Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Nieuws

Senaat wil duidelijkheid over modernisering tuchtrecht

Plaats een reactie

De kans is ‘zeer klein’ dat een BIG-geregistreerde ten onrechte voorlopig op non-actief wordt gezet door een nieuw instrument in de Wet BIG, de zogenaamde ‘last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten’ (LOB). Dat stelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer over voorgenomen veranderingen van het tuchtrecht.

De Wet BIG wordt in twee tranches gemoderniseerd. In het eerste deel, dat in april al werd goedgekeurd in de Tweede Kamer, wordt het tuchtrecht op een aantal punten aangepast. Het nieuwe element van de LOB, dat Bruins aan de Wet BIG wil toevoegen, houdt in dat de inspectie een BIG-geregistreerde kan dwingen zijn werk neer te leggen vooruitlopend op een tuchtrechtelijk oordeel. Een bestuursrechter zal daarna toetsen of dit middel terecht is toegepast. Dit middel mag alleen in extreme gevallen worden ingezet, bijvoorbeeld bij een zorgverlener die ervan wordt verdacht kinderporno te bezitten.

In de Eerste Kamer, die nu aan zet is over de voorgenomen wetswijziging, hebben alleen de fracties van VVD, ChristenUnie en PvdA nog de nodige vragen, die Bruins nu beantwoordt. Zo wilde de PvdA weten of Bruins wel duidelijk genoeg heeft afgebakend bij welke ernstige situaties de inspectie een LOB mag opleggen. De sociaaldemocraten vrezen dat onder druk van mediaverhalen te snel tot deze zware maatregel wordt overgegaan. Ook vroeg de PvdA-fractie zich af hoe een BIG-geregistreerde eerherstel krijgt als een bestuursrechter besluit dat de LOB ten onrechte is opgelegd.

Bruins zegt te vertrouwen op de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de inspecteurs bij het oordelen of een LOB terecht is, en acht daarom de kans ‘zeer klein’ dat dit ten onrechte gebeurt. Wat betreft eerherstel vindt hij het voldoende als via de website van de inspectie wordt vermeld dat en waarom een LOB wordt vernietigd. ‘Voor zover er sprake is geweest van aantasting van de eer, is die daarmee ook hersteld’, aldus Bruins.

In de voorgenomen wetswijziging wordt ook opgenomen dat privégedragingen van BIG-geregistreerden voortaan onder het tuchtrecht vallen. In het parlementaire debat in de Tweede Kamer had Bruins aangegeven dat ‘betamelijkheid’ van gedrag het criterium daarvoor vormt. De Senaatsfractie van de PvdA wilde daar ook meer helderheid over van Bruins.

Het gaat om gedragingen ‘die in het licht van de beroepsuitoefening ongeoorloofd moeten worden geacht’, aldus Bruins, en waarbij ‘de beroepsbeoefenaar een gevaar voor patiënten vormt of het vertrouwen in de beroepsuitoefening ernstig schaadt’. Regionale tuchtcolleges moeten deze ‘betamelijkheidsnorm’ volgens hem verder invullen. Afhankelijk van hoe tevreden de Senaat is met de antwoorden van de minister, wordt bepaald wanneer de Eerste Kamer kan overgaan tot stemming over het wetsvoorstel.

In de Tweede Kamer werd het politieke debat rondom deze BIG-modernisering vooral benut om te pleiten voor een andere manier van publiceren van tuchtmaatregelen. Een meerderheid van deze Kamer dwong per amendement af dat bij de lichte maatregelen van berisping en boete publicatie niet langer is verplicht; tuchtcolleges mogen dan zelf beslissen of ze publicatie in dat geval wenselijk achten. Dit regime gaat dus pas in nadat de gehele wetswijziging door de Eerste Kamer is geloodst.

Lees ook:

Nieuws tuchtrecht
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.