Laatste nieuws
Nieuws

SEH-artsen: ‘Zorgen over spoedzorg streekziekenhuizen voorbarig’

Plaats een reactie

Volstrekt voorbarig, zo noemt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) het signaal dat de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) afgelopen week heeft afgegeven over de bezettingsnormen voor SEH’s en ic’s in kleine streekziekenhuizen.

Afgelopen week sloeg de SAZ alarm over de gevolgen van een richtlijn voor ic en een nieuw kwaliteitskader voor spoedzorg. Volgens de SAZ kunnen regionale ziekenhuizen met moeite voldoen aan de bezettingseisen op de ic en SEH die de richtlijn en het kwaliteitskader opleggen. Het ontbreekt die ziekenhuizen aan personeel en geld volgens de organisatie. Volgens de SAZ, die pleit voor soepelere regels voor kleinere ziekenhuizen, zouden door de ic-eisen 12 van de 28 regionale ziekenhuizen mogelijk omvallen, en zijn de SEH-normen te streng voor 22 ziekenhuizen.

De NVSHA noemt de zorgen van de SAZ ‘volstrekt voorbarig’, en heeft dat in een brief aan VWS-minister Bruno Bruins en aan de Tweede Kamercommissie van VWS laten weten. De NVSHA merkt op dat de kwaliteitsstandaard voor de ic – die per juli van kracht wordt – al in 2016 is vastgesteld. Regionale ziekenhuizen hebben zich volgens de NVSHA hierop al twee jaar kunnen voorbereiden.

En een nieuw eisenpakket voor spoedeisende zorg is nog niet van kracht. In januari dienden elf partijen een kwaliteitskader voor spoedzorg in bij Zorginstituut Nederland, met daarin normen waar goede acute huisartsen-, ambulance- en ziekenhuiszorg aan moet voldoen. Maar dit is nog niet vastgesteld door het Zorginstituut. Ten eerste wacht het instituut nog op een doorrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de financiële gevolgen van de invoering van de normen. Volgens de NZa duurt het naar verwachting nog tot de tweede helft van 2018 voordat die berekening is gemaakt.

En ten tweede waren de partijen op moment van indiening het zelf nog niet helemaal eens over de normen voor de inzet van verschillende specialisten op de SEH. Het stuk werd enkel ingediend omdat er een deadline was, maar het Zorginstituut heeft de partijen de tijd gegeven om dit voorlopige kader verder te bespreken. Volgens NVSHA-voorzitter Ties Eikendal is dit overleg nog gaande. Een woordvoerder laat weten dat het Zorginstituut dit instituut niet de leiding overneemt, zoals eerder wel gebeurde bij het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg.

Volgens NVSHA-voorzitter Eikendal is er binnen beide kwaliteitsnormen voor ic en SEH ‘ruimte voor maatwerk’, om te ‘voorkomen dat een aantal kleinere ziekenhuizen organisatorisch in de problemen komt’. Volgens de vereniging van SEH-artsen is het ‘noodzakelijk’ dat er voor SEH-zorg een nieuw kwaliteitskader komt, om de kwaliteit te verbeteren.

Met de nieuwe norm moet er bijvoorbeeld ook ’s nachts een ervaren SEH-arts op de SEH aanwezig zijn. Volgens Eikendal kiezen ziekenhuizen er uit kostenoverwegingen nu vaak voor om ‘jonge, onervaren artsen te plaatsen. Dat vinden we ongewenst.’ Hij wijst erop dat de inspectie de norm bovendien nog toetst op handhaafbaarheid, juist voor kleinere ziekenhuizen. ‘Als dat niet zo is, zou het de prullenbak ingaan. Iedereen, grote en kleine ziekenhuizen, zijn gebaat bij een invoerbaar kader.’

SAZ-voorzitter Bert Kleinlugtenbeld vindt dat met name in weekenden extra hoge personele kosten moeten worden gemaakt op ic’s die volgens hem niet bijdragen aan verhoging van de kwaliteit. Hij zegt met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in overleg te zijn over een addendum op de ic-standaard voor zorg in weekenden en nachten. De zorgen over de SEH-richtlijn zegt hij ‘in een vroeg stadium’ te hebben willen aankaarten. Hij hoopt dat het landelijke probleem van een tekort aan SEH-artsen is te ondervangen door in het kader ruimere regels op te nemen over de inzet van andere ervaren specialisten op de SEH, bijvoorbeeld een anesthesist-intensivist.

Treant, met drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, meldt deze week te zoeken naar een ‘alternatief model’ om spoedeisende zorg te kunnen behouden, en zo te voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. Eikendal juicht dit ‘positieve’ geluid toe. ‘Dit ziekenhuis wil voor elkaar krijgen dat de kwaliteit van spoedzorg omhoog gaat.’

Lees ook:

Nieuws SEH spoedzorg
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.