Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Blogs & columns
Blog

Breng de arbeidsdeskundige terug onder het afgeleid beroepsgeheim

17 reacties

De arbeidsdeskundige onder het afgeleid beroepsgeheim? Dat kan toch helemaal niet! Maar waarom eigenlijk niet?

Hoe het zo is gekomen

Eind tachtiger jaren kwamen mondjesmaat de eerste klachten binnen van cliënten die het raar vonden dat een arbeidsdeskundige met het medisch dossier van de verzekeringsarts onder de arm op huisbezoek kwam om onderzoek te doen naar noodzakelijke woningaanpassingen of een vervoersvoorziening. Cliënten waren mondiger geworden en sommige vroegen zich af of hun medische gegevens bij deze functionaris wel in goede handen waren. Waren al die gegevens nou wel nodig voor dat arbeidsdeskundig advieswerk? Daar hadden ze een punt. Velen hadden er overigens geen enkel probleem mee. Ook arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen kwamen onder de loep: de arbeidsdeskundige moest het ook afkunnen met louter de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn aangegeven. Alles wat daarvóór zit aan medische informatie kon dan toch worden weggelaten? Daar zat ook wat in. Lang verhaal kort: zo geschiedde het dat de arbeidsdeskundige op afstand werd gezet van de medische gegevens en geen aanspraak meer kon maken op het afgeleid beroepsgeheim.

Hoe het verder ging

Er werd wat afgezucht door verzekeringsartsen die nu dubbele rapportages moesten maken. Arbeidsdeskundigen klaagden steen en been dat het wel erg onhandig was om vaak essentiële informatie vooraf te moeten missen. Vervolgens voegde iedereen zich lijdzaam in dit lot en werd de nieuwe werkwijze de norm. Af en toe stak er wel gemor op, maar de privacy van cliënten ging boven alles.

Privacy tot je dienst

Onder de steeds strengere privacyregels kwam bij de bedrijfsartsen de  leidraad Bedrijfsarts en privacy (2011) tot stand. Met daarin het goedbedoelde, maar al snel beruchte lijstje van wat je als arts geacht wordt wel en niet mee te delen over de cliënt. Met als hoogtepunt ‘lopen met krukken in verband met knie’. Dat mocht niet. Moest zijn: ‘voor zijn eigen fysiek belastende werkzaamheden heeft hij goed gebruik van armen en benen nodig’. Deze leidraad is recentelijk geüpdatet (2019) en een stuk verbeterd. Hoewel vooral betrekking hebbend op wat aan de werkgever mag worden doorgegeven, is het is een goed voorbeeld van de spasticiteit waarin we zijn beland. De tuchtrechter doet intussen ook stevige duiten in dit zakje. Zelfs het louter vermelden dat iemand psychische klachten heeft – terwijl dat zonneklaar is uit alle contextgegevens – kan een waarschuwing opleveren. Je wordt er balorig van. Zo is een papieren werkelijkheid gecreëerd met rapportages en adviezen gesteld in neutrale bewoordingen en bleke standaardzinnen. Die ver afstaat van de echte wereld en in schril contrast met de welwillende inspanningen die allerlei al of niet gesubsidieerde instellingen leveren om het stigma op medische aandoeningen ervanaf te krijgen. 

Beperkingen, mogelijkheden en talenten

Steeds meer mensen komen op de werkvloer in de problemen door het spectrum van psychische aandoeningen: van stress en burn-out tot aan depressie en ontwikkelingsstoornissen als ADHD en ASS. Hebben zij nou beperkingen of mogelijkheden of talenten? Dat leidt tot bevreemdende rapportages met uitgebreide beschrijvingen van die beperkingen en mogelijkheden. Angstvallig wordt vermeden de psychische aandoening te noemen. Voor veel cliënten is hun diagnose een belangrijk aspect van hun identiteit geworden en in de context wezenlijk. Maar nee: mag niet worden vermeld.

Ook in eenvoudigere zaken vind ik het strontvervelend dat ik aan mijn arbeidsdeskundige niet mag doorgeven waardóór iemand een probleem heeft, bijvoorbeeld met lopen of traplopen. En wat bij een ‘lastig te objectiveren’ aandoening? Pure winst als de arbeidsdeskundige goed beslagen ten ijs komt bij het gesprek met die cliënt. Trouwens, de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is toch een joint venture van verzekeringsarts en arbeidsdeskundige? En de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts in samenspel met een arbeidsdeskundige dito?  

De hamvraag

Waarom zouden de medische gegevens bij de arbeidsdeskundige niet in vertrouwde handen zijn? Het is een hoogwaardige professie met nota bene een eigen tuchtcollege. Als we vinden dat dit een goede waarborg is kunnen we afspreken dat de arbeidsdeskundige onder het afgeleid beroepsgeheim van de bedrijfsarts of verzekeringsarts mag werken, werkend in één team aan hetzelfde doel voor dezelfde cliënt. Dat is uit te leggen. En na een tijdje wordt dát weer vanzelfsprekend. 
Ik zie veel voordelen. De arbeidsdeskundige kan kennisnemen van de stukken, en er hoeft voor de arbeidsdeskundige geen bureaucratische toer te worden uitgehaald om te bezien wat er nou precies wel en niet mag worden gedeeld. Aparte rapportages maken voor de arbeidsdeskundige: verleden tijd. Cliënten hoeven hun hele medische verhaal niet opnieuw te vertellen bij de arbeidsdeskundige. Last but not least: een betere dienstverlening. 

Kortom, de arbeidsdeskundige terug onder het afgeleid medisch beroepsgeheim: why not?

lees meer van Jim Faas

 • Jim Faas

  Jim Faas is verzekeringsarts, jurist, docent en onderzoeker.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • winnand arents, verzekeringsarts (n.p.) / medisch adviseur, Kranenburg 05-09-2020 17:52

  "Beste collega's UWV artsen,

  De concrete actie van Jim Faas zal echt niet haalbaar kunnen zijn, daar zijn voorgestelde actie veel te fraudegevoelig ligt gezien zijn nauw verbonden contacten met de UWV-top die alleen maar interesse heeft voor haar eigen financieel-commercieel belangen.

  Na talloze discussie's (16 reactie's) van wel of niet de arbeidsdeskundige onder het afgeleid medische beroepsgeheim te brengen, vind ik dat Jim Faas zijn concrete actie uiteindelijk niet dient voor te leggen aan het UWV top-management, maar aan een onafhankelijk medisch-sociaal wetenschappelijke commissie van de NVVG.

  Mijn voorstel aan de NVVG is:
  1.
  Client bij het a.d. onderzoek geheel vrijblijvend een schriftelijke verklaring laten ondertekenen dat de arbeidsdeskundige louter telefonisch contact kan opnemen met de UWV verzekeringsarts voor nadere uitleg m.b.t. het causaal medisch verband welke heeft geleid tot medische beperkingen. Louter een medische beperkingenlijst en dan wel in het bijzonder bij psychische beperkingen, schiet objectief vaak ernstig tekort voor een degelijk gevalideerd a.d. onderzoek naar passende functie's.

  Ik heb in de jaren negentig als GAK arts vaak meegemaakt dat een GAK-manager, zwaar onder druk gezet door andere derde niet-medici personen zoals een werkgever of arbeidsdeskundige, mij heeft verzocht om mijn client arbeidsgeschikt te verklaren terwijl client o.g.v. haar ernstige klachten m.i. een hoge risico had van overlijden. Dat waren o.a. 3 clienten met d.d. feochromocytoom, colonklachten en een psychiatrie patient. Alle drie zijn binnen drie maanden overleden (benen amputeerd en hartinfarct, metastase coloncarcinoma en geslaagde suicide).
  2.
  Zoals tijdens jaren tachtig/negentig bij het GAK dient de UWV arts het laatste woord te hebben of hij kan meegaan met de passende functie's vastgesteld door de a.d. en het hieromtrent vastgesteld arbeidsongeschiktheidspercentage.
  Dus: Onderzoek arbeidsdeskundige voortaan laten accorderen door de UWV arts.

  "

 • Jim Faas , verzekeringsarts , Amsterdam 23-08-2020 10:57

  "Dank collega’s Mazliah-de Vries en Khoe voor jullie moeite om zo uitgebreid inhoudelijk te reageren. Ik schreef de blog ‘to test the waters’, niet om mijn gelijk te halen. Waar we het over eens lijken te zijn is dat er aan de samenwerking en afstemming tussen (in ieder geval) verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen veel te verbeteren valt. Afgeleid beroepsgeheim is een optie, iedere andere zinvolle oplossing: count me in. Ik heb de rapportage-overdracht als concreet aanknopingspunt genomen omdat ik daar zelf in de praktijk de duidelijkste voorbeelden van misverstanden en kwaliteitsverlies in de gevalsbehandeling door zie.
  De vele reacties van arbeidsdeskundigen, zeker ook bij UWV overigens (helaas niet zichtbaar op social media), bevestigen dat.
  We leven niet meer in de ideale wereld van vaste teamverbanden. Konden we daarnaar terug dan zou dat een kwaliteitssslok op een borrel schelen. Dat je niet eens weet aan wie je bevindingen worden overgedragen is op veel plekken ‘normaal’ geworden.
  Nogmaals: het gaat mij om een goede overdracht van de beschrijving, context en achtergronden van de arbeidsbeperkingen. Niet de hele medische doopceel. Ik vind dat we oog en oor moeten hebben voor de noden, wensen en ideeën van arbeidsdeskundigen.

  Tja, betere samenwerking en afstemming in de keten. Dat hoor je overal. Niemand is daar tegen. De kunst is om er daadwerkelijk - en tastbaar - iets aan te doen. Genoeg gepraat dus, concrete actie is nodig."

 • Edwin Khoe, Verzekeringsarts RGA / Medisch Adviseur, Apeldoorn 22-08-2020 12:01

  "Ik zie verder met name reacties van AD'en (op LinkedIn) die bij particuliere verzekeraars, arbodiensten of als "re-integratie" AD'en werken. Deze AD'en hebben een begeleidings-/vertrouwensband met hun cliënt en is dat een geheel andere rol dan de beoordelingsrol die het UWV heeft bij SMZ/B&B richting de verzekerde. Alleen de AD bij het Werkbedrijf en SMZ ziektewet/Arbo zou je wellicht een vergelijkbare rol kunnen toedichten. Overigens nemen bedrijfsartsen officieel ook een andere rol aan door te stellen dat zij, anders dan de UWV arts, geen beoordelende rol hebben. Ook weer een andere discussie overigens.

  AD'en lijken zichzelf qua vertrouwensband te overschatten als men stelt dat de cliënt "toch alles vertelt." Hier geldt: "wat iemand de AD niet vertelt weet de AD niet", maar blijkbaar zijn AD'en zich dit niet altijd bewust. Ik spreek vanuit mijn onderzoeken voor particuliere verzekeraars klanten van de verzekeraar die mij van alles medisch (en niet medisch) vertellen waarvan ze niet willen dat de AD, die hen soms jarenlang heeft begeleid, te weten komt en voor de rol van de AD ook niet relevant is. En gelijk hebben deze mensen. Een deel van die informatie schrijf ik wel op in mijn medische rapportage omdat ik die bij mijn weging nodig heb en kan dus nooit zomaar één op één aan een AD doorgegeven worden. "

 • Edwin Khoe, Verzekeringsarts RGA / Medisch Adviseur, Apeldoorn 22-08-2020 12:00

  "Op zich heb ik er geen bezwaar tegen dat de AD onder een verlengde arm/taakdelegatie constructie over medische gegevens beschikt of mondeling van de arts te horen krijgt. Maar de stelling dat een AD een professional is die professioneel met medische gegevens omgaat herken ik niet vanuit de dossiers die ik onder ogen krijg. Ik zie onder ander regelmatig dossiers waarbij de AD op grond van wat de verzekerde medisch vertelt zonder terugkoppeling met de arts functies laat vervallen zonder enige goede medische reden. Indien de UWV arts (of welke andere arts dan ook) medische gegevens aan de AD overdraagt zal de arts dus niet alleen dienen te checken of de AD bevoegd is maar ook of de AD bekwaam is om de gegevens juist te interpreteren. Dat de AD een tuchtrecht kent is juist. Maar waarom zou iemand die onterecht een hogere uitkering krijgt omdat onterecht functies vervallen naar het tuchtrecht van de AD gaan? Overigens een fenomeen dat ook speelt bij bedrijfsartsen/verzekeringsartsen die wat scherper beoordelen en collega's die makkelijk beperkingen aannemen. De laatste groep zal minder snel een tuchtklacht krijgen. Maar dat is een andere discussie waar onder andere Simon Knepper jaren geleden in de WAO tijd ook al op heeft gewezen.

  De arts zal dus net zoals bij andere taakdelegatie situaties het geval is hier op dienen te monitoren bij de AD conform de bestaande eisen. Bij B&B is dat nog wel te doen en gaan AD'en naar mijn ervaring professioneel met medische gegevens om. Maar bij SMZ is er meestal geen vaste koppeling tussen arts en AD en kan de arts nooit overzien wat er met de aan hem/haar toevertrouwde en aan de AD overgedragen gegevens gebeurt. Maar wellicht een goede reden om bij het UWV deze koppeling weer terug te brengen en meer overleg te bevorderen. En waarbij niet vergeten dient te worden dit ook adequaat in te regelen voor de vele externe artsen en AD'en die bij het UWV rondlopen.

  "

 • Edwin Khoe, Verzekeringsarts RGA / Medisch Adviseur, Apeldoorn 22-08-2020 11:57

  "Eens met collega Mazliah-de Vries. Mijn laatste reactie en dan is wat mij betreft voor nu alles wel gezegd. Ik zie jaarlijkse honderden rapportages van UWV artsen en UWV AD'en van over het hele land. Enkele aandachtspunten die ik daar uit opmaak:

  1) Er zijn collega's, zoals collega Mazliah-de Vries terecht beschrijft, die in de afgeleide rapportage prima kunnen verwoorden wat de specifieke problematiek van een verzekerde is en wat dit betekent voor de beperkingen. Dus als zij het kunnen waarom kunnen andere UWV artsen dat niet?

  2) Hetzelfde geldt voor op de juiste plaats in de rapportage de juiste tekst plaatsen. Dat is bij Sociaal Medische Zaken (SMZ) op zich goed geregeld in het rapportage systeem maar daar houdt niet elke arts van het UWV zich aan.

  Beide aandachtspunten liggen wellicht meer aan het feit dat bij het UWV SMZ de volledige medische kwaliteitslijn is verdwenen zoals die er eerder was. Met als dieptepunt de (adviseur) verzekeringsarts die bij honderden dossiers ongezien mee heeft getekend bij het herbeoordelingsproject in Groningen.

  Zoals collega Mazliah-de Vries haar opleiding en haar manier van samenwerken met de AD'en (over en weer info ophalen en bespreken) beschrijft wordt ik blij. Maar de praktijk is bij UWV SMZ meestal anders en wellicht moet UWV SMZ daar meer energie in steken. Er spelen bij SMZ allerlei niet uitgesproken (voor)oordelen tussen artsen en AD'en die adequate samenwerking vaak belemmeren. In het kader van de CBBS-5 opleiding wordt daar weer aandacht aan geschonken. Maar gedrag verander je niet zomaar met eenmalig aandacht geven. Zoals wel is gebleken uit de eerdere CBBS opleiding jaren geleden waar samenwerking ook op de agenda stond.

  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.