordt gepotentieerd vanuit de materie. De theorie is door elk weldenkend mens te begrijpen. Op de website vhan.nl zijn de wetenschappelijke onderzoeken te lezen.
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat homeopathie meer doet dan placebo alleen. De stichting VHAN bevordert en ondersteunt verder wetenschappelijk onderzoek. Ook homeopathie kan getoetst worden. Binnen de homeopathie is er geen plaats voor pseudoargumenten.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   Amice Noordeloos,

   Uw reactie is alchemistisch, daar waar u schrijft: "Homeopathie werkt niet door trillingen, zonder dat daarbij materie nodig is. Elk homeopathisch middel wordt gepotentieerd vanuit de materie. "

   Ik waag te betwijfelen of die... 2 zinnen door elk weldenkend mens te begrijpen zijn. Het feit dat homeopathie de laatste decaden in toenemende mate getoetst is, heeft ertoe geleid dat in veel landen de homeopathie inmiddels verworpen is als medische interventie. Het feit dat men binnen de homeopathie uitgaat van een werking van een pilletje of een vloeistof waar geen enkel molecuul in zit, geeft al aan dat u een uitleg probleem heeft aan al diegenen die scheikunde (en farmacologie) gestudeerd hebben.

   Homeopathie in de tijd van Hanhnemann was geweldig, want in plaats van patienten te vergiftigen met een kwikverbinding, kon een bijwerkingsloze behandeling gegeven worden. Dat is anno de 21ste eeuw anders.

   Omdat er in de meeste homeopathische verdunningen (eufemistisch aangeduid als 'potentieringen') geen moleculen meer rondzweven, is uitleg over hoe het dan wel kan werken aan iedere weldenkend mens op zijn minst een bijzonder grote uitdaging...

 • G.P.J. Jonkers

  uitgever, Haarlem

  Bijzonder om de 'waarheid in pacht' te hebben. Een hele verantwoording. "Er zijn geen.." en "Er bestaat niet zoiets als..".. Wauw.. Dat heet in goed Nederlands al snel een 'betweter', ook als hij meent álle wetenschappelijke lectuur te hebben gezien... op dit gebied van de geneesKUNST.. Zo heette dat vroeger, maar nu moet het via het hoofd. Eeuwenlang werkende middelen, die denigrerend als 'kwakzalverij' worden betiteld.
  Heb respect voor dát wat je nog niet weet. Besef dat JUIST door je weerstand en het gevoel 'het te weten', je jezelf klem zet, áchter dat 'hek-van-zekerheid'.. Je sluit niks buiten, je zet jezelf gevangen..!!
  En dan natuurlijk de rol van Big Pharma, die op z'n minst uiterst dubieus is. Op geraffineerde, doortrapte wijze natuurlijke middelen -via o.a financieel lobbywerk- in het 'verdachtenbankje' zet en zelf miljardenboetes opstrijkt voor oplichting, manipulatie, leugens en schadelijke praktijken. Boetes die fluitend worden afgeschreven van de tientallen miljarden grote KWARTAALwinsten..

  Respect voor dat wat was, is en altijd zal blijven. Mensen niet afzeiken, omdat ze niet voldoen aan het door jou aangehangen SCHIMMIGE wetenschappelijke narratief.. Heb en houdt een OPEN MIND. En stop met het veroordelen van mensen o.b.v. jouw waarheid. En laat die ander stoppen, door hem INHOUDELIJK van repliek/reactie te DIENEN..

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   De heer Jonkers, uitgever te Haarlem: U verwisselt feiten met processen, dat zie je veel bij niet-artsen die meningen hebben over de wetenschap.

   U zou kunnen beginnen met te proberen te achterhalen wat binnen de medische wetenschap onder bewijs v...erstaan wordt. Die middelen worden wel eeuwenlang gebruikt, net zoals aderlaten en blaren zetten, of purgeren, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze werkzaam zijn. Er is dus geen duidelijk bewijs voor de werkzaamheid van die eeuwenlang gebruikte middelen.

   Respect hebben voor medische onzin is zinloos. Respect hebben voor niet bewezen werkzame behandelingen is ook zinloos.

   U kent wel de buzz woorden, zoals ons schimmige wetenschappelijke narratief. Boeiend dat u die veroordeling zo uitspreekt, want u valt dan precies in de valkuil van de 'betweter' die Uzelf aan de orde stelt voor mij.

   En verder is boeiend, dat ondanks ik mijn anders denkende alternatief werkende colleague expliciet heb uitgenodigd om op mijn Column te reageren, met argumenten liefst, dat geen enkele AVIG arts hier de degens wil kruisen met als doel helderheid in woorden en opvattingen. Uzelf levert ook niet een enkel argument in uw relaas. Uitsluitend vooroordelen worden uitgesproken over wetenschap, Big Pharma en Oeroude middelen. Een zeer boeiende reactie...


   • G.P.J. Jonkers

    uitgever

    De hautaine -tussen de regels door- minachting druipt eraf. In goed Nederlands noemen we dit een 'betweter'. Kan het zijn dat u niet snapt wat ik bedoel? Dienen mensen die U NIET BEGRIJPT, af te worden geserveerd, o.b.v. uw vermeende 'wijsheid'..??
    ...
    U gaat met uw reactie -als door een wesp gestoken- gewoon door op de -voor u juiste- ingeslagen weg; daarmee mijn punt bevestigend. Uw waarheid is voortgekomen uit de METENschap, die u -naar goed gebruik bij 'wetenschappers'- als DE waarheid meent te moeten toepassen. Een ware wetenschapper stelt CONTINUE zijn weten ter discussie. U stelt niet eens een vraag..?? Wat een bizar, zelfbevestigend verhaal manifesteert u daardoor. Zie je het niet, dan zie je het niet. Het zij zo. En ja, dat geldt ook voor mij ;-)

    Ik wens u een mooi leven verder, veel wijsheid en de gave om uw hautaine houding ZELF te bezien en toetsen.

    • J.M. Keppel Hesselink

     pijnarts, Bosch en Duin

     Er is een enorm misverstand onder niet-wetenschappers wat wetenschap is. Wetenschap is niet 'continu het weten ter discussie stellen', alhoewel enkele Franse moderne filosofen uit de poostmoderne tijd die visie aanhangen.

     Wetenschap is een method...e van onderzoek. Een methode die zowel hier als in Yokohama op dezelfde wijze toegepast identieke antwoorden geeft op wetenschappelijk gestelde vragen door middel van de resultaten van dat experiment. Zodra er nieuwe methoden ontwikkeld zijn, kunnen die weer ingezet worden. Zo stapt de wetenschap van bevinding naar bevinding.

     Binnen diverse stromingen van de Geïntegreerde Geneeskunde zijn die stappen ook gezet. En als resultaat droogde de claims van vele complementaire interventies op als sneeuw voor de zon. En datgene dat over blijft, en dat methodologisch fatsoenlijk bewezen is, dat wordt opgenomen in de geneeskunde.

     Ik heb de gelegenheid gehad om vele decaden te pionieren binnen de Geïntegreerde Geneeskunde, en ken daardoor vrijwel alle drogredeneringen die ingezet worden binnen dit veld door en door.

     Een van die argumenten is de absolute relativiteit van alles, dat iedereen zijn 'eigen waarheid' zou hebben en zelfs scheppen. Er is een Nederlandse filosoof die dat in heel mooie en simpele stukjes bijzonder goed doorgeprikt heeft. Jan van Eijck, ik raad u aan om zijn laatste Blog te lezen: "Twijfelen aan de Werkelijkheid (47)". Die Blog is geniaal!

     Zodoende zie ik niet zo zeer dat ik de waarheid in pacht heb, maar dat er binnen de Geïntegreerde Geneeskunde een groot aantal onjuiste opvattingen heersen, die gebaseerd zijn op geloof en niet op 'weten'.
     Vandaar.

 • R.A.V. Smit

  Psychiater, Papendrecht

  ...en toch worden alternatieve geneeswijzen vergoed in de aanvullende pakketten van o.a. " de ziektekostenverzekeraar voor ons" ( IZZ / CZ). Hierover opheldering gevraagd, waarop antwoord was: " Omdat onze leden dat zo willen" . Je zou toch denken d...at dit niet standaard in aanvullend pakket zou moeten zitten, maar hoogstens in eigen pakket. Blijkbaar zijn er veel werkenden in de zorg -hoe vreemd ook- die dit als iets zinvols zien.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   Een element die de ziektekostenverzekeraars mogelijk mee laten wegen , is dat als bijvoorbeeld mensen geloven in de homeopathie, ze ook een groter positief effect kunnen tonen als ze homeopathisch behandeld worden....

 • S. van Rijswijk

  Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, Apeldoorn

  Als artsen dit soort kwakzalverij niet duidelijk en luid veroordelen schieten wij onze kwetsbaarste patiënten tekort en vallen zij ten prooi aan gewetenloze geldgraaiers. Heel goed dat hier aandacht voor is!

 • S. de Groot

  huisarts, niet praktiserend, Eelderwolde

  Helemaal eens !
  In de geneeskunde hebben we teveel aannames gehad, zonder een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek. We spoten buscopan bij koliekpijn, we legden diabetici strenge diëten via een weegschaal op en schreven onze patiënten streng zoutar...m voedsel voor bij hypertensie. Ook in de psychiatrie maakten we graag gebruik van de nieuwe antidepressiva die patiënten zouden genezen. Prozac werd een toverwoord.
  Gelukkig is de hype van vele weinig onderbouwde interventies weggeëbd, doch dient er voor gewaakt te worden dat er weer een nieuw wiel wordt uitgevonden die nog geen kilometer heeft gedraaid.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   Aannames zonder een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek vormen de basis van stromingen die zich verenigen onder de term 'Integrale Geneeskunde'. Het is te bizar voor woorden dat anno 2022 een arts voor Integrale Geneeskunde, zoals ze zich zelf noem...t, op het net bioresonantie aanbeveelt voor de volgende aandoeningen: "Allergie, Hooikoorts Eczeem Darmklachten Hoofdpijn Moeheid Blaasontsteking Pijn Artrose Wervelkolomblokkades Verkoudheid." Bioresonantie is een 'holistische' behandeling die daar waar ze ooit onderzocht is, nooit enig geclaimd effect bleek te hebben. Kortom, zelfs na het bewijzen dat het een onzinnige therapie is, wordt deze methode nog steeds binnen de 'Integrale Geneeskunde' aangehangen. Dit soort niet onderbouwde interventies blijven helaas bij artsen, maar vooral bij vele therapeuten, zeer populair.

 • Prop

  jeugdarts, Breda

  Helemaal mee eens, Jan!
  Ik kom, in mijn werk met jongeren met zorgelijk schoolverzuim, ook nogal eens bijzondere visies en behandelingen tegen.
  Nav een aantal trieste zaken, heb ik besloten veel duidelijker te moeten zijn, desnoods confronterend. ...Met uiteindelijk doel om een jongere ook echt die ondersteuning te laten krijgen die nodig lijkt en niet zomaar mee te gaan in het -vaak niet goed onderbouwde- interessants wat wordt beweerd en aangeboden.
  Ook verbaas ik mij over lokale initiatieven als een "natuurlijk" consultatiebureau, compleet met "onderbouwde" complementaire adviezen.

  • J.M. Keppel Hesselink

   pijnarts, Bosch en Duin

   Heel herkenbaar de vaagheid en algemeenheid op die website van het 'natuurlijk consultatie bureau', daar waar ze stellen: "Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering waarbij gekeken wordt naar lichamelijke, emotionele, mentale, spiri...tuele en sociale behoeften." Dat is zo een open deur, daarmee wordt eigenlijk niets gezegd. Woorden zoals een 'holistische benadering' zijn eveneens totaal nietszeggend. Niemand kan een fatsoenlijke omschrijving geven van wat we onder 'holistisch' zouden moeten begrijpen. Het is niets meer dan de nieuwe kleren van de keizer en een verdienmodel om zich af te zetten tegen de concurrent...

   • F.C. Kusse

    arts voor integrale geneeskunde

    Beste Jan,

    Jouw column getuigt niet van een wetenschappelijke instelling. Een discussie over behandelmethoden als homeopathie en acupunctuur hoort te gebeuren in een wetenschappelijke setting, met ter zake deskundigen, en niet via een column waar...in alleen jouw mening geldt, op basis van welke onderzoeken? Dat gebeurt helaas al te veel, ook in Medisch Contact.
    Hetzelfde geldt voor jouw uitspraken over artsen die kritisch zijn op de coronavaccinaties. Ik ken artsen voor integrale geneeskunde die er een groot voorstander van zijn en ik ken zeer regulier werkende artsen die hier zeer kritisch over zijn. Een open dialoog op basis van feiten is de enige manier om hier verder mee te komen. Zie o.a. de petitie van Jona Walk, vaccinologe.
    Ik weet dat jij teleurgesteld bent geraakt in acupunctuur en veel tegenwerking hebt ondervonden van collega's die hun leven in dienst hebben gesteld van het bestrijden van methoden die zij niet zien zitten. Maar laat die frustraties jou niet leiden in een strijd tegen wat jij niet begrijpt of waar je niet van houdt maar zet jouw capaciteiten SVP in voor zaken die ten dienste komen van de mensheid.
    In de VS zijn momenteel meer dan 75 universiteiten waar Integrative Medicine wordt onderzocht, gedoceerd en toegepast. En daar zitten niet de minste bij. Acupunctuur en homeopathie worden daar voor een aantal indicaties gebruikt, op basis van evidence, ervaring en de wens van de patiënt.

    • J.M. Keppel Hesselink

     pijnarts, Bosch en Duin

     Beste Frans,
     Fijn dat je reageert. Dat geeft mij de mogelijkheid iets meer te schrijven over dit boeiende onderwerp.

     Ik heb lang genoeg mogen observeren hoe een wetenschappelijke discussie gaat bij de NAAV en bij de AVIG. Jarenlang ben ik getuige... geweest van bioresonantie hanterend artsen die alleen maar boos werden als je hun bizarre methodiek wilde bediscussiëren. Geen enkele ruimte binnen de eigen beroepsgroep van artsen die staan voor geïntegreerde geneeskunde om het eigen fundament door te lichten. De NAAV en de AVIG hebben trekken van een geloofsgenootschap. Helaas.

     Zelfs in de wetenschapscommissie van de NAAV was er geen ruimte om over de wetenschappelijke basis van bioresonantie te spreken. Erger nog, het bestuur heeft me gewipt als voorzitter van de wetenschapscommissie omdat ik de wetenschappelijke basis van de bioresonantie en de electroacupunctuur volgens Voll wilde onderzoeken.

     Dus spreek niet over wat de beste plaats is voor een discussie over homeopathie en acupunctuur. Dat is hier in deze Blog. Omdat in de beroepsgroep van acupuncturisten en homeopaten duidelijk geen plaats is voor twijfel, en wetenschappelijk denken dus afwezig is. Want daar waar geloof heerst, is wetenschap afwezig. Zo ook in de vele tijdschriften over complementaire geneeskunde, waar de peer-review uitermate zwak is, en zeker niet een filterfunctie heeft zoals dat zou moeten zijn.

     Binnen de Geïntegreerde Geneeskunde schuilen allerlei niet-wetenschappelijke uitwassen, die dan aanschurken tegen stromingen die uit de complementaire geneeskunde komen, en inmiddels wel enige geloofwaardigheid hebben, zoals mindfulness bijvoorbeeld.

     Als je de indicaties beschouwd die momenteel door Acupuncturisten verenigingen geclaimd worden. dan valt op dat velen daarvan geen enkele fatsoenlijke wetenschappelijke basis hebben. Zeker niet meer na het invoeren van fatsoenlijk placebo gecontroleerd onderzoek met de naald volgens Dr. Konrad Streitberger. Een placebo naald geplaatst door een acupuncturist in een non-punt heeft evenveel werking dan een echte naald in een 'echt' punt.

     Ik vind dat we de mystiek van acupunctuur, homeopathie, en bioresonantie in deze eeuw echt achter ons moeten laten. We houden onszelf en onze patienten voor de gek met deze tovermethoden. Laten we leren waarom en hoe de placebo-response gemaximaliseerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door goede hypnotherapie door een empathische arts hebben we gezien.

     Ik ben blij dat ik door Medisch Contact in de gelegenheid gesteld ben, om dit soort thema's verder uit te werken. Ik denk dat het voor de geneeskunde heel belangrijk is om helderheid te krijgen rond dit hele hoofdstuk van Geïntegreerde Geneeskunde. Om daar een goede schoonmaak doorheen te laten gaan, lijkt me maatschappelijk relevant.

     Ik neem je uitdaging aan, mijn volgende Blog gaat over 'het Beter Brein Protocol" van "dé kliniek voor Integrale Geneeskunde". Ik nodig je graag uit om ook op dat Blog te reageren. Een kliniek waar een arts werktdie lid is van de AVIG en die volgens mij zinloze infusen verkoopt aan patienten, voor behoorlijk veel geld. Ht lijkt me uitermate relevant om mijn capaciteiten in te zetten om dit soort nonsense en oplichterij door te lichten. Of niet soms?

     • F.C. Kusse

      arts voor integrale geneeskunde

      Beste Jan,
      Het zou je sieren als je jouw kritiek eerst voorlegt aan de betreffende arts voordat je het openbaar maakt, zodat hij/zij daar op kan reageren. Dat hoort bij een wetenschappelijk discours. Je wil toch niet dezelfde rol spelen als de colle...ga's die jou destijds hebben afgebrand?
      Wetenschap betekent twijfel en discussie, met respect voor elkaar en op basis van wetenschappelijke feiten.
      Binnen de AVIG zijn artsen werkzaam die uiteenlopende behandelmethoden toepassen. De AVIG pleit voor zoveel mogelijk evidence/practice based onderbouwing, in combinatie met veiligheid en voorkeur van de patiënt. Conform het ethisch raamwerk dat het Amerikaanse consortium hanteert. Zie www.imconsortium.org.
      Net zoals in andere takken van de geneeskunde zijn nog niet alle behandelmethoden volledig 'bewezen' volgens de gouden standaard. Daar wordt wel hard aan gewerkt! De tijden zijn veranderd en tegenwoordig hebben de jonge artsen die lid worden van de AVIG een stevige wetenschappelijke basis.
      Als je mee wil werken dat artsen hun werk beter onderbouwen, graag! Als het je doel is mensen af te branden, besteed je tijd dan liever aan iets opbouwends.

      [Reactie gewijzigd door Kusse op 20-02-2022 13:40]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.