Laatste nieuws
Henk Maassen
Henk Maassen
2 minuten leestijd
Nieuws

Wet moet digitale gegevensuitwisseling bevorderen

2 reacties

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het al vaker gezegd: digitaal moet het nieuwe normaal worden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Volgend jaar komt hij met een wetsvoorstel dat het proces moet versnellen.

In een brief aan de Kamer zet hij de zaken nog eens op een rij. De wet moet het onder meer mogelijk maken om gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch moeten verlopen. Twee daarvan liggen nu al voor de hand omdat ze reeds proefdraaien: digitaal receptenverkeer en de verpleegkundige overdracht.

Een andere is mogelijk landelijke beelduitwisseling, waarvoor momenteel patiënten, radiologen, regionale organisaties en Zorgverzekeraars Nederland oplossingen bedenken. ‘U kent’, schrijft Bruins, ‘de voorbeelden van dvd's die op de buik van een patiënt in de ambulance mee moeten worden genomen van ziekenhuis naar ziekenhuis of van de taxi die tussen ziekenhuizen rijdt om gegevensdragers met beelden na te brengen.’

Wel zal de minister elektronische gegevensuitwisseling pas als verplicht aanwijzen als alle benodigde informatie ook elektronisch kán worden uitgewisseld. Als bijvoorbeeld naast beeldmateriaal aanvullende informatie nodig is, moet ook die elektronisch beschikbaar zijn.

Met de wet wil Bruins ook eenheid van taal en techniek bevorderen en daarom bepaalde ‘bouwstenen’ verplicht stellen. Een voorbeeld: als in een elektronische gegevensuitwisseling de mogelijkheid om zichzelf te kunnen voeden en de daarvoor gebruikte hulpmiddelen zijn vermeld zou de standaardmededeling ‘Vermogen tot eten’ gebruikt kunnen worden.

Verder moet de wet certificering van ICT-producten, informatieveiligheid en privacy regelen. Wat dat laatste betreft wil de minister niet dat voor het uitwisselen van gegevens uit digitale medische dossiers vaker toestemming moet worden gevraagd dan in de papieren situatie, dat zou immers een achteruitgang betekenen ten opzichte van de huidige praktijk. Daarom moeten er, aldus Bruins,  oplossingen komen die maken ‘dat uitwisseling plaatsvindt op het moment dat deze nodig is en de behandelrelatie de grondslag is van de uitwisseling’.

In de aanpak van digitalisering staat voor Bruins consensus tussen zorgprofessionals over het zorgproces en de digitalisering van gegevensuitwisseling voorop. Hij verwacht dan ook dat  zorgprofessionals veldnormen (of kwaliteitsstandaarden) ontwikkelen en zal waar nodig aansturen op versnelling daarvan. Waar dat niet lukt kan het Zorginstituut zijn ‘doorzettingsmacht’ inzetten.

Digitalisering blijft niet beperkt tot de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Dezelfde gegevens, in dezelfde taal, kunnen als de patiënt dit wil doorstromen naar de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO), schrijft Bruins.

Het afsprakenstelsel MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland met VWS en partners in de zorg, maakt het mogelijk dat mensen die dat willen met strenge waarborgen voor veiligheid en privacy over al hun eigen gegevens kunnen beschikken in een eigen PGO. Vanaf oktober van dit jaar kunnen burgers op grond van een financieringsregeling kosteloos zo’n PGO kiezen.

Lees ook

Nieuws EPD
 • Henk Maassen

  Henk Maassen is sinds 1999 journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg. Hij stelt wekelijks de Media & Cultuur-pagina’s samen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Enes

  algemeen betweter, Rotterdam

  De insteek van de overheid was niet voorwaarden scheppen voor een goed functionerende zorg-ICT maar voor een ict-zorgmarkt waarin toetreding gemakkelijk is. De markt zou dan voor de beste oplossing zorgen. Alleen de markt zorgt voor zichzelf, niet vo...or de zorg.

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden

  De minister voor medische zorg Bruno Bruins gebruikt in de derde kamerbrief over elektronische communicatie in de zorg weer eens grote woorden. Hij wil in een wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling verplicht gaan stellen en certificering va...n ICT-producten, informatieveiligheid en privacy eventjes gaan regelen. Het certificeren van ICT door de overheid is iets wat op voorhand tot mislukken gedoemd is. Meer dan eens is bij een groot aantal ministeries gebleken dat binnen op die ministeries gewoon de kennis van de materie ontbreekt om op dat vlak een vuist te kunnen maken. Het verplicht stellen van elektronische communicatie bij wet heeft ook iets vreemds. Dit is samen met de certificering van ICT-producten in de ogen van de minister een manier om de sterke afhankelijkheid bij de zorgaanbieder van de ICT-leverancier te doorbreken. Hij wil de wet ook pas laten ingaan als de beoogde communicatie op een door hem bepaald terrein technisch kan. Dat lijkt er van uit te gaan dat marktpartijen in de zorgICT EN zorgaanbieders niet eigenstandig geïnteresseerd zouden zijn in de geneugten van een goede data-uitwisseling.
  De vendor-lock-in, de sterke afhankelijkheid van de zorgaanbieder van zijn zorgICT-leverancier is met een dergelijk wetje niet te doorbreken. Het is productiever om als overheid een eigentijdse(decentrale), degelijke infrastructuur voor zorgcommunicatie te faciliteren en daarbij de eis te stellen dat de voor communicatie gebruikte programmatuur van het type "open source" is.
  Op die manier doet de overheid wat ze moet doen: voorwaarden scheppend werken en zich niet verliezen in ICT-details.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.