Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Meerkosten kwaliteitskader spoedzorg maximaal 31,4 miljoen

Plaats een reactie

De Nederlandse Zorgautoriteit schat dat het invoeren van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen jaarlijks maximaal tussen de 26,8 en 31,4 miljoen euro meer kost.

Dat blijkt uit de zogenoemde budget-impactanalyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft laten uitvoeren op verzoek van Zorginstituut Nederland.

Sinds 2015 werken elf partijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties) onder leiding van het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen aan een Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Daarin staan oude en nieuwe normen beschreven die ertoe moeten leiden dat patiënten goede zorg ontvangen binnen acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg via mobiele medische teams en acute ziekenhuiszorg.

In het kwaliteitskader maken partijen afspraken over de kwaliteit waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. Bij het indienen van een kwaliteitsstandaard kijkt Zorginstituut Nederland of deze wel voldoet aan bepaalde criteria. Omdat het zorginstituut voorzag dat de uitvoering van deze afspraken kan leiden tot een stijging van de zorgkosten, had het de NZa gevraagd om de mogelijke meerkosten te onderzoeken. Dat is dus nu bekend.

De NZa heeft de budget-impactanalyse voor het Kwaliteitskader Spoedzorgketen op verzoek van Zorginstituut Nederland gedaan voor vier normen. Zo dient op elke SEH-afdeling een ervaren arts daadwerkelijk aanwezig te zijn. Verder moet tijdens openingstijden een arts of verpleegkundig specialist met geriatrische expertise binnen een halfuur na oproep beschikbaar zijn voor telefonische consultatie – en als het nodig is, moet deze binnen twee uur aanwezig kunnen zijn. Ook de apotheek, klinische chemie en medische microbiologie dienen binnen een halfuur beschikbaar te zijn. De NZa heeft informatie ontvangen van alle 87 SEH’s in Nederland.

Uit de ontvangen informatie blijkt dat 25 ziekenhuizen voldoen aan de vier nieuwe normen uit het kwaliteitskader. Voor een deel van de ziekenhuizen blijkt het vanwege het personeelstekort lastig om altijd een arts met twee jaar werkervaring op de SEH te hebben. Met name voor kleine SEH’s is het nu niet altijd mogelijk om tijdens de avond, nacht en weekenden binnen een halfuur een arts, een verpleegkundig specialist of medisch specialist met geriatrische expertise op te roepen.

Minister Bruno Bruins schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het exacte bedrag afhankelijk is van de vraag of wordt uitgegaan van de inzet van specialisten die in loondienst zijn, of van het percentage specialisten dat niet in loondienst is. Eventuele meerkosten moeten worden ‘ingepast’ binnen de financiële kaders zoals die zijn afgesproken in het hoofdlijnenakkoord.

Lees ook
Nieuws SEH
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.