Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Student uit opleiding gezet vanwege gedrag tijdens coschappen

9 reacties

De Erasmus Universiteit heeft terecht de opleiding van een geneeskundestudent beëindigd met het instellen van een judicium abeundi vanwege haar gedrag tijdens de coschappen. Dat oordeelt de bestuursrechter in een beroepszaak die de geneeskundestudent tegen deze beslissing heeft ingesteld.

De student begint in 2007 met de bacheloropleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Na het behalen van haar bachelordiploma in 2014 begint ze in 2017 met haar eerste coschap. Dit wordt voortijdig per direct beëindigd vanwege wangedrag en het hierdoor in gevaar brengen van de patiëntenzorg. De manier van communiceren van de coassistent zou ongebruikelijk zijn geweest en in een aantal gevallen ongepast.

Na een psychiatrisch onderzoek hervat ze na een jaar haar coschappen, maar diverse begeleiders trekken daarbij aan de bel bij de examencommissie met klachten over haar gedrag, de samenwerking, haar professionele houding en beperkte basiskennis, zelfinzicht en reflectievermogen. Uiteindelijk weigert de examencommissie haar toestemming te geven om het oudste coschap te lopen en vindt er weer een psychiatrisch onderzoek plaats. Daarbij wordt geen psychiatrische stoornis vastgesteld en houdt de psychiater het nog wel voor mogelijk dat ze zich alsnog tot een goede basisarts kan ontwikkelen. Ze krijgt dan alsnog de kans om het oudste coschap heelkunde te lopen, maar krijgt hiervoor, opnieuw op basis van onder meer haar gedrag, een onvoldoende.

Daarna oordeelt een psychiater na onderzoek dat de problemen van de coassistent niet op te lossen zijn. De Erasmus Universiteit start dan het traject van een judicium abeundi, omdat de examencommissie en de decaan haar ongeschikt achten voor het beroep en het te risicovol vinden voor patiënten en ook de veiligheid van collega’s en omstanders om haar te laten afstuderen en de arbeidsmarkt als arts te laten betreden.

Hoewel de coassistent daartegen in beroep gaat, oordeelt de bestuursrechter dat voldoende is onderbouwd dat zij door haar gedragingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep van arts. Het judicium abeundi is wat de bestuursrechter betreft dan ook terecht ingesteld.

Het judicum abeundi is ingevoerd in 2010. Sindsdien kunnen studenten die niet de juiste attitude hebben om dokter te worden de opleiding worden uitgezet. Slechts drie keer eerder is een beroep ingesteld tegen een judicium abeundi bij de geneeskundeopleiding.

Lees ook
Nieuws werk disfunctioneren veiligheid opleiding patiëntveiligheid
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.J. Mitra

  arts en jurist, onafhankelijk medisch adviseur ArtsTotaal, Schaijk

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2023:1048&showbutton=true&keyword=arts&idx=3

  Ik had de uitspraak al gelezen voor ik dit artikel zag. Zelf vond ik de uitspraak erg verhelderend om meer zicht te krijgen op wat er allemaal a...an vooraf is gegaan en met welke redenen welke stap is genomen, waarbij het vonnis ook goed te volgen is met een wat mij betreft, op basis van wat beschreven is, terechte uitspraak. Dit artikel biedt daartoe, wat mij betreft, onvoldoende duidelijkheid, zoals collega Ten Holt ook opmerkt.

  Zeker is dat je zonder alle feiten en omstandigheden te kennen moeilijk een sluitend oordeel kunt vormen over deze situatie, maar het feit dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) het vonnis zo uitgebreid heeft beschreven is op zich al een novum en getuigt van kennelijke zorgvuldigheid om tot het iudicium abeundi te komen.

  De lauwerende reactie van de (anonieme) 'voorzitter commissie professioneel gedrag' van nota bene een ander opleidingsinstituut getuigt wat mij betreft dan wel weer van het tegendeel: namelijk een onprofessionele gedraging c.q. opmerking, het vanuit anonimiteit doorbreken van anonimiteit van de betreffende studente binnen het veilige kringetje van medisch professionals die dit vakblad lezen en nog een professionele trap na geven, waardoor ze eventuele plannen om elders een master te doen, of aanverwant medisch werk te gaan doen vanuit een ander beroep, ook mogelijk zal moeten aanpassen, hetgeen haar carrière (met welk pad dan ook) in ieder geval niet voordelig vooruit zal helpen.

  Naast een goed gesprek met de bedrijfsjurist is het primair wellicht goed om daar in het kader van zelfreflectie ook eens binnen de commissie aandacht aan te wijden en te proberen er met excuses richting de studente van af te komen, ook al betreft het een studente van een andere geneeskundeopleiding.

  [Reactie gewijzigd door Mitra, Peter John op 17-03-2023 14:05]

 • Voorziter Commissie Professionaliteit UMCG, Groningen

  Het is natuurlijk in een kort nieuwsbericht niet mogelijk om alle details van deze casus te belichten. Dat het gelukt is om een Iudicium Abeundi uitgevoerd te krijgen heeft wel nieuwswaarde en geeft aan dat hier een ernstig probleem is geweest met pr...ofessioneel gedrag waarbij veiligheid in het geding raakte. Onderzoek door psycholoog of psychiater wordt dan gebruikt om te kijken of de student met juiste hulp toch verder kan. Dat is hier blijkbaar niet het geval geweest, waarschijnlijk mede omdat er ook een stoornis was in de introspectie. Lees ook het recente artikel van collega Pronk over dit onderwerp. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/arts-worden-zit-er-niet-in-voor-u

  • J.A.H. Holslag

   Arts, Arnhem

   Uw reactie laat precies zien wat hier mis gaat. U reageert anoniem maar neemt iemand zijn (professionele) leven af. U hanteert het perspectief: “het is gelukt om een iudicum abuendi uitgevoerd te krijgen“. Dat vind ik een heel verkeerd uitgangspunt. ...Het hoort te gaan om zowel patiëntveiligheid en professionele veiligheid. Zowel het artikel als uzelf kiest een eenzijdig perspectief. Dat is weinig professioneel.
   Verder vermengt u het hulpverleners perspectief “met juiste hulp” met beoordelaars perspectief, de juiste is hier immers ineens juist vanuit patiëntveiligheid, terwijl het impliceert dat het juist is voor de ontvanger van de hulp. Waar baseert u op dat er een stoornis was in de introspectie? En bovendien, dat hebben de meeste collega’s in mijn ervaring, waar is de afweging op gebaseerd dat het hier zo ernstig was dat het de patiëntveiligheid belemmert?
   Of iets nieuwswaarde heeft is wat mij betreft absoluut gevaarlijk als enige criterium. Zeker voor een blad voor professionals. Die redenering hanteerde Fox News bijvoorbeeld ook tav de verzonnen verkiezingsfraude in 2020, dat leidde tot een bijna staatsgreep…

 • S.P. ten Holt

  Huisarts N. P. , Roden

  Wie begrijpt er wat er hier gebeurd is? Ik niet.

 • S.J.F. Gerbrandy

  Oogarts, Amsterdam

  Heel sneu voor deze jonge vrouw maar blijkbaar wel nodig. Zij kan nu nog een andere richting kiezen voor een andere carriere
  Deze vorm van selectie achteraf lijkt mij veel belangrijker dan de huidige vorm van selecteren van aankomende studenten.
  ...

  • J.A.H. Holslag

   arts, Arnhem

   O.b.v. welke informatie concludeert u dat judicum abuendi hier nodig is? Het artikel bevat slechts hear say.
   Daarnaast erg verbaasd dat hier een psychiatrisch onderzoek wordt toegepast. Ik dacht dat dat bedoelt was als medisch diagnosticum.

   [Reactie gewijzigd door Klitsie op 15-03-2023 21:17]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.