Laatste nieuws
Nieuws

Zorginstanties en VWS werken aan meer grip op medicijnprijzen

Plaats een reactie

De Autoriteit Markt en Consument (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (ZINL) willen meer greep krijgen op de prijzen van dure geneesmiddelen. In een gezamenlijke ‘werkagenda’ presenteren ze hun voornemens, die ze samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan uitvoeren. De drie organisaties geven daarmee gevolg aan een eerder ingediende Tweede Kamermotie.

Ze zullen zich richten op twee kwesties. Ten eerste op de vraag wat maatschappelijk aanvaardbare prijzen van geneesmiddelen zijn. Daarvoor moet er een referentiekader komen waarin de effectiviteit, kosteneffectiviteit en de mate van innovatie een plaats krijgen. Wat dit betreft signaleren ACM, NZa en ZINL dat er momenteel een drietal knelpunten bestaat. Ten eerste komt het voor dat het Zorginstituut de minister adviseert een bepaald geneesmiddel niet te vergoeden, hetgeen vervolgens nogal eens leidt tot politieke en maatschappelijke onrust. In de tweede plaats kan de overheid zich vaak pas na afgifte van een handelsvergunning door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) buigen over prijs, uitgaven en effectiviteit. Waardoor het lijkt alsof de overheid de toegang tot geneesmiddelen vertraagt. Intussen neemt de druk om medicatie toegankelijk te maken toe, naarmate het besluit langer op zich laat wachten, en dan uiteraard vooral bij geneesmiddelen waarvoor geen alternatief beschikbaar is. En ten slotte zijn daar nog de early access-programma’s en de beschikbaarheid in het buitenland van bepaalde medicijnen. Ook die leggen druk op het besluitvormingsproces en op de vaststelling van wat aanvaardbare uitgaven en prijzen zijn.

De tweede kwestie in de werkagenda is het versterken van concurrentie tussen geneesmiddelen. Meerdere concurrerende geneesmiddelen op hetzelfde indicatiegebied zullen immers tot prijsdaling leiden, zo verwachten de drie organisaties. Daarbij zou de ACM niet alleen moeten nagaan of er sprake is van excessieve prijzen, maar ook of toetreding van fabrikanten tot de markt ten onrechte wordt beperkt of zelfs uitgesloten, bijvoorbeeld doordat een onderneming haar economische machtspositie misbruikt.

Lees ook
Nieuws dure geneesmiddelen
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.