Laatste nieuws
Nieuws

Tropenartsen springen bij met triage in Brabant

1 reactie

Bijna honderd opgeroepen artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT-artsen) hebben zich aangemeld om te helpen bij de toestroom van covid-19-patiënten in Brabantse ziekenhuizen. De coördinatie is in handen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het ROAZ. ‘Deze week gaat een aantal van hen aan de slag’, zegt voorzitter Joop Raams van de NVTG.

De AIGT-artsen, beter bekend als de vroegere ‘tropenartsen’, hebben zich zondag gemeld om te helpen, na een spontane oproep op zaterdag van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. De vereniging was door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de KNMG benaderd met de vraag om de inzet van AIGT-artsen, voornamelijk voor triage, maar ook voor het organiseren en coördineren.

De artsen die zich hebben aangemeld zijn gerepatrieerde artsen. Zij werkten tot voor kort in onder meer Afrika en zijn teruggeroepen ten gevolge van de coronapandemie. Daarnaast gaat het om AIGT’ers die nu werken als huisarts, al dan niet in opleiding. Ook zijn er tropenartsen die nu werken bij een afdeling waar hun zorg minder hard nodig is, en toestemming hebben gevraagd om in Noord-Brabant te gaan werken.

‘Tropenartsen zijn vanuit hun praktische achtergrond gewend om in een acute situatie, zoals rampen, snel te triëren en te organiseren’, zegt NVTG-voorzitter Joop Raams, huisarts en oud-tropenarts. ‘Ook in veel Afrikaanse landen moet je werken met beperkte middelen. Ik weet het uit mijn eigen tijd: je hebt tachtig bedden voor tweehonderd kinderen met malaria, hoe handel je dan?’

De artsen die zich hebben aangemeld doorlopen bij het JBZ een spoedtraject, waarna zij worden verdeeld over de instellingen waar nood is aan zorgpersoneel voor de triage. De bekostiging van deze inzet is nog niet uitgekristalliseerd, zegt Raams. ‘Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat uiterst zorgvuldig te werk met alle aspecten van deze operatie.’ Mogelijk kunnen de tropenartsen in een later stadium ook op andere afdelingen en in andere ziekenhuizen in Nederland worden ingezet.

lees ook
Nieuws triage covid-19
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Mitchell Windsma, arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde in opleiding

  Joop Raams, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg , Barend Gerritsen, hoofd Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

  Nederland kent een lange traditie van artsen die werken in lage-inkomenslanden. De meesten volgen een opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). In deze landen heerst schaarste van gezondheidszorg. De COVID-19 pand...emie creëert in Nederland een situatie van dreigende overbelasting en schaarste. Laten we gebruik maken van de unieke expertise van de AIGT om te werken in dergelijke omstandigheden. En laten we dan ook de meerwaarde van deze artsen voor de Nederlandse gezondheidszorg erkennen.

  De Nederlandse gezondheidszorg bevindt zich door de COVID-19 pandemie in een situatie die ongekend is voor de moderne tijd. De capaciteit van onze gezondheidszorg nadert de grenzen. Een dreigend tekort aan mondkapjes, gekwalificeerd personeel, testkits en intensive care bedden met beademingsapparatuur. Schaarste is niet iets wat wij in normale tijden met de Nederlandse gezondheidszorg associëren.

  Er is reeds een oproep naar alle AIGT’ers geweest om te helpen in de ziekenhuizen in Noord-Brabant. Daar is behoefte aan de expertise op het gebied van coördinatie, triage en organisatie in tijden van schaarste. Piet-Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zei daarover in het televisieprogramma Op1:
  ‘Wij hebben in onze regio tropenartsen erbij gehaald voor de vraag; hoe behandel je nou een epidemie? Dat weten wij niet, maar gelukkig hebben wij tropenartsen en die weten dat wel.’

  De opleiding tot AIGT stuit helaas op het terugkerende argument dat de AIGT niet van voldoende meerwaarde is voor de Nederlandse gezondheidszorg. Dit is het moment waarop wij dat wel zijn. Laten we er dan ook met zijn allen voor zorgen dat de prachtige traditie van AIGT blijft bestaan, zodat onze expertise niet verloren gaat.

  De realiteit is helaas dat wij als wereldbevolking nog nooit zo kwetsbaar zijn geweest voor pandemieën als nu. Artsen die hierop kunnen anticiperen zijn in Nederland belangrijker dan zij ooit geweest zijn.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.