Laatste nieuws
Nieuws

Verzekeringsartsen willen onafhankelijke keuringsdienst oprichten uit onvrede met UWV

4 reacties

Het toenemende tekort aan verzekeringsartsen binnen UWV brengt de uitvoering van de sociale verzekeringen in gevaar, vindt Novag, beroepsvereniging en vakbond voor verzekeringsartsen. Omdat een oplossing vanuit UWV uitblijft, wil Novag een onafhankelijke medische dienst voor keuringen oprichten.

Het standpunt is bepaald in een recente algemene ledenvergadering en staat in een brief van de vakbond, waarbij naar eigen zeggen de helft van de UWV-artsen is aangesloten. ‘In de huidige situatie worden er in de uitvoering kunstgrepen toegepast waarbij de wet wordt overtreden en er sprake is van onterechte ongelijke uitkomsten voor de uitkeringsgerechtigden. Burgers blijven daardoor in de kou staan en het UWV schiet tekort in het uitvoeren van zijn maatschappelijke taak.’ 

Kwaliteit inleveren 

Het UWV kampt met een gebrek aan verzekeringsartsen. ‘Dat was niet altijd zo’, schrijft Novag, dat het tekort wijt aan de oprichting van het UWV, dat zou ‘sturen’ op efficiency en kwantiteit en niet op kwaliteit. ‘Door de druk om kwantiteit te leveren zouden de artsen aan kwaliteit moeten inleveren; dat is in strijd met hun artseneed. Verzekeringsartsen worden hierdoor bedreigd in hun professioneel functioneren en ervaren op dat vlak een onveilige werkomgeving. Het gevolg is dat artsen vaak al na korte tijd gewerkt te hebben in het vak, weer vertrekken. Ondanks dat het UWV veel artsen weet aan te nemen, blijft het artsentekort daarom bestaan en wordt er geen recht gedaan aan een eerlijke uitvoering van de sociale zekerheid.’ 

Oncontroleerbaar 

In dagblad Trouw geeft voorzitter Wim van Pelt toelichting. ‘Wij zien dat de achterstanden op dit moment oncontroleerbaar zijn. Het ministerie heeft maatregelen moeten nemen waardoor mensen in strijd met de wet zonder medische beoordeling in een uitkering belanden, en nog altijd wachten duizenden mensen op beoordeling, sommigen al een jaar of langer. Ook de politiek gewenste arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers kan door achterstanden bij het UWV niet worden ingevoerd.’ 

Met het UWV is inmiddels overleg geweest over het voorstel, zegt Van Pelt in een telefonische toelichting. Maar de uitkeringsorganisatie heeft laten weten vast te willen houden aan de huidige lijn. Novag wil de nieuwe medische dienst binnen de overheid geplaatst zien, dus binnen UWV-kantoren. Maar voordat het zover is, moeten alle verschillende betrokken partijen het erover eens worden. De volgende stap is overleg met onder meer de sociale partners en de politiek. Van Pelt: ‘De FNV heeft aangegeven dat zij ervoor openstaat om de oplossingsrichting te onderzoeken.’

Lees ook
Nieuws
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A.M. Arents

  verzekeringsarts n.p., Beek ubbergen

  Collega Algra,
  Bij punt 4. stel je voor dat de toezichthoudende rol van ministerie SZW doorgelicht moet worden.
  Ik deel via medisch contact al jaren mede dat het vroegere topmanagement Hoofdkantoor GAK Amsterdam in 1999 door onderzoek van LISV en ...CTSV werden beschuldigd van fraude met salarissen van GAK artsen. Daar deze top op hun beurt weer dreigde met hun eigen vaste topadvocaten Duk en Spong en met het tegenwerken van een goede start op 1 januari 2000 van een nieuwe grote organisatie UWV, heeft het ministerie Sociale Zaken enkele frauderende GAK topmanagers beloond met een functie als ministerieel UWV topadviseurs. Het zijn juist deze ex GAK top managers, die vanaf jaar 2000 het fraudulerend beleid hebben voortgezet om het UWV artsentekort tot op de dag van heden blijvend te laten persisteren met daarnaast tevens ook het uithollen van het vak UWV verzekeringsarts. Ik heb alle UWV artsen via medisch contact geadviseerd gezamelijk daartegen te protesteren en via een parlemantaire enquete door ex kamerlid mr Jan de Wit te laten onderzoeken naar strafbare feiten van de ministerieel frauderende UWV topadviseurs afkomstig van de vroegere GAK top die volgens Jan de Wit hun fraudegeld in de jaren negentig gingen witwassen via onroerend goed en ICT. Nogmaals:
  Het fors persisterend artsentekort, waardoor forse stijging van langdurig arbeidsongeschikten en daardoor financieel miljardenverlies, is niet te wijten aan de UWV managers, maar aan de frauderende UWV topadviseurs van het ministerie SZW. Nu dreigt ons mooie stelsel WIA ten onder te gaan.
  Er is maar een oplossing om deze ondergang nog te kunnen redden: Het oprichten van een nieuw onafhankelijk Medische Dienst UWV, maar dan niet onder toezicht van ministerie SZW, maar ministerie Volksgezondheid. Alle UWV artsen moeten nu via hun vakbond NOVAG en NVVG een onafhankelijke Medische Dienst gaan opeisen. Zoniet dan houd de divisie arbeidsgeschiktheid UWV op in haar bestaan.

 • W.A. Faas

  verzekeringsarts , Amsterdam

  Voor uitgebreide reacties en commentaren kun je terecht op LinkedIn

  Bottom line:
  ✅ de verzekeringsartsen die nodig zijn om het huidige systeem overeind te houden, die komen er gewoonweg niet: niet bij het UWV en ook niet bij de medische dienst ...van de Novag
  ✅ we kunnen allemaal wel stug vanuit het eigen perspectief (en belang) blijven protesteren, maar daarmee redden we het niet
  ✅ …en blijven cliënten de wachtende gedupeerden…

  https://www.linkedin.com/posts/jfaas_uwv-artsen-willen-zich-afsplitsen-activity-7136268566743379968-Jtp0?utm_source=share&utm_medium=member_ios

  • W.A.M. Arents

   verzekeringsarts n.p., Beek ubbergen

   Beste collega Faas,

   Eerst moet de gigantische angstcultuur onder de UWV artsen worden doorbroken. Dat kan alleen met de hulp van de UWV artsenvakbond NOVAG (acties, werkstakingen) en wetenschappelijk advies van de NVVG.
   Daarnaast gaan praten met... de politiek met als doel het organiseren van een parlementaire enquête om te gaan onderzoeken naar strafbare feiten die zijn gepleegd door UWV topadviseurs werkzaam bij het ministerie SZW.

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Erg illustratief bericht. Gaat het ooit nog goed komen tussen de UWV top en de verzekeringsartsen op de werkvloer ? Ik durf het te betwijfelen.

  1. Of het een werkbaar idee is valt nog te bezien. je kunt het gaan bestuderen. Maar waarom zou het be...ter/slechter gaan dan nu ? Wat is daar de kritische driver achter ? Ik zie hem nog niet

  2. Maar het tekent de onderlinge verhoudingen, die behoorlijk verzuurd blijken te zijn. Dit contrasteert namelijk nogal met de berichten vanuit de UWV top van de laatste maanden. Daar hanteert men de mantra: alles sal reg kom

  3. Ik geloof er onderhand helemaal niets meer van. Dit bericht is voor mij een teken dat de UWV op het onderdeel sociaal medische beoordeling onbestuurbaar is geworden.

  Lees voor 'de grap' mijn blog van vorig jaar erop na met de voor zichzelf sprekende titel 'een ongelooflijke puinhoop'
  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/een-ongelooflijke-puinhoop

  4. Mijn voorstel: benoem een regeringscommissaris. Zet het UWV op het onderdeel sociaal medische beoordeling per direct onder curatele en doorbreek de patstelling, waarbij ook de toezichthoudende rol van SZW doorgelicht moet worden.

  Werkend Nederland verdient een betere publieke verzekeraar. We kunnen niet voor altijd blijven wegkijken.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.