Meer over Tuchtrecht

 • Anesthesioloog voorwaardelijk geschorst

  Klaagster heeft een klacht ingediend tegen een anesthesioloog die bij haar anesthesie heeft toegediend ten behoeve van een schouderoperatie. Klaagster maakt de anesthesioloog meerdere verwijten, waaronder onheuse bejegening; handelen in strijd met de professionele standaard door geen preoxygenatie toe te passen bij de anesthesie; handelen in strijd met de gemaakte afspraken en zonder nader overleg een plexusblok toepassen en gebrekkige communicatie.

 • Huisarts verantwoordelijk voor handelen assistente

  Klager heeft zich met rug- en beenklachten tot de huisartsenpraktijk gewend, waar hij te woord is gestaan door de assistente. Zij heeft hem geadviseerd pijnstillers te nemen tegen de pijn. Na een week belde klager met de praktijk en sprak opnieuw de assistente. Zij vertelde dat de huisarts naar de rug en benen van klager zou kijken als hij naar de praktijk zou komen.

 • Woninginbraak bij huisarts leidt tot tuchtklacht

  Tijdens een woninginbraak bij een huisarts worden juwelen gestolen. De huisarts verdenkt de dochter van een patiënte met wie hij ook een vriendschappelijke relatie heeft naast de arts-patiëntrelatie. De vriendschap met patiënte beëindigt hij als hij de dochter van patiënte verdenkt van de woninginbraak. Patiënte vat dit echter op als een beëindiging van de behandelrelatie en stapt naar het Regionaal Tuchtcollege (RTG) Amsterdam. Ze verwijt de huisarts onder andere dat hij de behandelovereenkomst onjuist en eenzijdig heeft opgezegd en dat hij het medisch beroepsgeheim heeft geschonden.

 • Te summiere deskundigenrapportage door huisarts

  Klager is ongeveer twee jaar blootgesteld geweest aan rioolgassen in zijn woning en wil daarvoor schadevergoeding. In opdracht van klagers rechts­bijstandsverzekeraar heeft de huisarts een advies (deskundigenrapportage) uitgebracht over de relatie tussen deze blootstelling en de gestelde gezondheidsschade. De huisarts concludeert dat die relatie er niet is.

 • Recept huisarts is slechts een advies aan de apotheker

  Klager is van mening dat de huisarts zijn medische problemen heeft onderschat, dan wel zich onvoldoende heeft ingespannen voor een deugdelijke behandeling. Het gaat om obstipatie en problemen met een stoma, en het negeren van een allergische reactie op een specifieke vorm van een voorgeschreven medicijn.

 • Huisarts handelt onzorgvuldig bij vechtscheiding

  Klager is de vader van een 7-jarige dochter en heeft een klacht ingediend tegen de huisarts omdat zij zonder toestemming van klager als gezaghebbend ouder zijn minderjarige dochter heeft onderzocht en behandeld. Klager verwijt de huisarts dat zij haar bevindingen op een onjuiste wijze heeft opgenomen in het medisch dossier.

 • Te veel risico voor toekomstig kind, dus geen vruchtbaarheidsbehandeling

  Een vrouw en haar partner wenden zich in 2017 tot een gynaecoloog omdat zij in aanmerking willen komen voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Nadat een medisch maatschappelijk werker hun sociale situatie in kaart heeft gebracht, wordt het stel in mei 2019 verteld dat er is besloten om niet aan een vruchtbaarheidsbehandeling mee te werken.

 • Neuroloog handelt zorgvuldig bij Veilig Thuis-melding

  Klagers in deze zaak zijn de ouders van een minderjarig meisje. Zij hebben een klacht ingediend tegen een neuroloog die een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. De vader van het meisje heeft basic life support toegepast bij het meisje nadat zij een wegraking kreeg. Hierna is zij met spoed opgenomen op de kinderintensivecare.

 • SCEN-arts betrekt echtgenoot dementerende vrouw niet bij consult

  Een SCEN-arts legt in augustus 2022 een bezoek af aan een vrouw in een verzorgingshuis die bij haar huisarts een euthanasieverzoek, heeft ingediend bij haar huisarts. De vrouw is daar opgenomen wegens gedragsproblemen door vasculaire dementie – thuis wonen bij haar wettelijke echtgenoot ging niet meer.

 • ‘Papieren’ patiëntevaluatie niet voldoende voor urgentiebepaling

  De echtgenoot van een overleden patiënte heeft een klacht ingediend tegen een cardiothoracaal chirurg die betrokken was bij de behandeling van zijn vrouw. Patiënte stond vanwege cardiale problematiek onder controle bij een cardioloog. Haar lichamelijke conditie verslechterde, waarna bij controle een operatie noodzakelijk bleek.

 • Tuchtrechter verklaart klacht over Brunssumse huisarts ongegrond

  Het tuchtcollege in Den Bosch heeft een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen een huisarts uit Brunssum ongegrond verklaard. De huisarts werd eerder door de strafrechter veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar vanwege de verkrachting van drie patiënten, en vorige week legde ook de inspectie hem met onmiddellijke ingang een beroepsverbod op.

 • Voorwaarden waaraan geschorste arts moet voldoen te onduidelijk voor inspectie

  In deze zaak gaat de arts in hoger beroep tegen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege ­’s-Hertogenbosch, omdat hij de maatregel die het RTG hem oplegde te zwaar vindt. Maar ook de Inspectie Gezondheids­zorg en Jeugd (IGJ), die zich niet kan vinden in de bijzondere voorwaarden die het RTG heeft verbonden aan de voorwaardelijke schorsing van de arts, kaart dit aan bij het Centraal Tuchtcollege.

 • Bedrijfsarts laat zich onprofessioneel uit over ­werkgever

  Klager is een werkgever die een klacht heeft ingediend tegen de bedrijfsarts die betrokken is geweest bij de begeleiding van zijn ex-werkneemster. De bedrijfsarts heeft na afronding van de verzuimbegeleiding van de werkneemster een e-mail naar haar verstuurd waarin hij uitspraken over de werkgever doet. Deze e-mail is door de ex-werkneemster in een ontbindingszaak jegens de werkgever ingebracht.

 • Huisarts beëindigt overeenkomst met organisatie zorgvuldig

  De klacht is ingediend door een organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. De organisatie had via een overeenkomst de huisartsenzorg voor de cliënten ondergebracht bij een reguliere ­huisartsenpraktijk. Als praktijkhouder daarvan had de beklaagde huisarts in verband met zijn naderende pensioen de overeenkomst opgezegd.

 • Inspectie legt voor verkrachting veroordeelde huisarts beroepsverbod op

  Eerder veroordeelde de rechtbank een huisarts tot een gevangenisstraf en beroepsverbod vanwege verkrachting van patiënten. Omdat het hoger beroep in die zaak nog loopt, kon hij blijven werken. Nu heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de huisarts alsnog gedwongen zijn beroep onmiddellijk neer te leggen.

 • Verzekeringsarts houdt zich niet aan vereisten deskundigenrapport

  Als klaagster zich ziek meldt, vraagt haar bedrijfsarts aan beklaagde, een verzekerings­arts, een onafhankelijke arbeidsgeneeskundige beoordeling uit te voeren. Nadat dit gebeurd is, vindt een aantal specialistische onderzoeken plaats en een belastbaarheidsonderzoek.

 • Chirurg had geneeskundige verklaring niet mogen afleggen

  Klaagster is de voormalig werkneemster van een bekende Nederlander (hierna: X). X heeft een behandelrelatie gehad met beklaagde, een chirurg. Daarnaast waren X en beklaagde vriendinnen van elkaar. Beklaagde heeft op verzoek van X een verklaring opgesteld ten behoeve van een juridische procedure tussen X en klaagster.

 • Waarschuwing voor huisarts vanwege dossiervoering in Word

  Op 24 februari 2022 voert een huisarts een vasectomie uit bij een patiënt die geen reguliere patiënt is in zijn praktijk. Daarna onderhoudt hij via sms contact over het herstel. Twee dagen na de ingreep schrijft de eigen huisarts de patiënt de pijnstiller gabapentine voor vanwege gordelroos aan het hoofd en op 8 maart prednisolon vanwege een ontsteking van een zenuw op de plek van de gordelroos.

 • Anesthesioloog schrijft offlabel enoximon voor aan patiënt met covid-19

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dient een klacht in tegen een anesthesioloog/intensivist. De arts heeft in strijd met artikel 68 van de Geneesmiddelenwet offlabel enoximon voorgeschreven aan een patiënt met covid-19 in de thuissituatie. Ook heeft hij zich niet gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die gelden voor het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen.

 • GGD-arts had nader onderzoek moeten doen na extra informatie

  Klaagster lijdt aan het ehlers-danlossyndroom (hierna: EDS), waardoor zij steeds minder mobiel wordt. Daarom heeft ze bij de gemeente een elektrische rolstoel en een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aangevraagd. Hierop heeft de gemeente beklaagde, werkzaam bij de GGD, gevraagd klaagster medisch te beoordelen en een sociaal-medisch advies op te stellen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.