Laatste nieuws
Nieuws

Artsen en zorgverzekeraars willen prijskaartje bij kwaliteitskader spoedzorg

Plaats een reactie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Zorgverzekeraars Nederland willen weten welk prijskaartje er hangt aan het kwaliteitskader voor spoedzorg. Ook is de FMS het nog niet eens over normen voor de inzet van diverse medisch specialisten binnen de SEH. In afwachting van meer duidelijkheid is het kwaliteitskader wel vast naar Zorginstituut Nederland gestuurd.

Sinds 2015 werken elf partijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties) onder leiding van het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen aan een Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Daarin staan oude plus nieuwe normen beschreven die ertoe moeten leiden dat patiënten goede zorg ontvangen binnen acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg via mobiele medische teams en acute ziekenhuiszorg. Deze maand moest dat kader aangeboden worden aan Zorginstituut Nederland, zo was afgesproken. Als deze toezichthouder het stuk bekrachtigt en het opneemt in zijn register, zijn de normen voortaan van kracht en moet iedereen zich eraan houden.

Maar het stuk dat nu naar het Zorginstituut is gestuurd, blijkt nog niet naar de smaak van alle partijen. Er is een aantal voorwaarden gesteld voordat zij zich eraan willen committeren. Ten eerste willen de FMS en Zorgverzekeraars Nederland dus weten hoeveel geld het kost als er volgens dat kader gewerkt gaat worden.

En ook om inhoudelijke reden wil de FMS zich nog niet committeren aan het kader. Er is over een aantal normen nog meer overleg nodig, aldus de specialistenfederatie. Zo is de FMS het nog niet eens met de norm die in het huidige kwaliteitskader is opgenomen voor de aanwezigheid van geriatrische expertise op de SEH. De NVvR (Nederlandse Vereniging voor Radiologie) en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie) vinden dat normen voor aanwezigheid van een radioloog en anesthesioloog niet aansluiten op de praktijk, en willen over dergelijke normen eerst nog verder praten met de NVT (Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie).

Het Zorginstituut heeft nu bij de Nederlandse Zorgautoriteit een zogenaamde budget-impactanalyse aangevraagd, die inzicht moet bieden in de financiële gevolgen van het kwaliteitskader in zijn huidige vorm. Deze analyse is naar verwachting rond maart gereed. Tot dan neemt de toezichthouder nog geen besluit over het kader.

Het Zorginstituut geeft de partijen die het nog niet eens zijn met de inhoudelijke normen, ook tot dan de tijd om er via verder overleg uit te komen. ‘Het is toch de wens om iets op te stellen waar iedereen blij van wordt’, aldus een woordvoerder van het Zorginstituut. Lukt het de partijen niet er zelf uit te komen, dan kan het Zorginstituut zijn doorzettingsmacht gebruiken en zelf een kader opstellen en bekrachtigen.

Voor de verpleeghuiszorg werd vorig jaar een kwaliteitskader vastgesteld door het Zorginstituut zonder dat alle partijen vooraf inzicht hadden in de precieze kosten die er bij de naleving van dat kader kwamen kijken. Dat bleek neer te komen op jaarlijks 2,1 miljard euro extra dat aan verpleeghuiszorg moet worden besteed, geld dat dus niet aan andere vormen van zorg kan worden uitgegeven of maakt dat de collectieve zorguitgaven stijgen.

Om zulke verrassingen in de toekomst te voorkomen, wil het kabinet-Rutte III nu kijken of het meer zeggenschap kan krijgen over de financiële impact van kwaliteitskaders, zo werd in de begroting voor 2018 gemeld. Een manier zou zijn om wettelijk vast te leggen dat er altijd een kostenberekening moet worden gemaakt voorafgaand bekrachtiging door het Zorginstituut, zoals nu dus op vrijwillige basis gebeurt.

lees ook

Nieuws FMS SEH spoedzorg Zorginstituut Nederland
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.