Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

Verenso en KNMG opgelucht over uitspraak rechter euthanasiezaak

5 reacties

Verenso en de KNMG zijn opgelucht over de uitspraak in de strafzaak tegen de specialist ouderengeneeskunde die in 2016 euthanasie uitvoerde bij een wilsonbekwame patiënt met vergevorderde dementie.

‘We zijn heel blij dat onze collega is ontslagen van alle rechtsvervolging. We vinden dat het hier om een maatschappelijk dilemma gaat en dat die niet moet rusten op de schouders van één collega. Maar het is nog onduidelijk wat de uitspraak precies betekent in de praktijk voor artsen die te maken krijgen met een verzoek om levensbeëindiging van een patiënt met dementie’, licht Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen toe. In een gezamenlijke verklaring stellen Verenso en de KNMG dat in de praktijk blijkt dat complexe situaties voor ingewikkelde dilemma’s zorgen. Die dilemma’s blijven volgens de twee artsenorganisaties ook met deze uitspraak bestaan. Nieuwenhuizen: ‘De angst ontstaat dat de waarde die in de maatschappij wordt gehecht aan de wilsverklaring nog sterker toeneemt. De rechter zal het niet zo bedoelen, maar het zou kunnen dat de gemiddelde Nederlander het wel zo opvat. Maar de wilsverklaring is geen waardebon. Artsen zullen bij ieder verzoek om levensbeëindiging zeer zorgvuldig moeten blijven wikken en wegen.’

In deze rechtszaak ging het onder meer om de vraag of een arts (mondeling) bij de patiënt moet verifiëren of de wens tot levensbeëindiging nog steeds actueel is, ook al is die weloverwogen en vrijwillig opgetekend in een wilsverklaring toen de patiënt nog wilsbekwaam was. De rechtbank oordeelde dat de arts deze plicht niet had. Nieuwenhuizen: ‘Maar wij zien dat er onder artsen wel een behoefte bestaat om de actualiteit van die wens wél te toetsen. Het perspectief van artsen is anders dan het juridisch perspectief. Hoe dit precies moet worden getoetst, zeker bij dementerende patiënten, is een vraagstuk waar wij, samen met de KNMG, nog aan werken.’

Hoe zat het ook alweer? Bekijk de tijdlijn >
Lees ook
Nieuws euthanasie levenseinde dementie
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Rogier Vogelenzang

  huisarts n.p. , Amsterdam

  Ik ben niet opgelucht door deze uitspraak. Dat een gesprek met iemand in een vergevorderd stadium van dementie meestal betekenisloos is ben ik met de rechtbank eens. Maar de kern van het probleem zit hem er in dat iemand in dat stadium vervreemd is v...an zijn of haar vrije wil. Als je uit vrije wil een euthanasieverklaring tekent betekent dat per definitie dat je die altijd kan herroepen; de vrijheid om iets wel te willen kan alleen maar bestaan in gezelschap van de vrijheid om datzelfde niet te willen. Daarom verliest een euthanasieverklaring zijn betekenis als er geen sprake meer is van de vrijheid die te herroepen.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  @coll. Snel

  Ingaande op uw hartgevoelde en bevlogen reactie zijn er toch wat vragen bij mij overgebleven. De uitspraak van de strafrechter is inderdaad een juweel van juridisch/maatschappelijke wijsheid, waarmee we in het strafrecht verder kunnen.... Lijkt het.

  Elders hanteert u echter in uw vernietigende opmerking over de twee collega's voor de televisie deze zinssnede: "... afgaande op slechts de conclusie van het RTE".

  Deze tuchtuitspraken, die nog niet waren gedaan toen de euthanasie plaatsvond zijn echter wel degelijk limiterend en richtinggevend. De strafrechter heeft niet met deze tuchtuitspraken rekening gehouden, omdat zij de werking van het strafrecht voor ogen heeft.

  Als nu in de toekomst een collega precies handelt zoals de collega die hier terecht stond, dan komt deze eerste collega wel degelijk de uitspraken van de tuchtcolleges tegen, waarna het zeer wel mogelijk is, dat de strafrechter tot een heel andere uitspraak komt.

  De uitspraak zoals die nu is gedaan, heeft geen invloed op de beperkingen aan ons handelen die onze eigen beroepsgroep heeft opgelegd d.m.v. de tuchtrechtspraak. Die blijft als een paal boven water staan en verdient aldus het suffix 'slechts' zeker niet.

  Waarvan acte.

 • Carla Snel-Claushuis

  specialist ouderengeneeskunde, Naaldwijk

  Vandaag heeft de rechter een zorgvuldig onderbouwde uitspraak gedaan en de specialist ouderengeneeskunde vrijgesproken.
  Op 26 augustus waren wij, collega's van het eerste uur aanwezig bij de zitting, gespannen en vol aandacht voor wat komen ging en ...daarbij viel ons het volgende op:
  Grote zorgvuldigheid en respect betracht door zowel de rechter als de officier van justitie. Er was veel aandacht, en sprake van empatisch luisteren er was ruim de tijd voor requisitoir en het voorlezen van de pleitnota. Uren werd geluisterd en vragen gesteld.
  De hele sfeer was een sfeer van recht.

  Welk een schril contrast met het optreden van 2 prominente collega's die zich op die bewuste dag lieten interviewen voor de TV en slechts een paar minuten nodig hadden om hun collega te veroordelen.
  Beide collega's ondertekenden eerder het :"niet stiekem "manifest dat paginagroot in de kranten verscheen, afgaande op slechts de conclusie van het RTE
  Een van hen schitterde door afwezigheid bij zowel de tuchtzaken als bij deze strafzaak.
  Het had deze hoogleraar gesierd als hij er bij was geweest en met eigen oren had gehoord hoe uitermate zorgvuldig onze collega is geweest, hoe zij gedurende vele dagen uren lang de wanhopige patiënte heeft geobserveerd en haar radeloos lijden heeft vastgelegd op film.
  Hij zou tot dezelfde conclusie hebben moeten komen als deze rechter die met haar collega's goed heeft begrepen wat wij als specialisten ouderengeneeskunde allang wisten, namelijk dat de nonverbale uitingen van een zeer diep demente patient veel meer zeggen over al of niet aanwezig zijn van lijden en veel duidelijker de eerder vastgelegde wensen in een wilsverklaring kunnen bevestigen dan woorden.

  Als wij dezelfde grote zorgvuldigheid betrachten als onze vrijgesproken collega hebben wij niets te vrezen, in Nederland zegeviert namelijk het Recht.
  Gefeliciteerd, waarde Collega!!

 • P.H. van Putten

  Arts expertisecentrum euthanasie, Sellingen

  Vreemde reactie. De KNMG en Verenso zeggen eigenlijk dat ze het niet eens zijn met de huidige wet- en regelgeving en gaan niet in op de inhoud van de uitspraak, namelijk dat bij een schriftelijke wilsverklaring een actueel euthanasieverzoek niet nodi...g is als de wilsonbekwame niet meer in staat is zijn wil te uiten. Deze uitspraak is geeft duidelijkheid aan de artsen die bereid zijn om euthanasie uit te voeren bij patiënten met vergevorderde dementie en is daarom toe te juichen.

  [Reactie gewijzigd door op 11-09-2019 22:35]

 • anoniem

  , huisarts

  Opgelucht? Ja, ik ben blij voor deze arts. Maar verder is de verwarring bij mij nu compleet. Mogen artsen nu demente mensen doden na ze eerst een slaapmiddel toe te dienen? Ik weiger dat en blijf dat weigeren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.