Laatste nieuws
Eva Nyst
2 minuten leestijd
Nieuws

Geen berisping maar waarschuwing voor euthanasie met betwiste wilsverklaring

3 reacties

De berisping wegens euthanasie bij een gevorderd demente vrouw op basis van een schriftelijke wilsverklaring houdt geen stand. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft de specialist ouderengeneeskunde vandaag een waarschuwing opgelegd.

Het CTG is het eens met de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag dat er geen eenduidig euthanasieverzoek lag omdat de wilsverklaring niet duidelijk was. Ook vindt het CTG met die instanties dat de arts een poging had moeten doen de euthanasie en de Dormicum, die de arts in de koffie van de patiënt deed, vooraf te bespreken met patiënte. Volgens het tuchtcollege kan het vooraf toedienen van Dormicum wel ‘goed hulpverlenerschap’ zijn. En al ‘lijkt het voorts weinig zinvol en geen redelijk doel te dienen met een volledig wilsonbekwame patiënt’ euthanasie en gebruik van Dormicum te bespreken, een poging daartoe mag niet achterwege blijven bij een zorgvuldige uitvoering, aldus de tuchtrechter.

Maar op het gebied van de verwijtbaarheid vaart de hogerberoepsinstantie een andere koers dan het regionaal tuchtcollege. De uitleg van de arts van de wilsverklaring is ‘niet onbegrijpelijk’ te noemen, zegt het rechtscollege. Het is ‘ook niet onwaarschijnlijk te achten dat met deze uitleg de wens van de patiënte tot uitdrukking is gebracht’. De arts valt op dit punt ‘niets te verwijten: zij heeft haar afwegingen op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de relevante omstandigheden gemaakt’, aldus de beslissing. De arts heeft patiënte uitgebreid geobserveerd. Toen zij de wilsverklaring ontving, heeft ze die besproken met haar team en een psychiater die ook SCEN-arts is. Daarop volgde advisering door een tweede SCEN-arts en de eerste geneeskundige van haar instelling. Ze heeft zich laten adviseren door een consulent van de Levenseindekliniek en de expertisemanager specialistische doelgroepen van het verpleeghuis en de huisarts van patiënte.

Opvallend is de uitspraak van het CTG dat het college het oordeel van de RTE als uitgangspunt neemt, omdat ‘het primaat voor de beoordeling of een arts heeft gehandeld conform de zorgvuldigheidseisen in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding bij de RTE ligt’. Het kan wel zijn dat het CTG tot een ander oordeel komt dan de RTE, aldus het rechtscollege, maar er ‘mag worden aangenomen dat de tuchtrechtelijke normering in beginsel samenvalt met, zo niet opgaat in, wat de RTE in het bestek van die vraag heeft overwogen en beoordeeld’.

Na het onzorgvuldigheidsoordeel – met nummer 2016-85 – van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deze zaak aanhangig bij de tuchtrechter. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag berispte de arts uit Zuid-Holland in juli 2018. Het Openbaar Ministerie kondigde november 2018 aan de nu gepensioneerde arts te vervolgen, voor het eerst in de geschiedenis van de euthanasiewet. Het heeft daarover sindsdien geen mededelingen gedaan.

Lees ook
Nieuws euthanasie wilsverklaring
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Miriam de Bontridder

  Bestuurslid Stichting De Einder,

  De wettelijke speelruimte voor de arts die euthanasie verleende aan een patiënt met vergevorderde dementie.

  Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft de arts die aan een patiënt met vergevorderde dementie euthanasie heeft verleend, a...lle lof toegezwaaid voor de zorgvuldigheid waarmee zij is te werk gegaan. Daarom werd de berisping die de arts in eerste aanleg van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg had gekregen, in hoger beroep omgezet in de lichtere straf van een loutere waarschuwing.

  Hoewel het CDG van oordeel is dat het op zichzelf “weinig zinvol” en “geen redelijk doel” lijkt te dienen om met een volledig wilsonbekwame patiënt het voornemen tot uitvoering van euthanasie en het moment en de wijze waarop dit gaat gebeuren, te bespreken, doet het desondanks deze ingewikkelde problematiek af met het gelegenheidsoordeel ‘dat in beginsel een dergelijk bespreken, althans een poging daartoe, niet achterwege mag blijven’.

  Jammer dat het CDG geen kennis lijkt genomen te hebben van de wetsgeschiedenis, daartoe op het spoor gezet door het artikel van gepensioneerd raadsheer T.J. Matthijssen dat ten tijde van de behandeling van de tuchtzaak in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2019/1 is verschenen. Aan de hand van een minutieuze analyse van de wetsgeschiedenis maakt de auteur daarin duidelijk dat het medisch-professionele oordeel van de arts voorop staat en dat het aan hem is om te bepalen hoe hij gezien de concrete situatie van de patiënt het beste achter de ware bedoelingen van de patiënt kan komen: “Dat betekent dat de arts, als hij op basis van zijn beoordeling van de situatie van de patiënt tot de conclusie komt dat een zinnige communicatie met de patiënt over diens euthanasieverzoek niet meer tot de mogelijkheden behoort en dat elke poging tot communicatie alleen maar belastend is voor de patiënt, een poging tot communicatie achterwege kan laten en de schriftelijke wilsverklaring tot richtsnoer kan nemen."

 • Peter van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Volgens het tuchtcollege kan het vooraf toedienen van Dormicum wel goed hulpverlenerschap zijn .`Wat een godspe! Want de volledig demente en wilsonbekwame patiënt zal per definitie natuurlijk nooit vrijwillig kunnen meewerken aan een in dit geval al...tijd plotselinge , onverhoedse ,onbegrepen en daardoor als gewelddadig ervaren uitvoering van handelingen die tot de dood moeten leiden.Geweld toepassen om het leven te redden mag dan soms wel aan artsen zijn toegestaan , om te doden nooit.

 • Petra Pijnakker

  Research fellow, Leiden

  Met deze uitspraak ben ik meer tevreden dan de vorige.
  Lees ook
  Omstreden euthanasie verdient breder perspectief. Handelen arts niet alleen juridisch beoordelen.
  Medisch Contact 15 februari 2019

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.