Meer over trombose

 • Hogere dosis tromboseprofylaxe bij zwangeren is onnodig

  Een vaste lage dosering heparine van laag moleculair gewicht (LMWH) volstaat ante en post partum bij vrouwen bij wie een tromboseprofylaxe is geïndiceerd. Dat schrijven Ingrid Bistervels (Amsterdam UMC) e.a. in The Lancet.

 • Kaakchirurg in opleiding en supervisor reageren niet adequaat

  Klager is door verweerster op de poli MKA-chirurgie onderzocht wegens klachten aan zijn hals. Op de CT-scan bleek geen maligniteit te zien. Wel dat klager een ‘trombose vena jugularis boven de massa doorlopend tot in de sinus sigmoïdeus’ had, ook wel bekend als het syndroom van Lemierre.

 • Jonge vrouw met hoofdpijn en visusklachten

  Een 18-jarige vrouw maakt een wereldreis. Op de tiende dag wordt ze overvallen door een snel in ernst toenemende, in sterkte ­wisselende, kloppende hoofdpijn. De geraadpleegde artsen denken aan migraine, haar eigen huisarts denkt aan een clusterhoofdpijn.

 • ‘Ik heb helemaal genoeg van het wiebelbeleid’

  Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van huisarts Peter Vonk. De helft van de patiënten in zijn praktijk aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam is student. Zelf was hij de stad uit, maar ‘the day after’ heeft hij toch een katerig gevoel overgehouden aan Koningsdag.

 • Afwezigheid van bewijs, en dan?

  ‘Ik heb hem nooit over voetbal horen praten, dus hij houdt niet van voetbal.’ Op het oog lijkt dit een plausibele uitspraak, toch is het een voorbeeld van argumentum ad ignorantiam, of in het Nederlands het argument van de onwetendheid. Het is een drogreden waarbij wordt aangenomen dat een stelling waar is, omdat het bewijs ontbreekt dat het onwaar is.

 • Compressiekousen na operatie niet nodig

  Compressiekousen na operatie niet nodig Compressiekousen dragen na een electieve operatie verkleint de kans op veneuze trombo-embolieën niet significant, bij gebruik van een laagmoleculairgewichtheparine (LMWH). Dit blijkt uit gerandomiseerd onderzoek van Joseph Shalhoub e.a. dat in The BMJ verschijnt.

 • Longembolieën verklaren misschien deel van longbeeld covid-19

  Bij een aanzienlijk deel van de patiënten die met covid-19 op de intensive care liggen, komen longembolieën voor. Het verklaart mogelijk voor een deel het ‘wonderlijke’ ARDS-beeld waar deze patiënten mee kampen, zeggen onder andere intensivist Rik Endeman en internist-hematoloog Marieke Kruip van het Erasmus MC. ARDS is het ‘acute respiratory distress’-syndroom.

 • Vaker trombose bij mensen met spataders

  Mensen met spataders krijgen vaker diepveneuze trombose dan degenen bij wie varicosis niet is gediagnosticeerd. Of er sprake is van een causaal verband, valt niet op te maken uit de gegevens waarover Shyue-Luen Chang e.a. in JAMA schrijven.

 • Voor zwangeren is de ene trombofilie de andere niet

  Alle zwangeren met een erfelijk verhoogde stollingsneiging, lopen tijdens en kort na de zwangerschap een extra risico op trombose. Niet voor alle vrouwen is profylaxe aangewezen, laat een systematische review van Nederlandse onderzoekers zien.

 • DOAC’s bij trombose net zo veilig als warfarine

  Patiënten die vanwege een veneuze trombo-embolie een DOAC krijgen, lopen niet meer risico op een bloeding dan degenen die de vitamine-K-antagonist warfarine krijgen. Dit blijkt uit een grote observationele multicenterstudie uit Canada en de Verenigde Staten. Min Jun e.a. schrijven erover in BMJ.

 • Revolutie binnen de antistolling

  Er lijkt een nieuwe ster aan het firmament van antistollingsmiddelen, de factor-XI-remmer. Deze vermindert niet alleen de kans op trombose, maar doet dat zónder ...

 • ’Die routine heb ik bij Saltro geleerd’

  Marjolein Vrencken (21), vierdejaarsstudent in Maastricht, werkte afgelopen zomer bij Saltro, diagnostisch centrum en trombosedienst. ‘Mijn collega’s waren echte prikgoeroes.’

 • Richtlijnen met elkaar in strijd

  Soms staan verschillende richtlijnen op gespannen voet met elkaar. Bijvoorbeeld als een patiënt antistollingsmedicatie gebruikt en een operatie moet ondergaan.

 • Leren van Diane-35

  Sterfgevallen door de Diane-35-pil, zonder melding bij het bijwerkingencentrum Lareb, zorgden begin dit jaar voor veel commotie. Lareb en NHG willen hier samen lering uit trekken.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.