Laatste nieuws
Nieuws

Onderzoek moet uitwijzen of verzekeringsarts wel genoeg verdient

6 reacties

Het UWV en daar werkzame verzekeringsartsen willen weten in hoeverre het inkomen van verzekeringsartsen een rol speelt bij het tekort aan verzekeringsartsen. Daarom laten ze onderzoek doen naar de beloning en arbeidsvoorwaarden van verzekeringsartsen ten opzichte van die van medisch specialisten en huisartsen.

Tekorten

Het UWV kampt al jaren met tekorten aan verzekeringsartsen, maar heeft onvoldoende zicht op de redenen die artsen hebben om überhaupt niet voor dit werk te kiezen, of om het UWV te verlaten. De uitkeringsinstantie en Novag, de beroepsvereniging annex vakbond van verzekeringsartsen, hopen daar, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), verandering in aan te brengen door de komende tijd te onderzoeken welke factoren daarbij een rol spelen. Naast beloning en arbeidsvoorwaarden wordt ook gekeken naar andere zaken zoals werkdruk en loopbaanmogelijkheden.

Medisch Contact besteedt binnenkort in Achter het Nieuws aandacht aan het vastlopen van de wet rond arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) door het tekort aan verzekeringsartsen.

Lees ook
Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Wat vaak opvalt bij professionals is dat geld natuurlijk wel een rol speelt, maar dat werkinhoud, mate van professionele vrijheid en professionele uitdaging een grotere rol spelen. Ook is een belangrijke factor de wijze waarop je wordt gefaciliteerd ...om je werk te kunnen doen. Dat je als professional het gevoel hebt dat je organisatie jou draagt in plaats van andersom.
  Professionals willen hun inhoudelijke werk doen en willen daarbij niet lastig gevallen worden met, herstructurering, reorganisatie, te grote bemoeienis door niet professionals.
  Kijk nu met dit voor ogen eens naar het UWV. Denkt u dat professionals daar graag naartoe gaan om te werken?

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Ook interessant in dit verband. Indicatief onderzoek bij 40 jonge verzekerings-en bedrijfsartsen naar het hoe en waarom van hun keuze. Titel: werken is belangrijk, maar het moet wel leuk blijven

  https://nvab-online.nl/sites/default/files/SGBO%20st...udie%20onder%20jonge%20artsen%20juli%202015.pdf


  O ja, kijk dan meteen even naar deze.
  Opleiding bij UWV gehad en dan meteen door naar private partij.

  https://www.tbv-online.nl/magazine-artikelen/net-geregistreerd-als-verzekeringsarts-en-dan-weg-bij-uwv-waarom/

  • W.A.M. Arents

   verzekeringsarts, Beek

   Tot het jaar 1992/1993 verdiende een GAK (nu: UWV) verzekeringsarts conform oud recht (functiegroep 31) max. een salaris van ca. 9000 gulden per maand. T.g.v. een forse salarisbezuinigingsoperatie werd conform het nieuw recht GAK/CAO 1992/1993, nota ...bene goedgekeurd door FNV en LAD, het max salaris van GAK (nu: UWV) artsen 30% verlaagd naar max. 5800 gulden per maand.
   Sindsdien is het GAK (UWV) beroep helemaal niet meer leuk of aantrekkelijk meer en is het verzekeringsartsentekort alleen maar nog meer jarenlang fors toegenomen, waardoor een forse toename achterstand WAO (later: WIA) keuringen.
   Het onderzoek naar een zg. voldoende tevredenheid onder 40 jonge UWV verzekeringsartsen en bedrijfsartsen is dan ook geheel misleidend. Immers: niemand wil meer kiezen voor het medisch beroep UWV verzekeringsarts, des temeer daar de medische professie van UWV verzekeringsartsen nu ook nog eens fors is uitgehold.
   Dit allemaal hebben we te danken aan de corrupte UWV topadviseurs van het ministerie SWZ, die sinds jaren negentig (GAK) en later vanaf jaar 2000 (= start van een nieuwe organisatie UWV) niet de belangen van medisch professioneel beoordeling WAO keuringen (later: WIA keuringen) maar eerder hun eigen financieel belangen (corrupte handel in onroerend goed en het witwassen daarvan met het geld van jarenlang overgebleven jaarlijks budget artsensalarissen UWV / GAK t.g.v. van een fors toenemend persisterend verzekeringsartsen tekort) als hoogste prioriteit stellen. Daardoor is niet alleen t.g.v. van fraude met UWV (GAK) artsensalarissen, maar ook t.g.v. een daardoor forse toename wachtlijst van WIA medische keuringen (waarbij in het bijzonder mensen met een beetje autisme en ADHD geheel ten onrechte volledig arbeidsongeschikt worden verklaard) er een miljarden eu verlies gaan ontstaan.
   Nu is ons mooi sociaal WIA stelsel geheel ten onder gegaan.
   De politiek moet nu een parlementair onderzoek starten en de UWV topadviseurs van ministerie SZW gaan ondervragen om te gaan vast stellen of er sprake is van strafbare feiten.

 • W.A.M. Arents

  verzekeringsarts , Beek Ubbergen


  In het jaar 1992 heeft het vroegere ministerie Sociale Zaken het GAK topmanagement zwaar onder druk gezet om een forse salarisbezuigingsoperatie voor GAK verzekeringsartsen in te voeren. Het LAD en FNV heeft nota bene aan deze bezuinigingsoperatie ...volledige medewerking verleend. De doelstelling v h ministerie was om vanaf jaar 1992 de GAK (later vanaf jaar 2000 UWV) verzekeringsartsen met opzet blijvend te laten persisteren en hun beroep uit te hollen. Daar zijn ze na jaren UWV mismanagement op de dag van heden grandioos goed in geslaagd.
  In het jaar 1999 is het GAK topmanagement door LISV en CTSV zelfs beschuldigd van fraude met GAK verzekeringsartsensalarissen. Kamerlid mr Jan de Wit heeft in het jaar 1999 het topmanagement dan ook beschuldigd om door GAK artsentekort het overgebleven artsensalarisbudget te misbruiken voor handelen in onroerend goed en met zelfs witwaspraktijken. Ik heb d.m.v. talloze bewijsstukken de wetenschap in bezit dat het tot de dag van vandaag niet het UWV management maar corrupte UWV topadviseurs van ministerie SZW (gedeeltelijk afkomstig van de frauduleus vroegere GAK ontslagen top management) nog steeds opereren om het vak UWV verzekeringsartsen trachten uit te hollen d.m.v. een opzettelijk persisterend artsentekort. Zie verder vanaf 2015 de eerder artikels door mij vermeld in medisch contact of via winnand arents linkedin. De Novag en NVvG zijn door mij vanaf jaar 2015 steeds persoonlijk volledig op de hoogte gebracht m.b.t. het causale verband van UWV verzekeringsartsentekort en de doelstelling daarvan.

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Is er iets wat we nog niet weten ? Er is vrij recent nog onderzoek naar gedaan. In 2019 om precies te zijn. Door Human Capital Group

  De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn als volgt:
  1. De functie-inhoud verschilt onderling sterk. Bij ve...rzekeringsartsen en bedrijfsartsen is niet of
  nagenoeg geen sprake van zorgverlenende en curatieve handelingen, taken en
  verantwoordelijkheden, daarentegen hebben de huisarts en medisch specialist een breed
  scala aan diagnostische, preventieve en curatieve activiteiten.

  2. De functiezwaarteverhoudingen zijn grotendeels identiek, met uitzondering van de functie
  medisch specialist.

  3. De vaste beleidsmatige beloning (salaris vermeerderd met vaste toeslagen) van de
  onderzochte functies laat een geringe differentiatie zien (m.u.v. de functie medisch
  specialist). De bandbreedte (exclusief de beloning voor de functie medisch specialist) varieert
  tussen €80.946,83,- voor de verzekeringsarts van UWV en €88.553,99,- voor de functie
  huisarts. Een verzekeringsarts met taakdelegatie bij UWV zit met een beloning van
  €89.715,42,- echter boven deze range.

  4. In de onderzochte secundaire arbeidsvoorwaarden is veel differentiatie zichtbaar.

  5. Voor de functies bedrijfsarts, medisch adviseur en verzekeringsarts particulier bestaat de
  mogelijkheid tot een uitloop op basis van excellentie en/of marktomstandigheden.


  6. De praktijkbeloning van de functies verzekeringsarts, bedrijfsarts en medisch adviseur in de
  referentiegroep van tien organisaties, is in de meeste gevallen hoger tot aanmerkelijk hoger
  dan de beleidsbeloning.

  7. De praktijkbeloning van de onderzochte functies in de referentiegroep is hoger dan de
  beloning van de onderzochte functies van UWV; de mediaan van de referentiecategorieën
  ligt op €97.000,- en de mediaan van de UWV-categorie op €81.000,-.

  8. De spreiding van de bruto jaarinkomens is groot. Over alle onderzochte inkomens bedraagt
  deze (uitbijters uitgezonderd) €58.000,- tot €110.000,-.


  https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/documenten/rapporten/2019/01/29/rapportage-%E2%80%98onderzoek-beloning-verzekeringsartsen-uwv%E2%80%99

 • N. Glaser

  Huisarts

  Willekeurig van internet gehaalde advertentie uwv in een regio:

  Wat je van ons kan verwachten (oa)
  • Bruto salaris minimaal € 5.158,24 maximaal € 6.818,18 (o.b.v. 38u).
  • Daarnaast is er een arbeidsmarkttoeslag, welke kan oplopen tot € 775,- per... maand.
  • Uitgebreide loopbaanmogelijkheden
  • 8% vakantiegeld en een 13e maand.

  En dat zonder dienstverplichtingen of de ridicule poespas die bij huisartspraktijkhouderschap hoort...

  Financieel zal niet de oorzaak zijn lijkt mij.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.