Inloggen

Meer over Tuchtrecht

 • Tandarts declareert onterecht tonnen en ondermijnt onderzoek

  Drie zorgverzekeraars verwijten een tandarts dat hij onterecht bijna drie ton declareerde en vervolgens niet mee­­werkt aan het onderzoek hiernaar. Daarom dienen ze een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam.

 • Familie krijgt geen kans om afscheid te nemen in verpleeghuis

  Klaagsters zijn de echtgenote en dochter van een patiënt die in het verpleeghuis is overleden. Verweerster werkt in het verpleeghuis als specialist ouderen­geneeskunde. Patiënt was opgenomen aan het begin van de covidpandemie. Familie mocht alleen op bezoek komen als sprake was van een terminale patiënt.

 • Internist keek onterecht in medisch dossier

  Klager, die eerder als beleidsadviseur werkzaam was in het ziekenhuis waar de beklaagde internist ouderengeneeskunde werkte, verwijt de internist dat zij onterecht in zijn dossier heeft gekeken. Klager werd twee keer als patiënt op de SEH van het ziekenhuis behandeld. Hij verwijt de internist, met wie klager geen behandelrelatie had, dat zij zonder toestemming zijn medisch dossier heeft ingezien.

 • Mdl-arts vaart te hard uit tegen patiënt

  ‘Zelfreflectie is belangrijk, zowel bij goede als bij slechte medische beslissingen’, stelt mdl-arts Sandjai Ramsoekh in reactie op een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Den Bosch over een mdl-arts.

 • Verplichte anticonceptie ggz mag niet – op één uitzondering na

  Om onder andere te voorkomen dat een verstandelijk beperkte vrouw met autisme en verslavingsproblematiek bij een terugval in handen valt van mensen die (seksueel) misbruik van haar maken, verleende de rechtbank in Noord-Holland een tijdelijke zorgmachtiging voor verplichte zorg. Hieronder valt volgens de rechtbank ook het accepteren van langdurige anticonceptie.

 • Bedrijfsarts geeft tegenstrijdige adviezen

  Klaagster heeft zich ziek gemeld bij de werkgever na langdurig pestgedrag door een collega. Verweerder, bedrijfsarts, heeft haar vervolgens gedurende één jaar begeleid. Klaagster verwijt de bedrijfsarts dat hij haar niet goed heeft begeleid en tegenstrijdige adviezen heeft gegeven, en dat hij tijdens ziekte heeft geadviseerd de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 • Goede supervisie van bedrijfsarts in opleiding ontbreekt

  Klager verwijt een bedrijfsarts in opleiding dat hij het dossier op het punt van het weigeren van mediation achteraf heeft aangepast. Hoewel dit klacht­onder­deel volgens het college ongegrond is, blijkt dat er wel op een ander punt een aanpassing heeft plaatsgevonden in het dossier. De supervisor van de arts was daarbij direct betrokken en heeft dit niet tegengehouden.

 • Berisping en waarschuwing voor oncoloog

  Een voormalig oncoloog-internist van het Radboudumc heeft vrijdag een berisping en vijf waarschuwingen gekregen. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Zwolle oordeelt dat ze fouten heeft gemaakt bij de behandeling van zeker zeven kankerpatiënten.

 • Klacht wegens onjuiste aantekeningen in epd

  Klaagster verwijt de derdejaars arts-assistent dat zij ten onrechte in haar verslag aangeeft dat klaagster weer rookt en in haar verslag heeft opgenomen dat klaagster niet gereanimeerd of geïntubeerd wenst te worden.

 • Supervisie SEH-arts vanachter computer niet goed genoeg

  ‘Het vak wordt hier naar eer en geweten en lege artis uitgevoerd, en dan oordeelt een schijnbaar willekeurig CTG bijna negen jaar na dato zo zwaar, dan ga ik een stúk minder comfortabel mijn volgende dienst in’, zegt SEH-arts Pol Stuart. Hij reageert op de berisping die het Centraal Tuchtcollege oplegde aan een SEH-arts, terwijl het regionaal tuchtcollege de klacht ongegrond had verklaard.

 • Klachten tegen psychiater over rapport voor UWV

  Ter beoordeling van haar arbeids(on)geschiktheid heeft een psychiater op verzoek van het UWV een rapport opgesteld over klaagster. Hierin wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding is om een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld te veronderstellen.

 • Klacht tegen orthopedisch chirurg wegens niet goed geplaatste heup

  Klaagster verwijt een orthopedisch chirurg dat zij haar heup niet goed heeft geplaatst. Na de operatie kwam er veel wondvocht vrij en hield zij klachten. Zij moest opnieuw worden geopereerd, omdat de heup niet goed was aangebracht. Klaagster heeft het idee dat er te veel mensen in opleiding bij de operatie aanwezig waren.

 • Volgens klager weigert arts hem te keuren

  Klager beklaagt zich erover dat een arts zijn bsn-nummer met anderen heeft gedeeld en onjuiste informatie in de zaak van zijn zus heeft ingediend. Hierdoor heeft de arts volgens klager zijn privacy geschonden.

 • Beroepsverbod en drie jaar cel voor huisarts die patiënten verkrachtte

  Drie patiënten doen aangifte tegen hun huisarts vanwege betasting en verkrachting. Ze zijn ver in de 80 en al jaren patiënt bij de 53-jarige huisarts. Nadat de huisarts haar heeft betast en vaginaal met de vingers heeft gepenetreerd, doet de eerste patiënt na enige twijfel in 2019 aangifte.

 • CTG haalt streep door berisping huisarts na suïcide patiënt

  Het Centraal Tuchtcollege heeft een streep gehaald door de berisping die een huisarts door het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven kreeg opgelegd na de suïcide van een patiënt. Over deze berisping ontstond een jaar geleden veel ophef onder artsen.

 • Bedrijfsarts laat zich ongepast uit over brief van advocaat

  De beklaagde bedrijfsarts begeleidt een werknemer die uitviel vanwege fysieke klachten. Daarnaast loopt er een letselschadeprocedure waarvoor de werknemer een advocaat inschakelde. Die schrijft een brief naar de eveneens betrokken arbeidsdeskundige in reactie op haar conceptrapportage.

 • Bedrijfsarts adviseert werkhervatting zonder medisch dossier in te zien

  Klager heeft zich ziek gemeld op zijn werk vanwege spanningsklachten en paniekaanvallen. Klager verwijt de bedrijfsarts met name dat zij verschillende malen zijn werk­gever heeft geadviseerd dat er werkhervatting kon plaatsvinden zonder eerst de medische dossiers in te zien van zijn behandelende huisarts, gz-psycholoog en psychiater.

 • Klaagster wilde dat psychiater doorvroeg over haar zus

  Klaagster heeft tijdens een consult bij haar psychiater hem om hulp gevraagd voor haar zus die op dat moment met psychische problemen kampte. Klaagster verwijt de psychiater dat hij is tekortgeschoten in zijn informatievoorziening over het aanvragen van een zorgmachtiging voor haar zus.

 • Klacht tegen huisarts over dosering lithium­medicatie

  De klacht gaat over de dosering van klagers lithiummedicatie. Volgens klager wist de huisarts niet hoe zij moest handelen toen het lithiumgehalte in zijn bloed verhoogd was. Klager meent dat hij door haar toedoen is teruggevallen en weer is opgenomen in een gesloten inrichting.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.